Trang chủ »Cảm biến » Thông tin cần biết của Cảm biến chuyển động - Motion sensors

Cảm biến chuyển động - Motion sensors

Phân biệt Cảm biến chuyển động, Cảm biến vị trí và Cảm biến tiệm cận

Đôi khi chúng ta lầm lẫn giữa 3 loại cảm biến này. Bài này sẽ giúp chúng ta hiểu và phân biệt rõ ràng về chúng. Nhờ đó, việc ứng dụng chúng sẽ dễ dàng hơn.
    dienelectrics@gmail.com