Trang chủ »Cảm biếnThông tin cần biết của Cảm biến tiệm cận | Proximity sensors

Cảm biến tiệm cận | Proximity sensors

Wiki -Phân biệt loại tín hiệu đầu ra PNP và NPN: Output signal type PNP and NPN

PNP và NPN là hai loại transistor lưỡng cực. Là một linh kiện điện tử do kết hợp 2 chất bán dẫn điện. "N" ám chỉ negative nghĩa là "cực âm", "P" là positive nghĩa là "cực dương"..  

Các nguyên tắc cơ bản về cảm biến công nghiệp - NPN vs PNP là gì?

Sự khác biệt giữa PNP và NPN là gì? Và tại sao mọi người nên quan tâm? Nếu bạn bị nhầm lẫn PNP và NPN, thì hy vọng bài này sẽ làm sáng tỏ sự khác biệt giữa chúng. Trong bài viết này, chúng ta đề cập đến cấu trúc bóng bán dẫn của cảm biến và chất bán dẫn loại p hay loại n.

Cảm biến tiệm cận Proximity Sensors, Phân loại và Ứng dụng

Đối tượng được cảm nhận thường được gọi là mục tiêu của bộ cảm biến khoảng cách. Các mục tiêu cảm biến khoảng cách khác nhau đòi hỏi nhiều cảm biến khác nhau. Ví dụ, cảm biến khoảng cách điện dung hoặc cảm biến quang điện có thể phù hợp với mục tiêu bằng nhựa; một cảm biến gần nhau cảm ứng luôn đòi hỏi một mục tiêu kim loại.

Video: Nguyên lý hoạt động của 3 loại Cảm biến tiệm cận Proximity Sensors thông dụng

Hãy xem video ví dụ sinh động nhất về ứng dụng 3 loại cảm  biến tiệm cận Capacity proximity sensor, Photoelectric proximity sensor, Inductive proximity sensor sau đây:

    Gọi điện thoại