Bộ Lập trình điều khiển PLCs

Tất cả các models Module lập trình kiểm soát điều khiển SIMATIC của Siemens | SIMATIC Drive controller CPUs

Bộ kiểm soát điều khiển SIMATIC có hai loại hiệu suất và đáp ứng Điều khiển chuyển động khắt khe với hai CPU công nghệ an toàn cho sự cố (CPU 1504D TF và CPU 1507D TF). kết hợp CPU công nghệ SIMATIC S7-1500 không an toàn và kiểm soát điều khiển SINAMICS S120 trong một thiết bị nhỏ gọn...
Tất cả các models Module lập trình kiểm soát điều khiển SIMATIC của Siemens | SIMATIC Drive controller CPUs
Drive Controllers
Technology CPUs
CPU 1504D TF

6ES7615-4DF10-0AB0

SIMATIC S7-1500, Drive Controller CPU 1504D TF With SINAMICS S120 Integrated; Interfaces: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 DRIVE-CLiQ, 3 PROFINET: 3+1+1 ports, 1 PROFIBUS, SIMATIC memory card required

CPU 1507D TF

6ES7615-7DF10-0AB0

SIMATIC S7-1500, Drive Controller CPU 1507D TF With SINAMICS S120 Integrated; Interfaces: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 DRIVE-CLiQ, 3 PROFINET: 3+1+1 ports, 1 PROFIBUS, SIMATIC memory card required

Spare parts for CPU 1504D TF and CPU 1507D TF

6ES7615-0AC10-0AA0

SIMATIC S7-1500 Drive Controller; bottom cover capShow prices
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office

6ES7615-0AC10-1AA0

SIMATIC S7-1500 Drive Controller; top cover capShow prices
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office

6SL3064-1BB00-0AA0

SINAMICS / SINUMERIK / SIMOTION / SIMATIC spacer for 50 mm control unit: CU320, NCU 7x0, NCU 1750, NCU 1760, D425-x/D435-x/D445-1, CPU 150xDShow prices

6SL3064-2CB00-0AA0

****spare part**** SINAMICS/SIMOTION/SINUMERIK/ SIMATIC terminal kit SINAMICS S120 CU320-2; SIMOTION D4x5-2, CX32-2; SINUMERIK NCU7x0.3, NX1x.3; SIMATIC CPU 150xD contents: 1x24 V plug 3x I/O plugs 5x DRIVE-CLiQ dust protection blanking plug
This product is a Spare Part, please visit the Spares & Service section for more information
If you need assistance please contact our local Siemens office

Tóm tắc về phần tử kiểm soát điểu khiển SINAMIC Drive controller
Phần tử kiểm soát điều khiển SIMATIC có sẵn trong hai loại hiệu suất và đáp ứng ngay cả những nhu cầu Điều khiển chuyển động khắt khe nhất với hai CPU công nghệ an toàn cho sự cố (CPU 1504D TF và CPU 1507D TF)./ The SIMATIC Drive Controller is available in two performance classes and meets even the most demanding Motion Control needs with the two fail-safe technology CPUs (CPU 1504D TF and CPU 1507D TF).

Các CPU không an toàn cho phép xử lý các chương trình tiêu chuẩn và an toàn trên cùng một bộ điều khiển./ The fail-safe CPUs permit the processing of standard and safety programs on the same controller.

Là CPU công nghệ, chúng cũng có các chức năng Điều khiển chuyển động mở rộng như:/ As technology CPUs, they also have extensive Motion Control functions such as:
- Tốc độ và trục định vị/ Speed and positioning axes
- Chức năng hoạt động đồng bộ/ Synchronous operation functions
  + Đồng bộ hóa có / không chỉ định vị trí đồng bộ hóa/ Synchronizing with/without specifying the synchronization position
  + Khớp nối giá trị thực tế/ Actual value coupling
  + Dịch chuyển giá trị chính tại trục sau/ Shifting of the master value at following axis
  + Camming
  + Hoạt động đồng bộ xuyên PLC/ Cross-PLC synchronous operation
- Cam
- Đặc tả tuần hoàn của vectơ chuyển động từ ứng dụng (giao diện MotionIn)/ Cyclic specification of the motion vector from the application (MotionIn interface)
- Chuyển động học/ Kinematics
  + Với tối đa 4 trục nội suy (ví dụ: cổng cartesian, bộ chọn tam giác, bộ chọn con lăn, cánh tay có khớp nối, rô bốt hình trụ, bộ chọn chân máy và SCARA)/ With up to 4 interpolating axes (e.g. cartesian portal, delta picker, roller picker, articulated arm, cylindrical robot, tripod picker and SCARA)
  + Chuyển động học do người dùng xác định/ User-defined kinematics
- Bộ mã hóa bên ngoài, cam đầu ra và đầu vào đo lường/ External encoders, output cams and measuring inputs

Các giao diện tích hợp rộng rãi và công nghệ I / Os luôn có sẵn trong tất cả các lớp hiệu suất và cho phép triển khai hiệu quả các giải pháp tự động hóa mô-đun và nhỏ gọn với Điều khiển chuyển động dựa trên hệ thống truyền động SINAMICS S120./ The extensive integrated interfaces and technology I/Os are consistently available in all performance classes and enable the efficient implementation of compact and modular automation solutions with Motion Control based on the SINAMICS S120 drive system.

Nhờ thời gian phản hồi hệ thống nhanh, Bộ điều khiển truyền động SIMATIC là giải pháp lý tưởng ở bất cứ nơi nào có trục có giới hạn cấu hình cao và thời gian chu kỳ ngắn nhất để có tốc độ chu kỳ máy cao và chất lượng sản phẩm tối ưu thông qua hành vi máy xác định và tái tạo được yêu cầu./ Thanks to fast system response times, the SIMATIC Drive Controller is the ideal solution wherever axes with high configuration limits and the shortest cycle times for high machine cycle rates and optimum product quality through deterministic and reproducible machine behavior are required.

Bộ kiểm soát điều khiển SIMATIC được định cấu hình trong TIA Portal V16 hoặc cao hơn với phần mềm kỹ thuật chuyên nghiệp SIMATIC STEP 7 và SINAMICS Startdrive./ The SIMATIC Drive Controller is configured in TIA Portal V16 or higher with the SIMATIC STEP 7 Professional engineering software and SINAMICS Startdrive.

Bộ kiểm soát điều khiển truyền động SIMATIC có thể được mở rộng với các thành phần từ hệ thống truyền động SINAMICS S120 mô-đun và các thành phần tự động hóa SIMATIC như hệ thống HMI và I / O./ The SIMATIC Drive Controller can be extended with components from the modular SINAMICS S120 drive system and SIMATIC automation components such as HMI and I/O systems.

Các hệ thống truyền động bổ sung như SINAMICS S210 hoặc SINAMICS G có thể dễ dàng được tích hợp thông qua PROFINET./ Additional drive systems such as e.g SINAMICS S210 or SINAMICS G can easily be integrated via PROFINET.

Ứng dụng của Phần tử kiểm soát điều khiển Siemens SIMATIC Drive controllers
Bộ điều khiển truyền động SIMATIC kết hợp những gì mà khái niệm máy đòi hỏi cần có: Chức năng Điều khiển chuyển động của CPU công nghệ an toàn với sự cố với hệ thống truyền động SINAMICS S120 đa năng - tất cả trong một bộ điều khiển nhỏ gọn./ The SIMATIC Drive Controller combines what demanding machine concepts need: Motion Control functions of the fail-safe technology CPUs with the versatile SINAMICS S120 drive system – all in one compact controller.

Bộ điều khiển truyền động SIMATIC được thiết kế dành cho các ứng dụng sử dụng hệ thống truyền động SINAMICS S120, ví dụ: tại vì/ The SIMATIC Drive Controller is predestined for applications in which the SINAMICS S120 drive system is used, e.g. because
- Cần có hệ thống truyền động nhiều trục linh hoạt, năng động:/ A highly dynamic, flexible multi-axis drive system is required:
  + Hiệu suất đa dạng/ Wide range of performance
  + Phạm vi động cơ toàn diện/ Comprehensive range of motors
  + Phương pháp điều khiển đa dạng (servo, vector, V / f)/ Manifold control methods (servo, vector, V/f)
  + Mở rộng công nghệ (chống rung VIBX, v.v.)/ Technology extensions (VIBX vibration extinction, etc.)

- Nạp / phản hồi có kiểm soát là cần thiết:/ Controlled infeed/feedback is needed:
  + Để ngăn chặn các biến dạng sóng hài đường không mong muốn/ To prevent unwanted line harmonic distortions
  + Để đạt được mức miễn nhiễm phương sai công suất nguồn cao/ To achieve a high level of mains power variance immunity
  + Đối với phản hồi phục hồi khi phanh/ For regenerative feedback when braking

Các lĩnh vực ứng dụng điển hình là:/ Typical fields of application are:
- Máy nhiều trục (ví dụ: máy in và máy giấy)/ Multi-axis machines (e.g. printing and paper machines)
- Các ứng dụng hiệu suất cao với chu kỳ máy ngắn (ví dụ: máy đóng gói và ứng dụng xử lý)/ High-performance applications with short machine cycles (e.g. packaging machines and handling applications)
- Máy nhỏ gọn với ít không gian cho hệ thống điều khiển và truyền động (ví dụ: với tủ điều khiển trên giường máy)/ Compact machines with little space for the control and drive system (e.g. with control cabinets in the machine bed)
- Các khái niệm điều khiển và truyền động phân tán/ Distributed control and drive concepts
- Máy mô-đun trong đó một số Bộ điều khiển truyền động SIMATIC được đồng bộ hóa với nhau hoặc với các bộ điều khiển SIMATIC S7-1500 khác thông qua đồng bộ hóa chéo PLC/ Modular machines in which several SIMATIC Drive Controllers are synchronized with each other or with other SIMATIC S7-1500 controllers via cross-PLC synchronization
- Các ứng dụng trong đó các yêu cầu về bảo vệ máy móc và người vận hành yêu cầu PLC an toàn/ Applications in which the requirements for machine and operator protection require a fail-safe PLC
- Yêu cầu các giải pháp tự động hóa với nhu cầu từ trung bình đến cao về Điều khiển chuyển động và hiệu suất PLC, đòi hỏi số lượng giao diện và công nghệ I / Os phù hợp/ Demanding automation solutions with medium to high demands on Motion Control and PLC performance, which require a suitable quantity of interfaces and technology I/Os

Design

Setup of a multi-axis drive line-up with the SIMATIC Drive Controller

A multi-axis drive line-up includes:
- One SIMATIC Drive Controller, designed for closed loop control and open loop control of the multi-axis drive line-up
- One SINAMICS S120 Line Module (infeed unit)
- One or several SINAMICS S120 Motor Modules (power units for connecting the motors)
- Further drive components, such as
Sensor Modules, Terminal Modules,
power supply,
filter,
reactor, etc.

The connection between the SIMATIC Drive Controller and the SINAMICS S120 drive components is made via DRIVE-CLiQ.

Drive line-up in the designs Booksize Compact (left) and Booksize (right)

SINAMICS S120 PM240-2 Power Modules in blocksize format can be connected to the SIMATIC Drive Controller via Control Unit Adapters (CUA31 and CUA32).

The drive configuration limits of the SIMATIC Drive Controller can be expanded with additional SINAMICS S120 Control Units CU320-2/CU310-2 or with other drive systems (e.g. SINAMICS S210) via PROFINET. For this purpose, the drive systems must support the required PROFIdrive telegrams (e.g. the telegrams 1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 105, 106)

Additional automation components can also be connected, such as:
- HMI systems
- I/O systems (ET 200SP, ET 200MP, etc.)
- Encoder systems
- Stepper motors / analog drives

Interfaces
For the efficient implementation of compact and modular automation solutions, the CPUs feature numerous integrated interfaces and technology I/Os.

Interfaces and display/control elements on the SIMATIC Drive Controller

Onboard I/O
- 12 DI and 8 DI/DQ (X122/X132, assigned to the integrated drive control, can be used by the PLC via telegram 39x)
- 8 DI/DQ (X142, assigned to the PLC, technology I/Os)

Communication interfaces
- 4 × DRIVE-CLiQ (X100 – X103), for the connection of drive components such as Line and Motor Modules, Sensor Modules, etc.
- 1 x PROFINET IO IRT (X150, 3 ports), e.g. for the connection of further drive systems and isochronous I/O systems or for cross-PLC synchronous operation
- 1 x PROFINET IO RT (X160, 1 port), e.g. for network separation or for the connection of further PROFINET devices
- 1 x PROFINET basic services (X130, 1 port), for data transmission at a speed of 1 Gbps
- 1 x PROFIBUS DP (X126, master interface), for the connection of distributed I/Os
- 2 x USB (X125/X135, without function)

The SIMATIC Drive Controller has display and control elements for commissioning and diagnostic purposes.

Display elements
- 3 status LEDs (PLC: RUN/STOP, ERROR, MAINT)
- 3 status LEDs (drive: RDY, COM, not assigned)
- ACT LED for display of read/write access to the SIMATIC Memory Card
- LINK and ACTIVITY LED (for each RJ45 socket at the interfaces X130, X150 and X160)
- 7-segment display for diagnostic purposes

Operator controls
- Mode selector for the PLC (RUN/STOP/MRES)
- FUNCT key (e.g. to write diagnostics data to the SIMATIC Memory Card)

Chức năng Function
Bộ điều khiển truyền động SIMATIC kết hợp CPU công nghệ SIMATIC S7-1500 không an toàn và bộ điều khiển ổ đĩa SINAMICS S120 trong một thiết bị nhỏ gọn./ The SIMATIC Drive Controller combines a fail-safe SIMATIC S7-1500 technology CPU and a SINAMICS S120 drive control in one compact unit.

Tích hợp SIMATIC S7-1500 TF-CPU/ Integrated SIMATIC S7-1500 TF-CPU
Cần có TIA Portal V16 hoặc cao hơn với STEP 7 Professional để định cấu hình chức năng CPU. Bước 7 An toàn Nâng cao cũng được yêu cầu để sử dụng chức năng F-CPU./ TIA Portal V16 or higher with STEP 7 Professional is required to configure the CPU functionality. STEP 7 Safety Advanced is also required to use the F-CPU functionality.

Là một CPU công nghệ, Bộ điều khiển ổ SIMATIC có các chức năng Điều khiển chuyển động mở rộng như:/ As a technology CPU, the SIMATIC Drive Controller features extended Motion Control functions such as:
- Cam và bánh răng hoạt động đồng bộ/ Cam and gear synchronous operation
- Hoạt động đồng bộ xuyên PLC/ Cross-PLC synchronous operation
- Chuyển động học với 4 trục nội suy/ Kinematics with up to 4 interpolating axes

Chức năng "Hoạt động đồng bộ Cross-PLC" được tích hợp trong tất cả các CPU công nghệ cho phép thực hiện chuyển động và đệm trên các CPU, do đó hầu như không có giới hạn cấu hình cho các trục./ The "Cross-PLC synchronous operation" function integrated in all technology CPUs enables gearing and camming to be implemented across CPUs, so that there are almost no configuration limits for the axes.

Ngoài việc phân phối hiệu suất giữa một số CPU, các khái niệm tự động hóa mô-đun cũng có thể dễ dàng thực hiện với hoạt động đồng bộ giữa các PLC./ In addition to the performance distribution among several CPUs, modular automation concepts can also be easily implemented with cross-PLC synchronous operation.

Hoạt động đồng bộ xuyên PLC/ Cross-PLC synchronous operation

Liên lạc/ Communication
Ví dụ, các giao diện mạnh mẽ của CPU cho phép các chức năng sau:/ The powerful interfaces of the CPU permit, for example, the following functions:
- Bộ điều khiển IO PROFINET cho hệ thống ổ đĩa điều hành và I / Os được phân phối trên PROFINET/ PROFINET IO controller for operating drive systems and distributed I/Os on PROFINET
- PROFINET I-Thiết bị để kết nối CPU như một thiết bị PROFINET thông minh dưới bộ điều khiển IO SIMATIC hoặc không phải của Siemens/ PROFINET I-Device for connecting the CPU as an intelligent PROFINET device under a SIMATIC or non-Siemens PROFINET IO controller
- Giao diện chính PROFIBUS/ PROFIBUS master interface
- Chế độ đẳng thời cho PROFINET, PROFIBUS, công nghệ I / Os và điều khiển ổ đĩa tích hợp/ Isochronous mode for PROFINET, PROFIBUS, technology I/Os and integrated drive control
- OPC UA Server and Client as runtime tùy chọn để dễ dàng kết nối SIMATIC S7-1500 với các thiết bị / hệ thống của bên thứ ba với các chức năng như OPC UA Data Access, OPC UA Security, OPC UA method call, hỗ trợ các thông số kỹ thuật OPC UA Companion/ OPC UA Server and Client as runtime option for the easy connection of SIMATIC S7-1500 to third-party devices/systems with functions such as OPC UA Data Access, OPC UA Security, OPC UA methods call, support of OPC UA Companion specifications

Đối với Bộ điều khiển ổ SIMATIC, các tùy chọn thời gian chạy sau là bắt buộc khi sử dụng OPC UA S7-1500:/ For the SIMATIC Drive Controller, the following runtime options are required when using OPC UA S7-1500:
- CPU 1504D TF: SIMATIC OPC UA S7-1500 Small
- CPU 1507D TF: SIMATIC OPC UA S7-1500 Large

Technology I/Os
8 DI / DQ được gán cho PLC và có các chức năng công nghệ có thể được tham số hóa từng kênh:/ The 8 DI/DQ are assigned to the PLC and have technology functions that can be parameterized channel-by-channel:
- DI (có khả năng ngắt phần cứng)/ DI (hardware interrupt-capable)
- DQ
- Timer DI
- Timer DQ
- Lấy mẫu quá mức DI/ Oversampling DI
- DQ lấy mẫu quá mức/ Oversampling DQ
- Đo lường thời lượng sự kiện / khoảng thời gian/ Event/period duration measurement
- PWM điều chế độ rộng xung/ Pulse width modulation PWM

Các đầu vào kỹ thuật số có thể được tối ưu hóa liên quan đến động lực học và khả năng miễn nhiễm cao bằng cách sử dụng bộ lọc đầu vào có thể tham số hóa (1 µs / 125 µs)./ The digital inputs can be optimized with regard to high dynamics and immunity using a parameterizable input filter (1 µs / 125 µs).

Các đầu ra kỹ thuật số có thể được tham số hóa dưới dạng các đầu ra tốc độ cao, dẫn đến những ưu điểm sau:/ The digital outputs can be parameterized as high-speed outputs, which results in the following advantages:
- Các cạnh cực kỳ dốc (thời gian trễ đầu ra trong phạm vi 1 μs)/ Extremely steep edges (output delay time in the range 1 μs)
- Tần số chuyển mạch cao/ High switching frequencies
- Độ chính xác chuyển mạch cao nhất, ví dụ: để sử dụng làm đầu ra cam đầu ra/ Highest switching precision, e.g. for use as output cam output

Tích hợp điều khiển truyền động SINAMICS S120/ Integrated SINAMICS S120 drive control
Cần có SINAMICS Startdrive V16 hoặc cao hơn để cấu hình điều khiển ổ đĩa tích hợp./ SINAMICS Startdrive V16 or higher is required to configure the integrated drive control.

Điều khiển biến tần được tích hợp trong Bộ điều khiển truyền động SIMATIC dựa trên điều khiển biến tần của Thiết bị điều khiển SINAMICS S120 CU320-2 (phiên bản phần sụn V5.x). Điều này cho phép vận hành tối đa 6 ổ đĩa servo, 6 vectơ hoặc 12 V / f trực tiếp trên Bộ điều khiển ổ đĩa SIMATIC./ The drive control integrated in the SIMATIC Drive Controller is based on the drive control of a SINAMICS S120 Control Unit CU320-2 (firmware version V5.x). This permits the operation of up to 6 servo, 6 vector or 12 V/f drives directly on the SIMATIC Drive Controller.

Nếu yêu cầu nhiều ổ hơn, giới hạn cấu hình ổ của Bộ điều khiển truyền động SIMATIC có thể được mở rộng với các Bộ điều khiển SINAMICS S120 bổ sung CU320-2 / CU310-2 hoặc các hệ thống truyền động khác (ví dụ: SINAMICS S210) thông qua PROFINET./ If more drives are required, the drive configuration limits of the SIMATIC Drive Controller can be expanded with additional SINAMICS S120 Control Units CU320-2/CU310-2 or other drive systems (e.g. SINAMICS S210) via PROFINET.

SINAMICS Chức năng tích hợp/ SINAMICS Integrated functionality
SINAMICS Tích hợp có một tập hợp con chức năng của các chức năng truyền động của SINAMICS S120 CU320-2./ The SINAMICS Integrated has a functional subset of the drive functions of SINAMICS S120 CU320-2.

Các chức năng / thành phần sau không được hỗ trợ bởi điều khiển ổ đĩa tích hợp của Bộ điều khiển ổ đĩa SIMATIC:/ The following functions/components are not supported by the integrated drive control of the SIMATIC Drive Controller:
- Các khối chức năng tự do (FBLOCKS)/ Free function blocks (FBLOCKS)
- Máy chủ web SINAMICS/ SINAMICS web server
- Các thành phần dành riêng cho SINAMICS, SIMOTION và SINUMERIK (TM17, HLA, CX32-2, NX1x.3, TB30, CBExx)/ SINAMICS, SIMOTION and SINUMERIK-specific components (TM17, HLA, CX32-2, NX1x.3, TB30, CBExx)

Chú ý/ Note
Bộ điều khiển SINAMICS S120 bổ sung CU320-2 / CU310-2 được kết nối với Bộ điều khiển truyền động SIMATIC có đầy đủ các chức năng./ Additional SINAMICS S120 Control Units CU320-2/CU310-2 connected to the SIMATIC Drive Controller have the full range of functions.

Các chức năng SINAMICS yêu cầu giấy phép/ SINAMICS functions requiring a license
Bộ điều khiển truyền động tích hợp hỗ trợ các chức năng SINAMICS Runtime sau đây yêu cầu giấy phép và Tiện ích mở rộng công nghệ:/ The integrated drive control supports the following SINAMICS Runtime functions that require a license and Technology Extensions:

Licenses for runtime functions/Technology Extensions

Licensing

Safety Integrated Extended Functions

Per axis

Safety Integrated Advanced Functions

Per axis

Cogging torque compensation

Per axis

Advanced Position Control (APC)

Per axis

Dynamic grid support

Per SINAMICS Integrated

Line droop control

Per SINAMICS Integrated

Advanced Synchronous Reluctance Control

Per axis

Controller Parameter Adaption

Per axis

Technology Extension VIBX (Vibration Extinction)

Per SINAMICS Integrated

Technology Extension SERVCOUP (Servo Coupling)

Per SINAMICS Integrated

DCB Extension Library

Per SINAMICS Integrated


Việc mua giấy phép cho các chức năng SINAMICS Runtime yêu cầu giấy phép được xác nhận cho điều khiển truyền động tích hợp - tương tự như các chức năng điều khiển yêu cầu giấy phép - thông qua TIA Portal (không cấp phép qua thẻ nhớ)./ The purchase of the licenses for the SINAMICS Runtime functions requiring a license is confirmed for the integrated drive control – similar to the control functions requiring a license – via TIA Portal (no licensing via memory card).

Bộ điều khiển SINAMICS S120 CU320-2 / CU310-2 được kết nối với Bộ điều khiển ổ SIMATIC qua PROFINET IO được cấp phép qua thẻ CF của CU./ SINAMICS S120 Control Units CU320-2/CU310-2 connected to the SIMATIC Drive Controller via PROFINET IO are licensed via the CF card of the CU.

Phần tử kiểm soát Vào-Ra/ Drive I/Os
12 DI và 8 DI / DQ được gán cho điều khiển truyền động tích hợp và chẳng hạn, có thể được sử dụng cho các chức năng an toàn tích hợp ổ đĩa và đầu vào đo lường. Các I / Os này cũng có thể được sử dụng bởi PLC nếu được cấu hình phù hợp (khung 39x)./ The 12 DI and 8 DI/DQ are assigned to the integrated drive control and can, for example, be used for drive-integrated safety functions and measuring inputs. These I/Os can also be used by the PLC if configured accordingly (frame 39x).

Các chức năng an toàn tích hợp/ Integrated Safety functions
Bộ điều khiển truyền động SIMATIC được tích hợp chức năng An toàn cho điều khiển và truyền động, do đó cho phép các giải pháp tích hợp đáp ứng ngay cả những yêu cầu khắt khe nhất về an toàn vận hành và máy móc. Do đó, các khái niệm máy linh hoạt với các chức năng An toàn có thể được thực hiện một cách hiệu quả./ The SIMATIC Drive Controller has integrated Safety functionality for control and drive, thus enabling integrated solutions that meet even the most demanding requirements for operator and machine safety. Flexible machine concepts with Safety functions can thus be implemented efficiently.

Phần chương trình liên quan đến An toàn được lập trình bằng gói tùy chọn "BƯỚC 7 An toàn Nâng cao". Để sử dụng các chức năng An toàn được tích hợp trong ổ đĩa, cần có giấy phép thời gian chạy SINAMICS khi sử dụng các Chức năng Mở rộng hoặc Nâng cao được Tích hợp An toàn cấp cao hơn. Không cần giấy phép để sử dụng các Chức năng Cơ bản Tích hợp An toàn./ The Safety-related program section is programmed using the "STEP 7 Safety Advanced" option package. To use the Safety functions integrated in the drive, SINAMICS runtime licenses are required when using the higher-order Safety Integrated Extended or Advanced Functions. No license is required for using the Safety Integrated Basic Functions.

SINAMICS Startdrive trong phiên bản "SINAMICS Startdrive Advanced" là bắt buộc đối với thử nghiệm chấp nhận An toàn có hướng dẫn kỹ thuật, thân thiện với người dùng./ SINAMICS Startdrive in the "SINAMICS Startdrive Advanced" version is required for a user-friendly, engineering-guided Safety acceptance testing.

Biểu đồ kiểm soát điều khiển SINAMICS (DCC)/ SINAMICS Drive Control Chart (DCC)
SINAMICS Drive Control Chart (DCC) mở rộng chức năng của SINAMICS Tích hợp với các khối logic, tính toán và điều khiển có sẵn miễn phí, do đó cung cấp tùy chọn để định cấu hình các chức năng công nghệ của riêng bạn trong hệ thống truyền động thông qua cấu hình đồ họa./ SINAMICS Drive Control Chart (DCC) expands the functionality of SINAMICS Integrated with freely available control, computing and logic blocks, and therefore provides the option to configure your own technological functions in the drive system through graphical configuration.

Yêu cầu: SINAMICS DCC kể từ V17, CPU FW phiên bản V2.9 và SINAMICS FW tích hợp kể từ V5.2 SP3./ Requirements: SINAMICS DCC as of V17, CPU FW as of V2.9 and SINAMICS Integrated FW as of V5.2 SP3.

Thư viện tiêu chuẩn Khối Điều khiển Truyền động (DCB) được bao gồm trong phạm vi cung cấp của SINAMICS DCC và chứa khoảng. 140 loại khối để cấu hình các chức năng logic và công nghệ. Các bổ sung cho thư viện chuẩn DCB có thể được giới thiệu thông qua các thư viện DCB Extension. Cần có giấy phép thời gian chạy để sử dụng các khối từ các thư viện DCB Extension./ The Drive Control Block (DCB) standard library is included in the scope of supply of SINAMICS DCC and contains approx. 140 block types for configuring logic and technology functions. Additions to the DCB standard library can be introduced via DCB Extension libraries. A runtime license is required to use blocks from DCB Extension libraries.

Thẻ nhới/ SIMATIC Memory Card
Cần có Thẻ nhớ SIMATIC cho Bộ điều khiển ổ SIMATIC. Khi sử dụng điều khiển ổ đĩa SINAMICS S120 tích hợp, nên sử dụng kích thước thẻ nhớ ít nhất 12 MB. Các bản cập nhật chương trình cơ sở yêu cầu kích thước thẻ nhớ ít nhất 256 MB./ A SIMATIC Memory Card is required for the SIMATIC Drive Controller. When using the integrated SINAMICS S120 drive control, a memory card size of at least 12 MB is recommended. Firmware updates require a memory card size of at least 256 MB.

Dữ liệu dự án để điều khiển và điều khiển ổ đĩa tích hợp được lưu trên Thẻ nhớ SIMATIC./ The project data for control and integrated drive control is saved on the SIMATIC Memory Card.

Ngoài ra, Thẻ nhớ SIMATIC có thể được sử dụng để cập nhật chương trình cơ sở của Bộ điều khiển ổ SIMATIC./ In addition, the SIMATIC Memory Card can be used for firmware updates of the SIMATIC Drive Controller.

Điều khiển và điều khiển ổ đĩa tích hợp được nâng cấp bằng cách sử dụng hai tệp cập nhật chương trình cơ sở riêng biệt./ The control and integrated drive control are upgraded using two separate firmware update files.
Gọi điện thoại