Điều khiển động cơ | Motor controllers

Các model Thiết bị quản lý và điều khiển động cơ Siemens SIMOCODE pro 3UF7

SIMOCODE pro là hệ thống mô-đun quản lý động cơ linh hoạt dành cho các động cơ có tốc độ không đổi trong dải hiệu suất điện áp thấp. Nó tối ưu hóa kết nối giữa I&C và bộ cấp động cơ, tăng tính khả dụng của nhà máy và cho phép tiết kiệm đáng kể cho việc khởi động, vận hành và bảo trì hệ thống..
Các model Thiết bị quản lý và điều khiển động cơ Siemens SIMOCODE pro 3UF7

3UF7000-1AB00-0

Basic unit SIMOCODE pro C, PROFIBUS DP interface 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs

3UF7000-1AU00-0

Basic unit SIMOCODE pro C, PROFIBUS DP interface 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs

3UF7010-1AB00-0

Basic unit SIMOCODE pro V PB PROFIBUS DP interface 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7010-1AU00-0

Basic unit SIMOCODE pro V PB PROFIBUS DP interface 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7011-1AB00-0

Basic unit SIMOCODE pro V PN, Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4I/3O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7011-1AB00-1

Basic unit SIMOCODE pro V PN GP , Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4 I/3 Q freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by 1 extension module(DM, TM, EM)

3UF7011-1AB00-2

Basic unit SIMOCODE pro V PN GP , Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 1 x bus connection via RJ45, 4 I/3 Q freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by 1 extension module(DM, TM, EM)

3UF7011-1AU00-0

Basic unit SIMOCODE pro V PN, Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modulesShow prices

3UF7011-1AU00-1

Basic unit SIMOCODE pro V PN GP Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4 I/3 Q freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by 1 extension module(DM, TM, EM)

3UF7011-1AU00-2

Basic unit SIMOCODE pro V PN GP Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 1 x bus connection via RJ45, 4 I/3 Q freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by 1 extension module(DM, TM, EM)

3UF7012-1AB00-0

Basic unit SIMOCODE pro V MR, MODBUS RTU interface 57.6 Kbps, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7012-1AU00-0

Basic unit SIMOCODE pro V MR, MODBUS RTU interface 57.6 Kbps, RS 485, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7013-1AB00-0

Basic unit SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, medium redundancy DLR, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4I/3O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7013-1AU00-0

Basic unit SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, medium redundancy DLR, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules

3UF7020-1AB01-0

Basic unit SIMOCODE pro S, PROFIBUS DP interface 1.5 Mbit/s, 4I/2O freely parameterizable, Us: 24 V DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by a multifunctional module

3UF7020-1AU01-0

Basic unit SIMOCODE pro S, PROFIBUS DP interface 1.5 Mbit/s, 4I/2O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by a multifunctional module

3UF7100-1AA00-0

Current measuring module, Set current 0.3...3 A Overall width 45 mm, straight-through transformer

3UF7101-1AA00-0

Current measuring module, Set current 2.4...25 A Overall width 45 mm, straight-through transformer

3UF7102-1AA00-0

Current measuring module, Set current 10...100 A Overall width 55 mm, straight-through transformer

3UF7103-1AA00-0

Current measuring module, Set current 20...200 A overall width 120 mm, straight-through transformer

3UF7103-1BA00-0

Current measuring module, Set current 20...200 A overall width 120 mm, busbar connection

3UF7104-1BA00-0

Current measuring module, Set current 63...630 A Overall width 145 mm, busbar connection

3UF7110-1AA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 0.3 ... 4 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 45 mm, Straight-through transformer, basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP

3UF7111-1AA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 3...40 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 45 mm, Straight-through transformer, basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP

3UF7112-1AA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 10...115 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 55 mm, Straight-through transformer, basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP

3UF7113-1AA00-0

Current/voltage measuring module Set current 20...200 A voltage measurement up to 690 V, overall width 120 mm, straight-through transformer
For this product a successor is available 3UF7113-1AA01-0

3UF7113-1AA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 20...200 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 120 mm, Straight-through transformer, basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIPShow prices

3UF7113-1BA00-0

Current/voltage measuring module Set current 20...200 A voltage measurement up to 690 V, overall width 120 mm, busbar connection
For this product a successor is available 3UF7113-1BA01-0

3UF7113-1BA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 20...200 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 120 mm, Busbar connection basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP

3UF7114-1BA00-0

Current/voltage measuring module Set current 63...630 A voltage measurement up to 690 V, Overall width 145 mm, busbar connection
For this product a successor is available 3UF7114-1BA01-0

3UF7114-1BA01-0

Current/voltage measuring module V2; Set current 63...630 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 145 mm, Busbar connection basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP

3UF7120-1AA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; Set current 0.3 ... 4 A, Voltage measurement up to 690 V, width 45 mm, straight-through transformer

3UF7121-1AA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; set current 3 ... 40 A, voltage measurement up to 690 V, width 45 mm, straight-through transformer

3UF7122-1AA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; set current 10 ... 115 A, voltage measurement up to 690 V, width 55 mm, straight-through transformer

3UF7123-1AA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; set current 20 ... 200 A, voltage measurement up to 690 V, width 120 mm, straight-through transformer

3UF7123-1BA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; set current 20 ... 200 A, voltage measurement up to 690 V, width 120 mm, busbar connection

3UF7124-1BA01-0

Current/voltage measuring module for dry-running protection of centrifugal pumps in hazardous areas; set current 63 ... 630 A, voltage measurement up to 690 V, width 145 mm, busbar connection

3UF7150-1AA00-0

Decoupling module for installation upstream of the current/voltage measuring module at the system interface for application in ungrounded supply systems

3UF7200-1AA01-0

Operator panel titanium gray, installation in control cabinet door or front plate, can be plugged onto basic unit or extension modules, 10 LEDs for status display and 5 freely assignable keys for manual control

3UF7210-1AA01-0

Operator panel with display for SIMOCODE pro V, installation in control cabinet door or front plate, can be plugged onto basic unit or extension modules, 7 LEDs for status display and 4 freely assignable keys for manual control, Color: titanium gray

3UF7210-1BA01-0

Operator panel with display for SIMOCODE pro V, installation in control cabinet door or front plate; can be plugged onto basic unit or extension modules, 7 LEDs for status display and 4 freely assignable keys for manual control, Languages en/cn/ru/ko Color: titanium gray

3UF7300-1AB00-0

Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7300-1AU00-0

Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7310-1AB00-0

Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs bistable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7310-1AU00-0

Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs bistable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7320-1AB00-0

Fail-safe digital module DM-F local, for fail-safe shutdown via hardware signal Us: 24 V DC 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, safety function can be set via DIP switch, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E

3UF7320-1AU00-0

Fail-safe digital module DM-F local, for fail-safe shutdown via hardware signal Us: 110...240 V AC/DC 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, safety function can be set via DIP switch, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E

3UF7330-1AB00-0

Fail-safe digital module DM-F PROFIsafe, for fail-safe shutdown via bus/PROFIsafe, Us: 24 V DC, 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, 3 inputs, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E

3UF7330-1AU00-0

Fail-safe digital module DM-F PROFIsafe, for fail-safe shutdown via bus/PROFIsafe, Us: 110...240 V AC/DC, 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, 3 inputs, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E

3UF7400-1AA00-0

Analog module, 2 inputs (passive) and 1 output, for analog signals 0/4...20 mA for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7510-1AA00-0

Ground fault module with analog residual current detection for connection of a residual-current transformer 3UL23, max. 1 ground fault module per, for SIMOCODE pro V basic unit

3UF7600-1AB01-0

Multifunctional module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs monostable, analog residual current detection, with residual-current transformer 3UL23 Connection temperature sensor Pt100/Pt1000/KTY/NTC, max. 1 multifunctional module per basic unit SIMOCODE pro S

3UF7600-1AU01-0

Multifunctional module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs monostable, analog residual current detection, with residual-current transformer 3UL23 Connection temperature sensor Pt100/Pt1000/KTY/NTC, max. 1 multifunctional module per basic unit SIMOCODE pro S

3UF7700-1AA00-0

Temperature module, 3 inputs for connection of up to 3 temperature sensors, for SIMOCODE pro V basic unit

Software
SIMOCODE ES (TIA Portal)

3ZS1322-6CC00-0YL5

SIRIUS SIMOCODE ES (TIA Portal) software update service for 1 year with automatic extension, requires current software, engineering software, SW+docu on DVD online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based)

3ZS1322-6CC15-0YA5

SIRIUS SIMOCODE ES V17 Professional; floating license for one user, engineering software, SW+docum. on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,it, fr,es,zh-CHS) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V17 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based) executable in: Win 10 - 64 bit (Prof./Enterprise) / Windows Server 2016/2019 64-bit Std content: set (1xDVD + 1x USB)

3ZS1322-6CC15-0YE5

SIRIUS SIMOCODE ES V17 Professional, upgrade for SIMOCODE ES 2007, floating license for one user engineering software, SW+docum. on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,it, fr,es,zh-CHS) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V17 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based) executable in: Win 10 - 64 bit (Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019-64-bit Std contents: set (1xDVD + 1x USB)

3ZS1322-6CE15-0YB5

SIRIUS SIMOCODE ES V17 Professional, floating license for one user; engineering software, without software, without docu., license key download, class A, 6 languages (de,en,it, fr,es,zh-CHS) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V17 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based) executable in: Win 10 - 64 bit (Prof./Enterprise) / Win Server 2016 / 2019-64-bit Std email address required
 This product is downloadable only.

SIMOCODE pro block library for SIMATIC PCS 7

3UF7982-0AA10-0

PCS 7 block library, SIMOCODE pro V7.0, AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro in the process control system PCS 7 for the PCS 7 version V7.0, Engineering software for an engineering station (single license) including runtime software for execution of the AS block in an automation system, Single License German/English/French Type of delivery: CD

3UF7982-0AA11-0

PCS 7 block library, SIMOCODE pro V7.X, AS blocks for integration of SIMOCODE pro in the process control system PCS 7 for the PCS 7 version V7.X, runtime software for execution of the AS block in an automation system, Single License License without software and documentation

3UF7982-0AA20-0

PCS 7 block library SIMOCODE pro Migration V7-V9 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro in the process control system PCS 7 for PCS 7 version V8.0/8.1/8.2/ V9.0 Engineering software for an engineering station, (single license) including runtime software for execution of the AS block in an automation system, Single License German/English/French Type of delivery: CD, condition of use: license for engineering software V7; SIMOCODE pro

3UF7982-0AA20-1

PCS 7 block library SIMOCODE pro Migration V7-V9 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro in the process control system PCS 7 for PCS 7 version V8.0/8.1/8.2/ V9.0 engineering software for an engineering station, (Single License) including runtime software for execution of the AS block in an automation system, Single License German/English type of delivery: OSD; software download, Class A email addr. is absolutely essential condition of use: license for engineering software V7;
 This product is downloadable only.

3UF7982-0AA30-1

PCS 7 block library SIMOCODE pro migration V7-V9.1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro in the process control system PCS 7 V9.1 engineering software for an engineering station, (Single License) including runtime software for execution of the AS block in an automation system, Single License German/English type of delivery: OSD; software download, Class A email required for delivery condition of use: license for engineering software V7;
 This product is downloadable only.

3ZS1632-1XE03-0YA0

PCS 7 block library for SIMOCODE pro V9.0 + 9.0 SP1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 process control system with Advanced Process Library for PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single License German/English type of delivery: OSD software download, Class A email address is absolutely essential
 This product is downloadable only.

3ZS1632-1XE04-0YA0

PCS 7 block library for SIMOCODE pro V9.1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 process control system with Advanced Process Library for PCS 7 V9.1 engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single License German/English type of delivery: OSD software download, Class A email address required for delivery
 This product is downloadable only.

3ZS1632-1XE04-0YE0

upgrade for the PCS 7 block library SIMOCODE pro V8/V9.0 to the version SIMOCODE pro V9.1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 process control system with Advanced Process Library for PCS 7 V9.1 engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single License German/English type of delivery: OSD
 This product is downloadable only.

3ZS1632-1XE04-0YF0

upgrade for the PCS 7 block library SIMOCODE pro V7 to the version SIMOCODE pro V9.1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 process control system with Advanced Process Library for PCS 7 V9.1 engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single License German/English type of delivery: OSD
 This product is downloadable only.

3ZS1632-1XX03-0YA0

PCS 7 Block Library SIMOCODE pro V9.0 + V9.0 SP1 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 Process Control System with Advanced Process Library for PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 Engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single license German/English Type of delivery: CD

3ZS1632-1XX03-0YE0

Upgrade for the PCS 7 Block Library SIMOCODE pro V8 to SIMOCODE pro V9 AS blocks and faceplates for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the PCS 7 Process Control System with Advanced Process Library for PCS 7 V9.0 Engineering software for an engineering station Single License including runtime software for execution of the AS block in an automation system Single license German/English Type of delivery: CD

3ZS1632-2XE03-0YB0

PCS 7 block library SIMOCODE pro V9.0 AS blocks for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the process control system PCS 7 with Advanced Process Library requires SIMATIC PCS 7 V9.X Advanced Process Library runtime software for execution of the AS blocks in an automation system Single License license without software and documentation type of delivery: OSD email address is absolutely essential
 This product is downloadable only.

3ZS1632-2XE04-0YB0

PCS 7 block library SIMOCODE pro V9.1 AS blocks for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the process control system PCS 7 with Advanced Process Library requires SIMATIC PCS 7 V9.1 Advanced Process Library runtime software for execution of the AS blocks in an automation system Single License license without software and documentation type of delivery: OSD email address required for delivery
 This product is downloadable only.

3ZS1632-2XX03-0YB0

PCS 7 Block Library SIMOCODE pro V9.0 AS blocks for integration of SIMOCODE pro C/S/V in the process control system PCS 7 with Advanced Process Library requires SIMATIC PCS 7 V9.X Advanced Process Library Runtime software for executing the AS blocks in a automation system Single license License without software and documentation

3UF18 current transformers for overload protection

3TX7696-0A

Terminal cover for converter 3UF18 68-3G and for contactor mounting 3TF69 consists of 2 terminal covers 1 unit corresponds to 1 set (2 covers)

3UF1868-3GA00

Current transformer, 3-phase for contactor mounting and stand-alone installation 820 A / 1 A, 0.1 VA

3UL23 residual-current transformers

3UL2302-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 35 mm Residual current 30 mA...40 A

3UL2303-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 55 mm Residual current 30 mA...40 A

3UL2304-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 80 mm Residual current 30 mA...40 A

3UL2305-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 105 mm Residual current 30 mA...40 A

3UL2306-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 140 mm Residual current 30 mA...40 A

3UL2307-1A

Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 210 mm Residual current 30 mA...40 A
Gọi điện thoại