Chống sét lan truyền đường truyền tín hiệu đo lường, điều khiển

Tại sao cần thiết phải dùng Thiết bị chống sét đường tín hiệu cho Thiết bị đặt trong khu vực dễ cháy nổ? (Quan trọng)

Hệ thống truyền tín hiệu đo lường và điều khiển của các thiết bị trong nhà máy đặt trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao (Ex. zone) phải được bảo vệ đóng kín an toàn và phải được bảo vệ chặt chẽ đảm bảo các tín hiệu đáng tin cậy. Do đó, việc phải lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ đường tín hiệu của các thiết bị này là điều hết sức quan trọng.
Tại sao cần thiết phải dùng Thiết bị chống sét đường tín hiệu cho Thiết bị đặt trong khu vực dễ cháy nổ? (Quan trọng)
Hệ thống truyền tín hiệu đo lường và điều khiển của các thiết bị trong nhà máy đặt trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao (Ex. zone) phải được bảo vệ đóng kín an toàn và phải được bảo vệ chặt chẽ đảm bảo các tín hiệu đáng tin cậy. Do đó, việc phải lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ đường tín hiệu của các thiết bị này là điều hết sức quan trọng.

Điều kiện môi trường cụ thể yêu cầu đặc biệt về chống sét lan truyền. Thiết bị chống sét cho các ứng dụng có tiềm năng gây nổ mang lại sự bảo vệ đúng đắn để đảm bảo tính sẵn có tối đa ở những khu vực nhạy cảm.

Các ngành công nghiệp hoá chất và hóa dầu liên quan đến các quá trình công nghiệp tạo ra bầu khí quyển dễ cháy nổ. Chúng được tạo ra, ví dụ, bằng khí, khói hoặc hơi. Môi trường cháy nổ cũng có thể xảy ra ở các nhà máy, xưởng silos, mía đường và các nhà máy thức ăn gia súc do bụi hiện diện ở đó cũng như các cây xăng, các kho bãi tích trữ hóa chất, sản phẩm hóa dầu, ...v.v...

Thiết bị chống sét cho khu vực Ex phải tuân theo các điều kiện cụ thể. Các sản phẩm do đó đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với loại bảo vệ an toàn nội tại. Vì tất cả các thiết bị bảo vệ chống sét được chỉ định cho hạng mục "Ex ia" cho an toàn các mạch điện bên trong, chúng mang lại độ an toàn tối đa. Trong danh mục này, thiết bị không được có khả năng gây ra sự đánh lửa, ngay cả trong trường hợp có hai lỗi độc lập.

Nó có thể được lắp đặt tại khu vực Ex 1, Ex Zone 2 hoặc trong khu vực không phải là Ex. Các tín hiệu kết nối có thể được chuyển tiếp qua Ex Zone 0. Một số thiết bị cũng đáp ứng các yêu cầu của kiểu đóng gói áp lực bảo vệ chặt chẽ. Phê duyệt được cấp theo ATEX và IECEx.

Các thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu này này cho phép bạn bảo vệ các hệ thống có khả năng nổ của bạn chống lại việc tăng điện áp đột ngột không mong muốn.

 
(Nguyễn Thảo Trường - Toàn Minh Technologies lược dịch từ PhoenixContact)
Gọi điện thoại