Điều khiển động cơ | Motor controllers

Các model Bộ kiểm soát điều khiển động cơ servo của AB Allen-Bradley | Rockwell Automation Servo drive controllers

KINETIX 5500 Servo drive, Kinetix 2000 Pwr Cable Clamp Bracket Kit, Kinetix 300 Servo Drive, Kinetix 350 2.0kW Servo Drive, Kinetix 350 3.0kW Servo Drive, Kinetix 5500 12.5 Amp Servo Drive, Kinetix 5500 2.5 Amp Servo Drive, Kinetix 5500 20 Amp Servo Drive, Kinetix 5500 6.3 Amp Servo Drive, KINETIX 5500 SERVO DRIVE, Kinetix 5700 100mm Control Connector Kit, Kinetix 5700 Dual Axis Inverter, Kinetix 6000 Axis Module, Kinetix 6000 Connector Set, Kinetix 6000 Integrated Axis Module, Kinetix 6000 Line Interface Module, Kinetix 6200/6500 Axis Module, Kinetix 6200/6500 Control Module, Kinetix 6200/6500 Integrated Module, Kinetix 6200/6500 Power Module, Kinetix 7000 22kW Servo Drive, Kinetix 7000 30kW Servo Drive, Kinetix 7000 56kW Servo Drive, Kinetix 7000 Servo Drive, Kinetix 700037kW Servo Drive, MP-Series MPL 480V AC Rotary S, Ultra 3000 3 kW with DeviceNet Drive, Ultra 3000 Servo Drive
Các model Bộ kiểm soát điều khiển động cơ servo của AB Allen-Bradley | Rockwell Automation Servo drive controllers
Rockwell Automation 2198-H040-ERS

Part No: 2198-H040-ERS

KINETIX 5500 SERVO DRIVE
Rockwell Automation 2094-AM01-S

Part No: 2094-AM01-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2097-V33PR5

Part No: 2097-V33PR5

Kinetix 300 Servo Drive
Rockwell Automation 2094-BM02-M

Part No: 2094-BM02-M

Kinetix 6200/6500 Axis Module
Rockwell Automation 2094-EN02D-M01-...

Part No: 2094-EN02D-M01-S0

Kinetix 6200/6500 Control Module
Rockwell Automation 2198-H025-ERS

Part No: 2198-H025-ERS

Kinetix 5500 20 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2099-BM06-S

Part No: 2099-BM06-S

Kinetix 7000 22kW Servo Drive
Rockwell Automation 2099-BM08-S

Part No: 2099-BM08-S

Kinetix 700037kW Servo Drive
Rockwell Automation 2094-AM05-S

Part No: 2094-AM05-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-BC01-M01-S

Part No: 2094-BC01-M01-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-BM03-S

Part No: 2094-BM03-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-BM05-S

Part No: 2094-BM05-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-AC16-M03-S

Part No: 2094-AC16-M03-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-BC01-MP5-S

Part No: 2094-BC01-MP5-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-AC32-M05-S

Part No: 2094-AC32-M05-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2098-DSD-010-DN

Part No: 2098-DSD-010-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-030X-D...

Part No: 2098-DSD-030X-DN

Ultra 3000 3 kW with DeviceNet Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-075X-D...

Part No: 2098-DSD-075X-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2094-BMP5-S

Part No: 2094-BMP5-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2099-BM07-S

Part No: 2099-BM07-S

Kinetix 7000 30kW Servo Drive
Rockwell Automation 2099-BM09-S

Part No: 2099-BM09-S

Kinetix 7000 56kW Servo Drive
Rockwell Automation 2099-BM10-S

Part No: 2099-BM10-S

Kinetix 7000 Servo Drive
Rockwell Automation 2094-BC04-M03-S

Part No: 2094-BC04-M03-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-BM01-S

Part No: 2094-BM01-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-BC07-M05-S

Part No: 2094-BC07-M05-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-BM02-S

Part No: 2094-BM02-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-AM02-S

Part No: 2094-AM02-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-AM03-S

Part No: 2094-AM03-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2094-BC04-M03-M

Part No: 2094-BC04-M03-M

Kinetix 6200/6500 Integrated Module
Rockwell Automation 2094-BM03-M

Part No: 2094-BM03-M

Kinetix 6200/6500 Power Module
Rockwell Automation 2097-V33PR3

Part No: 2097-V33PR3

Kinetix 300 Servo Drive
Rockwell Automation 2094-BC07-M05-M

Part No: 2094-BC07-M05-M

Kinetix 6200/6500 Integrated Module
Rockwell Automation 2094-BM05-M

Part No: 2094-BM05-M

Kinetix 6200/6500 Power Module
Rockwell Automation 2097-V33PR6-LM

Part No: 2097-V33PR6-LM

Kinetix 350 3.0kW Servo Drive
Rockwell Automation 2097-V34PR5-LM

Part No: 2097-V34PR5-LM

Kinetix 350 2.0kW Servo Drive
Rockwell Automation 2094-SE02F-M00-...

Part No: 2094-SE02F-M00-S0

Kinetix 6200/6500 Control Module
Rockwell Automation 2094-BC01-MP5-M

Part No: 2094-BC01-MP5-M

Kinetix 6200/6500 Integrated Module
Rockwell Automation 2094-BC01-M01-M

Part No: 2094-BC01-M01-M

Kinetix 6200/6500 Integrated Module
Rockwell Automation 2094-BC02-M02-M

Part No: 2094-BC02-M02-M

Kinetix 6200/6500 Integrated Module
Rockwell Automation 2094-BM01-M

Part No: 2094-BM01-M

Kinetix 6200/6500 Axis Module
Rockwell Automation 2094-SE02F-M00-...

Part No: 2094-SE02F-M00-S1

Kinetix 6200/6500 Control Module
Rockwell Automation 2094-EN02D-M01-...

Part No: 2094-EN02D-M01-S1

Kinetix 6200/6500 Control Module
Rockwell Automation 2198-H008-ERS

Part No: 2198-H008-ERS

Kinetix 5500 6.3 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H015-ERS

Part No: 2198-H015-ERS

Kinetix 5500 12.5 Amp Servo Drive
Rockwell Automation MPL-B230P-VJ74A...

Part No: MPL-B230P-VJ74AA

MP-Series MPL 480V AC Rotary S
Rockwell Automation 2198-D057-ERS3

Part No: 2198-D057-ERS3

Kinetix 5700 Dual Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-H003-ERS2

Part No: 2198-H003-ERS2

Kinetix 5500 2.5 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H015-ERS2

Part No: 2198-H015-ERS2

Kinetix 5500 12.5 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2094-AC09-M02-S

Part No: 2094-AC09-M02-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2198-S086-ERS3

Part No: 2198-S086-ERS3

Kinetix 5700 Single Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-D032-ERS3

Part No: 2198-D032-ERS3

Kinetix 5700 Dual Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-H003-ERS

Part No: 2198-H003-ERS

Kinetix 5500 2.5 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H008-ERS2

Part No: 2198-H008-ERS2

Kinetix 5500 6.3 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H025-ERS2

Part No: 2198-H025-ERS2

Kinetix 5500 20 Amp Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H070-ERS

Part No: 2198-H070-ERS

KINETIX 5500 SERVO DRIVE
Rockwell Automation 2198-D012-ERS3

Part No: 2198-D012-ERS3

Kinetix 5700 Dual Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-D020-ERS3

Part No: 2198-D020-ERS3

Kinetix 5700 Dual Axis Inverter
Rockwell Automation 2094-AC05-MP5-S

Part No: 2094-AC05-MP5-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2099-BM11-S

Part No: 2099-BM11-S

Kinetix 7000 Servo Drive
Rockwell Automation 2198-S160-ERS3

Part No: 2198-S160-ERS3

Kinetix 5700 Single Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-D006-ERS3

Part No: 2198-D006-ERS3

Kinetix 5700 Dual Axis Inverter
Rockwell Automation 2198-S160-P-T

Part No: 2198-S160-P-T

Kinetix 5700 100mm Control Connector Kit
Rockwell Automation 2094-AMP5-S

Part No: 2094-AMP5-S

Kinetix 6000 Axis Module
Rockwell Automation 2198-S130-ERS3

Part No: 2198-S130-ERS3

Kinetix 5700 Single Axis Inverter
Rockwell Automation 2094-BMP5-M

Part No: 2094-BMP5-M

Kinetix 6200/6500 Axis Module
Rockwell Automation 2094-BC02-M02-S

Part No: 2094-BC02-M02-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-ANINV-2

Part No: 2094-ANINV-2

Kinetix 6000 Connector Set
Rockwell Automation 2198-H040-ERS2
Part No: 2198-H040-ERS2
KINETIX 5500 SERVO DRIVE
Rockwell Automation 2099-BM12-S

Part No: 2099-BM12-S

Kinetix 7000 Servo Drive
Rockwell Automation 2198-H070-ERS2

Part No: 2198-H070-ERS2

KINETIX 5500 SERVO DRIVE
Rockwell Automation 2098-DSD-075X

Part No: 2098-DSD-075X

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-150-SE

Part No: 2098-DSD-150-SE

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2094-AC05-M01-S

Part No: 2094-AC05-M01-S

Kinetix 6000 Integrated Axis Module
Rockwell Automation 2094-XL75S-C2

Part No: 2094-XL75S-C2

Kinetix 6000 Line Interface Module
Rockwell Automation 2098-DSD-150

Part No: 2098-DSD-150

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-150X-D...

Part No: 2098-DSD-150X-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2090-K2KSCLAMP-...

Part No: 2090-K2KSCLAMP-4

Kinetix 2000 Pwr Cable Clamp Bracket Kit
Rockwell Automation 2094-ANCON-1

Part No: 2094-ANCON-1

Kinetix 6000 Connector Set
Rockwell Automation 2094-XL75S-C1

Part No: 2094-XL75S-C1

Kinetix 6000 Line Interface Module
Rockwell Automation 2098-DSD-005-DN

Part No: 2098-DSD-005-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-020-DN

Part No: 2098-DSD-020-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-150X

Part No: 2098-DSD-150X

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-030-DN

Part No: 2098-DSD-030-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-075-DN

Part No: 2098-DSD-075-DN

Ultra 3000 Servo Drive
Rockwell Automation 2098-DSD-075-SE

Part No: 2098-DSD-075-SE

Ultra 3000 Servo Drive
Gọi điện thoại