Trang chủ » Automation » Rờ le | Relays

Rờ le | Relays

Các model Rờ le giám sát tải DC Siemens SIRIUS 3UG5 monitoring relays for PROFINET

Rơ le giám sát tải DC cho PROFINET, max. 2x8A / 1x16A DC, tối đa. 800V/ 60V Chiều rộng 22,5mm / 45,0mm. Giám sát vi phạm giới hạn trên và dưới của dòng điện, điện áp và công suất; Bộ đếm tiêu thụ năng lượng, bộ đếm phục hồi năng lượng, bộ đếm chu kỳ chuyển mạch, bộ đếm giờ hoạt động, ngưỡng cảnh báo và cảnh báo, đặt lại tự động hoặc thủ công, độ trễ BẬT 0-999,0 giây, độ trễ TẮT 0-999,0 giây, độ trễ đóng lại tự động 0-999,0 giây Điện áp cung cấp: 24VDC 1 tiếp điểm chuyển đổi, đầu cuối vít
Các model Rờ le giám sát tải DC Siemens SIRIUS 3UG5 monitoring relays for PROFINET

3UG5461-1AA40

DC load monitoring relay for PROFINET, max. 2x8 A / 1x16 A DC, max. 800 V Width: 22.5 mm Monitoring for violation of upper and lower limit of current, voltage and power; Energy consumption counter, energy recovery counter, switching cycle counter, operating hours counter, warning and alarm thresholds, automatic or manual reset, ON delay 0-999.0 sec, OFF delay 0-999.0 sec, automatic reclosing delay 0-999.0 sec Supply voltage: 24 V DC 1 changeover contact, screw terminal

3UG5461-1AA41

DC load monitoring relay for PROFINET, max. 2x8 A / 1x16 A DC, max. 60 V Width: 22.5 mm Monitoring for violation of upper and lower limit of current, voltage and power; energy consumption counter, energy recovery counter, switching cycle counter, operating hours counter warning and alarm thresholds auto-reset or manual reset ON delay 0-999.0 sec, OFF delay 0-999.0 sec, automatic reclosing delay 0-999.0 sec Supply voltage: 24 VDC 1 change-over contact, screw terminal

3UG5462-1AA40

DC load monitoring relay for PROFINET, max. 1x63 A DC, max. 800 V Width: 45.0 mm Monitoring for violation of upper and lower limit of current, voltage and power; Energy consumption counter, energy recovery counter, switching cycle counter, operating hours counter, warning and alarm thresholds, automatic or manual reset, ON delay 0-999.0 sec, OFF delay 0-999.0 sec, automatic reclosing delay 0-999.0 sec Supply voltage: 24 V DC 1 changeover contact, screw terminal

3UG5462-1AA41

DC load monitoring relay for PROFINET, max. 1x63 A DC, max. 60 V Width: 45.0 mm Monitoring for violation of upper and lower limit of current, voltage and power; energy consumption counter, energy recovery counter, switching cycle counter, operating hours counter warning and alarm thresholds auto-reset or manual reset ON delay 0-999.0 sec, OFF delay 0-999.0 sec, automatic reclosing delay 0-999.0 sec Supply voltage: 24 VDC 1 change-over contact, screw terminal
Gọi điện thoại