Trang chủ »ElectricalChống sét lan truyền | surge protection » Thông tin cần biết của Chống sét lan truyền đường truyền tín hiệu đo lường, điều khiển

Chống sét lan truyền đường truyền tín hiệu đo lường, điều khiển

Tại sao cần thiết phải dùng Thiết bị chống sét đường tín hiệu cho Thiết bị đặt trong khu vực dễ cháy nổ? (Quan trọng)

Hệ thống truyền tín hiệu đo lường và điều khiển của các thiết bị trong nhà máy đặt trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao (Ex. zone) phải được bảo vệ đóng kín an toàn và phải được bảo vệ chặt chẽ đảm bảo các tín hiệu đáng tin cậy. Do đó, việc phải lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ đường tín hiệu của các thiết bị này là điều hết sức quan

    Gọi điện thoại