Certificates and Approvals
Project Scope: Switchboards
Duration: 2015
Value added: 500M+VNĐ
Project scope: Switchboards
Duration: 2017
Value added: 250M+VNĐ


 
Project Scope: Sub Distribution Board 150kw -bSub Distribution Board 250kw -bMDB Panel
Duration: 2010
Value added: 750M+VND
Project Scope: Switchboards
Duration: 2014
Value added: 750M+VNĐ
Xem thêm ...»
Thiết bị đóng cắt điện Circuit breakers CB »
Thiết bị chống sét »
Phụ kiện đấu nối điện »
Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp »
Bộ Lập trình điều khiển PLCs »
Bộ nguồn | Power Supply Units »
Bộ lưu điện UPS | Uninterruptible power supply »
Cảm biến mức - Level sensors »
Cảm biến lưu lượng - Flow sensors »
Cảm biến áp suất - Pressure sensors »
Cảm biến nhiệt độ - Temperature sensors »