Project Scope: Switchboards
Duration: 2015
Value added: 500M+VNĐ
Project scope: Switchboards
Duration: 2017
Value added: 250M+VNĐ


 
Project Scope: Sub Distribution Board 150kw -bSub Distribution Board 250kw -bMDB Panel
Duration: 2010
Value added: 750M+VND
Project Scope: Switchboards
Duration: 2014
Value added: 750M+VNĐ
Xem thêm ...»
Đóng cắt | Circuit breakers »
Đồng hồ điện | Power Meter »
Chống sét lan truyền | surge protection »
Chống sét lan truyền | Phoenix Contact | Đức »
Phụ kiện đấu nối điện | Power accessories »
Bộ Lập trình điều khiển PLCs »
Mô-đun Vào-Ra | I/O Systems »