Màn hình HMI SCADA

Các model SIMATIC HMI Hệ thống vận hành điều khiển và giám sát của Siemes | SIMATIC HMI operator control and monitoring systems

hiệu quả cao và có một số ưu điểm riêng: -Kỹ thuật hiệu quả, -Visualization có thể được tạo nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết, -Thiết kế và vận hành sáng tạo, -Siêu hóa trở thành tính năng nổi bật của máy, -Bảng điều hành HMI lớn, -Bảng điều hành bên phải cho mọi ứng dụng, - Sao lưu - có bảo mật, -Bảo vệ cho các khoản đầu tư và bí quyết, hoạt động an toàn, - Chạy thử trên line nhanh, -Không mất thời gian kiểm tra và bảo dưỡng, -Mở rộng với dựa trên PC, -Đối với các ứng dụng linh hoạt, độc lập
Các model SIMATIC HMI Hệ thống vận hành điều khiển và giám sát của Siemes | SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
HMI devices
Basic HMI
Key Panels
SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F

6AV2127-1AB00-0LX0

SIMATIC HMI KP8 PN LX, 8 short-stroke switches long, PN interfaces, black neutral design, 8 configurable DI/DQ pins, 24 V DC can be looped through, parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AV3688-3AF37-0AX0

SIMATIC HMI KP8F PN, Key Panel, 8 short-stroke switches with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces with PROFIsafe; 8 DI/DO and 2 safety DI pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AV3688-3AY36-0AX0

SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel, 8 short-stroke switches with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces 8 configurable DI/DO pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AV3688-3EH47-0AX0

SIMATIC HMI KP32F PN, Key Panel, 32 short-stroke keys with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces with PROFIsafe, 16 DI+16 DI/DO, 4 safety DI pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AV3688-3XY38-3AX0

design empty front in KP8 format for easy mounting of standard 22.5 mm operator controls Ideal for setting up modular operator panels also suitable for installation in extension units of the pro devices

SIPLUS HMI KP8/KP8F/KP32F

6AG1688-3AF37-2AX0

SIPLUS HMI KP8F PN -20…+55°C with Conformal Coating based on 6AV3688-3AF37-0AX0 . Key Panel, 8 short-stroke switches with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces with PROFIsafe; 8 DI/DO and 2 safety DI pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AG1688-3AY36-2AX0

SIPLUS HMI KP8 PN -25...+60°C with conformal coating based on 6AV3688-3AY36-0AX0Show prices

6AG1688-3EH47-2AX0

SIPLUS HMI KP32F PN -20…+55°C with Conformal Coating based on 6AV3688-3EH47-0AX0 . Key Panel, 32 short-stroke keys with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces with PROFIsafe, 16 DI+16 DI/DO, 4 safety DI pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5Show prices

6AG1688-3XY38-2AX0

SIPLUS HMI Design empty front in KP8 format -25...+60°C With conformal coating based on 6AV3688-3XY38-3AX0 . Design empty front in KP8 format for easy mounting of standard 22.5 mm operator controls ideal for the setup of modular operator panels Also suitable for installation in extension units of the pro devices

Basic Panels
Standard devices 2nd Generation

6AV2123-2DB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 4" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2123-2GA03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 7" TFT display, 65536 colors, PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2123-2GB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2123-2JB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2123-2MA03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 12" TFT display, 65536 colors, PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2123-2MB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 12" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2132-0HA00-0AA1

LOGO!+KP300 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KP300 Basic mono PN, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in SystainerShow prices

6AV2132-0KA00-0AA1

LOGO!+KTP400 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP400 Basic, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in SystainerShow prices

6AV2132-3GB00-0AA1

LOGO!+KTP700 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP700 Basic, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in SystainerShow prices

6AV2143-6DB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP400 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 4" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

6AV2143-6GB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP700 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 7" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV2143-6JB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Standard devices 1st Generation

6AV6647-0AA11-3AX0

SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN, Basic Panel, Key/touch operation, 4" STN display, 4 gray levels, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AB11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN, Basic Panel, Key/touch operation, 6" STN display, 4 gray levels, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AC11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic Color DP, Basic Panel, Key/touch operation, 6" TFT display, 256 colors, MPI/PROFIBUS DP interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AD11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic Color PN, Basic Panel, Key/touch operation, 6" TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AE11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color DP, Basic Panel, Key/touch operation, 10" TFT display, 256 colors, MPI/PROFIBUS DP interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AF11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN, Basic Panel, Key/touch operation, 10" TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI TP1500 Basic Color PN, Basic Panel, Touch operation, 15" TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AH11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, key operation, 3" FSTN LCD display, black/white, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AJ11-3AX0

SIMATIC HMI KP400 Basic Color PN, Basic Panel, key operation, 4" widescreen TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CDShow prices

6AV6647-0AK11-3AX0

SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN, Basic Panel, Key/touch operation, 4" widescreen TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

SIPLUS Basic Panels (2nd Generation)

6AG1123-2DB03-2AX0

SIPLUS HMI KTP400 Basic Color PN -20...+60°C with conformal coating based on 6AV2123-2DB03-0AX0 . 4" TFT display, 65536 colors PROFINET" interfaceShow prices

6AG1123-2GA03-2AX0

SIPLUS HMI KTP700 Basic DP -20...+50°C with conformal coating based on 6AV2123-2GA03-0AX0 . Key/touch "operation, ""7"""" TFT display," 65536 colors, PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open source software, which is provided free of charge See enclosed CD-ROMShow prices

6AG1123-2GB03-2AX0

SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN -20...+50°C with conformal coating based on "6AV2123-2GB03-0AX0 . ""7"""" TFT" "display, 65536 colors"" PROFINET" interfaceShow prices

6AG1123-2JB03-2AX0

SIPLUS HMI KTP900 Basic Color PN -20...+50°C with conformal coating based on "6AV2123-2JB03-0AX0 . ""9"""" TFT" "display, 65536 colors"" PROFINET" interfaceShow prices

6AG1123-2MA03-2AX0

SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP -10...+50°C with conformal coating based on 6AV2123-2MA03-0AX0 . Key/touch "operation, ""12"""" TFT display," 65536 colors PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open source software, which is provided free of charge See enclosed CD-ROMShow prices

6AG1123-2MB03-2AX0

SIPLUS HMI KTP1200 Basic -10...+50°C with conformal coating based on 6AV2123-2MB03-0AX0 . Key/touch "operation, ""12"""" TFT display," 65536 colors PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open source software, which is provided free of charge See enclosed CD-ROMShow prices

SIPLUS Basic Panels (1st Generation)

6AG1647-0AH11-2AX0

SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN -25...+60°C with conformal coating based on 6AV6647-0AH11-3AX0

Advanced HMI Panel-based
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Standard

6AV2128-3GB06-0AP0

starter kit MTP700 Unified Comfort, consisting of: MTP700 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective filmsShow prices

6AV2128-3GB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, touch operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3GB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3KB06-0AP0

starter kit MTP1000 Unified Comfort, consisting of: MTP1000 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective filmsShow prices

6AV2128-3KB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1000, Unified Comfort Panel, touch operation, 10.1" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3KB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP1000, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 10.1" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3MB06-0AP0

starter kit MTP1200 Unified Comfort, consisting of: MTP1200 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective filmsShow prices

6AV2128-3MB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1200, Unified Comfort Panel, touch operation, 12.1" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3MB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP1200, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 12.1" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3QB06-0AP0

starter kit MTP1500 Unified Comfort, consisting of: MTP1500 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective films

6AV2128-3QB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, touch operation, 15.6" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3QB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 15.6" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3UB06-0AP0

starter kit MTP1900 Unified Comfort, consisting of: MTP1900 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective filmsShow prices

6AV2128-3UB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, touch operation, 18.5" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3UB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 18.5" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3XB06-0AP0

starter kit MTP2200 Unified Comfort, consisting of: MTP2200 Unified Comfort; WinCC Unified Comfort (TIA Portal); Edge Runtime license; Industrial Ethernet cable; for test purposes; SIMATIC SD indoor card 32 GB; 5 protective filmsShow prices

6AV2128-3XB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, touch operation, 21.5" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-RayShow prices

6AV2128-3XB36-0AX0

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, neutral, touch operation, 21.5" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

SIMATIC WinCC Unified options

6AV2154-0BP01-6AB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified V16, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BP01-6LB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BP01-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BP01-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BP31-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, upgrade V16 -> V17 option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BP31-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, upgrade V16 -> V17 option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BR01-6AB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License without software a. documentation; license key on USB stick, class A ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BR01-6LB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BR01-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Collaboration, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive, class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BR01-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Collaboration, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BR31-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Collaboration, upgrade V16-> V17, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2154-0BR31-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Collaboration, upgrade V16-> V17, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BS01-6AA0

SIMATIC WinCC Unified V16 database storage, option for WinCC Unified V16, runtime software, single license software and documentation on DVD; license key on a USB stick; Class A; ******************************* Content: set (1x DVD + 1x USB)Show prices

6AV2154-0BS01-6LA0

SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License software, documentation and license key for download; class A; ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BS01-7AA0

SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, option for WinCC Unified, runtime software, Single License with software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)Show prices

6AV2154-0BS01-7LA0

SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, option for WinCC Unified, runtime software,Single License with software, documentation and license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2154-0BS31-7AA0

SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, upgrade V16-> V17, option for WinCC Unified, runtime software, Single License with software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)Show prices

6AV2154-0BS31-7LA0

SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, upgrade V16-> V17, option for WinCC Unified, runtime software,Single License with software, documentation and license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-0BL01-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Audit Basis; option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2157-0BL01-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Audit Basis, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-0BQ01-6AB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Reporting execution, option for WinCC Unified V16, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-0BQ01-6LB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Reporting Execution, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-0BQ01-7AB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Report Execution, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive, class A ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2157-0BQ01-7LB0

SIMATIC WinCC Unified V17 Report Execution, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* consignee e-mail address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-1EA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 500 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-1EA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 500 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-1FA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 5000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-1FA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 5000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-1JM00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Monitor Client, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2157-1JM00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Monitor Client, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-1JW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Operate Client, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-1JW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Operate Client, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2CM00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Monitor Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2157-2CM00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Monitor Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2CW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-2CW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2DA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 100 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-2DA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 100 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2DW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 100 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-2DW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 100 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2EA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 1000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-2EA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 1000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Consignee e-mail address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-2FA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 10000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-2FA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 10000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-3JM00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Monitor Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key on USB flash drive; class A; ******************************* content: 1x USBShow prices

6AV2157-3JM00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Monitor Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License without software and documentation; license key for download; class A; ******************************* goods recipient email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-3JW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-3JW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-6CW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 30 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-6CW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 30 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

6AV2157-6FA00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 30000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A ******************************* Content: 1x USBShow prices

6AV2157-6FA00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Logging, 30000 LoggingTags, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A ******************************* Email address required for deliveryShow prices
 This product is downloadable only.

Comfort Panels
Comfort Panels Standard devices

6AV2124-0GC01-0AX0

SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-0JC01-0AX0

SIMATIC HMI TP900 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 9" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-0MC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 12" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-0QC02-0AX1

SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0UC02-0AX1

SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0XC02-0AX1

SIMATIC HMI TP2200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 22" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-1DC01-0AX0

SIMATIC HMI KP400 Comfort, Comfort Panel, key operation, 4" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 Comfort, Comfort Panel, key operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-1JC01-0AX0

SIMATIC HMI KP900 Comfort, Comfort Panel, key operation, 9" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2124-1MC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1200 Comfort, Comfort Panel, key operation, 12" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

6AV2124-1QC02-0AX1

SIMATIC HMI KP1500 Comfort, Comfort Panel, key operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, 4" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

SIPLUS Comfort Panels Standard

6AG1124-0GC01-4AX0

SIPLUS HMI TP700 COMFORT FOR medial stress with conformal coating based on 6AV2124-0GC01-0AX0Show prices

6AG1124-0JC01-4AX0

SIPLUS HMI TP900 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-0JC01-0AX0Show prices

6AG1124-0MC01-4AX0

SIPLUS HMI TP1200 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-0MC01-0AX0Show prices

6AG1124-0QC02-4AX1

SIPLUS HMI TP1500 COMFORT FOR medial stress with conformal coating based on 6AV2124-0QC02-0AX1 . Comfort "Panel, Touch operation, 15""" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AG1124-0UC02-4AX1

SIPLUS HMI TP1900 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-0UC02-0AX1 . Comfort "Panel, Touch operation, 19""" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AG1124-0XC02-4AX1

SIPLUS HMI TP2200 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-0XC02-0AX1 . Comfort "Panel, key operation, 22""" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AG1124-1DC01-4AX0

SIPLUS HMI KP400 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-1DC01-0AX0Show prices

6AG1124-1GC01-4AX0

SIPLUS HMI KP700 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-1GC01-0AX0Show prices

6AG1124-1JC01-4AX0

SIPLUS HMI KP900 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-1JC01-0AX0Show prices

6AG1124-1MC01-4AX0

SIPLUS HMI KP1200 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-1MC01-0AX0

6AG1124-1QC02-4AX1

SIPLUS HMI KP1500 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-1QC02-0AX1 . Comfort "Panel, key operation, 15""" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AG1124-2DC01-4AX0

SIPLUS HMI KTP400 Comfort for medial exposure with conformal coating based on 6AV2124-2DC01-0AX0

Comfort Panels Outdoor

6AV2124-0GC10-0SA0

Starter package TP700 Outdoor incl. Outdoor SD Card, touch pen system and engineering system, WinCC ComfortShow prices

6AV2124-0GC13-0AX0

SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor, Comfort Panel, Touch operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0 (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V13 SP1, HSPShow prices

6AV2124-0QC10-0SA0

Starter package TP1500 Outdoor incl. Outdoor SD Card, touch pen system and engineering system, WinCC ComfortShow prices

6AV2124-0QC13-0AX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor, Comfort Panel, Touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0 (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V13 SP1, HSP

SIPLUS Comfort Panels Outdoor

6AG1124-0GC13-2AX0

SIPLUS HMI TP700 Comfort Outdoor conformal coating -30 ... +60°C based on 6AV2124-0GC13-0AX0 . Comfort "Panel, Touch operation, 7""" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interfaces, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable as of WINCC Comfort V13 SP1, HSPShow prices

6AG1124-0QC13-2AX0

SIPLUS HMI TP1500 Comfort OD -30 ... +60°C with conformal coating based on 6AV2124-0QC13-0AX0 . TP1500 Comfort Outdoor, Comfort Panel, "Touch, 15""" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO colours, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS-DP interface, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1, HSP

Comfort Panels PRO

6AV2124-0MC24-0AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro for support arm (not expandable, flange on top), Comfort Panel, touch operation, 12" Widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0MC24-0BX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro for support arm (expandable, round pipe) and Extension Unit, Comfort Panel, touch operation, 12" Widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0MC24-1AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort Pro for supporting foot (expandable, flange at bottom), Comfort Panel, touch operation, 12" Widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0QC24-0AX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, for support arm (not expandable, flange on top), Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0QC24-0BX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, for support arm (expandable, round pipe) and Extension Unit, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0QC24-1AX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, for supporting foot (expandable, flange at bottom), Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0UC24-0AX0

SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro for support arm (not expandable, flange top), Comfort Panel, touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0UC24-0BX0

SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro for support arm (expandable, round pipe) and extension unit, Comfort Panel, touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0UC24-1AX0

SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro for supporting foot (expandable, flange at bottom), Comfort Panel, touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0XC24-0AX0

SIMATIC HMI TP2200 Comfort Pro, for support arm (not expandable, flange on top), Comfort Panel, touch operation, 22" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

6AV2124-0XC24-0BX0

SIMATIC HMI TP2200 Comfort Pro, for support arm (expandable, round pipe) and Extension Unit, Comfort Panel, touch operation, 22" widescreen TFT display 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2124-0XC24-1AX0

SIMATIC HMI TP2200 Comfort Pro, for supporting foot (expandable, flange at bottom), Comfort Panel, touch operation, 22" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

Comfort Panels INOX and INOX PCT

6AV2144-8GC10-0AA0

SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX, Stainless steel front, Con- tinuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 7" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2144-8GC20-0AA0

SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX Stainless steel front, glass pane, capacitive touch, degree of protection front IP69K, 7" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, WinCC Comfort V15.1Show prices

6AV2144-8JC10-0AA0

SIMATIC HMI TP900 Comfort INOX Stainless steel front, Continuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 9" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2144-8JC20-0AA0

SIMATIC HMI TP900 Comfort INOX Stainless steel front, Glass pane, capacitive touch, Degree of protection front IP69K, 9" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V15Show prices

6AV2144-8MC10-0AA0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX Stainless steel front, Con- tinuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 12" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2144-8MC10-0AC0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX Long stainless steel front, Continuous decorative film, Degree of protection front IP66K, 12" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11Show prices

6AV2144-8MC20-0AA0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX Stainless steel front, Glass pane, capacitive touch, Degree of protection front IP69K, 12" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V15Show prices

6AV2144-8QC10-0AA2

SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX stainless steel front, continuous decorative film, degree of protection front IP66K, 15" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, Windows CE 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSPShow prices

6AV2144-8UC10-0AA1

SIMATIC HMI TP1900 Comfort INOX Stainless steel front, continuous decorative foil; Degree of protection front IP66K, 19" widescreen TFT display, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, Windows CE 2013; Configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

System components for fully-enclosed IP65-protected devices
Fixing elements

6AV6881-0AD56-0AA0

Pipe adapter VESA 100/75 for Pro devices IP20 Further information, Quantity and content: see technical dataShow prices

6AV7674-0KD00-0AA0

Adapter set VESA 100 For fully enclosed HMI devices 1 adapter plate and 8 screws Further information, quantity and content: see technical dataShow prices

6AV7674-0KE00-0AA0

Adapter set VESA 75 For fully enclosed HMI devices 1 adapter plate and 8 screws Further information, quantity and content: see technical dataShow prices

6AV7674-1KA00-0AA0

Basic adapter suitable for all fully enclosed HMI devices incl. 4 screws for Fastening Color: silverShow prices

6AV7674-1KF00-0AA0

Round pipe adapter for PRO devices, for support arm mounting of 16:9 (widescreen) PRO devices with round pipe connection. Not suitable for support arm PRO devices without extension preparation!Show prices

6AV7674-1LB40-0AA0

Round pipe seal for PRO Device, for locking the round pipe connection for mounting on supporting footShow prices

6AV7674-1LB50-0AA0

Exchange adapter for PRO devices, It facilitates the dismantling and mounting of a SIMATIC PRO device and increases the gap by 25.5 mm between the SIMATIC HMI PRO device and the Extension Unit

Extension Units and operator controls

6AV2185-8CE01-0AA0

Extension Unit 12" KP12 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 3 mounting positions, 3 operator controls equippable; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV2185-8CE08-0AA0

Extension Unit 12" KP24 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Without free installation positions. Connection via PROFINETShow prices

6AV2185-8CF01-0AA0

Extension Unit 12" KP12F PN compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Flexible configuration of control elements; 3 mounting positions; 3 control elements can be installed. PROFIsafe connection (control elements ordered separately)Show prices

6AV2185-8DE01-0AA0

Extension Unit 15" KP12 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 5 installation positions 5 operator controls equippable; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV2185-8DE08-0AA0

Extension Unit 15" KP36 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Without free installation positions. Connection via PROFINETShow prices

6AV2185-8DF01-0AA0

Extension Unit 15" KP12F PN compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Flexible configuration of control elements; 5 mounting positions; 5 control elements can be installed. PROFIsafe connection (control elements ordered separately)Show prices

6AV2185-8EE01-0AA0

Extension unit 19" KP12 PN for mounting on all fully IP65-protected 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV2185-8EE08-0AA0

Extension Unit 19" KP36 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Without free installation positions. Connection via PROFINETShow prices

6AV2185-8EF01-0AA0

Extension unit 19" KP12F PN for mounting on all fully IP65-protected 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable. Connection via PROFIsafe (without equipment)Show prices

6AV2185-8FE01-0AA0

Extension unit 22" KP12 PN for mounting on all fully IP65-protected 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 8 mounting positions, 8 operator controls equippable; Connection via PROFINET (without equipment)

6AV2185-8FE08-0AA0

Extension Unit 22" KP48 PN for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Without free installation positions. Connection via PROFINETShow prices

6AV2185-8FF01-0AA0

Extension unit 22" KP12F PN for mounting on all fully IP65-protected 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 8 mounting positions, 8 operator controls equippable. Connection via PROFIsafe (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA30-0AA0

Extension Unit box 12" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty housing for the flexible installation of control elements (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA31-0AA0

Extension unit 12" hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA32-0AA0

Extension unit 12" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls can be equipped; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA33-0AA0

Extension Unit 12" PROFISAFE compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. flexible configuration of control elements; 6 mounting positions; 6 control elements can be installed; PROFISAFE connection (control elements ordered separately)Show prices

6AV7674-1LA40-0AA0

Extension Unit box 15" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty housing for the flexible installation of control elements (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA41-0AA0

Extension unit 15" hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 8 mounting positions, 8 operator controls equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA42-0AA0

Extension unit 15" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 8 mounting positions, 8 operator controls equippable; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA43-0AA0

Extension Unit 15" PROFISAFE compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. flexible configuration of control elements; 8 mounting positions; 8 control elements can be installed; PROFISAFE connection (control elements ordered separately)

6AV7674-1LA50-0AA0

Extension Unit box 19" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty housing for the flexible installation of control elements (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA51-0AA0

Extension unit 19" hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 10 mounting positions, max. 8 operator controls + 1 emergency stop equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA52-0AA0

Extension unit 19" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 10 mounting positions, max. 10 operator controls can be equipped; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA53-0AA0

Extension Unit 19" PROFISAFE compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. flexible configuration of control elements; 10 mounting positions; 10 control elements can be installed; PROFISAFE connection (control elements ordered separately)Show prices

6AV7674-1LA60-0AA0

Extension Unit box 22" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty housing for the flexible installation of control elements (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA61-0AA0

Extension unit 22" hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 12 mounting positions, max. 8 operator controls + 1 emergency stop equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA62-0AA0

Extension unit 22" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 12 mounting positions, max. 12 operator controls can be equipped; Connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA63-0AA0

Extension Unit 22" PROFISAFE compatible with all IP65 fully enclosed 16:9 HMI/IPC devices. flexible configuration of control elements; 12 mounting positions; 12 control elements can be installed; PROFISAFE connection (control elements ordered separately)Show prices

6AV7674-1LA70-0AA0

Extension Unit box 24" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty enclosure for the flexible installation of operator controls, (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA71-0AA0

Extension Unit 24" hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 12 mounting positions, max. 8 operator controls + 1 emergency stop equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA72-0AA0

Extension Unit 24" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 12 mounting positions, max. 12 operator controls equippable; connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA73-0AA0

Extension Unit 24" PROFIsafe for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 12 mounting positions, 12 operator controls equippable; connection via PROFIsafe, (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA80-0AA0

Extension Unit box 24" portrait for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty enclosure for the flexible installation of operator controls, (without pre-perforation)Show prices

6AV7674-1LA81-0AA0

Extension Unit 24" Portrait hardwired for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable; connection via hardwired connection (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA82-0AA0

Extension Unit 24" Portrait PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable; connection via PROFINET (without equipment)Show prices

6AV7674-1LA83-0AA0

Extension Unit 24" Portrait PROFIsafe for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls equippable; connection via PROFIsafe, (without equipment)Show prices

6AV7674-1MA00-0AA0

EMERGENCY STOP mushroom pushbuttons for extension units, 22mm, round, red, plastic, latching, Rotate-to-unlatch, without inscription, 2 NC contacts, (incl. printed-circuit board, contact module)Show prices

6AV7674-1MB00-0AA0

illuminated push-button for Extension Units, 22 mm, round, plastic, momentary contact type with integrated white LED, with 6 color filters (colorless, red, yellow, green, blue; black), 1 NO contact, without inscription (including printed-circuit board and contact module)Show prices
6AV7674-1MC00-0AA0
indicator light for Extension Units, 22 mm, round, plastic, with integrated white LED, with 6 color filters (colorless, red, yellow, green, blue, black), without inscription (including printed-circuit board)Show prices

6AV7674-1MD00-0AA0

Selector switch for extension units, 22mm, round, plastic, latching, with integrated white LED (illuminable), 3 switch positions 1-0-2, 2 NO contacts. (incl. PCB, contact module)

6AV7674-1ME00-0AA0

key-operated switch for extension units, 22mm, round, plastic, latching, 3 switch positions 1-0-2, 2 NO contacts, with 2 keys (incl. printed-circuit board, contact module)Show prices

6AV7674-1ME50-0AA0

Safety keyswitch for Extension Units, safety operator control, 22 mm, round, 2 NO contacts 2 positions 0-1, latching 2 × 45° Key in position 0 can be removed.Show prices

6AV7674-1MG00-0AA0

illuminated push-button for Extension Units, 22 mm, round, plastic, momentary contact type with integrated white LED, with 6 color filters(colorless, red, yellow, green, blue, black), 1 NO contact and 1 NC contact, without inscription (including printed-circuit board and contact module)Show prices

6AV7674-1MG50-0AA0

Safety pushbutton for Extension Units, safety operator control, 2 NO contacts Pushbutton with 6 attachments (red, yellow, green, blue, white, black)

Extension components

6AV7674-1LB10-0AA0

Handles for HMI PRO devices, universally adjustable from 12" to 22", RAL9006 (silver)Show prices

6AV7674-1LB15-0AA0

Grip handles for HMI PRO devices, universally adjustable from 24", RAL9006 (silver)Show prices

6AV7674-1LX00-0AA0

USB interface for PRO Device, Cable and connector, USB-2.0 Type A. IP65 degree of protection with closed protective cap. By the covers on the side of the basic adapter integrated.Show prices

6AV7674-1NF01-0AA0

Keyboard tray for PRO devices, inclination adjustable, IP65, RAL9006 (silver)Show prices

6AV7674-1NG00-0AA0

Plate for mounting on the Keyboard tray for commercial keyboard and Mouse, RAL9006 (silver)

Mobile Panels
Mobile Panels 2nd Generation

6AV2125-2DB23-0AX0

SIMATIC HMI KTP400F Mobile with integrated acknowledgement button, emergency switching-off switch, Touch and Key operation, 4" widescreen TFT display, PROFINET interface, configurable from WinCC Comfort V13 SP1 with HSPShow prices

6AV2125-2GB03-0AX0

SIMATIC HMI KTP700 Mobile, 7.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 8 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, configurable from WinCC Comfort V13 SP1Show prices

6AV2125-2GB23-0AX0

SIMATIC HMI KTP700F Mobile, 7.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 8 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V13 SP1Show prices

6AV2125-2JB03-0AX0

SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16 million colors. key and touch operation, 10 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, configurable from WinCC Comfort V13 SP1Show prices

6AV2125-2JB23-0AX0

SIMATIC HMI KTP900F Mobile, 9.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 10 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V13 SP1Show prices

6AV2133-5GA00-0AA0

Starter kit Mobile Panel Consisting of: 1x KTP700F Mobile, 1x connection box Standard, 1x connecting cable 2 m, 1x wall holder, 1x WinCC Comfort (TIA Portal)Show prices

6AV2145-6KB20-0AS0

SIMATIC HMI TP1000F MOBILE 10.0" TFT display, 1280x800 pixels, 16 million colors, Touch operation, touch pen, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button confiigurable from WinCC Comfort V14Show prices

6AV2145-8GB00-0AA0

SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW, 7.0" TFT display, 800 x 480 pixel,16m colors key and touch operation, 6 function keys, 2 illuminated push-buttons, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement switch, emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V15, handwheelShow prices

6AV2145-8GB01-0AA0

SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR, 7.0" TFT display, 800 x 480 pixel,16m colors key and touch operation, 6 function keys, 2 illuminated push-buttons, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement switch, emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V15, handwheel and override

Mobile Panels for low-temperature environment

6AV2145-6GB06-0AA0

SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic, (extended operating temperature range), 7.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 8 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, 1x touch pen, keyswitch, acknowledgement button, emergency shutdown/stop button, configurable from WinCC Comfort V15 SP1Show prices

System components for Mobile Panels
Connection box for Mobile Panels (2nd Generation)

6AV2125-2AE03-0AX0

SIMATIC HMI connection box compact for Mobile Panels, installation in control cabinet, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, Connection point detectionShow prices

6AV2125-2AE13-0AX0

SIMATIC HMI connection box Standard for Mobile Panels, wall mounting, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, terminal detection, integrated switchShow prices

6AV2125-2AE23-0AX0

SIMATIC HMI connection box Advanced for Mobile Panels, wall mounting, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, emergency stop circuit bridging, terminal detection, Integrated switch, MRP client, IRT

Connection box for Mobile Panels x77 series

6AV6671-5AE01-0AX0

Connection box PN Basic for Mobile Panels (PROFINET)Show prices

6AV6671-5AE11-0AX0

Connection box PN plus for Mobile Panels (PROFINET)Show prices

Advanced HMI PC-based
Panel PC
Industrial monitors and thin clients
Embedded bundles, starter systems, software packages

Previous systems
Push Button Panels
Micro Panels
Panels
Multi Panels
Multi Panel options
Mobile Panels
Mobile Panels x77 series
SIMATIC Mobile Panel 277

6ES7998-8XC01-8YE0

SIMATIC Manual Collection on DVD, 5 languages, all manuals for S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering software, runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT

SIMATIC Mobile Panel 177

6ES7998-8XC01-8YE0

SIMATIC Manual Collection on DVD, 5 languages, all manuals for S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering software, runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT

Fully-enclosed HMI devices
SIMATIC MP 377 PRO

6AV6644-2AB01-2AX0

SIMATIC MP 377 pro 15" Touch multi panel, Windows CE 5.0 15" color TFT display 12 MB configuration memory configurable from WinCC flexible 2007


Tóm lược dòng SIMATIC HMI Hệ thống vận hành điều khiển và giám sát
Hệ thống điều khiển và giám sát người vận hành SIMATIC HMI - điều khiển và giám sát người vận hành cấp máy hiệu quả/ SIMATIC HMI operator control and monitoring systems – efficient machine-level operator control and monitoring

Thiết bị giám sát và điều khiển người vận hành là cần thiết ở bất cứ nơi nào mọi người phải làm việc với hoặc trên máy móc và nhà máy thực hiện các nhiệm vụ đa dạng từ máy sấy xi lanh đến máy đầm chất thải. Không khó để tìm được thiết bị phù hợp cho nhiệm vụ cụ thể của bạn. Thách thức là tìm ra giải pháp đó là khả năng chứng minh trong tương lai và linh hoạt, có thể được tích hợp vào các mạng cấp cao hơn và điều đó cũng có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch và cung cấp dữ liệu. Bảng điều khiển HMI SIMATIC đã chứng minh giá trị của mình trong nhiều ứng dụng khác nhau trong tất cả các ngành công nghiệp trong nhiều năm. Phạm vi của các hệ thống được sử dụng cũng rộng như các ứng dụng và công nghệ trong các nhà máy tương ứng./ Equipment for monitoring and operator control is needed wherever people have to work with or on machinery and plants performing diverse tasks from cylinder driers to waste compactors. It is not difficult to find the right device for your specific task. The challenge is to find a solution that is future-proof and flexible, that can be integrated into higher-level networks, and that can also meet the ever-increasing demands for transparency and data provision. SIMATIC HMI Panels have proven their value in a variety of different applications in all industrial sectors over many years. The range of the systems in use is just as wide as that of the applications and technologies in the respective plants.

SIMATIC HMI là viết tắt của điều khiển và giám sát người vận hành cấp máy hiệu quả cao và có một số ưu điểm riêng:/ SIMATIC HMI stands for highly efficient machine-level operator control and monitoring and has some unique advantages:
-Kỹ thuật hiệu quả/ Efficient engineering
  Hình ảnh trực quan có thể được tạo ra nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết./ Visualization can be created more quickly and easily than ever before.
-Thiết kế và vận hành sáng tạo/ Innovative design and operation
  Tính trực quan trở thành đặc điểm nổi bật của máy./ Visualization becomes the outstanding feature of the machine.
-Bảng vận hành điều khiển HMI tuyệt vời/ Brilliant HMI operator panels
  Bảng vận hành phù hợp cho mọi ứng dụng./ The right operator panel for every application.
- Sao lưu - có bảo mật/ Backup – with security
  Bảo vệ cho các khoản đầu tư và bí quyết, hoạt động an toàn./ Protection for investments and know-how, secure operation.
- Chạy thử trên làn đường nhanh/ Commissioning in the fast lane
  Không mất thời gian với việc kiểm tra và bảo dưỡng./ Lose no time with testing and servicing.
-Mở rộng với dựa trên PC/ Openness with PC-based
  Đối với các ứng dụng linh hoạt, độc lập/ For flexible, independent applications

MỚI: Hệ thống thống nhất SIMATIC WinCC - hiển thị không giới hạn cho mọi ứng dụng/ NEW: SIMATIC WinCC Unified system – unlimited visualization for every application
SIMATIC WinCC Unified là một hệ thống trực quan hóa hoàn toàn mới để đáp ứng những thách thức của số hóa trong xây dựng máy móc và nhà máy./ SIMATIC WinCC Unified is a totally new visualization system for meeting the challenges of digitalization in machine and plant construction.

Các công nghệ phần cứng và phần mềm hiện đại giúp điều này có thể thực hiện được ngay bây giờ và trong tương lai. Kỹ thuật đã được thử nghiệm và thử nghiệm trong TIA Portal, công nghệ web mới nhất và hiệu suất dự trữ lớn trong những năm tới kết hợp với quyền tự do triển khai ý tưởng của bạn như bạn tưởng tượng về chúng./ State-of-the-art hardware and software technologies make this possible now and in the future. Tried and tested engineering in the TIA Portal, the latest web technology and great reserves of performance for the coming years combined with the freedom to implement your ideas as you imagine them.

Phần mềm SIMATIC HMI - nhiều thứ không chỉ là phần mềm trực quan/ SIMATIC HMI software – a lot more than just visualization software
Với các dòng sản phẩm Kiến trúc mở SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC và SIMATIC WinCC, SIMATIC HMI bao gồm toàn bộ phổ phần mềm kỹ thuật và hình ảnh hóa cho giao diện máy người./ With the SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC and SIMATIC WinCC Open Architecture product families, SIMATIC HMI covers the entire engineering and visualization software spectrum for the human machine interface.

- Hầu hết toàn bộ phạm vi bảng điều hành SIMATIC có thể được cấu hình bằng SIMATIC WinCC (TIA Portal), người kế nhiệm linh hoạt của SIMATIC WinCC./ Almost the entire range of SIMATIC operator panels can be configured with SIMATIC WinCC (TIA Portal), the successor to SIMATIC WinCC flexible.
  Chức năng này bao gồm cả các tác vụ trực quan hóa ở cấp độ máy và các ứng dụng SCADA trên các hệ thống nhiều người dùng dựa trên PC./ The functionality covers both visualization tasks at machine level and SCADA applications on PC-based multi-user systems.
- Phiên bản 7.5 hiện tại của SIMATIC WinCC có sẵn cho các tác vụ trực quan hóa quy trình cực kỳ phức tạp và các ứng dụng SCADA, ví dụ: tính đến các giải pháp dự phòng và tích hợp dọc tất cả các cách để thực hiện các giải pháp thông minh./ The current version 7.5 of SIMATIC WinCC is available for extremely complex process visualization tasks and SCADA applications, e.g. taking account of redundant solutions and vertical integration all the way to plant intelligence solutions.
- Cuối cùng, Kiến trúc mở SIMATIC WinCC giải quyết các ứng dụng yêu cầu thích ứng sâu rộng dành riêng cho khách hàng hoặc quản lý các ứng dụng lớn và / hoặc phức tạp, cũng như các dự án đòi hỏi các yêu cầu và chức năng hệ thống đặc biệt./ Ultimately, SIMATIC WinCC Open Architecture addresses applications that require extensive customer-specific adaptations or manage large and/or complex applications, as well as projects that demand special system requirements and functions.

MỚI: Phần mềm trực quan hợp nhất SIMATIC WinCC/ NEW: SIMATIC WinCC Unified visualization software
Phần mềm SIMATIC WinCC Unified cho phép truy cập vào các giao diện mở, công nghệ web hiện đại và tích hợp nhất quán để triển khai các khái niệm trực quan hiện đại một cách đơn giản và dễ dàng trong TIA Portal./ SIMATIC WinCC Unified software enables access to open interfaces, modern web technologies and consistent integration in order to implement modern visualization concepts simply and easily in the TIA Portal.

SIMATIC HMI - bảng điều hành rực rỡ và chắc chắn/ SIMATIC HMI – brilliant and rugged operator panels
HMI cơ bản - cho cấp đầu vào/ Basic HMI – for the entry level
- Bàn phiếm/ Key Panels
  Được lắp ráp sẵn và sẵn sàng để cài đặt, dành cho bảng điều khiển thông thường. Không cần cấu hình với WinCC!/ Pre-assembled and ready for installation, for conventional operator panels. No configuration required with WinCC!
-Bảng điều khiển cơ bản/ Basic Panels
  Loạt mức đầu vào cho các ứng dụng HMI đơn giản./ The entry level series for simple HMI applications.

Bảng điều khiển HMI nâng cao dựa trên các yêu cầu cao hơn/ Advanced HMI Panel-based - for higher requirements
-Mới: Tấm tiện nghi hợp nhất SIMATIC HMI/ New: SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
  Hiệu suất cao cấp và công nghệ hiện đại cho tương lai của hình ảnh./ High-end performance and state-of-the-art technology for the future of visualization.
- Bảng điều khiển tiện lợi/ Comfort Panels
  Chức năng cao cấp cho các ứng dụng HMI trong nhà và ngoài trời./ High-end functionality for demanding indoor and outdoor HMI applications.
-Bảng di động/ Mobile Panels
  Bảng điều hành di động để triển khai di động tại chỗ./ Portable operator panels for mobile deployment on site.

Các thiết bị HMI riêng lẻ trong các phiên bản tùy chỉnh/ Individual HMI devices in customized versions

Hệ thống điều khiển tối ưu hóa năng suất của nhà máy mạ kẽm nhúng nóng/ Control system optimizes the productivity of a hot dip galvanizing plant
Là bán thành phẩm, tôn mạ kẽm đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất ô tô. thép được kéo qua bể chứa kẽm lỏng. Các nhà máy cho quá trình này rất phức tạp và hoạt động liên tục, do đó đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống điều khiển quá trình và phần cứng được sử dụng./ As semi-finished products, galvanized steel sheets play a key role in industrial production, such as car manufacturing. One proven method of protecting steel sheets from rust is the application of a zinc coating in a hot dip galvanizing process, in which strips of sheet steel are drawn through a bath containing liquid zinc. Plants for this process are complex and in continuous operation, thus placing high demands on the process control system and the hardware used.

Ưu điểm của hệ thống SIMATIC SCADA và giải pháp SIMATIC IPC:/ Advantages of the SIMATIC SCADA system and SIMATIC IPC solution:
-SIMATIC WinCC V7 SCADA hệ thống điều khiển có khả năng mở rộng và tính mở cũng cho phép thực hiện các mở rộng chức năng trong tương lai./ SIMATIC WinCC V7 SCADA control system whose scalability and openness also permits the implementation of future functional expansions.
-Thiết lập dự phòng hệ thống điều khiển và các trạm điều hành với PC công nghiệp SIMATIC tương thích với ngành và Máy khách mỏng./ Redundant setup of the control system and operating stations with industry-compatible SIMATIC industrial PCs and Thin Clients.
-Tổng quan tối ưu nhờ giải pháp đa màn hình trong phòng điều khiển và hơn 27 trạm vận hành trong toàn nhà máy và sảnh sản xuất./ Optimum overview thanks to multi-monitor solution in the control room and more than 27 operating stations throughout the plant and production hall.
-Sẵn có dữ liệu sản xuất trong một thời gian dài trong Lịch sử quy trình SIMATIC vì lý do truy xuất nguồn gốc./ Availability of the production data over a long period in SIMATIC Process Historian for reasons of traceability.
-Tăng năng suất bằng cách sử dụng các phân tích dài hạn về khả năng sẵn có của nhà máy, năng suất, tiêu thụ năng lượng và chất lượng./ Increased productivity using long-term analyses of plant availability, productivity, energy consumption and quality.
-Hỗ trợ hiệu quả hơn và thời gian ngừng hoạt động ngắn hơn nhờ khả năng truy cập cây trồng nhanh chóng, dựa trên web với SIMATIC WinCC WebNavigator./ More effective support and shorter downtimes thanks to fast, web-based access to plants with the SIMATIC WinCC WebNavigator.

Hiện đại hóa nhà máy trong ngành thực phẩm và đồ uống trên cơ sở giải pháp trực quan và tự động hóa tích hợp/ Modernization of a plant in the food and beverage industry on the basis of an integrated automation and visualization solution

Việc hiện đại hóa bao gồm việc trang bị cho 3 dây chuyền sản xuất một hệ thống điều khiển SCADA mở rộng, một kiến ​​trúc điều khiển mới, bộ chuyển đổi và bộ khởi động động cơ./ The modernization involved equipping 3 production lines with an expanded SCADA control system, a new control architecture, converters and motor starters. The project was implemented smoothly, and the integrated hardware and software solution with the TIA Portal enabled the simplification of the engineering process.

Ưu điểm của giải pháp với hệ thống SIMATIC SCADA WinCC Professional trong TIA Portal, S7-1500 và SIMATIC IPC:/ Advantages of the solution with the SIMATIC SCADA system WinCC Professional in the TIA Portal, S7-1500 and SIMATIC IPC:
-Công nghệ ứng dụng đơn giản hóa/ Simplified application engineering
- Giám sát hiệu quả các dây chuyền sản xuất cho phép xác định đường đi tối ưu trong quá trình sản xuất cho từng lô./ Efficient monitoring of the production lines enables the optimal path through the production to be defined for each batch.
-Tăng năng suất/ Increased productivity
- Hoạt động đơn giản và trực quan được thực hiện nhờ hỗ trợ trực quan tốt/ Simple and intuitive operation implemented thanks to good visual support
-Kiểm soát tốt hơn các động cơ liên quan đến quá trình/ Better control of the motors involved with the process
- Tích hợp dữ liệu sản xuất vào hệ thống ERP hiện có/ Integration of the production data into the existing ERP system
-Kết quả trong quy trình hiện tại có thể dễ dàng bản địa hóa/ Faults in the current process can be easily localized

Hệ thống kiểm soát đường hầm cho đường hầm đường sắt dài nhất thế giới/ Tunnel control system for the longest railway tunnel in the world
Hệ thống điều khiển đường hầm Kiến trúc mở SIMATIC WinCC là trung tâm của hệ thống giám sát cho toàn bộ cơ sở hạ tầng đường hầm. Tính khả dụng liên tục của toàn bộ hệ thống là điều cần thiết để đảm bảo sự vận hành không xảy ra sự cố của Đường hầm Gotthard Base./ The SIMATIC WinCC Open Architecture tunnel control system is at the heart of the monitoring systems for the entire tunnel infrastructure. Continuous availability of the entire system is essential to ensure the trouble-free operation of the Gotthard Base Tunnel.

Đường hầm Căn cứ Gotthard có một trung tâm điều khiển đường hầm tại các cổng phía nam và phía bắc. Hai hệ thống điều khiển đường hầm được lắp đặt ở đó giám sát và điều khiển tất cả các hệ thống và nhà máy đã lắp đặt. Tất cả các dữ liệu cần thiết đều được thu thập, đối chiếu và hiển thị trên hệ thống điều khiển đường hầm. Công cụ quản lý bảo trì được tích hợp đầy đủ và hệ thống kiểm soát hoạt động cũng là một phần của hệ thống kiểm soát đường hầm với màn hình lớn./ The Gotthard Base Tunnel has a tunnel control center at the south and north portals. The two tunnel control systems installed there monitor and control all of the installed systems and plants. All the required data are acquired, collated and visualized on the tunnel control system. A fully integrated maintenance management tool and an operations control system are also part of the tunnel control system with a large screen display.

Ưu điểm của giải pháp:/ The advantages of the solution:
- An toàn khi hỏng hóc cao nhất nhờ sự hiện diện của thiết bị kiểm soát đường hầm dự phòng gấp đôi - Hệ thống khôi phục thảm họa (dự phòng 2x2)/ Highest failure safety thanks to the presence of doubly redundant tunnel control equipment – Disaster Recovery System (2x2 redundancy)
- Giám sát trung tâm của cơ sở hạ tầng giúp đơn giản hóa việc quản lý lỗi/ Central monitoring of the infrastructure simplifies fault management
-Hoạt động hiệu quả hơn thông qua kiểm soát trung tâm của toàn bộ cơ sở hạ tầng/ More efficient operation through central control of the entire infrastructure
- Tích hợp nhiều hệ thống (con) nhờ OPC UA như một giao diện tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ dự án/ Integration of many (sub-)systems thanks to OPC UA as a standardized interface throughout the entire project
- Thân thiện với người dùng tối ưu thông qua giao diện người dùng đồng nhất trên tất cả các nhà máy, tổng quan về tất cả các hệ thống tại một máy trạm cũng như hiển thị màn hình lớn (quản lý đa màn hình)/ Optimal user friendliness through uniform user interface across all plants, overview of all systems at one workstation as well as large screen display (multi-monitor management)
Gọi điện thoại