Trang chủ » » News » Thông tin cần biết của Renewable energy

Renewable energy

Sua cuộc đua phát triển năng lượng mặt trời: Những gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sự tăng trưởng nhanh của năng lượng mặt trời nhờ giảm chi  phí đang chậm lại - nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra thế hệ vật liệu tiếp theo để có thể khai thác năng lượng nhiều hơn từ ánh mặt trời.

Chất thải từ người là năng lượng tương lai?

BBC Future - Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu gì cho lắm: dưới dạng nước tiểu và phân.

Năng lượng tái tạo : Một loại ắc quy mới nhiều hứa hẹn

Năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có một nhược điểm căn bản, đó là không ổn định. Chúng chỉ vận hành khi có gió và có ánh mặt trời. Làm thế nào để tích trữ được nguồn năng lượng « vô tận » và không ô nhiễm này một cách dễ dàng, ít tốn kém ?

Năng lượng tương lai: Photovoltaic hay Hydrogen?

Hydrogen là một nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nguyên tố khác trên địa cầu. Nhưng hydrogen không hiện diện dưới dạng nguyên tử hay phân tử mà dưới dạng hợp chất với các nguyên tố khác như nước gồm có hai hydrogen và một oxygen. Do đó, một khi hydrogen được tách rời, sẽ biến thành một nguồn cung cấp nhiệt năng rất lớn và là một loại năng lượng sạch.

Năng lượng tương lai - Renewable energy

Renewable energy is energy that is collected from renewable resources, which are naturally replenished on a human timescale, such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. Renewable energy often provides energy in four important areas: electricity generation, air and water heating/cooling, transportation, and rural (off-grid) energy services.