Thiết bị điều khiển tín hiệu | Signal Conditioners

Tìm hiểu về điều hòa, lọc nhiểu, khuếch đại, chuyển đổi tín hiệu điều khiển và đo lường MCR

Điều hòa hay lọc nhiễu tín hiệu là một tập hợp các hoạt động được thực hiện trên một tín hiệu mà làm cho nó phù hợp để giao tiếp với các thiết bị hoặc hệ thống khác. Điều hòa tín hiệu là các thiết bị thực tế thực hiện thao tác này. Các thiết bị này có đầu vào và đầu ra. Thông thường đầu vào là một cảm biến đo một biến, không nhất thiết và tín hiệu điện.
Tìm hiểu về điều hòa, lọc nhiểu, khuếch đại, chuyển đổi tín hiệu điều khiển và đo lường MCR

 
Gọi điện thoại