Bộ Lập trình điều khiển PLCs

Các model Bộ lập trình PLC của AB Allen-Bradley Rockwell Automation

Chúng tôi đang có các model Bộ lập trình PLC của AB Allen-Bradley Rockwell Automation mà bạn cận tại đây..
Các model Bộ lập trình PLC của AB Allen-Bradley Rockwell Automation
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-N2

Part No: 1756-N2

ControlLogixEmptySlotCover
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBCH

Part No: 1756-TBCH

ControlLogix36PinScrewTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBNH

Part No: 1756-TBNH

ControlLogix20PinScrewTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB75

Part No: 1756-PB75

ControlLogix24VDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-BA2

Part No: 1756-BA2

ControlLogixL6XSerBONLYBatteryAssy
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBE

Part No: 1756-TBE

ControlLogixDeepTerminalBlockHousing
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA16

Part No: 1756-IA16

ControlLogix16PtD/I120VACModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TR

Part No: 1756-EN2TR

2-PORTCLXHI-CAPENET/IPMODULE-TP
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16

Part No: 1756-IB16

ControlLogix16Pt12/24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB32

Part No: 1756-IB32

ControlLogix32Pt12/24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A13

Part No: 1756-A13

ControlLogix13SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OW16I

Part No: 1756-OW16I

ControlLogix16PtDigitalRelayModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ENBT

Part No: 1756-ENBT

ControlLogixEnet/IPCommsModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-BA1

Part No: 1756-BA1

ControlLogixFlexLogixBattery
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1784-SD1

Part No: 1784-SD1

ControlLogixSecureDigitalCard
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A10

Part No: 1756-A10

ControlLogix10SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16E

Part No: 1756-OB16E

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A7

Part No: 1756-A7

ControlLogix7SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L7SP

Part No: 1756-L7SP

LogixL7SPSIL3PLeSafetyPartner
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB32

Part No: 1756-OB32

ControlLogix32Pt12/24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EWEB

Part No: 1756-EWEB

ControlLogixENET/IPWebServerModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA75

Part No: 1756-PA75

ControlLogixACPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-JMPR

Part No: 1756-JMPR

ControlLogixJumperBar
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8I

Part No: 1756-IF8I

ControlLogix8PointAnalogInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16I

Part No: 1756-IB16I

ControlLogixInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA32

Part No: 1756-IA32

ControlLogix32PtD/I120VACModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16D

Part No: 1756-OB16D

ControlLogix16Pt24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA72

Part No: 1756-PA72

ControlLogixACPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA16I

Part No: 1756-IA16I

ControlLogixInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16D

Part No: 1756-IB16D

ControlLogix16PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CNBR

Part No: 1756-CNBR

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-DNB

Part No: 1756-DNB

ControlLogixDeviceNetCommsModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M02AE

Part No: 1756-M02AE

ControlLogix2AxisAnalogServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L71S

Part No: 1756-L71S

Logix5571SAutomationController2/1M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8I

Part No: 1756-OF8I

ControlLogix8PointAnalogOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RM2

Part No: 1756-RM2

ControlLogixRedundancyEnhancedModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-BATA

Part No: 1756-BATA

ReplacementBatteryFor1756-BATM
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M08SE

Part No: 1756-M08SE

ControlLogix8AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A17

Part No: 1756-A17

ControlLogix17SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CNB

Part No: 1756-CNB

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73

Part No: 1756-L73

ControlLogix8MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RMC1

Part No: 1756-RMC1

ControlLogix1mRMFiberOpticCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L8SP

Part No: 1756-L8SP

Guardlogix5580Partner
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN3TR

Part No: 1756-EN3TR

ControlLogixEthernetMotionModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L82ES

Part No: 1756-L82ES

GUARDLOGIX5580CONTROLLER
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L81E

Part No: 1756-L81E

ControlLogix3MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-DHRIO

Part No: 1756-DHRIO

ControlLogixDHPlus/RIOCommsModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OX8I

Part No: 1756-OX8I

ControlLogix8PtDigitalRelayModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CJC

Part No: 1756-CJC

AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBS6H

Part No: 1756-TBS6H

ControlLogix36PinSpringTRMBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A4

Part No: 1756-A4

ControlLogix4SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CN2

Part No: 1756-CN2

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16IS

Part No: 1756-OB16IS

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA75R

Part No: 1756-PA75R

ControlLogixACRedundantPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CP3

Part No: 1756-CP3

LogixFamilyRS232ProgrammerCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBSH

Part No: 1756-TBSH

ControlLogix20PinSpringTRMBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1784-CF128

Part No: 1784-CF128

ControlLogixCompactFlashCard
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L75

Part No: 1756-L75

ControlLogix32MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L74

Part No: 1756-L74

ControlLogix16MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L71

Part No: 1756-L71

ControlLogix2MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L81ES

Part No: 1756-L81ES

GUARDLOGIX5580CONTROLLER
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB50

Part No: 1756-PB50

ControlLogixDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L84E

Part No: 1756-L84E

ControlLogix20MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2T

Part No: 1756-EN2T

CLXHI-CAPENET/IPMODULE-TP
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8H

Part No: 1756-IF8H

ControlLogix8PointA/IHARTModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8H

Part No: 1756-OF8H

ControlLogix8PtA/OIorVHARTModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CN2R

Part No: 1756-CN2R

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M02AS

Part No: 1756-M02AS

ControlLogixAnalogSSIMotionModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CPR2

Part No: 1756-CPR2

ControlLogixRedundantSupplyCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PSCA2

Part No: 1756-PSCA2

ControlLogixRedundantPSAdaptor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1789-L10

Part No: 1789-L10

SoftLogix5800L10ESDController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M03SE

Part No: 1756-M03SE

ControlLogix3AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PAR2

Part No: 1756-PAR2

ControlLogixPowerSupplyBundle
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PBR2

Part No: 1756-PBR2

ControlLogixPowerSupplyBundle
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M16SE

Part No: 1756-M16SE

ControlLogix16AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IG16

Part No: 1756-IG16

ControlLogix16Pt5VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OG16

Part No: 1756-OG16

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-HYD02
Part No: 1756-HYD02
ControlLogixHydraulicServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IM16I

Part No: 1756-IM16I

ControlLogix16PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IN16

Part No: 1756-IN16

ControlLogix16PtD/I24VACModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA8E

Part No: 1756-OA8E

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB8

Part No: 1756-OB8

ControlLogix8Pt12/24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF4FXOF2F

Part No: 1756-IF4FXOF2F

ControlLogix4PtA/I2PtA/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IV16

Part No: 1756-IV16

ControlLogix16Pt12/24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IV32

Part No: 1756-IV32

ControlLogix32Pt12/24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA8D

Part No: 1756-IA8D

ControlLogix8PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA16I

Part No: 1756-OA16I

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA8D

Part No: 1756-OA8D

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16I

Part No: 1756-OB16I

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-HSC

Part No: 1756-HSC

ControlLogixHighSpeedCounterModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8

Part No: 1756-IF8

ControlLogix8PointA/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF4

Part No: 1756-OF4

ControlLogix4PointA/OIorVModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8

Part No: 1756-OF8

ControlLogix8PtA/OIorVModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB72

Part No: 1756-PB72

ControlLogix24VDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CFM

Part No: 1756-CFM

ControlLogixConfigFlowmeterModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73S

Part No: 1756-L73S

Logix5573SAutomationController8M/4M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16IF

Part No: 1756-IB16IF

ControlLogix16PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RIO

Part No: 1756-RIO

ControlLogixRemoteI/OScannerModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L72

Part No: 1756-L72

ControlLogix4MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RMC3

Part No: 1756-RMC3

ControlLogix3mRMFiberOpticCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RMC10
Part No: 1756-RMC10
ControlLogix10mRMFiberOpticCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16H

Part No: 1756-IF16H

ControlLogix16PtA/IHARTModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L72S

Part No: 1756-L72S

Logix5572SAutomationController4M/2M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN4TR

Part No: 1756-EN4TR

1756ControlLogix/GuardLogixSystem,EtherNet/IPc More..
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-HYD02K

Part No: 1756-HYD02K

ControlLogixHydraulicServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M03SEK

Part No: 1756-M03SEK

ControlLogix3AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M16SEK

Part No: 1756-M16SEK

ControlLogix16AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M08SEGK

Part No: 1756-M08SEGK

ControlLogix8AxisGENERICServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M08SEK

Part No: 1756-M08SEK

ControlLogix8AxisSERCOSServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB75R

Part No: 1756-PB75R

ControlLogixDCRedundantPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-SYNCH

Part No: 1756-SYNCH

ControlLogixSynchLinkCommsModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-EN2DNR

Part No: 1788-EN2DNR

EtherNet/IPtoDevicNetLinkingDevice
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1715-OB8DE

Part No: 1715-OB8DE

17158PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA8

Part No: 1756-OA8

ControlLogix8PtD/O120/240VACModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TXT

Part No: 1756-EN2TXT

CLXENET/IPMODULE-TP,X-ENVT
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IRT8I

Part No: 1756-IRT8I

ControlLogix8PointRTD/ThermocoupleIn
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CN2RXT

Part No: 1756-CN2RXT

ControlLogixTempControlNetModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8IH

Part No: 1756-OF8IH

ControlLogix8PtA/OHARTIsolated
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L83E

Part No: 1756-L83E

ControlLogix10MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PH75

Part No: 1756-PH75

ControlLogix125VDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1751-SLBA

Part No: 1751-SLBA

SYNCHLINKFIBERBASEBLOCK
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OV16E

Part No: 1756-OV16E

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IT16

Part No: 1756-IT16

ControlLogix16PtTCInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L85E

Part No: 1756-L85E

ControlLogix40MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L82E

Part No: 1756-L82E

ControlLogix5MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OV32E

Part No: 1756-OV32E

ControlLogix32PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1784-SD2

Part No: 1784-SD2

ControlLogixSecureDigitalCard
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2F

Part No: 1756-EN2F

ControlLogixEnet/IPFiberOpticModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA50

Part No: 1756-PA50

ControlLogixACPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-SPESMNSE

Part No: 1756-SPESMNSE

L7SPEnergyStorageModule-NoEnergy
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M02ASK

Part No: 1756-M02ASK

ControlLogixAnalogSSIMotionModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M02AEK

Part No: 1756-M02AEK

ControlLogix2AxisAnalogServoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16

Part No: 1756-IF16

ControlLogix16PtA/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA16

Part No: 1756-OA16

ControlLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73SXT

Part No: 1756-L73SXT

Logix5573SXTAutomationController8/4M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16ISOE

Part No: 1756-IB16ISOE

ControlLogix16IsolatedPointModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-M08SEG

Part No: 1756-M08SEG

ControlLogixGenericMotionModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73EROMS

Part No: 1756-L73EROMS

ArmorGuardLogixOnMachineSafetyCTRL
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB32K

Part No: 1756-IB32K

ControlLogix32PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8HK

Part No: 1756-OF8HK

ControlLogix8PtA/OHARTIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16IHK

Part No: 1756-IF16IHK

ControlLogix16PointAnalogInputHART
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16EK

Part No: 1756-OB16EK

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TRK

Part No: 1756-EN2TRK

2PORTCLXHI-CAPENET/IPMODULE-TP
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA16K

Part No: 1756-IA16K

ControlLogix16PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB32K

Part No: 1756-OB32K

ControlLogix32PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ENBTK

Part No: 1756-ENBTK

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-SPESMNRM

Part No: 1756-SPESMNRM

L7SPEnergyStorageModule-NonRemove
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB75K

Part No: 1756-PB75K

ControlLogixDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73K

Part No: 1756-L73K

ControlLogix8MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CNBRK

Part No: 1756-CNBRK

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OC8

Part No: 1756-OC8

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A17K

Part No: 1756-A17K

ControlLogix17SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CPR2U

Part No: 1756-CPR2U

ControlLogixRedundantSupplyCableUp
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PLS

Part No: 1756-PLS

ControlLogixProgLimitSwitchModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16IEF

Part No: 1756-OB16IEF

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73XT

Part No: 1756-L73XT

ControlLogix8MBControllerL7XT
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PAXT

Part No: 1756-PAXT

ControlLogixACXTPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A4K

Part No: 1756-A4K

ControlLogix4SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16IEFS

Part No: 1756-OB16IEFS

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OH8I

Part No: 1756-OH8I

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-LSC8XIB8I

Part No: 1756-LSC8XIB8I

ControlLogix8PointCounterInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A7K

Part No: 1756-A7K

ControlLogix7SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1789-L30

Part No: 1789-L30

SoftLogix5800L30ESDController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L81EK

Part No: 1756-L81EK

ControlLogix03MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8IHK

Part No: 1756-OF8IHK

ControlLogix8PtA/OHARTIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RM2K

Part No: 1756-RM2K

CLXRedundancyModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OW16IK

Part No: 1756-OW16IK

ControlLogix16PointDigitalOutputRel
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8IK

Part No: 1756-IF8IK

ControlLogix8PointAnalogInputIsolat
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ESMCAPXT

Part No: 1756-ESMCAPXT

L7XTEnergyStorageModule-Capacitor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TIME

Part No: 1756-TIME

ControlLogixPositionandTimeServices
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TRXT

Part No: 1756-EN2TRXT

ControlLogixXTDualPortEtherNet/IPMo
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PSCA2XT

Part No: 1756-PSCA2XT

ExtendedTempRedundantSupplyAdapter
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CN2RK

Part No: 1756-CN2RK

ControlLogixCommunicationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ESMCAPK

Part No: 1756-ESMCAPK

ControlLogixEnergyStorageModuleCAP
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8K

Part No: 1756-OF8K

ControlLogix8PointAnalogOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L72EROMS

Part No: 1756-L72EROMS

ArmorGuardLogixOnMachineSafetyContro
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16K

Part No: 1756-IB16K

ControlLogix16Pt12/24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16IEFK

Part No: 1756-OB16IEFK

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8IHK

Part No: 1756-IF8IHK

ControlLogix8PtA/IHARTIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8HK

Part No: 1756-IF8HK

ControlLogix8PointA/IHARTModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A7XT

Part No: 1756-A7XT

ControlLogix7SlotsXTChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L73EROM

Part No: 1756-L73EROM

ArmorControlLogixOnMachineController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IR12

Part No: 1756-IR12

ControlLogix12PtRTDInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB30XT

Part No: 1756-PB30XT

ControlLogixDCXTPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IM16IK

Part No: 1756-IM16IK

ControlLogix16PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB16DK

Part No: 1756-OB16DK

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16HK

Part No: 1756-IF16HK

ControlLogix16PtA/IHARTModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA16K

Part No: 1756-OA16K

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16DK

Part No: 1756-IB16DK

ControlLogix16PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16IFK

Part No: 1756-IB16IFK

ControlLogix16PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IA16IK

Part No: 1756-IA16IK

ControlLogix16PointDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PBXTR

Part No: 1756-PBXTR

ExtendedTempDCRedundantSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PSCA2K

Part No: 1756-PSCA2K

ControlLogixAdaptor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A10XT

Part No: 1756-A10XT

ControlLogix10SlotXTChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L72EROM

Part No: 1756-L72EROM

ArmorControlLogixOnMachineController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA30XT

Part No: 1756-PA30XT

ControlLogixACXTPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OB8EI

Part No: 1756-OB8EI

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ON8

Part No: 1756-ON8

ControlLogix8PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IC16

Part No: 1756-IC16

ControlLogix16Pt48VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IH16I

Part No: 1756-IH16I

ControlLogix16PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IH16ISOE

Part No: 1756-IH16ISOE

ControlLogix16PointD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PC75

Part No: 1756-PC75

ControlLogix48VDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8IH

Part No: 1756-IF8IH

ControlLogix8PtA/IHARTIsolated
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1789-L60

Part No: 1789-L60

SoftLogix5800L60ESDController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L82EK

Part No: 1756-L82EK

ControlLogix05MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L83EK

Part No: 1756-L83EK

ControlLogix10MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L84EK

Part No: 1756-L84EK

ControlLogix20MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L85EK

Part No: 1756-L85EK

ControlLogix40MBcontroller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L7SPXT

Part No: 1756-L7SPXT

LogixL7SPXTSIL3PLeSafetyPartner
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A10K

Part No: 1756-A10K

ControlLogix10SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-A13K

Part No: 1756-A13K

ControlLogix13SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PBXT

Part No: 1756-PBXT

ControlLogix24VDCXTPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-CPR2D

Part No: 1756-CPR2D

ControlLogixRedundantSupplyCableDown
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA72K

Part No: 1756-PA72K

ControlLogixACPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PB72K

Part No: 1756-PB72K

ControlLogixDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PA75K

Part No: 1756-PA75K

ControlLogixACPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L71K

Part No: 1756-L71K

ControlLogix2MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L72K

Part No: 1756-L72K

ControlLogix4MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L74K

Part No: 1756-L74K

ControlLogix16MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OA16IK

Part No: 1756-OA16IK

ControlLogix16PointDigitalOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF8K

Part No: 1756-IF8K

ControlLogix8PointAnalogInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TK

Part No: 1756-EN2TK

CLXHI-CAPENET/IPMODULE-TP
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-PAXTR

Part No: 1756-PAXTR

ExtendedTempACRedundantSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L75K

Part No: 1756-L75K

ControlLogix32MBController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ESMNSEK

Part No: 1756-ESMNSEK

ControlLogixEnergyStorageModuleNSE
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16K

Part No: 1756-IF16K

ControlLogix16PointAnalogInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OF8IK

Part No: 1756-OF8IK

ControlLogix8PointAnalogOutputIsola
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IRT8IK

Part No: 1756-IRT8IK

ControlLogix8PointRTD/ThermocoupleIn
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IF16IH

Part No: 1756-IF16IH

ControlLogix16PointAnalogInputHART
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-RM2XT

Part No: 1756-RM2XT

ControlLogixExtendedTempModules
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-N2XT

Part No: 1756-N2XT

ControlLogixXTEmptySlotFiller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-ESMNSE

Part No: 1756-ESMNSE

ControlLogixEnergyStorageModuleNSE
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-OBV8S

Part No: 1756-OBV8S

1756GUARDLOGIXSAFETY8PTDIGITALOUTPUT
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBCHS

Part No: 1756-TBCHS

175636PINSAFETYSCREWTERMINALRTB(RED)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-TBNHS

Part No: 1756-TBNHS

175620PINSAFETYSCREWTERMINALRTB(RED)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-IB16S

Part No: 1756-IB16S

1756GUARDLOGIXSAFETY16PTDIGITALINPUT
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-L83ES

Part No: 1756-L83ES

Guardlogix5580Controller
ProSoftTechnologyMVI56E-LDM

Part No: MVI56E-LDM

InRAx®MVI56E-LDMLinuxDevelopmentModulefor More..
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1756-EN2TP

Part No: 1756-EN2TP

ControlLogixPRPEtherNet/IPModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-PA2

Part No: 1769-PA2

CompactLogixAC2A/0.8APowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-L16BWA

Part No: 1763-L16BWA

MicroLogix110016PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-ECR

Part No: 1769-ECR

CompactLogixRightEndCap
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC10-12QBB

Part No: 2080-LC10-12QBB

Micro81012I/OSmartRelayController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IA16

Part No: 1769-IA16

CompactLogix16Pt120VACD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IQ8

Part No: 1762-IQ8

MicroLogix8PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OW16

Part No: 1762-OW16

MicroLogix16PointRelayOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20QWB

Part No: 2080-LC20-20QWB

Micro82020I/OENet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-IQ4

Part No: 2080-IQ4

Micro8004PointIECDigitalInput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OW8

Part No: 1762-OW8

MicroLogix8PointRelayOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-BA

Part No: 1769-BA

CompactLogix3VBatteryAssembly
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LCD

Part No: 2080-LCD

Micro810LCDDisplayWithKeypad
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF2

Part No: 1769-OF2

CompactLogix2PtA/OCandVModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OB16P

Part No: 1769-OB16P

CompactLogix16Pt24VDCProtD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-PS120-240V...

Part No: 2080-PS120-240VAC

Micro80024VDCPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32AWA

Part No: 1766-L32AWA

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-OF2

Part No: 2080-OF2

Micro8002PointAnalogOutputPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-OB4

Part No: 2080-OB4

Micro8004PointSourceOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IA8I

Part No: 1769-IA8I

CompactLogix8Pt120VACD/IIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OW8

Part No: 1769-OW8

CompactLogix8PtD/ORelayModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-MM1

Part No: 1766-MM1

MicroLogix1400MemoryModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32BWA

Part No: 1766-L32BWA

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-PM02

Part No: 1761-CBL-PM02

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IQ6XOW4

Part No: 1769-IQ6XOW4

CMPLX10Pt24VDCD/IRelayD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-PB2

Part No: 1769-PB2

CompactLogixDC2A/0.8APowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CRL3
Part No: 1769-CRL3
CMPLX1mRighttoLeftBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IQ8OW6

Part No: 1762-IQ8OW6

MicroLogix14PointDigitalCombModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-L16AWA

Part No: 1763-L16AWA

MicroLogix110016PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC10-12QWB

Part No: 2080-LC10-12QWB

Micro81012I/OSmartRelayController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC10-12AWA

Part No: 2080-LC10-12AWA

Micro81012I/OSmartRelayController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-SERIALISOL

Part No: 2080-SERIALISOL

Micro800IsolatedSerialPortPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-USBADAPTER

Part No: 2080-USBADAPTER

Micro810USBAdapter
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1768-L43S

Part No: 1768-L43S

CompactGuardLogixCPUL43S2M/0.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-L16DWD

Part No: 1763-L16DWD

MicroLogix110016PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AM00

Part No: 1761-CBL-AM00

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-48QWB

Part No: 2080-LC50-48QWB

Micro85048I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32BXB

Part No: 1766-L32BXB

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-IF4

Part No: 2080-IF4

Micro8004PointAnalogInputPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-AENTR

Part No: 1769-AENTR

1769Ethernet/IPAdapter
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-HM02

Part No: 1761-CBL-HM02

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CRL1

Part No: 1769-CRL1

CMPLX0.3mRighttoLeftBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-ECL

Part No: 1769-ECL

CompactLogixLeftEndCap
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-SDN

Part No: 1769-SDN

CompactLogixDeviceNetScannerModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L32E

Part No: 1769-L32E

CompactLogix750KBEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OB8

Part No: 1769-OB8

CompactLogix8Pt24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IA8

Part No: 1762-IA8

MicroLogix8PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-L24BWA

Part No: 1762-L24BWA

MicroLogix120024PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-MM1

Part No: 1763-MM1

MicroLogix1100MemoryModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF4

Part No: 1769-OF4

CompactLogix4PtA/OCandVModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-IF2

Part No: 2080-IF2

Micro8002PointAnalogInputPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L33ERM

Part No: 1769-L33ERM

CompactLogix2MBMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L30ERM

Part No: 1769-L30ERM

CompactLogix1MBMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-IQ4OB4

Part No: 2080-IQ4OB4

Micro8008PointDigitalCombo(Source)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-REMLCD

Part No: 2080-REMLCD

Micro800RemoteLCDDisplay
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-MOT-HSC

Part No: 2080-MOT-HSC

Micro800250KHzHSCPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L33ERMS

Part No: 1769-L33ERMS

CompactGuardLogixCPU,L33ERMS,2M/1M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OB32T

Part No: 1762-OB32T

MicroLogix32PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF8V

Part No: 1769-OF8V

CompactLogix8PtA/OVoltageModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-MM1

Part No: 1762-MM1

MicroLogix1200MemoryModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IR6

Part No: 1769-IR6

CompactLogix6PtRTDModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IT6

Part No: 1769-IT6

CompactLogix6PtThermocoupleModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF8

Part No: 1769-IF8

CompactLogix8PtAnalogInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF8C

Part No: 1769-OF8C

CompactLogix8PtA/OCurrentModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OB16

Part No: 1762-OB16

MicroLogix16PointD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AP00

Part No: 1761-CBL-AP00

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OX6I

Part No: 1762-OX6I

MicroLogix6PointRelayOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IM12

Part No: 1769-IM12

CompactLogix12Pt240VACD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OA8

Part No: 1769-OA8

CompactLogix8Pt240VACD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OB16

Part No: 1769-OB16

CompactLogix16Pt24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OA8

Part No: 1762-OA8

MicroLogix8PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IF4

Part No: 1762-IF4

MicroLogix4PointAnalogInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IQ16

Part No: 1762-IQ16

MicroLogix16PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RTBN18

Part No: 1769-RTBN18

CompactLogix18PinTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OV16

Part No: 1769-OV16

CompactLogix16Pt24VDCSinkD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OW8I

Part No: 1769-OW8I

CompactLogix8PtD/ORelayIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF4

Part No: 1769-IF4

CompactLogix4PtA/ICandVModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CRR1

Part No: 1769-CRR1

CMPLX0.3mRighttoRightBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CLL1

Part No: 1769-CLL1

CMPLX0.3mLefttoLeftBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-NC01

Part No: 1763-NC01

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OV32T

Part No: 1769-OV32T

CompactLogix32Pt24VDCSinkD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IQ32T

Part No: 1769-IQ32T

CMPLX32Pt24VDCD/ITerminatedModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF4I

Part No: 1769-IF4I

CompactLogix4PtA/ICandVIsoModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF4VI

Part No: 1769-OF4VI

CompactLogix4PtA/OVoltageModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-BA

Part No: 1763-BA

MicroLogix1100Battery
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-PA4

Part No: 1769-PA4

CMPLXSelectableAC4A/2APowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-PB4

Part No: 1769-PB4

CompactLogixDC4A/2APowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-HSC

Part No: 1769-HSC

CompactLogixHigh-SpeedCounterModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF4XOF2

Part No: 1769-IF4XOF2

CompactLogix6PtA/IandA/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OA16

Part No: 1769-OA16

CompactLogix16Pt240VACD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OW16

Part No: 1769-OW16

CompactLogix16PtD/ORelayModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AS03

Part No: 1761-CBL-AS03

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AS09

Part No: 1761-CBL-AS09

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IT4

Part No: 1762-IT4

MicroLogix4PointInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IQ32

Part No: 1769-IQ32

CompactLogix32Pt24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OB32

Part No: 1769-OB32

CompactLogix32Pt24VDCD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IQ16F

Part No: 1769-IQ16F

CompactLogix16Pt24VDCFastD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-ARM

Part No: 1769-ARM

CompactLogixAddressReserveModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IF2OF2

Part No: 1762-IF2OF2

MicroLogix4PointAnalogCombModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-L40BWA

Part No: 1762-L40BWA

MicroLogix120040PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-RTC

Part No: 1762-RTC

MicroLogix1200RealTimeClock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OF4

Part No: 1762-OF4

MicroLogix4PointAnalogOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-ASCII

Part No: 1769-ASCII

CompactLogixASCIIInterfaceModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1763-L16BBB

Part No: 1763-L16BBB

MicroLogix110016PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L16ER-BB1B

Part No: 1769-L16ER-BB1B

CompactLogix384KBDI/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L18ER-BB1B

Part No: 1769-L18ER-BB1B

CompactLogix0.5MBDI/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L18ERM-BB1...

Part No: 1769-L18ERM-BB1B

CompactLogix0.5MBController-MOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L24ER-QBFC...

Part No: 1769-L24ER-QBFC1B

CompactLogix750KBDI/OAI/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-48AWB

Part No: 2080-LC50-48AWB

Micro85048I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-24QWB

Part No: 2080-LC50-24QWB

Micro85024I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-24AWB

Part No: 2080-LC50-24AWB

Micro85024I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF4FXOF2F

Part No: 1769-IF4FXOF2F

CMPLX6PtHighSpeedA/IandA/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-10QVB

Part No: 2080-LC30-10QVB

Micro83010I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF16C

Part No: 1769-IF16C

CompactLogix16PtA/ICurrentModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-10QWB

Part No: 2080-LC30-10QWB

Micro83010I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-16AWB

Part No: 2080-LC30-16AWB

Micro83016I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-16QVB

Part No: 2080-LC30-16QVB

Micro83016I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-16QWB

Part No: 2080-LC30-16QWB

Micro83016I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-24QWB

Part No: 2080-LC30-24QWB

Micro83024I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-48AWB

Part No: 2080-LC30-48AWB

Micro83048I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-48QWB

Part No: 2080-LC30-48QWB

Micro83048I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-MEMBAK-RTC

Part No: 2080-MEMBAK-RTC

Micro800MemoryModuleWithRTCPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-RTD2

Part No: 2080-RTD2

Micro8002ChannelRTDPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-TC2

Part No: 2080-TC2

Micro8002ChannelTCPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L30ER-NSE

Part No: 1769-L30ER-NSE

CompactLogix1MBNoCapController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L33ER

Part No: 1769-L33ER

CompactLogix2MBENetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L36ERM

Part No: 1769-L36ERM

CompactLogix3MBMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OF4CI

Part No: 1769-OF4CI

CompactLogix4PtA/OCurrentModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L30ER

Part No: 1769-L30ER

CompactLogix1MBENetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IF16V

Part No: 1769-IF16V

CompactLogix16PtA/IVoltageModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IQ32T

Part No: 1762-IQ32T

MicroLogix32PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1760-CBL-PC02

Part No: 1760-CBL-PC02

PicoGFXProgrammerCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32AWAA

Part No: 1766-L32AWAA

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32BWAA

Part No: 1766-L32BWAA

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CLL3

Part No: 1769-CLL3

CMPLX1mLefttoLeftBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IQ16

Part No: 1769-IQ16

CompactLogix16Pt24VDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20AWB

Part No: 2080-LC20-20AWB

Micro82020I/OENet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L36ERMS

Part No: 1769-L36ERMS

CompactGuardLogixCPU,L36ERMS,3M/1.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-RPLRTB40

Part No: 1762-RPLRTB40

MicroLogix40PointReplacementTB
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L19ER-BB1B

Part No: 1769-L19ER-BB1B

CompactLogixL191MBMemoryController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OV32T

Part No: 1762-OV32T

MicroLogix32PointModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RTB40DIO

Part No: 1769-RTB40DIO

Compactlogix5370L2Replacementpart
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20QWB...

Part No: 2080-LC20-20QWBR

Micro82020I/OENet/IPController(RTB)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-IG16

Part No: 1769-IG16

CompactLogix16PtTTLDCD/IModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20QBB

Part No: 2080-LC20-20QBB

Micro82020I/OENet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RL2

Part No: 1769-RL2

CompactLogixReplacementPart
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L24ER-QB1B

Part No: 1769-L24ER-QB1B

CompactLogix750KBDI/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC10-12DWD

Part No: 2080-LC10-12DWD

Micro81012I/OSmartRelayController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-24QBB

Part No: 2080-LC30-24QBB

Micro83024I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20AWB...

Part No: 2080-LC20-20AWBR

Micro82020I/OENet/IPController(RTB)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L320ER

Part No: 5069-L320ER

CompactLogix2MBEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1768-KY1

Part No: 1768-KY1

CompactLogixL43/L45ReplacementKey
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RTB45

Part No: 1769-RTB45

CompactLogix5370L1ReplacementPart
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L30ERMS

Part No: 1769-L30ERMS

CompactGuardLogixCPU,L30ERMS,1M/0.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OB32T

Part No: 1769-OB32T

CMPLX32Pt24VDCTerminatedD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RTBN10

Part No: 1769-RTBN10

CompactLogix10PinTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L306ER

Part No: 5069-L306ER

CompactLogix600KBEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ER

Part No: 5069-L310ER

CompactLogix1MBEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L306ERM

Part No: 5069-L306ERM

CompactLogix600KBEnetMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L330ERM

Part No: 5069-L330ERM

CompactLogix3MBEnetMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC20-20QBB...

Part No: 2080-LC20-20QBBR

Micro82020I/OENet/IPController(RTB)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-IQ4OV4

Part No: 2080-IQ4OV4

Micro8008PointDigitalCombo(Sink)
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L320ERM

Part No: 5069-L320ERM

CompactLogix2MBEnetMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-MM1RTC

Part No: 1762-MM1RTC

MicroLogix1200withRTCMemoryModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-OV4

Part No: 2080-OV4

Micro8004PointSinkOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ERM

Part No: 5069-L310ERM

CompactLogix1MBEnetMotionController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1766-L32BXBA

Part No: 1766-L32BXBA

MicroLogix140032PointController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CRR3

Part No: 1769-CRR3

CMPLX1mRighttoRightBusExpCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1760-CBL-PM02

Part No: 1760-CBL-PM02

PicoProgrammerCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-OW4I

Part No: 2080-OW4I

Micro8004PointRelayOutput
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RD

Part No: 1769-RD

CompactLogixReplacementDoor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-L27ERM-QBF...

Part No: 1769-L27ERM-QBFC1B

CompactLogix1MBDI/OAI/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-24QBB

Part No: 2080-LC50-24QBB

Micro85024I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-OB8

Part No: 1762-OB8

MicroLogix8PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1762-IR4

Part No: 1762-IR4

MicroLogix4PointModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AH02

Part No: 1761-CBL-AH02

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-DNET20

Part No: 2080-DNET20

Micro800DeviceNetScannerPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-RTB40AIO

Part No: 1769-RTB40AIO

CMPLXL24andL27ReplacementPart
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-24QVB

Part No: 2080-LC50-24QVB

Micro85024I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ER-NSE

Part No: 5069-L310ER-NSE

CompactLogix1MBNoCapEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-PSAC-12W

Part No: 2080-PSAC-12W

Micro80024VDCPowerSupply,12W
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-OG16

Part No: 1769-OG16

CompactLogix16Pt5VTTLD/OModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-48QVB

Part No: 2080-LC50-48QVB

Micro85048I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-48QBB

Part No: 2080-LC30-48QBB

Micro83048I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-BOOLEAN

Part No: 1769-BOOLEAN

CompactLogixBooleanModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-PH02

Part No: 1761-CBL-PH02

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-24QVB

Part No: 2080-LC30-24QVB

Micro83024I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC30-48QVB

Part No: 2080-LC30-48QVB

Micro83048I/OController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-TRIMPOT6

Part No: 2080-TRIMPOT6

Micro8006PointTrimPotPlug-In
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1761-CBL-AC00

Part No: 1761-CBL-AC00

MicroLogixCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC70-24QBB

Part No: 2080-LC70-24QBB

Micro87024I/OENet/IPContro
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC70-24QWB

Part No: 2080-LC70-24QWB

Micro87024I/OENet/IPContro
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1769-CJC

Part No: 1769-CJC

CompactLogixCJCTemperatureSensor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 2080-LC50-48QBB

Part No: 2080-LC50-48QBB

Micro85048I/OEtherNet/IPController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L330ER

Part No: 5069-L330ER

CompactLogix3MBEnetController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1752-L24BBB

Part No: 1752-L24BBB

SmartGuard600SafetyController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ERMS3

Part No: 5069-L310ERMS3

CompactGuardLogixSIL31.0/0.5MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1752-L24BBBE

Part No: 1752-L24BBBE

SmartGuard600SafetyController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L340ERMS2

Part No: 5069-L340ERMS2

Controller,CompactGuardLogix5380Safety,SIL2/P More..
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L306ERMS2

Part No: 5069-L306ERMS2

CompactGuardLogixSIL20.6/0.3MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L306ERS2

Part No: 5069-L306ERS2

CompactGuardLogixSIL20.6/0.3M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L3100ERMS2

Part No: 5069-L3100ERMS2

CompactGuardLogixSIL210.0/5.0MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ERMS2

Part No: 5069-L310ERMS2

CompactGuardLogixSIL21.0,0.5MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L310ERS2

Part No: 5069-L310ERS2

CompactGuardLogixSIL21.0/0.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L320ERMS2

Part No: 5069-L320ERMS2

CompactGuardLogixSIL22.0,1.0MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L320ERS2

Part No: 5069-L320ERS2

CompactGuardLogixSIL22.0/1.0M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L330ERS2

Part No: 5069-L330ERS2

CompactGuardLogixSIL23.0/1.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L350ERMS2

Part No: 5069-L350ERMS2

CompactGuardLogixSIL25.0/2.5MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L380ERMS2

Part No: 5069-L380ERMS2

CompactGuardLogixSIL28.0/4.0MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L3100ERS2

Part No: 5069-L3100ERS2

CompactGuardLogixSIL210.0/5.0M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L340ERS2

Part No: 5069-L340ERS2

CompactGuardLogixSIL24.0/2.0M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L350ERS2

Part No: 5069-L350ERS2

CompactGuardLogixSIL25.0/2.5M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L380ERS2

Part No: 5069-L380ERS2

CompactGuardLogixSIL28.0/4.0M
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L330ERMS2

Part No: 5069-L330ERMS2

CompactGuardLogixSIL23.0,1.5MMotion
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L306ERMS3

Part No: 5069-L306ERMS3

CompactGuardLogixSIL30.6/0.3MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L320ERMS3

Part No: 5069-L320ERMS3

CompactGuardLogixSIL32.0/1.0MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L330ERMS3

Part No: 5069-L330ERMS3

CompactGuardLogixSIL33.0/1.5MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L340ERMS3

Part No: 5069-L340ERMS3

CompactGuardLogixSIL34.0/2.0MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L350ERMS3

Part No: 5069-L350ERMS3

CompactGuardLogixSIL35.0/2.5MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L380ERMS3

Part No: 5069-L380ERMS3

CompactGuardLogixSIL38.0/4.0MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 5069-L3100ERMS3

Part No: 5069-L3100ERMS3

CompactGuardLogixSIL310.0/5.0MMOTION
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-BA

Part No: 1747-BA

SLCLithiumBattery
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-CP3

Part No: 1747-CP3

SLC5/03ProgrammerRS-232Cable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-N2

Part No: 1746-N2

SLCModularCardSlotFiller
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-F2

Part No: 1746-F2

SLCPowerSupplyFuse
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-A7

Part No: 1746-A7

SLC7SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-M13

Part No: 1747-M13

SLC64KBMemoryModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-P2

Part No: 1746-P2

SLCRackMountingPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L541

Part No: 1747-L541

SLC5/0416KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-UIC

Part No: 1747-UIC

SLCUSBtoDH-485Converter
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L553

Part No: 1747-L553

SLC5/0564KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-A4

Part No: 1746-A4

SLC4SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-C13

Part No: 1747-C13

SLCCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OB16

Part No: 1746-OB16

SLC16PointDCOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-SN

Part No: 1747-SN

SLCRemoteI/OScannerModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-HSCE2

Part No: 1746-HSCE2

SLCAnalogCombinationModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NI4

Part No: 1746-NI4

SLC4PointAnalogInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OA16

Part No: 1746-OA16

SLC16PointOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-SDN

Part No: 1747-SDN

SLCDeviceNetScannerModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IV16

Part No: 1746-IV16

SLC16PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-C20

Part No: 1747-C20

SLCReplacementCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L532

Part No: 1747-L532

SLC5/0316KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IB16

Part No: 1746-IB16

SLC16PointDCInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NI16I

Part No: 1746-NI16I

SLC16PointAnalogInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L543

Part No: 1747-L543

SLC5/0464KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-OS302

Part No: 1747-OS302

SLC5/03FirmwareUpgradeModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NR8

Part No: 1746-NR8

SLC8PointResistanceInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT25B

Part No: 1746-RT25B

SLCTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-R15

Part No: 1746-R15

SLCReplacementRetainerClip
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OB32E

Part No: 1746-OB32E

SLC32PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT25C

Part No: 1746-RT25C

SLCReplacementTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-OS401

Part No: 1747-OS401

SLC5/04FirmwareUpgradeModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-C10

Part No: 1747-C10

SLCReplacementCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OA8

Part No: 1746-OA8

SLC8PointOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-C16

Part No: 1746-C16

SLC50inchInterconnectCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OBP8

Part No: 1746-OBP8

SLC8PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L551

Part No: 1747-L551

SLC5/0516KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-P3

Part No: 1746-P3

SLCRackMountingPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-C9

Part No: 1746-C9

SLC36inchInterconnectCable
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NT8

Part No: 1746-NT8

SLC8PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-A10

Part No: 1746-A10

SLC10SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OW8

Part No: 1746-OW8

SLC8PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-P4

Part No: 1746-P4

SLCRackMountingPowerSupply
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-A13

Part No: 1746-A13

SLC13SlotsChassis
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OB16E

Part No: 1746-OB16E

SLC16PointProtectedOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NI8

Part No: 1746-NI8

SLC8PointAnalogInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NO8V

Part No: 1746-NO8V

SLC8PointAnalogOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT28

Part No: 1746-RT28

SLCReplacementTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT30

Part No: 1746-RT30

SLCTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OW16

Part No: 1746-OW16

SLC16PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IA16

Part No: 1746-IA16

SLC16PointACInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-KY1

Part No: 1747-KY1

SLCProcessorsReplacementKeys
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-M15

Part No: 1747-M15

SLCEEPROMMemoryModuleAdaptor
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IB32

Part No: 1746-IB32

SLC32PointDCInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IM16

Part No: 1746-IM16

SLC16Point240VACInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OV32

Part No: 1746-OV32

SLC32PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-AENTR

Part No: 1747-AENTR

SLC500Ethernet/IPAdapter
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-EN2PAR

Part No: 1788-EN2PAR

1788RedENet/IPtoProfibusPALinkDev
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L533

Part No: 1747-L533

SLC5/0332KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-ITB16

Part No: 1746-ITB16

SLC16PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NO8I

Part No: 1746-NO8I

SLC8Point20maOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OX8

Part No: 1746-OX8

SLC8PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L552

Part No: 1747-L552

SLC5/0532KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-L542

Part No: 1747-L542

SLC5/0432KController
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-NO4I

Part No: 1746-NO4I

SLC4PointAnalogOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1747-FC

Part No: 1747-FC

SLCFerriteCollar
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-EN2FFR

Part No: 1788-EN2FFR

1788RedENet/IPtoFFLinkingDevice
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-F1

Part No: 1746-F1

SLCPowerSupplyFuse
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-FBJB4R

Part No: 1788-FBJB4R

1788RedundantFF4WayJunctionBox
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-HSCE

Part No: 1746-HSCE

SLCHighSpeedModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OB32

Part No: 1746-OB32

SLC32PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-OV16

Part No: 1746-OV16

SLC16PointDigitalOutputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-FBJB6

Part No: 1788-FBJB6

1788FieldBus6WayJunctionBox
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-EN2DNROM

Part No: 1788-EN2DNROM

EtherNet/IP-DNetBridge-OnMachine
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT25G

Part No: 1746-RT25G

SLCReplacementTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-IV32

Part No: 1746-IV32

SLC32PointDigitalInputModule
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1746-RT25R

Part No: 1746-RT25R

SLCReplacementTerminalBlock
AB Allen-Bradley Rockwell Automation 1788-CN2FFR

Part No: 1788-CN2FFR

1788RedCNettoFFLinkingDevice
Gọi điện thoại