Cảm biến khuếch tán 300mm NPN Baumer O300.GR-NV1T.72CU/T003 | 11135882

Cảm biến khuếch tán 300mm NPN Baumer O300.GR-NV1T.72CU/T003 | 11135882

124
Nhà sản xuất: Baumer;    Xuất xứ: Germany
Giá sỉ:Giá tốt nhất xem...0909186879 dienelectrics@gmail.com
Khuyến mãi:Có Discount
Bảo hành:12 Tháng (Chính hãng)
Thanh toán:C.O.D / Bảo lãnh TT / Link hoạt
Vận chuyển:Miễn phí Tp.HCM, vùng lân cận
Thông tin nổi bật

Cảm biến khuếch tán 300mm NPN Baumer O300.GR-NV1T.72CU/T003 | 11135882

Diffuse sensors with background suppression - miniature
- background suppression
- 30 … 300 mm
- pulsed red LED
- NPN complementary
- qTeach / 1-Step Teach-in
- cable 4 pin, 2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67

 

Technical data

General data

Type
Background suppression

Sensing distance Tw
30 … 300 mm

Sensing range Tb
15 … 300 mm

Power on indication
LED green

Light indicator
LED yellow

Sensing distance adjustment
qTeach / 1-Step Teach-in

Suppression of reciprocal influence
Yes

Alignment optical axis
< 2°
 

Light Source

Light source
Pulsed red LED

Wave length
630 nm
 

Electrical data

Response time / release time
< 1 ms

Voltage supply range +Vs
10 … 30 VDC

Current consumption max. (no load)
45 mA

Current consumption typ.
30 mA

Voltage drop Vd
<3 VDC

Output function
Light / dark operate

Output circuit
NPN complementary

Output current
100 mA

Short circuit protection
Yes

Reverse polarity protection
Yes
 

Mechanical data

Width / diameter
12.9 mm

Height / length
32.3 mm

Depth
23 mm

Design
Rectangular

Housing material
Plastic (ASA, PMMA)

Front (optics)
PMMA

Connection types
Cable 4 pin, 2 m
 

Ambient conditions

Protection class
IP 67

Operating temperature
-25 … +60 °C


- Tài liệu kỹ thuật Baumer O300.GR-NV1T.72CU/T003 | 11135882 ở đây.


Tham khảo thêm các model khác cùng loại:
O300.EL-GW1B.72CU
Article no.: 11176842

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPush-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.EL-GW1B.72N
Article no.: 11176843

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPush-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.EL-NV1T.72CU
Article no.: 11181069

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mNPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.EL-NV1T.72N
Article no.: 11181080

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mNPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.EL-PV1T.72CU
Article no.: 11181081

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.EL-PV1T.72N
Article no.: 11181082

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-GW1B.72CU
Article no.: 11167265

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPush-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-GW1B.72N
Article no.: 11128044

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPush-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-NV1T.72CU
Article no.: 11167266

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mNPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-NV1T.72N
Article no.: 11128055

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mNPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-PV1T.72CU
Article no.: 11167267

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ER-PV1T.72N
Article no.: 11128047

Through beam sensors
Receiver12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GI-GW1B.72CU
Article no.: 11128081

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed infrared diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GI-GW1B.72N
Article no.: 11121712

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed infrared diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GL-GW1J.72CU
Article no.: 11171740

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-GW1J.72CU/E022
Article no.: 11199070

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-NV1T.72CU
Article no.: 11171745

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-NV1T.72N
Article no.: 11171742

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-PV1T.72CU
Article no.: 11171747

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-PV1T.72N
Article no.: 11171748

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1B.72CU
Article no.: 11120101

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1B.72N
Article no.: 11110415

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1B.72NU
Article no.: 11143644

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1J.72CU
Article no.: 11125058

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1J.72CU/E022
Article no.: 11199038

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1J.72N
Article no.: 11125023

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-GW1J.72N/E022
Article no.: 11199039

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-NV1T.72CU
Article no.: 11120103

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-NV1T.72CU/T003
Article no.: 11135827

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-NV1T.72N
Article no.: 11110442

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-NV1T.72N/T003
Article no.: 11135828

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-PV1T.72CU
Article no.: 11120104

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-PV1T.72CU/T003
Article no.: 11135829

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-PV1T.72N
Article no.: 11110441

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-PV1T.72N/T003
Article no.: 11135850

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GP-PV1T.72OU
Article no.: 11147416

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Flylead connector M12, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-GW1T.72CU
Article no.: 11120106

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-GW1T.72CU/E022
Article no.: 11199071

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 180 mmPulsed red LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-GW1T.72N
Article no.: 11110414

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-GW1T.72N/E022
Article no.: 11199072

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 180 mmPulsed red LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-NV1T.72CU
Article no.: 11135876

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-NV1T.72CU/T003
Article no.: 11135882

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-NV1T.72N
Article no.: 11135879

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-NV1T.72N/T003
Article no.: 11128552

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-PV1T.72CU
Article no.: 11135880

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-PV1T.72CU/T003
Article no.: 11135883

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-PV1T.72N
Article no.: 11135881

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.GR-PV1T.72N/T003
Article no.: 11135885

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed red LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RL-GW1J.72CU
Article no.: 11172767

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RL-GW1J.72N
Article no.: 11172769

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RL-NV1T.72CU
Article no.: 11172800

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RL-NV1T.72N
Article no.: 11172801

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RL-PV1T.72CU
Article no.: 11172802

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RL-PV1T.72N
Article no.: 11172803

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed red laser diode
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RP-GW1B.72CU
Article no.: 11120107

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-GW1B.72N
Article no.: 11110449

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-GW1B.72OU
Article no.: 11120129

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M12, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-NV1T.72CU
Article no.: 11120110

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-NV1T.72N
Article no.: 11110447

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-NW2T.72CU
Article no.: 11120112

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
NPN
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-NW2T.72N
Article no.: 11110448

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
NPN
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-PV1T.72CU
Article no.: 11120120

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-PV1T.72N
Article no.: 11110445

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-PW2T.72CU
Article no.: 11120121

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
PNP
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP-PW2T.72N
Article no.: 11110446

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
PNP
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP.T-GW1J.72CU
Article no.: 11157331

Retro-reflective sensors
transparent detection
Transparency object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic3.5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RP.T-GW1J.72N
Article no.: 11157334

Retro-reflective sensors
transparent detection
Transparency object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic3.5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RR-GD1Z.72CU
Article no.: 11120118

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic4 mPulsed red LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RR-GD1Z.72N
Article no.: 11110444

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic4 mPulsed red LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RR-GL1Z.72CU
Article no.: 11120114

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic4 mPulsed red LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.RR-GL1Z.72N
Article no.: 11110443

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic4 mPulsed red LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SL-GW1J.72CU
Article no.: 11176826

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-GW1J.72CU/E022
Article no.: 11199074

SmartReflect Light barriers
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-GW1J.72N
Article no.: 11176827

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-GW1J.72N/E022
Article no.: 11199075

SmartReflect Light barriers
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-NV1T.72CU
Article no.: 11179003

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-NV1T.72N
Article no.: 11179004

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-PV1T.72CU
Article no.: 11179005

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SL-PV1T.72N
Article no.: 11179006

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1B.72CU
Article no.: 11120122

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1B.72N
Article no.: 11110450

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1B.72NU
Article no.: 11140097

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1B.72OU
Article no.: 11139109

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M12, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1J.72CU
Article no.: 11125077

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1J.72N
Article no.: 11125057

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-GW1J.72N/E022
Article no.: 11199086

SmartReflect Light barriers
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-NV1T.72CU
Article no.: 11120126

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-NV1T.72CU/T003
Article no.: 11135851

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-NV1T.72N
Article no.: 11110453

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-NV1T.72N/T003
Article no.: 11135852

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-PV1T.72CU
Article no.: 11120123

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-PV1T.72CU/T003
Article no.: 11135854

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-PV1T.72N
Article no.: 11110451

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP-PV1T.72N/T003
Article no.: 11135855

SmartReflect Light barriers
Standard object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP.T-GW1J.72CU
Article no.: 11136905

SmartReflect Light barriers
transparent detection
Transparency object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.SP.T-GW1J.72N
Article no.: 11136906

SmartReflect Light barriers
transparent detection
Transparency object detection12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.TL-ZZZZ.72CU
Article no.: 11176844

Through beam sensors
Emitter12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPulsed red laser diode
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.TL-ZZZZ.72N
Article no.: 11176845

Through beam sensors
Emitter12.9 mm x 32.3 mm
plastic40 mPulsed red laser diode
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.TR-ZZZZ.72CU
Article no.: 11167264

Through beam sensors
Emitter12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPulsed red LED
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.TR-ZZZZ.72N
Article no.: 11128022

Through beam sensors
Emitter12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 mPulsed red LED
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-GW1J.72CU
Article no.: 11176829

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-GW1J.72N
Article no.: 11176840

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-NV1T.72CU
Article no.: 11181086

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-NV1T.72N
Article no.: 11181087

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
NPN complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-PV1T.72CU
Article no.: 11181088

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZL-PV1T.72N
Article no.: 11181089

Diffuse sensors with intensity difference12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 250 mmPulsed red laser diode
PNP complementary
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.ZR-GW1T.72CU
Article no.: 11128017

Diffuse sensors with intensity difference
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 400 mmPulsed red LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 67
O300.ZR-GW1T.72N
Article no.: 11128014

Diffuse sensors with intensity difference
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic10 … 400 mmPulsed red LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 67
O300H.EL-GW1B.PVCV
Article no.: 11181083

Through beam sensors
hygiene
Receiver16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design40 mPush-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.EL-GW1B.PVNV
Article no.: 11181084

Through beam sensors
hygiene
Receiver16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design40 mPush-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.ER-GW1B.PVCV
Article no.: 11167293

Through beam sensors
hygiene
Receiver16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design10 mPush-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.ER-GW1B.PVNV
Article no.: 11167294

Through beam sensors
hygiene
Receiver16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design10 mPush-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.GL-GW1J.PVCV
Article no.: 11171768

Diffuse sensors with background suppression
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.GL-GW1J.PVNV
Article no.: 11171769

Diffuse sensors with background suppression
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.GP-GW1J.PVCV
Article no.: 11127745

Diffuse sensors with background suppression
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.GP-GW1J.PVNV
Article no.: 11157157

Diffuse sensors with background suppression
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RL-GW1J.PVCV
Article no.: 11172813

Retro-reflective sensors
miniature16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design5 mPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RL-GW1J.PVNV
Article no.: 11172814

Retro-reflective sensors
miniature16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design5 mPulsed red laser diode
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RP-GW1B.PVCV
Article no.: 11127716

Retro-reflective sensors
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RP-GW1B.PVNV
Article no.: 11157327

Retro-reflective sensors
hygiene16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RP.T-GW1J.PVCV
Article no.: 11157335

Retro-reflective sensors
hygiene
Transparency object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design3.5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.RP.T-GW1J.PVNV
Article no.: 11157337

Retro-reflective sensors
hygiene
Transparency object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design3.5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SL-GW1J.PVCV
Article no.: 11179007

SmartReflect Light barriers
hygiene
Standard object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SL-GW1J.PVNV
Article no.: 11179008

SmartReflect Light barriers
hygiene
Standard object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SP-GW1J.PVCV
Article no.: 11127754

SmartReflect Light barriers
hygiene
Standard object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SP-GW1J.PVNV
Article no.: 11136904

SmartReflect Light barriers
hygiene
Standard object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SP.T-GW1J.PVCV
Article no.: 11136925

SmartReflect Light barriers
hygiene
Transparency object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.SP.T-GW1J.PVNV
Article no.: 11136926

SmartReflect Light barriers
hygiene
Transparency object detection16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.TL-ZZZZ.PVCV
Article no.: 11181225

Through beam sensors
hygiene
Emitter16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design40 mPulsed red laser diode
Cable 4 pin, 2 m
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.TL-ZZZZ.PVNV
Article no.: 11181227

Through beam sensors
hygiene
Emitter16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design40 mPulsed red laser diode
Flylead connector M8, L=200 mm
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.TR-ZZZZ.PVCV
Article no.: 11167291

Through beam sensors
hygiene
Emitter16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design10 mPulsed red LED
Cable 4 pin, 2 m
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300H.TR-ZZZZ.PVNV
Article no.: 11167292

Through beam sensors
hygiene
Emitter16.5 mm x 34.6 mm
stainless steel
Hygienic design10 mPulsed red LED
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.EL-GW1B.PVN
Article no.: 11181085

Through beam sensors
washdown
Receiver16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design40 mPush-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.ER-GW1B.PVN
Article no.: 11167301

Through beam sensors
washdown
Receiver16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design10 mPush-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.GL-GW1J.PVN
Article no.: 11171770

Diffuse sensors with background suppression
washdown16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.GP-GW1J.PVN
Article no.: 11127755

Diffuse sensors with background suppression
washdown16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design30 … 200 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.RL-GW1J.PVN
Article no.: 11172815

Retro-reflective sensors
washdown16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design5 mPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.RP-GW1B.PVN
Article no.: 11127720

Retro-reflective sensors
washdown16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.RP.T-GW1J.PVN
Article no.: 11157338

Retro-reflective sensors
washdown
Transparency object detection16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design3.5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.SL-GW1J.PVN
Article no.: 11179009

SmartReflect Light barriers
washdown
Standard object detection16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.SP-GW1J.PVN
Article no.: 11127758

SmartReflect Light barriers
washdown
Standard object detection16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.SP.T-GW1J.PVN
Article no.: 11136922

SmartReflect Light barriers
washdown
Transparency object detection16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design30 … 300 mmPulsed PinPoint LED
Push-pull
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.TL-ZZZZ.PVN
Article no.: 11181228

Through beam sensors
washdown
Emitter16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design40 mPulsed red laser diode
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300W.TR-ZZZZ.PVN
Article no.: 11167300

Through beam sensors
washdown
Emitter16.5 mm x 34.7 mm
stainless steel
Washdown design10 mPulsed red LED
Connector M8 4 pin
-25 … 60 °C
IP 68/69K & proTect+
O300.GL-GW1J.72N
Article no.: 11171741

Diffuse sensors with background suppression
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 250 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.GL-GW1J.72N/E022
Article no.: 11196492

Diffuse sensors with background suppression
Line beam12.9 mm x 32.3 mm
plastic30 … 120 mmPulsed red laser diode
Push-pull
Connector M8 4 pin
-10 … 60 °C
IP 67
O300.RP-GW1B.72NU
Article no.: 11143019

Retro-reflective sensors
miniature12.9 mm x 32.3 mm
plastic5 mPulsed PinPoint LED
Push-pull
Flylead connector M8, L=200 mm
-25 … 60 °C
IP 67
Sản phẩm cùng loại
Hãy xem RCCB và ELCB cứu bạn thoát chết vì điện giựt thế nào!Hãy xem tầm qua trong của RCCB và ELCB trong việc cứu nạn nhân bị điện giựt thoát chết như thế nào..
Wiki - Tìm hiểu về lắp đặt hệ thống điện trong nhà máy, tòa nhà...Lắp điện là lắp đặt, đấu nối hệ thống dây, cáp điện động lực, điều khiển, truyền thông và chác thiết bị liên quan như thiết bị chuyển mạch (CB), tủ điện
Circuit Breakers (CB) hoạt động thế nào?
Bộ ngắt điện hay còn gọi là máy cắt (Circuit breaker-CB) là thiết bị được thiết kế để bảo vệ một mạch điện khỏi bị hư hỏng gây ra bởi dòng điện
Programmable logic controller
A programmable logic controller (PLC), or programmable controller is an industrial digital computer which has been ruggedisedand adapted for the control of
White paper về Lý thuyết điều khiển tự độngLý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của
Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)Điều khiển quá trình (PLC) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các
10 Dự báo về Internet Of Things (IoT) năm 2018Trong một báo cáo mới, dự đoán năm 2018: IoT chuyển từ thử nghiệm sang kinh doanh quy mô, Forrester Research dự đoán rằng IoT sẽ trở thành xương sống của
Top 15 Loại cảm biến Sensor được dùng nhiều trong các thiết bị IoTNền tảng IoT hoạt động và cung cấp các dạng thông minh và dữ liệu có giá trị với việc sử dụng nhiều cảm biến khác nhau. Chúng phục vụ để thu
HVAC control system
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) equipment needs a control system to regulate the operation of a heating and/or air
Năng lượng tương lai: Photovoltaic hay Hydrogen?Hydrogen là một nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nguyên tố khác trên địa cầu. Nhưng hydrogen không hiện diện dưới dạng nguyên tử hay
Năng lượng tái tạo : Một loại ắc quy mới nhiều hứa hẹnNăng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có một nhược điểm căn bản, đó là không ổn định. Chúng chỉ vận hành khi có
Chất thải từ người là năng lượng tương lai?BBC Future - Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu
Tin vui cho phái đẹp: Robot Spermbot có thể giúp điều trị ung thư cổ tử cungKhi robot sinh học này phát hiện ra khối u, bốn cánh tay trên cấu trúc vi mô tự động uốn cong, giải phóng tế bào tinh trùng, xâm
Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI)?
Trí thông minh nhân tạo (AI) là khả năng của một chương trình máy tính hoặc một máy tính để suy nghĩ và học hỏi. Nó
Bạn Biết Có Bao Nhiêu Loại Robot - ROBOTPARK
Các loại Robot là gì? Dưới đây là các loại robot của hệ thống vận động. Chúng tôi sẽ kiểm tra các loại này một cách
Gọi điện thoại