Cảm biến tiệm cận | Proximity sensors

Wiki -Phân biệt loại tín hiệu đầu ra PNP và NPN: Output signal type PNP and NPN

PNP và NPN là hai loại transistor lưỡng cực. Là một linh kiện điện tử do kết hợp 2 chất bán dẫn điện. "N" ám chỉ negative nghĩa là "cực âm", "P" là positive nghĩa là "cực dương"..
 
Wiki -Phân biệt loại tín hiệu đầu ra PNP và NPN: Output signal type PNP and NPN

PNP

PNP là một trong hai loại transistor lưỡng cực, loại thứ hai là NPN. Là một linh kiện điện tử do kết hợp 2 chất bán dẫn điện
"N" ám chỉ negative nghĩa là "cực âm", "P" là positive nghĩa là "cực dương".

Các transistor PNP bao gồm một lớp bán dẫn được pha tạp loại N (tác nhân pha tạp là Asernic) đóng vai trò cực gốc, nằm giữa hai lớp bán dẫn được pha tạp loại P (tác nhân pha tạp thường là Boron, ký hiệu trong hóa học là Bo). Các transistor NPN thường được kích hoạt khi cực phát được nối đất và cực góp được nối với nguồn dương.


The structure (simplified) of an PNP BJT transistor.

 

NPN

NPN Là một linh kiện điện tử cấu tạo từ nối ghép 1 bán dẫn điện dương giữa hai bán dẫn điện âm. "N" ám chỉ negative, nghĩa là "cực âm"; "P" là positive, nghĩa là "cực dương".

Transistor được sử dụng nhiều trong việc khuếch đại, công tắc, hay điện dẫn (buffer) trong công nghiệp điện tử hay làm cổng số (Logic gate) trong điện tử số.

Để transistor hoạt động hay dẫn điện cần phải có một điện thế kích hoạt. Lối mắc của transistor với điện trở cho ra chức năng hoạt động của transistor



 
(DienElectric.com lược dịch theo Wikipedia)
Gọi điện thoại