Cảm biến lưu lượng | Flow sensors

Flow sensors DOSIC® FUM-, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Thép không gỉ nhỏ gọn, linh hoạt

Cảm biến thép không gỉ nhỏ gọn để đo lưu lượng linh hoạt/ The compact stainless-steel sensor for flexible flow measurement
- Đo lưu lượng cho nước và chất lỏng gốc dầu/ Flow measurement for water and oil-based liquids
- Cảm biến 316L bằng thép không gỉ không có con dấu với Ra ≤ 0,8/ Seal-free stainless-steel 316L sensor with Ra ≤ 0.8
- Ống đo thẳng, tự thoát nước/ Straight, self-draining measuring tube
- Thiết kế nhỏ gọn với độ dài lắp đặt ngắn/ Compact design with short installation lengths
- Đầu ra kỹ thuật số có thể định cấu hình/ Configurable digital outputs
- Đo nhiệt độ/ Temperature measurement
- Xếp hạng vỏ bảo vệ cao: IP 67/69, tương thích CIP / SIP, IO-Link phiên bản 1.1/ IP 67/69 enclosure rating, CIP/SIP-compatible, IO-Link version 1.1
Flow sensors DOSIC® FUM-, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Thép không gỉ nhỏ gọn, linh hoạt

Ưu điểm/ Your Benefits

- Hệ thống đo lường linh hoạt cho tất cả các ngành công nghiệp và chất lỏng/ Flexible measurement system for all industries and liquids
- Sử dụng đa năng cho chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện và đo nhiệt độ/ Versatile use for conductive and non-conductive liquids and temperature measurement
- Chiều dài cài đặt ngắn và thiết kế nhỏ gọn cho phép cài đặt trong các ứng dụng có không gian hạn chế/ Short installation lengths and a compact design enable installation in applications with limited space
- An toàn thực phẩm nhờ thiết kế bằng thép không gỉ không gỉ và hợp vệ sinh/ Food-safe thanks to rust-free stainless steel and hygienic design
- Cài đặt nhanh chóng mà không cần hiệu chỉnh phương tiện/ Quick installation without medium calibration
- Ứng dụng thân thiện với người dùng nhờ vỏ và màn hình có thể xoay/ User-friendly application thanks to rotatable housing and display
- Ống đo thẳng giúp giảm tổn thất áp suất, do đó giảm chi phí năng lượng/ Straight measuring tube reduces pressure loss, thus reducing energy costs
 

Overview

The compact stainless-steel sensor for flexible flow measurement
Lưu lượng kế DOSIC® không tiếp xúc phát hiện lưu lượng dòng chảy của chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện dựa trên công nghệ siêu âm. Với kênh đo và vỏ thép không gỉ, lưu lượng kế siêu âm phù hợp cho các công việc đo trong môi trường vệ sinh. Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cung cấp nhiều khả năng ứng dụng khác nhau, bao gồm cả những nơi hạn chế về không gian hoặc phương tiện tích cực đóng một vai trò nào đó. Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, và không yêu cầu hiệu chuẩn trung bình. Ống đo không có niêm phong, tự thoát nước giúp tăng cường độ tin cậy của quy trình. Lên đến hai đầu ra kỹ thuật số và tương tự có thể định cấu hình cũng như giao diện IO-Link đảm bảo đúng tình huống ban đầu. DOSIC® được chứng nhận EHEDG và tuân thủ FDA./ The non-contact DOSIC® flowmeter detects the flow volume of conductive and non-conductive liquids based on ultrasonic technology. With its measurement channel and stainless-steel housing, the ultrasonic flowmeter is suitable for measuring tasks in hygienic environments. The compact and rugged design offers a wide variety of application possibilities, including in those where space restrictions or aggressive media play a role. Installation is quick and easy, and does not require medium calibration. The seal-free, self-draining measuring tube enhances process reliability. Up to two configurable digital and analog outputs as well as the IO-Link interface ensure the right initial situation. The DOSIC® is EHEDG-certified and FDA-compliant.

At a glance
- Đo lưu lượng cho nước và chất lỏng gốc dầu/ Flow measurement for water and oil-based liquids
- Cảm biến 316L bằng thép không gỉ không có con dấu với Ra ≤ 0,8/ Seal-free stainless-steel 316L sensor with Ra ≤ 0.8
- Ống đo thẳng, tự thoát nước/ Straight, self-draining measuring tube
- Thiết kế nhỏ gọn với độ dài lắp đặt ngắn/ Compact design with short installation lengths
- Đầu ra kỹ thuật số có thể định cấu hình/ Configurable digital outputs
- Đo nhiệt độ/ Temperature measurement
- Xếp hạng vỏ bảo vệ cao: IP 67/69, tương thích CIP / SIP, IO-Link phiên bản 1.1/ IP 67/69 enclosure rating, CIP/SIP-compatible, IO-Link version 1.1
 

Những ứng dụng/ Applications

Những lĩnh vực ứng dụng/ Fields of applications
- Đo lưu lượng trong ngành thực phẩm và đồ uống/ Flow measurement in the food and beverage industry
- Sử dụng trong hệ thống CIP/ Use in CIP systems
- Giám sát dòng chảy trong mạch rửa bằng nước khử khoáng/ Flow monitoring in rinsing circuits with demineralized water
- Đo lưu lượng trong mạch làm mát/ Flow measurement in cooling circuits
- Giám sát tốc độ dòng chảy trong sữa và hệ thống đo lường/ Monitoring the flow rate in dairies and measuring systems

Những ứng dụng ví dụ điển hình/ Examples of application
- Đo lưu lượng trong hệ thống CIP/ Flow measurement in the CIP system
- Đo lưu lượng của môi chất/ Flow measurement of the medium
- Đo lưu lượng trong hệ thống CIP/ Flow measurement in the CIP system
- Đo lưu lượng của môi chất/ Flow measurement of the medium
- Đo lưu lượng nhiên liệu trong các lò thu và giữ/ Flow measurement of fuel in collection and holding furnaces
 

Technical overview

 Technical data overview
Measurement principle: Ultrasonic sensor
Medium: Conductive and non-conductive liquids
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable) 1) 2)
                       2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable) 1) 2)
Nominal width measuring tube: DN 15 / DN 25
Maximum adjustable measuring range: 0 l/min ... 250 l/min
1) Digital output configuration: PNP/NPN/push-pull/open collector.
2) Selectable analog output: flow/temperature.
 

Product Selection

FUM-H025F1MD50000 
Part no.: 1082029 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: DIN 11851 DN 25
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1NC50000 
Part no.: 1082022 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: ¾ NPT
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1CB50000 
Part no.: 1072035 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: Clamp (DIN 32676) DN 15
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1CD50000 
Part no.: 1082027 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: Clamp (DIN 32676) DN 25
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1GE50000 
Part no.: 1082028 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: G 1 ¼
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1MB50000 
Part no.: 1082020 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: DIN 11851 DN 15
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1GC80000 
Part no.: 1082024 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: G ¾
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1GC50000 
Part no.: 1082021 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: G ¾
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1GE80000 
Part no.: 1082033 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: G 1 ¼
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1MD80000 
Part no.: 1082034 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: DIN 11851 DN 25
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1NE80000 
Part no.: 1082035 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1NE50000 
Part no.: 1082030 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: 1 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1MB80000 
Part no.: 1082025 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: DIN 11851 DN 15
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1NC80000 
Part no.: 1082026 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: ¾ NPT
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H025F1CD80000 
Part no.: 1082031 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 250 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: Clamp (DIN 32676) DN 25
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
 
FUM-H015F1CB80000 
Part no.: 1082023 
Flow sensors, Liquid flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 80 l/min
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm)
Accuracy of sensor element: ± 1 % (From measured value)
Process connection: Clamp (DIN 32676) DN 15
Output signal: 2 x analog output: 4 mA ... 20 mA, 2 x digital input or output (configurable)
Process temperature: 0 °C ... +95 °C, up to 143°C for 60 minutes for SIP process (temperature measurement only)
Process pressure: –0.5 bar ... 16 bar
Gọi điện thoại