Trang chủ »Dự án tham khảo » Nhà máy công nghiệp » Công nghiệp đóng tàu
Công nghiệp đóng tàu
Project Scope: Trash pressing machine 10T
Duration: 2011
Value added: 350M+VND