Trang chủ » Dự án tham khảo

NHÀ MÁY VINA KRAFT PAPER


Project Scope: Data and power cabling; cable support system
Duration: 2015, 2017
Value added: 150M+VNĐ
DỰ ÁN LIÊN QUAN