Cảm biến nhiệt độ | Temperature sensors

Temperature sensors THTL-, Dòng cảm biến nhiệt độ của Sick -Phù hợp hoàn hảo để đo nhiệt độ vệ sinh trong đường ống

Phù hợp hoàn hảo: Đo nhiệt độ vệ sinh trong đường ống/ Perfect fit: Hygienic temperature measurement in pipes
- Pt100, cấp chính xác A (IEC 60751)/ Pt100, accuracy class A (IEC 60751)
- Dải đo –50 °C ... +150 °C và –50 °C ... +250 °C/ Measuring ranges –50 °C ... +150 °C and –50 °C ... +250 °C
- Vỏ trong dòng để hàn quỹ đạo trong ống/ In-line housing for orbital welding in pipe
- Đầu dò cảm biến được nạp vào lò xo trong ống bảo vệ/ Sensor probe spring-loaded in protective pipe
- Các bộ phận được làm ướt: thép không gỉ chống ăn mòn 316L / 1.4435, Ra ≤ 0.8 µm/ Wetted parts: corrosion-resistant stainless steel 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
- Pt100 (4 dây dẫn) hoặc 4 mA ... 20 mA (2 dây dẫn)/ Pt100 (4-conductor) or 4 mA ... 20 mA (2-conductor)
- Đầu nối tròn M12 x 1/ M12 round connector x 1
Temperature sensors THTL-, Dòng cảm biến nhiệt độ của Sick -Phù hợp hoàn hảo để đo nhiệt độ vệ sinh trong đường ống

Ưu điểm/ Your Benefits

- Được thiết kế để lắp đặt trong đường ống, thiết kế tích hợp cung cấp giải pháp tối ưu cho loại phép đo này/ Engineered for installation in a pipe, the integrated design provides the optimal solution to this type of measurement
- Cảm biến có thể được trao đổi mà không cần mở quy trình, mang lại tính sẵn sàng thiết bị cao và giảm thiểu rủi ro vệ sinh/ The sensor can be exchanged without opening the process, providing high equipment availability and minimizing hygienic risks
- Vận hành vệ sinh an toàn: Các bộ phận được làm ướt được làm từ thép không gỉ cao cấp, bề mặt hoàn thiện được phân loại hợp vệ sinh và thiết kế tối thiểu không gian chết/ Safe hygienic operation: Wetted parts are made from high-grade stainless steel, hygienically-graded surface finish, and a design with minimum of dead space
- Chắc chắn: Vỏ kết nối dễ lau chùi và chống nước văng/ Rugged: Connection housing is easy to clean and splash water proof
- Độ ổn định lâu dài, độ chính xác và tuyến tính rất tốt/ Very good long-term stability, accuracy and linearity
- Thời gian phản hồi nhanh chóng/ Quick response time
- Các giải pháp tối ưu cho các yêu cầu cá nhân do khả năng cấu hình linh hoạt/ Optimal solutions for individual requirements due to versatile configurability
 

Overview

Perfect fit: Hygienic temperature measurement in pipes
Được thiết kế như một nhiệt kế trong dòng, cảm biến nhiệt độ THTL là giải pháp ưa thích để đo nhiệt độ vệ sinh trong đường ống. Ứng dụng điển hình là trong ngành thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và công nghệ sinh học. THTL có một vỏ trong dòng được lắp vào đường ống. Cảm biến Pt100 được đặt bên trong một tế bào nhiệt được đặt trong dòng chảy trung bình. Nó có thể dễ dàng và nhanh chóng được thay thế để bảo trì hoặc hiệu chuẩn. Điều này đảm bảo hoạt động vệ sinh an toàn./ Designed as an in-line thermometer, the THTL temperature sensor is the preferred solution for hygienic temperature measurement in pipes. Typical applications are in the food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and biotechnology industries. The THTL has an in-line housing that is fitted into the pipe. The Pt100 sensor is located inside a thermowell that is placed in the medium flow. It can easily and quickly be replaced for maintenance or calibration. This ensures safe hygienic operation.

Thiết kế của các bộ phận được làm ướt được làm từ thép không gỉ chống ăn mòn tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và cho phép thời gian đáp ứng nhanh chóng./ The design of the wetted parts made from corrosion-resistant stainless steel complies with hygienic standards and enables quick response times.

THTL rất thích hợp cho các quy trình CIP và SIP. Điều này cho phép vận hành hợp vệ sinh an toàn kết hợp với tính sẵn có của thiết bị được tối ưu hóa./ The THTL is well suited for CIP and SIP processes. This enables safe hygienic operation in conjunction with optimized equipment availability.

Bên cạnh kết nối điện trực tiếp với phần tử Pt100, THTL còn có sẵn một máy phát tích hợp với tín hiệu đầu ra 4 mA ... 20 mA./ Besides its direct electrical connection to the Pt100 element, the THTL is available with an integrated transmitter with 4 mA ... 20 mA output signal.

At a glance
- Pt100, cấp chính xác A (IEC 60751)/ Pt100, accuracy class A (IEC 60751)
- Dải đo –50 °C ... +150 °C và –50 °C ... +250 °C/ Measuring ranges –50 °C ... +150 °C and –50 °C ... +250 °C
- Vỏ trong dòng để hàn quỹ đạo trong ống/ In-line housing for orbital welding in pipe
- Đầu dò cảm biến được nạp vào lò xo trong ống bảo vệ/ Sensor probe spring-loaded in protective pipe
- Các bộ phận được làm ướt: thép không gỉ chống ăn mòn 316L / 1.4435, Ra ≤ 0.8 µm/ Wetted parts: corrosion-resistant stainless steel 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
- Pt100 (4 dây dẫn) hoặc 4 mA ... 20 mA (2 dây dẫn)/ Pt100 (4-conductor) or 4 mA ... 20 mA (2-conductor)
- Đầu nối tròn M12 x 1/ M12 round connector x 1
 

Ứng dụng/ Applications

Lĩnh vực ứng dụng/ Fields of applications
- Đo nhiệt độ vệ sinh trong đường ống/ Hygienic temperature measurement in pipes
- Giám sát và kiểm soát nhiệt độ trong ngành thực phẩm và đồ uống/ Temperature monitoring and control in the food and beverage industry
- Đo nhiệt độ trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học/ Temperature measurement in the cosmetics, pharmaceutical, and biotechnology industries
 

Technical overview

 Technical data overview
Measuring range–50 °C +150 °C
–50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751 1)
Accuracy of the opt. measuring transducer: ± 0,25 K
Signal outputs and maximum ohmic load RA: Pt100, 4-wire, 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: M12 round connector x 1, 4-pin
1) Class B (measuring range –50 ° C ... –30 ° C).
 

Product Selection

THTL-1PASB0213MZ 
Part no.: 6047642 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1AASB0213MZ 
Part no.: 6047646 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1AASB0424MZ 
Part no.: 6047647 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 42.4
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1ABSB0213MZ 
Part no.: 6047820 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1ABZZ0213MZ 
Part no.: 6047822 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Spare sensor without process connection
Nominal width: DN 21.3
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1ABAB0213MZ 
Part no.: 6047821 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PBAB0213MZ 
Part no.: 6047817 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PBZZ0213MZ 
Part no.: 6047818 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Spare sensor without process connection
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PBSB0213MZ 
Part no.: 6047816 
Measuring range: –50 °C +250 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PAZZ0213MZ 
Part no.: 6047815 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Spare sensor without process connection
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PASB0424MZ 
Part no.: 6047643 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Straight pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 42.4
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PAAB0213MZ 
Part no.: 6047644 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1AAAB0424MZ 
Part no.: 6047649 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 42.4
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1AAAB0213MZ 
Part no.: 6047648 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 21.3
Output signal: 4 mA ... 20 mA, 2-wire (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ohm])
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
 
THTL-1PAAB0424MZ 
Part no.: 6047645 
Measuring range: –50 °C +150 °C
Accuracy of sensor element: Class A according to IEC 60751
Response time: t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s
Process connection: Angled pipe (DIN EN ISO 1127 and DIN 11866), row B, for welding
Nominal width: DN 42.4
Output signal: Pt100, 4-wire
Electrical connection: Round connector M12 x 1, 4-pin, IP 67and IP69
Gọi điện thoại