Omron E2EW-X20C130 2M | Welding Proximity Sensor -Cảm biến tiệm cận 20mm shielded 3-wire NPN NO M30 2m

Omron E2EW-X20C130 2M | Welding Proximity Sensor -Cảm biến tiệm cận 20mm shielded 3-wire NPN NO M30 2m

798
Nhà sản xuất: Omron;    Xuất xứ: Japan
Giá sỉ:Giá tốt nhất xem...0909186879 dienelectrics@gmail.com
Khuyến mãi:Có Discount
Bảo hành:12 Tháng (Chính hãng)
Thanh toán:C.O.D / Bảo lãnh TT / Link hoạt
Vận chuyển:Miễn phí Tp.HCM, vùng lân cận
Thông tin nổi bật

Cảm biến tiệm cận Omron E2EW-X20C130 2M | Welding Proximity Sensor

(20mm shielded 3-wire NPN NO M30 2m)

 

Specifications

 

Size M30
Mounting type Flush
Sensing distance 20 mm
Output type NPN
Operation mode NO
Connection method Cable
Material housing Stainless steel
Cable specifications PVC
Cable length 2 m
Overall length 41.5 mm
Thread length 30 mm
Features Metal sensing face
Degree of protection (IP) IP67
 

Các Models của dòng Omron E2EW (Welding Proximity Sensor)

E2EW-X7B1T12 2M *
E2EW-X7B212 2M
E2EW-X7B3T12 2M *
E2EW-X7B1T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-X7B212-M1TJ 0.3M
E2EW-X7B3T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-X7B1T12-M1 *
E2EW-X7B212-M1
E2EW-X7B3T12-M1 *
E2EW-X12B1T18 2M *
E2EW-X12B218 2M
E2EW-X12B3T18 2M *
E2EW-X12B1T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-X12B218-M1TJ 0.3M
E2EW-X12B3T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-X12B1T18-M1 *
E2EW-X12B218-M1
E2EW-X12B3T18-M1 *
E2EW-X22B1T30 2M *
E2EW-X22B230 2M
E2EW-X22B3T30 2M *
E2EW-X22B1T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-X22B230-M1TJ 0.3M
E2EW-X22B3T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-X22B1T30-M1 *
E2EW-X22B230-M1
E2EW-X22B3T30-M1 *
E2EW-X6B1T12 2M *
E2EW-X6B212 2M
E2EW-X6B3T12 2M *
E2EW-X6B1T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-X6B212-M1TJ 0.3M
E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-X6B1T12-M1 *
E2EW-X6B212-M1
E2EW-X6B3T12-M1 *
E2EW-X10B1T18 2M *
E2EW-X10B218 2M
E2EW-X10B3T18 2M *
E2EW-X10B1T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-X10B218-M1TJ 0.3M
E2EW-X10B3T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-X10B1T18-M1 *
E2EW-X10B218-M1
E2EW-X10B3T18-M1 *
E2EW-X20B1T30 2M *
E2EW-X20B230 2M
E2EW-X20B3T30 2M *
E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-X20B230-M1TJ 0.3M
E2EW-X20B3T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-X20B1T30-M1 *
E2EW-X20B230-M1
E2EW-X20B3T30-M1 *
E2EW-QX7B1T12 2M *
E2EW-QX7B212 2M
E2EW-QX7B3T12 2M *
E2EW-QX7B1T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX7B212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX7B3T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX7B1T12-M1 *
E2EW-QX7B212-M1
E2EW-QX7B3T12-M1 *
E2EW-QX12B1T18 2M *
E2EW-QX12B218 2M
E2EW-QX12B3T18 2M *
E2EW-QX12B1T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX12B218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX12B3T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX12B1T18-M1 *
E2EW-QX12B218-M1
E2EW-QX12B3T18-M1 *
E2EW-QX22B1T30 2M *
E2EW-QX22B230 2M
E2EW-QX22B3T30 2M *
E2EW-QX22B1T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX22B230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX22B3T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX22B1T30-M1 *
E2EW-QX22B230-M1
E2EW-QX22B3T30-M1 *
E2EW-QX6B1T12 2M *
E2EW-QX6B212 2M
E2EW-QX6B3T12 2M *
E2EW-QX6B1T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX6B212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX6B3T12-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX6B1T12-M1 *
E2EW-QX6B212-M1
E2EW-QX6B3T12-M1 *
E2EW-QX10B1T18 2M *
E2EW-QX10B218 2M
E2EW-QX10B3T18 2M *
E2EW-QX10B1T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX10B218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10B3T18-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX10B1T18-M1 *
E2EW-QX10B218-M1
E2EW-QX10B3T18-M1 *
E2EW-QX20B1T30 2M *
E2EW-QX20B230 2M
E2EW-QX20B3T30 2M *
E2EW-QX20B1T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX20B230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX20B3T30-M1TJ 0.3M *
E2EW-QX20B1T30-M1 *
E2EW-QX20B230-M1
E2EW-QX20B3T30-M1 *
E2EW-X2B112 2M
E2EW-X2B212 2M
E2EW-X2B312 2M
E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M
E2EW-X2B212-M1TJ 0.3M
E2EW-X2B312-M1TJ 0.3M
E2EW-X5B118 2M
E2EW-X5B218 2M
E2EW-X5B318 2M
E2EW-X5B118-M1TJ 0.3M
E2EW-X5B218-M1TJ 0.3M
E2EW-X5B318-M1TJ 0.3M
E2EW-X10B130 2M
E2EW-X10B230 2M
E2EW-X10B330 2M
E2EW-X10B130-M1TJ 0.3M
E2EW-X10B230-M1TJ 0.3M
E2EW-X10B330-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2B112 2M
E2EW-QX2B212 2M
E2EW-QX2B312 2M
E2EW-QX2B112-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2B212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2B312-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5B118 2M
E2EW-QX5B218 2M
E2EW-QX5B318 2M
E2EW-QX5B118-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5B218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5B318-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10B130 2M
E2EW-QX10B230 2M
E2EW-QX10B330 2M
E2EW-QX10B130-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10B230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10B330-M1TJ 0.3M
E2EW-X7C112 2M
E2EW-X7C212 2M
E2EW-X7C312 2M
E2EW-X7C112-M1TJ 0.3M
E2EW-X7C212-M1TJ 0.3M
E2EW-X7C312-M1TJ 0.3M
E2EW-X7C112-M1
E2EW-X7C212-M1
E2EW-X7C312-M1
E2EW-X12C118 2M
E2EW-X12C218 2M
E2EW-X12C318 2M
E2EW-X12C118-M1TJ 0.3M
E2EW-X12C218-M1TJ 0.3M
E2EW-X12C318-M1TJ 0.3M
E2EW-X12C118-M1
E2EW-X12C218-M1
E2EW-X12C318-M1
E2EW-X22C130 2M
E2EW-X22C230 2M
E2EW-X22C330 2M
E2EW-X22C130-M1TJ 0.3M
E2EW-X22C230-M1TJ 0.3M
E2EW-X22C330-M1TJ 0.3M
E2EW-X22C130-M1
E2EW-X22C230-M1
E2EW-X22C330-M1
E2EW-X6C112 2M
E2EW-X6C212 2M
E2EW-X6C312 2M
E2EW-X6C112-M1TJ 0.3M
E2EW-X6C212-M1TJ 0.3M
E2EW-X6C312-M1TJ 0.3M
E2EW-X6C112-M1
E2EW-X6C212-M1
E2EW-X6C312-M1
E2EW-X10C118 2M
E2EW-X10C218 2M
E2EW-X10C318 2M
E2EW-X10C118-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C218-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C318-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C118-M1
E2EW-X10C218-M1
E2EW-X10C318-M1
E2EW-X20C130 2M
E2EW-X20C230 2M
E2EW-X20C330 2M
E2EW-X20C130-M1TJ 0.3M
E2EW-X20C230-M1TJ 0.3M
E2EW-X20C330-M1TJ 0.3M
E2EW-X20C130-M1
E2EW-X20C230-M1
E2EW-X20C330-M1
E2EW-QX7C112 2M
E2EW-QX7C212 2M
E2EW-QX7C312 2M
E2EW-QX7C112-M1TJ 0.3M
E2EW-QX7C212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX7C312-M1TJ 0.3M
E2EW-QX7C112-M1
E2EW-QX7C212-M1
E2EW-QX7C312-M1
E2EW-QX12C118 2M
E2EW-QX12C218 2M
E2EW-QX12C318 2M
E2EW-QX12C118-M1TJ 0.3M
E2EW-QX12C218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX12C318-M1TJ 0.3M
E2EW-QX12C118-M1
E2EW-QX12C218-M1
E2EW-QX12C318-M1
E2EW-QX22C130 2M
E2EW-QX22C230 2M
E2EW-QX22C330 2M
E2EW-QX22C130-M1TJ 0.3M
E2EW-QX22C230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX22C330-M1TJ 0.3M
E2EW-QX22C130-M1
E2EW-QX22C230-M1
E2EW-QX22C330-M1
E2EW-QX6C112 2M
E2EW-QX6C212 2M
E2EW-QX6C312 2M
E2EW-QX6C112-M1TJ 0.3M
E2EW-QX6C212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX6C312-M1TJ 0.3M
E2EW-QX6C112-M1
E2EW-QX6C212-M1
E2EW-QX6C312-M1
E2EW-QX10C118 2M
E2EW-QX10C218 2M
E2EW-QX10C318 2M
E2EW-QX10C118-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C318-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C118-M1
E2EW-QX10C218-M1
E2EW-QX10C318-M1
E2EW-QX20C130 2M
E2EW-QX20C230 2M
E2EW-QX20C330 2M
E2EW-QX20C130-M1TJ 0.3M
E2EW-QX20C230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX20C330-M1TJ 0.3M
E2EW-QX20C130-M1
E2EW-QX20C230-M1
E2EW-QX20C330-M1
E2EW-X2C112 2M
E2EW-X2C212 2M
E2EW-X2C312 2M
E2EW-X2C112-M1TJ 0.3M
E2EW-X2C212-M1TJ 0.3M
E2EW-X2C312-M1TJ 0.3M
E2EW-X5C118 2M
E2EW-X5C218 2M
E2EW-X5C318 2M
E2EW-X5C118-M1TJ 0.3M
E2EW-X5C218-M1TJ 0.3M
E2EW-X5C318-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C130 2M
E2EW-X10C230 2M
E2EW-X10C330 2M
E2EW-X10C130-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C230-M1TJ 0.3M
E2EW-X10C330-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2C112 2M
E2EW-QX2C212 2M
E2EW-QX2C312 2M
E2EW-QX2C112-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2C212-M1TJ 0.3M
E2EW-QX2C312-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5C118 2M
E2EW-QX5C218 2M
E2EW-QX5C318 2M
E2EW-QX5C118-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5C218-M1TJ 0.3M
E2EW-QX5C318-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C130 2M
E2EW-QX10C230 2M
E2EW-QX10C330 2M
E2EW-QX10C130-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C230-M1TJ 0.3M
E2EW-QX10C330-M1TJ 0.3M
Hãy xem RCCB và ELCB cứu bạn thoát chết vì điện giựt thế nào!Hãy xem tầm qua trong của RCCB và ELCB trong việc cứu nạn nhân bị điện giựt thoát chết như thế nào..
Wiki - Tìm hiểu về lắp đặt hệ thống điện trong nhà máy, tòa nhà...Lắp điện là lắp đặt, đấu nối hệ thống dây, cáp điện động lực, điều khiển, truyền thông và chác thiết bị liên quan như thiết bị chuyển mạch (CB), tủ điện
Circuit Breakers (CB) hoạt động thế nào?
Bộ ngắt điện hay còn gọi là máy cắt (Circuit breaker-CB) là thiết bị được thiết kế để bảo vệ một mạch điện khỏi bị hư hỏng gây ra bởi dòng điện
Programmable logic controller
A programmable logic controller (PLC), or programmable controller is an industrial digital computer which has been ruggedisedand adapted for the control of
White paper về Lý thuyết điều khiển tự độngLý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của
Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)Điều khiển quá trình (PLC) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các
10 Dự báo về Internet Of Things (IoT) năm 2018Trong một báo cáo mới, dự đoán năm 2018: IoT chuyển từ thử nghiệm sang kinh doanh quy mô, Forrester Research dự đoán rằng IoT sẽ trở thành xương sống của
Top 15 Loại cảm biến Sensor được dùng nhiều trong các thiết bị IoTNền tảng IoT hoạt động và cung cấp các dạng thông minh và dữ liệu có giá trị với việc sử dụng nhiều cảm biến khác nhau. Chúng phục vụ để thu
HVAC control system
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) equipment needs a control system to regulate the operation of a heating and/or air
Năng lượng tương lai: Photovoltaic hay Hydrogen?Hydrogen là một nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nguyên tố khác trên địa cầu. Nhưng hydrogen không hiện diện dưới dạng nguyên tử hay
Năng lượng tái tạo : Một loại ắc quy mới nhiều hứa hẹnNăng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có một nhược điểm căn bản, đó là không ổn định. Chúng chỉ vận hành khi có
Chất thải từ người là năng lượng tương lai?BBC Future - Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu
Tin vui cho phái đẹp: Robot Spermbot có thể giúp điều trị ung thư cổ tử cungKhi robot sinh học này phát hiện ra khối u, bốn cánh tay trên cấu trúc vi mô tự động uốn cong, giải phóng tế bào tinh trùng, xâm
Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI)?
Trí thông minh nhân tạo (AI) là khả năng của một chương trình máy tính hoặc một máy tính để suy nghĩ và học hỏi. Nó
Bạn Biết Có Bao Nhiêu Loại Robot - ROBOTPARK
Các loại Robot là gì? Dưới đây là các loại robot của hệ thống vận động. Chúng tôi sẽ kiểm tra các loại này một cách
Gọi điện thoại