Cảm biến siêu âm | Ultrasonic sensors

Các model Cảm biến khoảng cách siêu âm Baumer Ultrasonic distance sensors

Cảm biến khoảng cách siêu âm chính xác Baumer
Đo khoảng cách chính xác bất kể vật liệu, bề mặt, màu sắc hay độ trong suốt

- Cảm biến thu nhỏ và nhẹ, ví dụ: cho robot
- Đo trong các thùng chứa hoặc lỗ hở rất nhỏ
- Phạm vi đo lớn lên tới 6000 mm
- Cảm biến chắc chắn cũng dành cho môi trường đòi hỏi khắt khe
Các model Cảm biến khoảng cách siêu âm Baumer Ultrasonic distance sensors

Các model Cảm biến khoảng cách siêu âm Baumer Ultrasonic distance sensors


U300.D50-DPMJ.72N
Article no.: 11219488

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 12.9 mm x 32.2 mm
plastic 15 … 500 mm Voltage output
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U300.EA0-GP2J.72N
Article no.: 11219511

Ultrasonic through beam sensors
IO-Link
Receiver 12.9 mm x 32.2 mm
plastic 0 … 1000 mm Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U300.P50-GP1J.72N
Article no.: 11219506

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link
multiplex version 12.9 mm x 32.2 mm
plastic 15 … 500 mm Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U300.P50-GP2J.72N
Article no.: 11219504

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12.9 mm x 32.2 mm
plastic 
2 point proximity switch 15 … 500 mm Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U300.R50-GP1J.72N
Article no.: 11219508

Ultrasonic retro -reflective sensors
IO-Link12.9 mm x 32.2 mm
plastic 0 … 500 mm Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-IA1E.7BF
Article no.: 11704841

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-IAMC.7BF
Article no.: 11704834

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-UA1E.7BF
Article no.: 11704840

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-UAMC.7BF
Article no.: 11704833

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Voltage output
Connector M12
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.EA0-GP2C.7BF
Article no.: 11704838

Ultrasonic through beam sensors
IO-Link
Receiver 12 mm x 50 mm
metal 0 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.P50-GP2C.7BF
Article no.: 11704836

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 
2 point proximity switch 15 … 500 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.R50-GP1C.7BF
Article no.: 11704839

Ultrasonic retro -reflective sensors
IO-Link12 mm x 50 mm
metal 0 … 500 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.TA0-ZZZX.7BCU
Article no.: 11704846

Ultrasonic through beam sensors
Emitter12 mm x 50 mm
metal 0 … 1000 mmCable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.TA0-ZZZX.7BF
Article no.: 11704837

Ultrasonic through beam sensors
Emitter12 mm x 50 mm
metal 0 … 1000 mmConnector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U300.D50-UA1B.72N
Article no.: 11219502

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 12.9 mm x 32.2 mm
plastic 15 … 500 mm Voltage output
Connector M8 4 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-IA1E.7BCU
Article no.: 11704850

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Current output
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-IAMC.7BCU
Article no.: 11704843

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Current output
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-UA1E.7BCU
Article no.: 11704849

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Voltage output
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.D50-UAMC.7BCU
Article no.: 11704842

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Voltage output
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.EA0-GP2C.7BCU
Article no.: 11704847

Ultrasonic through beam sensors
IO-Link
Receiver 12 mm x 50 mm
metal 0 … 1000 mm Push-pull
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.P50-GP1C.7BCU
Article no.: 11704844

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Push-pull
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.P50-GP1C.7BF
Article no.: 11704835

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 15 … 500 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.P50-GP2C.7BCU
Article no.: 11704845

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 12 mm x 50 mm
metal 
2 point proximity switch 15 … 500 mm Push-pull
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
UR12.R50-GP1C.7BCU
Article no.: 11704848

Ultrasonic retro -reflective sensors
IO-Link12 mm x 50 mm
metal 0 … 500 mm Push-pull
Cable 5 pin, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA0.2-IA1B.72F
Article no.: 11200630

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1000 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA0.2-IAMJ.72F
Article no.: 11200625

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1000 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA0.2-UA1B.72F
Article no.: 11200629

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1000 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA0.2-UAMJ.72F
Article no.: 11200623

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1000 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA5.2-UAMJ.72F
Article no.: 11707836

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1500 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.PA0.2-GP1J.72F
Article no.: 11200632

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link
multiplex version 18 mm x 45 mm
plastic 20 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.PA0.2-GP2J.72F
Article no.: 11200633

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 45 mm
plastic 
2 point proximity switch 20 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
U500.RA0.2-GP1J.72F
Article no.: 11200634

Ultrasonic retro -reflective sensors
IO-Link18 mm x 45 mm
plastic 0 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 67
UR18.DA0.2-IA1B.9SF
Article no.: 11200642

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1000 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF
Article no.: 11200640

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1000 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA0.2-UA1B.9SF
Article no.: 11200641

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1000 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF
Article no.: 11200639

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1000 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA5.2-IA1B.9SF
Article no.: 11221525

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1500 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF
Article no.: 11213065

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1500 mm Current output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA5.2-UA1B.9SF
Article no.: 11221604

Ultrasonic distance measuring sensors
retro 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1500 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF
Article no.: 11220939

Ultrasonic distance measuring sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1500 mm Voltage output
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.PA0.2-GP1J.9SF
Article no.: 11200644

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel20 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.PA0.2-GP2J.9SF
Article no.: 11200645

Ultrasonic proximity sensors
IO-Link dual channel 
multiplex version 18 mm x 64 mm
stainless steel
2 point proximity switch 20 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
UR18.RA0.2-GP1J.9SF
Article no.: 11200646

Ultrasonic retro -reflective sensors
IO-Link18 mm x 64 mm
stainless steel0 … 1000 mm Push-pull
Connector M12 5 pin
-25 … 65 °C
IP 69
U500.DA0-AA1B.72CU
Article no.: 11127346

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mmVoltage - /  Current output
Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
-25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
IP 67
U500.DA0-AA1B.72O
Article no.: 11110575

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mmVoltage - /  Current output
Connector M12
-25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
IP 67
U500.DA0-IA1B.72CU
Article no.: 11135757

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mm Current output
Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
U500.DA0-IA1B.72O
Article no.: 11135756

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mm Current output
Connector M12
-25 … 60 °C
IP 67
U500.DA0-UA1B.72CU
Article no.: 11135772

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
-25 … 65 °C
IP 67
U500.DA0-UA1B.72O
Article no.: 11126857

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 45 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-25 … 65 °C
IP 67
UNAM 12I9912/S14
Article no.: 10156815

Ultrasonic distance measuring sensors
standard12 mm x 70 mm
metal 60 … 400 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 12I9914/S14
Article no.: 10151966

Ultrasonic distance measuring sensors
standard12 mm x 70 mm
metal 20 … 200 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 12I9914/S14D
Article no.: 11121235

Ultrasonic distance measuring sensors12 mm x 88 mm
metal 2 … 82 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 12U9912/S14
Article no.: 10156844

Ultrasonic distance measuring sensors
standard12 mm x 70 mm
metal 60 … 400 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 12U9914/S14
Article no.: 10147642

Ultrasonic distance measuring sensors
standard12 mm x 70 mm
metal 20 … 200 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 12U9914/S14D
Article no.: 10151802

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings12 mm x 88 mm
metal 2 … 82 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30I6103/S14
Article no.: 10130000

Ultrasonic distance measuring sensors
Standard30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30I6803/S14
Article no.: 10130475

Ultrasonic distance measuring sensors
multiplex version 30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30U6103
Article no.: 10125523

Ultrasonic distance measuring sensors
Standard30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30U6103/S14
Article no.: 10129076

Ultrasonic distance measuring sensors
Standard30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30U9103
Article no.: 10118782

Ultrasonic distance measuring sensors
Standard30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 30U9103/S14
Article no.: 10119391

Ultrasonic distance measuring sensors
Standard30 mm x 70 mm
metal 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 50I6121
Article no.: 10134142

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 400 … 2500 mm Current output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 50I6121/S14
Article no.: 10129530

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 400 … 2500 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 50U6121
Article no.: 10156679

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 400 … 2500 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 50U6121/S14
Article no.: 10131880

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 400 … 2500 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNAM 70I6131/S14
Article no.: 11099364

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 600 … 6000 mm Current output
Connector M12
-25 … 60 °C
IP 67
UNAM 70U6131/S14
Article no.: 11099363

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 95 mm
metal 600 … 6000 mm Voltage output
Connector M12
-25 … 60 °C
IP 67
UNAR 12I9914/S14H
Article no.: 11182608

Ultrasonic distance measuring sensors12 mm x 70 mm
stainless steel
Chemically robust20 … 200 mm Current output
Connector M12
60 °C
IP 67
UNAR 12U9914/S14H
Article no.: 11141423

Ultrasonic distance measuring sensors12 mm x 70 mm
stainless steel
Chemically robust20 … 200 mm Voltage output
Connector M12
60 °C
IP 67
UNAR 18I6912/S14G
Article no.: 10162125

Ultrasonic distance measuring sensors18 mm x 91.5 mm
stainless steel
Chemically robust60 … 400 mm Current output
Connector M12
60 °C
IP 67
UNAR 18U6912/S14G
Article no.: 10160748

Ultrasonic distance measuring sensors18 mm x 91.5 mm
stainless steel
Chemically robust60 … 400 mm Voltage output
Connector M12
60 °C
IP 67
UNCK 09G8914/KS35A/IO
Article no.: 11013759

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature
IO-Link8.6 mm x 55 mm
plastic 30 … 200 mm Push-pull / IO-Link
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNCK 09T9114
Article no.: 11011512

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature8.6 mm x 55 mm
plastic 30 … 200 mmRS232
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNCK 09T9114/D1
Article no.: 11004100

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 82 mm
plastic 3 … 150 mmRS232
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNCK 09T9114/KS35A
Article no.: 11011514

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature8.6 mm x 55 mm
plastic 30 … 200 mmRS232
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNCK 09T9114/KS35AD1
Article no.: 11004101

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 82 mm
plastic 3 … 150 mmRS232
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 09G8914/IO
Article no.: 11011521

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature
IO-Link8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mm Push-pull / IO-Link
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNDK 09G8914/KS35A/IO
Article no.: 11013770

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature
IO-Link8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mm Push-pull / IO-Link
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 09T9114
Article no.: 11011519

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mmRS232
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNDK 09T9114/D1
Article no.: 11007903

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 48.8 mm
plastic 3 … 150 mmRS232
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNDK 09T9114/KS35A
Article no.: 11011520

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mmRS232
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 09T9114/KS35AD1
Article no.: 11007904

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 48.8 mm
plastic 3 … 150 mmRS232
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 09U6914
Article no.: 11011517

Ultrasonic distance measuring sensors8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mm Voltage output
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNDK 09U6914/D1
Article no.: 11007901

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 48.8 mm
plastic 3 … 150 mm Voltage output
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
60 °C
IP 67
UNDK 09U6914/KS35A
Article no.: 11011518

Ultrasonic distance measuring sensors8.6 mm x 48.8 mm
plastic 30 … 200 mm Voltage output
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 09U6914/KS35AD1
Article no.: 11007902

Ultrasonic distance measuring sensors
smallest objects/openings8.6 mm x 48.8 mm
plastic 3 … 150 mm Voltage output
Flylead connector M8, L=200 mm
60 °C
IP 67
UNDK 10U6914
Article no.: 10161449

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature10.4 mm x 27 mm
plastic 20 … 200 mm Voltage output
Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 10U6914/KS35A
Article no.: 10161450

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature10.4 mm x 27 mm
plastic 20 … 200 mm Voltage output
Flylead connector M8, L=200 mm
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 10U6914/S35A
Article no.: 10161448

Ultrasonic distance measuring sensors
miniature10.4 mm x 27 mm
plastic 20 … 200 mm Voltage output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20I6903/S35A
Article no.: 10159512

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 100 … 1000 mm Current output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20I6912/S35A
Article no.: 10155042

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 60 … 400 mm Current output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20I6914/S35A
Article no.: 10147619

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 20 … 200 mm Current output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20U6903/S35A
Article no.: 10158275

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20U6912/S35A
Article no.: 10154281

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 60 … 400 mm Voltage output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 20U6914/S35A
Article no.: 10146711

Ultrasonic distance measuring sensors20 mm x 42 mm
plastic 20 … 200 mm Voltage output
Connector M8
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6103
Article no.: 10130826

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Current output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6103/S14
Article no.: 10129046

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6104/S14
Article no.: 10150852

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 65 mm
plastic 200 … 2000 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6112
Article no.: 10139575

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Current output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6112/S14
Article no.: 10129045

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6113
Article no.: 10139589

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Current output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30I6113/S14
Article no.: 10128238

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Current output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6103
Article no.: 10127059

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6103/S14
Article no.: 10125521

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6104
Article no.: 10154252

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 65 mm
plastic 200 … 2000 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6104/S14
Article no.: 10150851

Ultrasonic distance measuring sensors
large sensing distance30 mm x 65 mm
plastic 200 … 2000 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6112
Article no.: 10136785

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6112/S14
Article no.: 10125522

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6113
Article no.: 10130203

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U6113/S14
Article no.: 10126903

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9103
Article no.: 10118991

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9103/S14
Article no.: 10243473

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9112
Article no.: 10235227

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9112/S14
Article no.: 10233767

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 60 … 400 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9113
Article no.: 10125254

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Voltage output
Cable, L=2 m
-10 … 60 °C
IP 67
UNDK 30U9113/S14
Article no.: 10119437

Ultrasonic distance measuring sensors30 mm x 65 mm
plastic 30 … 250 mm Voltage output
Connector M12
-10 … 60 °C
IP 67
UR18.DA0-IA1B.7BO
Article no.: 11135775

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 64 mm
metal 100 … 1000 mm Current output
Connector M12
-25 … 60 °C
IP 67
UR18.DA0-UA1B.7BO
Article no.: 11119994

Ultrasonic distance measuring sensors
standard18 mm x 64 mm
metal 100 … 1000 mm Voltage output
Connector M12
-25 … 70 °C
IP 67


 

Precise ultrasonic distance sensors

Accurate distance measurement regardless of material, surface, color or transparency

- Small and light miniature sensors, e.g. for robotics
- Measurements in very small containers or openings
- Large measuring ranges up to 6000 mm
- Sturdy sensors also for demanding environments
 

Product portfolio

Miniature sensors

Best-in-class zone of 15 mm 

- Optimum sensor setting thanks to enhanced functions such as sonic cone adjustment or disruption filter
- Efficient integration and additional data via the IO-Link interface
- Measuring ranges up to 500 mm
 

Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

- Extremely resistant sealed sensor element
- Very short blind range of 20 mm
- Application-specific parameterization and additional data due to IO-Link
- Analog measurement signal as well as switching signal
- Measuring ranges up to 1500 mm
 

Ultrasonic sensors with teach button

- Extremely compact, flat housing designs
- Round versions in M18 or M30 housings with connector or cable output
- With teach-in or potentiometer
- Measuring ranges up to 2000 mm
 

Long ranges

- Configuration by teach-in
- Current and voltage output
- Measuring ranges up to 6000 mm
 

Sensors with sonic nozzles

With sonic nozzle for very narrow sonic beam
- Distance measurement of very small objects into very narrow openings
- Resolution up to 0.1 mm
- Measuring ranges up to 150 mm
 

Chemically robust ultrasonic distance sensors

- High chemical resistance thanks to special coating
- Robust, FDA-compliant stainless steel housing
- M12 miniature sensors with narrow beam shape
- Measuring ranges up to 1000 mm
 

Ultrasonic sensors with IO-Link

- Modification of the sonic cone or activation of filtering in the field
- Individual sensor setting
- Additional data
- Fast implementation and easy sensor exchange with automatic parameter transfer
- Supporting the latest IO-Link standard 1.1
 

Universal element for attachment to system profiles

- Rods in various lengths with and without jig for mounting plate
- Mounting base for attachment to standard profiles
- Cross connector for better flexibility
- Mounting plates for various sensors
 

Video

Reliably high-performance ultrasonic sensors with integrated setting and filter options

The new generation of the ultrasonic sensors U300, U500 and UR18 impresses with reliable integrated setting and filter options via the IO-Link interface in every situation. The choice of the preset sonic cone width (narrow, medium, wide) allows individual adjustment to the format. This means that different application options can be reliably handled by a single sensor, reducing variant diversity. Watch the video to find out more about the setting and filter options and how you can benefit from them. What is more, the unique combination of the shortest blind region on the market and extensive range offers new opportunities for machine construction and simplifies the design process.
 

Sectors and application areas

Packaging industry

High standards for process safety combined with maximum flexibility for the detection of various packaging materials and shapes

Increase plant availability and master variant diversity: Ultrasonic sensors detect objects regardless of material, color, transparency, and gloss, as well as surface properties. The parameter server function and fast parameterization via the IO-Link interface allow simple and fast format changes.

Save development time and costs: Fast design-in of the ultrasonic sensors thanks to a very short blind region with a long range, small design, and standard hole spacing.
 

Electronics industry

Differently perforated and glossy surfaces with narrow space requirements for sensors

Save development time and costs: Fast design-in of the ultrasonic sensors thanks to a very short blind region with a long range, small design, and standard hole spacing.

Maximize plant availability: Ultrasonic sensors detect objects regardless of material, color, transparency, and gloss, as well as surface properties.

Increase throughput: Short response times and high repeatability enable maximum throughput.
 

Feeding technology

Wide variety of object geometries and surfaces with narrow space requirements for sensors

Highest process safety: Safe object detection independent of the object. Not affected by dust, light, or moisture.

Save development time and costs: Thanks to integrated adjustment and filter options, various application requirements can be optimally met with one sensor type. This reduces the variety of sensors and thus warehousing costs.
 

Your benefits

Universal object identification even in soiled environments

- Non-contact detection of any material, surfaces, color or transparency
- Insensitive to dust, ambient  light or moisture
 

High process safety thanks to fast and reliable measuring results

- Large measuring range up to 6000 mm
- High resolution of up to 0.1 mm
- Very narrow sonic beam angles for detection and measurement into openings of merely 3 mm
 

Easy design-in with flexibility thanks to large variety of versions

- Comprehensive range of round and rectangular distance-measuring ultrasonic sensors
- Easy configuration of the measuring range by potentiometer, teach-in button, remote teach-in input or qTeach
 

Technology

Functionality of ultrasonic sensors

The distance measurement is based on a time-of-flight measurement. The sensor calculates the time between sending and receiving the reflected sound signal.

Advantage: Immunity to moisture, light, steam or object color
 

Mounting of ultrasonic sensors

Ultrasonic sensors offer a high degree of flexibility in installation. Learn more about what you should consider when mounting ultrasonic sensors.
Gọi điện thoại