Trang chủ »Projects » Nhà máy công nghiệp » Công nghiệp chế biến thực phẩm
Công nghiệp chế biến thực phẩm
Project Scope: Switchboards
Duration: 2014
Value added: 750M+VNĐ
    Gọi điện thoại