Trang chủ » Dự án tham khảo

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2


Project Scope: Sub Distribution Board 150kw -bSub Distribution Board 250kw -bMDB Panel
Duration: 2010
Value added: 750M+VND
DỰ ÁN LIÊN QUAN