Bộ mã hóa vòng quay | Rotary Encoders

Nguyên lý hoạt động của Rotary encoder. Cách dùng nó với Arduino

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bộ mã hóa vòng quay hoạt động và cách sử dụng nó với Arduino. Bộ mã hóa vòng quay là loại cảm biến vị trí được sử dụng để xác định vị trí góc của trục quay.
Nguyên lý hoạt động của Rotary encoder. Cách dùng nó với Arduino
 


 
(Nguyễn Thảo Trường - http://DienElectric.Com theo How to Machatronics)
Gọi điện thoại