Khởi động mềm | Soft Starters

Các model Khởi động mềm Siemens 3RW52 | Siemens 3RW52 soft starters

giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng tiêu chuẩn, điều khiển động cơ 3 pha lý tưởng, 5,5-560kW 400V. Các mô-đun HMI tùy chọn và mô-đun truyền thông plug-in (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet / IP và Modbus) và..
Các model Khởi động mềm Siemens 3RW52 | Siemens 3RW52 soft starters

3RW5213-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5213-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5213-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5213-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5213-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5213-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5213-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5213-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5213-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5213-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5213-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5213-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5213-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5213-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5213-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5213-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5214-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5214-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5214-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5214-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5214-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5214-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5214-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5214-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5214-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5214-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5214-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5214-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5214-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5214-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5214-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5214-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5215-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5215-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5215-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5215-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5215-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5215-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5215-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5215-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5215-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5215-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5215-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5215-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5215-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5215-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5215-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5215-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5216-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5216-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5216-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5216-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5216-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5216-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5216-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5216-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5216-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5216-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5216-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5216-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5216-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5216-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5216-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5216-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5217-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5217-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5217-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5217-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5217-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5217-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5217-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5217-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5217-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5217-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5217-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5217-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5217-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5217-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5217-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5217-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5224-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5224-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5224-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5224-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5224-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5224-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5224-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5224-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5224-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5224-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5224-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5224-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5224-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5224-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5224-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5224-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5225-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5225-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5225-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5225-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5225-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5225-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5225-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5225-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5225-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5225-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5225-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5225-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5225-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5225-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5225-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5225-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5226-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5226-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5226-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5226-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5226-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5226-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5226-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5226-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5226-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5226-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5226-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5226-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5226-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5226-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5226-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5226-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5227-1AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5227-1AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5227-1AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5227-1AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5227-1TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5227-1TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5227-1TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5227-1TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5227-3AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5227-3AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5227-3AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5227-3AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5227-3TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5227-3TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5227-3TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5227-3TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5234-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5234-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5234-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5234-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5234-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5234-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5234-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5234-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5234-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5234-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5234-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5234-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5234-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5234-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5234-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5234-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5235-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5235-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5235-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5235-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5235-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5235-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5235-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5235-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5235-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5235-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5235-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5235-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5235-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5235-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5235-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5235-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5236-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5236-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5236-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5236-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5236-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5236-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5236-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5236-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5236-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5236-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5236-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5236-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5236-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5236-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5236-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5236-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5243-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5243-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5243-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5243-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5243-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5243-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5243-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5243-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5243-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5243-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5243-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5243-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5243-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5243-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5243-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5243-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5244-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5244-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5244-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5244-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5244-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5244-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5244-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5244-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5244-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5244-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5244-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5244-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5244-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5244-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5244-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5244-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5245-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5245-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5245-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5245-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5245-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5245-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5245-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5245-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5245-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5245-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5245-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5245-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5245-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5245-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5245-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5245-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5246-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5246-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5246-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5246-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5246-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5246-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5246-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5246-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5246-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5246-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5246-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5246-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5246-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5246-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5246-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5246-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5247-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5247-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5247-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5247-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5247-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5247-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5247-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5247-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5247-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5247-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5247-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5247-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5247-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5247-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5247-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5247-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5248-2AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5248-2AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output

3RW5248-2AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5248-2AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output

3RW5248-2TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5248-2TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input

3RW5248-2TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5248-2TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input

3RW5248-6AC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5248-6AC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5248-6AC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5248-6AC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5248-6TC04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5248-6TC05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5248-6TC14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5248-6TC15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input
Gọi điện thoại