Khởi động mềm | Soft Starters

Các model Khởi động mềm Siemens 3RW40 | Siemens 3RW40 soft starters

thích hợp để khởi động mềm và dừng động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ chống cháy nổ có loại bảo vệ "tăng cường an toàn" EEx e theo Chỉ thị ATEX 94/9 / EC. Nhờ điều khiển 2 pha, dòng điện không chỉ được giữ ở giá trị nhỏ nhất trong cả ba pha trong toàn bộ thời gian khởi động mà còn loại bỏ các thành phần dòng điện một chiều gây nhiễu. Điều này không chỉ cho phép khởi động 2 pha của động cơ lên đến 55 kW (ở 400 V) mà còn tránh các cực đại dòng điện và mô-men xoắn xảy ra, ví dụ: với bộ khởi động wye-delta..
Các model Khởi động mềm Siemens 3RW40 | Siemens 3RW40 soft starters

3RW4024-1BB04

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4024-1BB05

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4024-1BB14

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4024-1BB15

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4024-1TB04

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4024-1TB05

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4024-2BB04

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4024-2BB05

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4024-2BB14

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4024-2BB15

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4024-2TB04

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4024-2TB05

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 7.5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4026-1BB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4026-1BB05

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4026-1BB14

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4026-1BB15

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4026-1TB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4026-1TB05

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4026-2BB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4026-2BB05

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4026-2BB14

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4026-2BB15

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4026-2TB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4026-2TB05

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4027-1BB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4027-1BB05

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4027-1BB14

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4027-1BB15

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4027-1TB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4027-1TB05

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4027-2BB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4027-2BB05

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4027-2BB14

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4027-2BB15

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4027-2TB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4027-2TB05

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4028-1BB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4028-1BB05

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4028-1BB14

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4028-1BB15

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4028-1TB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4028-1TB05

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4028-2BB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4028-2BB05

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4028-2BB14

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4028-2BB15

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4028-2TB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4028-2TB05

SIRIUS soft starter S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4036-1BB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4036-1BB05

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4036-1BB14

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4036-1BB15

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4036-1TB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4036-1TB05

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4036-2BB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4036-2BB05

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4036-2BB14

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4036-2BB15

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4036-2TB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4036-2TB05

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4037-1BB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4037-1BB05

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4037-1BB14

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4037-1BB15

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4037-1TB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4037-1TB05

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4037-2BB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4037-2BB05

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4037-2BB14

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4037-2BB15

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4037-2TB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4037-2TB05

SIRIUS soft starter S2 63 A, 37 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4038-1BB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4038-1BB05

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4038-1BB14

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4038-1BB15

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4038-1TB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4038-1TB05

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4038-2BB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4038-2BB05

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4038-2BB14

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4038-2BB15

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4038-2TB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4038-2TB05

SIRIUS soft starter S2 72 A, 45 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4046-1BB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4046-1BB05

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4046-1BB14

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4046-1BB15

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4046-1TB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4046-1TB05

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4046-2BB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4046-2BB05

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4046-2BB14

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4046-2BB15

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4046-2TB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4046-2TB05

SIRIUS soft starter S3 80 A, 55 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4047-1BB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4047-1BB05

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW4047-1BB14

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4047-1BB15

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW4047-1TB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4047-1TB05

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection

3RW4047-2BB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4047-2BB05

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW4047-2BB14

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4047-2BB15

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW4047-2TB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4047-2TB05

SIRIUS soft starter S3 106 A, 75 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor motor protection

3RW4055-2BB34

SIRIUS soft starter S6 117 A, 75 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5. Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5. Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-2AB14<<

3RW4055-2BB35

SIRIUS soft starter S6 117 A, 100 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-2AB15<<

3RW4055-2BB44

SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-2AB14<<

3RW4055-2BB45

SIRIUS soft starter S6 134 A, 90 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-2AB15<<

3RW4055-6BB34

SIRIUS soft starter S6 117 A, 75 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-6AB14<<

3RW4055-6BB35

SIRIUS soft starter S6 117 A, 100 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-6AB15<<

3RW4055-6BB44

SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-6AB14<<

3RW4055-6BB45

SIRIUS soft starter S6 134 A, 90 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5055-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5055-6AB15<<

3RW4056-2BB34

SIRIUS soft starter S6 145 A, 100 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-2AB14<<

3RW4056-2BB35

SIRIUS soft starter S6 145 A, 150 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-2AB15<<

3RW4056-2BB44

SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-2AB14<<

3RW4056-2BB45

SIRIUS soft starter S6 162 A, 110 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-2AB15<<

3RW4056-6BB34

SIRIUS soft starter S6 145 A, 100 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-6AB14<<

3RW4056-6BB35

SIRIUS soft starter S6 145 A, 150 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-6AB15<<

3RW4056-6BB44

SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-6AB14<<

3RW4056-6BB45

SIRIUS soft starter S6 162 A, 110 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5056-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5056-6AB15<<

3RW4073-2BB34

SIRIUS soft starter S12 205 A, 150 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-2AB14<<

3RW4073-2BB35

SIRIUS soft starter S12 205 A, 200 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-2AB15<<

3RW4073-2BB44

SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-2AB14<<

3RW4073-2BB45

SIRIUS soft starter S12 230 A, 160 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-2AB15<<

3RW4073-6BB34

SIRIUS soft starter S12 205 A, 150 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-6AB14<<

3RW4073-6BB35

SIRIUS soft starter S12 205 A, 200 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-6AB15<<

3RW4073-6BB44

SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-6AB14<<

3RW4073-6BB45

SIRIUS soft starter S12 230 A, 160 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5073-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5073-6AB15<<

3RW4074-2BB34

SIRIUS soft starter S12 248 A, 200 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-2AB14<<

3RW4074-2BB35

SIRIUS soft starter S12 248 A, 250 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-2AB15<<

3RW4074-2BB44

SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-2AB14<<

3RW4074-2BB45

SIRIUS soft starter S12 280 A, 200 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-2AB15<<

3RW4074-6BB34

SIRIUS soft starter S12 248 A, 200 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-6AB14<<

3RW4074-6BB35

SIRIUS soft starter S12 248 A, 250 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-6AB15<<

3RW4074-6BB44

SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-6AB14<<

3RW4074-6BB45

SIRIUS soft starter S12 280 A, 200 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5074-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5074-6AB15<<

3RW4075-2BB34

SIRIUS soft starter S12 315 A, 250 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-2AB14<<

3RW4075-2BB35

SIRIUS soft starter S12 315 A, 300 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-2AB15<<

3RW4075-2BB44

SIRIUS soft starter S12 356 A, 200 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-2AB14<<

3RW4075-2BB45

SIRIUS soft starter S12 356 A, 250 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-2AB15<<

3RW4075-6BB34

SIRIUS soft starter S12 315 A, 250 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-6AB14<<
Sucessor:Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-6AB14<<

3RW4075-6BB35

SIRIUS soft starter S12 315 A, 300 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-6AB15<<

3RW4075-6BB44

SIRIUS soft starter S12 356 A, 200 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-6AB14<<

3RW4075-6BB45

SIRIUS soft starter S12 356 A, 250 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5075-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5075-6AB15<<

3RW4076-2BB34

SIRIUS soft starter S12 385 A, 300 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-2AB14<<

3RW4076-2BB35

SIRIUS soft starter S12 385 A, 400 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-2AB15<<

3RW4076-2BB44

SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-2AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-2AB14<<

3RW4076-2BB45

SIRIUS soft starter S12 432 A, 315 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-2AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-2AB15<<

3RW4076-6BB34

SIRIUS soft starter S12 385 A, 300 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB14<<

3RW4076-6BB35

SIRIUS soft starter S12 385 A, 400 hp/575 V, 50 °C 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB15<<

3RW4076-6BB44

SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-6AB14<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB14<<

3RW4076-6BB45

SIRIUS soft starter S12 432 A, 315 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Ngưng sản xuất !!! Dòng tối ưu là SIRIUS 3RW5, Siemens kiến nghị model thay thế tối ưu >>3RW5076-6AB15<<
Sucessor:Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB15<<
Gọi điện thoại