Trang chủ »ElectricalThông tin cần biết của Chống sét lan truyền | surge protection

Chống sét lan truyền | surge protection

Toàn bộ kiến thức căn bản cần biết về chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền, chuẩn IEC

Tài liệu này cung cấp cho bạn tổng quan về chống sét trực tiếp (lightning protection) và chống sét lan truyền (surge protection) cho các hệ thống điện. Khám phá những vấn đề quan trọng nhất trong một nutshell. Hãy xem xét các giải pháp có sẵn cho những thách thức đa dạng mà ngành này đang phải đối mặt. Hoặc làm sâu sắc thêm kiến thức của bạn về mối quan hệ và nền tảng kiến thức về bảo vệ chống sét; một cái gì đó chỉ

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Lightning Arrester và Surge Arrester

Có rất nhiều điều thường bị nhầm lẫn khi nói về điện. Nhưng trong tất cả những điều khó hiểu bạn có thể chỉ ra, có một thuật ngữ nhận được hầu hết sự quan tâm của công chúng, đó là: Thiết bị cắt sét hay Lightning arrester là gì? và Thiết bị chống sét lan truyền Surge arrester là gì? Có sự khác biệt nào không giữa hai loại thiết bị này!? Đó thực sự là một chủ đề hấp dẫn, nhưng đó là một chủ đề mà chúng

    Gọi điện thoại