Khởi động mềm | Soft Starters

Các model Khởi động mềm Siemens 3RW50 | Siemens 3RW50 soft starters

là giải pháp nhỏ gọn cho các ứng dụng tiêu chuẩn, điều khiển động cơ 2 pha 75-315kW 400V. Các mô-đun HMI tùy chọn để lắp đặt trong cửa tủ điều khiển, các mô-đun truyền thông có thể gắn ở bên (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet / IP và Modbus) và một đầu ra tương tự hoặc bảo vệ động cơ nhiệt điện trở đảm bảo tính linh hoạt tối đa, chuyển mạch hiệu quả để sử dụng lâu dài, tiết kiệm năng lượng..
Các model Khởi động mềm Siemens 3RW50 | Siemens 3RW50 soft starters

3RW5055-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5055-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5055-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5055-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5055-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5055-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5055-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5055-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5055-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5055-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5056-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5056-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5056-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog output

3RW5056-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5056-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5056-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5056-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5056-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5056-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5056-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5072-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5072-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5072-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5072-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor input

3RW5072-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5072-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5072-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5072-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5072-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5072-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5073-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog output

3RW5073-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5073-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5073-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5073-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5073-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5073-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

3RW5073-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5073-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5074-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5074-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5074-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5074-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor input

3RW5074-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5074-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5074-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5074-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5074-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5074-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input

3RW5075-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5075-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5075-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5075-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5075-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5075-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

3RW5075-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5075-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5075-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5075-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5076-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5076-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5076-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog output

3RW5076-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5076-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5076-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5076-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5076-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input

3RW5076-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5076-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-2AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5077-2AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5077-2AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5077-2AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog outputShow prices

3RW5077-2TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-2TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-2TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-2TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor input

3RW5077-6AB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5077-6AB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5077-6AB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5077-6AB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputShow prices

3RW5077-6TB04

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-6TB05

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-6TB14

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor inputShow prices

3RW5077-6TB15

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input
Gọi điện thoại