Trang chủ » » News » AI & Robotics

AI & Robotics

Đâu cần phải tốt nghiệp MIT mới có thể chế tạo được robot. Bạn cũng có thể chỉ với ...

Chúng ta cứ nghĩ chế tạo robot là rất phức tạp. Tuy nhiên, tùy chúng ta định nghĩa thế nào là robot. Hãy xem cách đơn giản để tạo ra một robot trong Clip dưới đây:
Đâu cần phải tốt nghiệp MIT mới có thể chế tạo được robot. Bạn cũng có thể chỉ với ...
Cách đơn giản nhất mà bạn từng biết để chế tạo ra một robot. Thật bất ngờ:
 
 
 
 
(Nguyễn Thảo Trường - http://DienElectric.com theo Youtube)
BÀI VIẾT XEM NHIỀU