Trang chủ »Dự án tham khảo » Nhà máy công nghiệp » Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp hóa chất
Project Scope: Switchboards
Duration: 2014
Value added: 350M+VNĐ
Project Scope: Switchboards
Duration: 2015
Value added: 350M+VND