Cơ khí chính xác
Project Scope: - Máy xả dây lò xo tự động - Came máy MOS, M12, M17, M35 - Dao cắt máy MOS, M12, M17, M35
Duration: 2007
Value added: 650M+VNĐ