Trang chủ »ElectricalThông tin cần biết của Thiết bị đóng cắt điện Circuit breakers CB

Thiết bị đóng cắt điện Circuit breakers CB

Tổng hợp tất cả các ký hiệu điện, điện tử từ Wikipedia

Ký hiệu điện hoặc biểu tượng điện, là biểu tượng hình khác nhau dùng để biểu diễn các hợp phần của thiết bị điện và điện tử (như dây điện, pin, điện trở, và transistor) trong sơ đồ mạch điện hoặc điện tử.  

    Gọi điện thoại