Cảm biến áp suất | Pressure sensors

Các model Cảm biến áp suất Siemens 7MF1572-xxxxx Transmitters SITRANS LH100

Là cảm biến chìm dùng để đo mức thủy tĩnh của chất lỏng trong bể, thùng chứa, kênh và đập. Có nhiều dải đo khác nhau và có tùy chọn chống cháy nổ. Phụ kiện gồm một hộp cáp và một kẹp neo để lắp đặt đơn giản, nhỏ gọn, cài đặt đơn giản, sai số đo lường nhỏ (0,3%), IP68. Ứng dụng trong ngành đóng tàu, cấp nước, xử lý nước thải, trong các tàu và giếng không áp suất/ hở
Các model Cảm biến áp suất Siemens 7MF1572-xxxxx Transmitters SITRANS LH100

7MF1572-1CA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1KA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1HA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1KA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-2HA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1EA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1HA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1DA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1DA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1DA20

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1EA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1FA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1HA20

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1CA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1FA11

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-1FA20

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable

7MF1572-2KA10

Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable
Gọi điện thoại