Động cơ servo | Servo motors

Video (chi tiết): Động cơ Servo hoạt động thế nào?

Trong video này, chúng ta tìm hiểu chức năng của mô tơ servo và cách các thành phần của hệ thống truyền động servo hoạt động cùng nhau. Chi tiết của Video:
- 0:00 Giới thiệu động cơ Servo
- 0:24 Làm rõ các thuật ngữ Mô tơ servo và hệ thống Servo Drive nói chung
- 0:40 Thiết bị phản hồi cảm biến như là một phần của ổ đĩa servo
- 1:11 Các thành phần của hệ thống điều khiển chuyển động servo
- 2:05 Cấu trúc và chức năng của động cơ servo AC

 
Video (chi tiết): Động cơ Servo hoạt động thế nào?
Tìm hiểu chi tiết video:
 
 
 

(Nguyễn Thảo Trường - http://DienElectric.Com theo LearnChannel)
Gọi điện thoại