Cảm biến lưu lượng | Flow sensors

Flow sensors FFU, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Đo lưu lượng không tiếp xúc

Đo lưu lượng không tiếp xúc/ Non-contact flow measurement
- Cảm biến lưu lượng cho chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện/ Flow sensor for conductive and non-conductive liquids
- Thiết kế nhỏ gọn không có bộ phận chuyển động/ Compact design with no moving parts
- Nhiệt độ xử lý lên đến 80 ° C, áp suất xử lý lên đến 16 bar/ Process temperature up to 80 °C, process pressure up to 16 bar
- Khả năng chống hóa chất cao do thiết kế cảm biến không có con dấu/ High chemical resistance due to seal-free sensor design
- Màn hình lớn với bàn phím màng/ Large display with membrane keyboard
- Tích hợp phát hiện ống rỗng/ Integrated empty tube detection
Flow sensors FFU, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Đo lưu lượng không tiếp xúc
Ưu điểm/ Your Benefits
- Cảm biến lưu lượng không cần bảo dưỡng; giảm chi phí bảo trì/ Maintenance-free flow sensor; reduces maintenance costs
- Phạm vi đo có thể điều chỉnh, giảm số lượng biến thể/ Adjustable measuring ranges, reduced number of variants
- Có thể được sử dụng cho chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện, giảm cả số lượng biến thể và chi phí lưu trữ/ Can be used for conductive and non-conductive liquids, reducing both the number of variants and storage costs
- Ống đo thẳng giúp giảm tổn thất áp suất, do đó giảm chi phí năng lượng/ Straight measuring tube reduces pressure loss, thus reducing energy costs
- Cảm biến không có con dấu làm tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng của quy trình/ Sensor without seals increases process reliability and availability
- Thiết bị đo linh hoạt cho mọi ngành công nghiệp/ Flexible measuring device for all industries
 

Overview

Không tiếp xúc/ Non-contact flow measurement
Lưu lượng kế siêu âm FFU không tiếp xúc phát hiện thể tích dòng chảy của chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện. Bơi ngược dòng điện đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn so với dòng điện - đây là thực tế đơn giản dựa trên phép đo dòng siêu âm theo quy trình lệch pha. Thiết kế nhỏ gọn cho phép thiết bị được sử dụng trong nhiều ứng dụng, kể cả những ứng dụng có không gian hạn chế. Cảm biến có xếp hạng IP67 này có thiết kế cảm biến không có niêm phong bằng polysulfone (Ultrason S) chất lượng cao, không chỉ giúp bạn có thể sử dụng thiết bị trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt mà còn đảm bảo độ tin cậy của quy trình cao. Màn hình rõ ràng lớn cũng giúp cung cấp vận hành đơn giản, nhanh chóng và không rắc rối./ The non-contact FFU ultrasonic flowmeter detects the flow volume of conductive and non-conductive liquids. Swimming against the current requires more strength than with the current – this is the simple fact on which ultrasonic flow measurement according to the phase difference process is based. Its compact design enables the device to be used in a wide range of applications, including those with limited space. This sensor with an enclosure rating of IP67 features a seal-free sensor design with high-quality polysulfone (Ultrason S), which not only makes it possible to use the device in harsh ambient conditions, but also ensures high process reliability. The large cleartext display also helps provide simple, fast, and hassle-free commissioning.

At a glance
- Cảm biến lưu lượng cho chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện/ Flow sensor for conductive and non-conductive liquids
- Thiết kế nhỏ gọn không có bộ phận chuyển động/ Compact design with no moving parts
- Nhiệt độ xử lý lên đến 80 ° C, áp suất xử lý lên đến 16 bar/ Process temperature up to 80 °C, process pressure up to 16 bar
- Khả năng chống hóa chất cao do thiết kế cảm biến không có con dấu/ High chemical resistance due to seal-free sensor design
- Màn hình lớn với bàn phím màng/ Large display with membrane keyboard
- Tích hợp phát hiện ống rỗng/ Integrated empty tube detection
 

Những ứng dụng/ Applications

Lĩnh vực ứng dụng/ Fields of applications
- Đo lưu lượng trong mạch làm mát/ Flow measurement in cooling circuits
- Giám sát dòng chảy trong mạch rửa bằng nước khử khoáng/ Flow monitoring in rinsing circuits with demineralized water
- Kiểm soát dòng chảy trong hệ thống rửa/ Flow control in rinsing systems
- Sử dụng trong hệ thống CIP/ Use in CIP systems

Những ví dụ ứng dụng điển hình/ Examples of application
- Đo lưu lượng để làm mát súng hàn/ Flow measurement for welding gun cooling
- Đo lưu lượng trong mạch làm mát của dây chuyền ép đùn/ Flow measurement in the cooling circuits of extrusion lines
- Ủ khuôn thổi/ Tempering of blowing molds
- Đo lưu lượng/ Flow measurement
- Đo lưu lượng để làm mát có kiểm soát trong lò silicon/ Flow measurement for controlled cooling in the silicon furnace
- Giám sát lưu lượng nước làm mát trong lò/ Flow monitoring of the cooling water in ovens
 

Technical overview

Technical data overview
Measurement principle: Ultrasonic sensor
Medium: Fluids
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type) 1)
                       Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring1 switching input for dosing and counter reset 1)
Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)1 switching input for dosing and counter reset 1)
Nominal width measuring tube: DN 10
                                                  DN 15
                                                  DN 20
                                                  DN 25
                                                  DN 32
                                                  DN 40
                                                  DN 50
Maximum adjustable measuring range: 0 l/min ... 900 l/min
1) All connections are polarity protected. All outputs are overload and short-circuit protected.
 

Product Selection

FFUS10-1C1SR 
Part no.: 6066448 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC25-1N1SR 
Part no.: 6056879 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS25-1G1SR 
Part no.: 6043746 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1 ¼
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1G1SR 
Part no.: 6043744 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ¾
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS20-1G1SR 
Part no.: 6043745 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC20-1C1SR 
Part no.: 6053121 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC25-1C1SR 
Part no.: 6050188 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC10-1G1SR 
Part no.: 6052236 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ½
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC15-1C1SR 
Part no.: 6050189 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC15-1G1IO 
Part no.: 6049017 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ¾
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC20-1G1IO 
Part no.: 6049018 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC25-1G1IO 
Part no.: 6049019 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1 ¼
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS25-1G1IO 
Part no.: 6041739 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1 ¼
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1G1IO 
Part no.: 6041249 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ¾
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS20-1G1IO 
Part no.: 6041738 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS10-1G1IO 
Part no.: 6041737 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ½
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS10-1C1IO 
Part no.: 6049101 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS10-1N1IO 
Part no.: 6047868 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: ½ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS25-1N1IO 
Part no.: 6044996 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS20-1C1IO 
Part no.: 6049061 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS25-1C1IO 
Part no.: 6044523 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1N1IO 
Part no.: 6047869 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: ¾ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC25-1N1IO 
Part no.: 6054505 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC32-3G1IO 
Part no.: 6072918 
Nominal width measuring tube: DN 32
Maximum flow: ≤ 300 l/min
Wetted parts: HDPE (polyethylene)
Process connection: GF connection G 2
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +50 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC40-3G1IO 
Part no.: 6072919 
Nominal width measuring tube: DN 40
Maximum flow: ≤ 480 l/min
Wetted parts: HDPE (polyethylene)
Process connection: GF connection G 2 ¼
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type), 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +50 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC50-3G1IO 
Part no.: 6072920 
Nominal width measuring tube: DN 50
Maximum flow: ≤ 900 l/min
Wetted parts: HDPE (polyethylene)
Process connection: GF connection G 2 ¾
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type), 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +50 °C
Process pressure: ≤ 10 bar
 
FFUC10-1G1IO 
Part no.: 6049016 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ½
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC10-1C1IO 
Part no.: 6051498 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS20-1N1SR 
Part no.: 6058219 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS10-1G1SR 
Part no.: 6043743 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ½
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC25-1G1SR 
Part no.: 6052239 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1 ¼
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC15-1G1SR 
Part no.: 6052237 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G ¾
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS25-1C1SR 
Part no.: 6052255 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS20-1N1IO 
Part no.: 6047870 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1C1IO 
Part no.: 6045162 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC20-1N1IO 
Part no.: 6058038 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS25-1N1SR 
Part no.: 6049566 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 240 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: 1 ¼ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1C1SR 
Part no.: 6066449 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUS20-1C1SR 
Part no.: 6059009 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUC20-1G1SR 
Part no.: 6052238 
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow: ≤ 60 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: G 1
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS10-1N1SR 
Part no.: 6050786 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: ½ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC10-1C1SR 
Part no.: 6053120 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: Clamp (DIN 11864-3)
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC25-3G1IO 
Part no.: 6075523 
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow: ≤ 180 l/min
Wetted parts: HDPE (polyethylene)
Process connection: GF connection G 1 ½
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +50 °C
Process pressure: Max. 10 bar
 
FFUS15-1N1SR 
Part no.: 6060235 
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow: ≤ 36 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: ¾ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 2 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, 1 switching input for dosing and counter reset
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
 
FFUC10-1N1IO 
Part no.: 6058261 
Nominal width measuring tube: DN 10
Maximum flow: ≤ 21 l/min
Wetted parts: PPSU
Process connection: ½ NPT
Output signal: Analog output 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA current flow and temperature, 1 pulse/status output PNP/NPN-transistor output for flow rate meter, empty pipe detection, flow monitoring, dosing output, flow direction (dependent on type)
Process temperature: 0 °C ... +80 °C
Process pressure: Max. 16 bar
Gọi điện thoại