Cảm biến nhiệt độ phòng 0-50°C Pt RTD 1k Ohm 385a Siemens QAA2212.EWSN

Cảm biến nhiệt độ phòng 0-50°C Pt RTD 1k Ohm 385a Siemens QAA2212.EWSN

100
Nhà sản xuất: Siemens;    Xuất xứ: Germany
Giá sỉ:Giá tốt nhất xem...0909186879 dienelectrics@gmail.com
Khuyến mãi:Có Discount
Bảo hành:12 Tháng (Chính hãng)
Thanh toán:C.O.D / Bảo lãnh TT / Link hoạt
Vận chuyển:Miễn phí Tp.HCM, vùng lân cận
Thông tin nổi bật

Cảm biến nhiệt độ phòng 0-50°C Pt RTD 1k Ohm 385a Siemens QAA2212.EWSN

(thay thế cho model Siemens 544-760B đã ngưng sản xuất)

QAA2212.EWSN
- Room Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD
- Room Temperature Sensor, Platinum 1K Ohm (385 Alpha), No HMI, Siemens Logo
 

Thông số kỹ thuật

- Measuring range, temperature 0…50 °C
- Analog outputs Pt RTD, 1k Ohm, 385a
- Measuring range 32 to 122 °F
- Measurement accuracy +/- 0.54°F @ 32 °F
- Dimensions (W x H x D) 5.25 x 3 x 3.75 in

- Tài liệu kỹ thuật Siemens QAA2212.EWSN ở đây.

- Hướng dẫn lắp đặt Siemens QAA2212.EWSN ở đây.
 

Accessories

563-102 GSKT KIT
Wall Gasket Kit for Series 2200/3200 Room Sensors

AQA2200-2X4
3-1/2 x 5 Trim Plate for Series 2200/3200 Room Sensors

AQA2200-INTL
3-1/2 x 5 Trim Plate for Series 2200/3200 Room Sensors, Package of 12

AQA2232
OLED Repair Kit for Series 2200/3200 Room Sensors, Package of 5


Tham khảo các model khác cùng loại:
QAA2281.FWSC
ROOM UNIT - ATEC 550-44X, DSP, SP/OV
535-431A
Replacement 4-20mA Transmitter for Sensors with 30-250F Range
535-431B
Replacement 4-20mA Transmitter for Sensors with 20-120F Range
535-431C
Replacement 4-20mA Transmitter for Sensors with -58 to 122F Range
QAA1011.AASU
Button Style Temperature Sensor,1k Ohm (375a) Pt RTD
QAA1011.AATU
Button Style Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, with Wall Plate
QAA1031.AASU
Button Style Temperature Sensor, For Use with TEC Only
QAA1031.AATU
Button Style Temperature Sensor, For Use with TEC Only, with Wall Plate
QAA2212.EWNN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, No Logo
QAA2212.EWSN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD
QAA2212.FWNN
Room Unit, Temperature, 1k Ohm (385a) Pt RTD, No Logo
QAA2212.FWSN
Room Unit, Temperature, 1k Ohm (385a) Pt RTD
QAA2220.EWNN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, No Logo
QAA2220.EWSN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD
QAA2221.EWNN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm @ 70F Ni RTD, No Logo
QAA2221.EWSN
Room Temperature Sensor, 1k Ohm @ 70F Ni RTD
QAA2221.FWNN
Room Unit, Temperature, 1k Ohm @ 70F Ni RTD, No Logo
QAA2230.EWNC
Talon Room Temperature Sensor, No Logo
QAA2230.EWNN
Room Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, No Logo
QAA2230.EWSC
Talon Room Temperature Sensor, Siemens Logo
QAA2230.EWSN
Room Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor
QAA2230.FWNC
Talon Room Unit, Temperature, Full HMI, No Logo
QAA2230.FWNN
Room Unit, Temperature, Full HMI, 10k Ohm Type 2 Thermistor, No Logo
QAA2230.FWSC
Talon Room Unit, Temperature, Full HMI, Siemens Logo
QAA2230.FWSN
Room Unit, Temperature, Full HMI, 10k Ohm Type 2 Thermistor
QAA2232.EWNN
Room Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, No Logo
QAA2232.EWSN
Room Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor
QAA2235.EWNN
Room Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, No Logo
QAA2235.EWSN
Room Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor
QAA2280.DWNC
Room Temperature Sensor, Display, No Logo, For Use with TEC Only
QAA2280.DWSC
Room Temperature Sensor, Display, For Use with TEC Only
QAA2280.EWNC
Room Temperature Sensor, No Logo, For Use with TEC Only
QAA2280.EWSC
Room Temperature Sensor, For Use with TEC Only
QAA2280.FWNC
Room Unit, Temperature, Full HMI, No Logo, For Use with TEC Only
QAA2280.FWSC
Room Unit, Temperature, Full HMI, For Use with TEC Only
QAA2281.EWSC
ROOM UNIT - ATEC 550-44X
QAA2290.DWSC
Wireless Room Temp Sensor, Display, For Use with Siemens WFLN Only
QAA2290.EWNC
Wireless Room Temp Sensor, For Use with Siemens WFLN Only, No Logo
QAA2290.EWSC
Wireless Room Temp Sensor, For Use with Siemens WFLN Only
QAA2290.FWNC
Wireless Room Unit, Temperature, Full HMI, For Use with Siemens WFLN Only, No Logo
QAA2290.FWSC
Wireless Room Unit, Temperature, Full HMI, For Use with Siemens WFLN Only
QAA2291.DWNC
Wireless Room Temp Sensor, Display, For Use with Siemens RTS Only, No Logo
QAA2291.DWSC
Wireless Room Temp Sensor, Display, For Use with Siemens RTS Only
QAA2291.EWNC
Wireless Room Temp Sensor, For Use with Siemens RTS Only, No Logo
QAA2291.EWSC
Wireless Room Temp Sensor, For Use with Siemens RTS Only
QAA2291.FWNC
Wireless Room Unit, Temperature, Full HMI, For Use with Siemens RTS Only, No Logo
QAA2291.FWSC
Wireless Room Unit, Temperature, Full HMI, For Use with Siemens RTS Only
QAA22SS.EWNN
Room Temperature Sensor, 0-10V / 4-20mA Outputs, No Logo
QAA22SS.EWSN
Room Temperature Sensor, 0-10V / 4-20mA Outputs
QAA22SS.FWNN
Room Unit, Temperature, Full HMI, 0-10V / 4-20mA Outputs, No Logo
QAA22SS.FWSN
Room Unit, Temperature, Full HMI, 0-10V / 4-20mA Outputs
540-652A
Room Unit with Temperature Sensor and full HMI and Fan Speed Switch, Beige, TEC Only
540-652B
Room Unit with Temperature Sensor and full HMI and Fan Speed Switch, White, TEC Only
536-784A
Flush Mount Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, Beige
536-784B
Flush Mount Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, White
536-984
Flush Mount Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, Metal
536-994A
Flush Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Beige
536-994B
Flush Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, White
540-520A
Flush Mount Temperature Sensor, Beige, For Use with TEC Only
540-520B
Flush Mount Temperature Sensor, White, For Use with TEC Only
540-538
Protective Guard for Plastic Flush Mount Sensors
540-984
Flush Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Metal
540-995
Flush Mount Temperature Sensor, Metal, For Use with TEC Only
544-374A
Flush Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, Beige
544-374B
Flush Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, White
544-973
Flush Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, Metal
AQR2532NNW
Replacement Temperature Module for Semi-Flush Mount Sensors
AQR2535NNW
Replacement RH&T Module for Semi-Flush Mount Sensors
AQR2570NJ
Replacement Base Module for Semi-Fluh Mount Sensors (without CO2)
QAA2570.2532
Semi-Flush Mount PL-Link Temperature Sensor
533-376-18
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 18 Inch Rigid Probe
533-376-4
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 4 Inch Rigid Probe
533-376-8
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 8 Inch Rigid Probe
533-377-18
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 30-250F, 18 Inch Rigid Probe
533-377-4
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 30-250F, 4 Inch Rigid Probe
533-377-8
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, 30-250F, 8 Inch Rigid Probe
533-380-16
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 16 Foot Flexible Probe
533-380-24
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 24 Foot Flexible Probe
533-380-8
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 8 Foot Flexible Probe
535-490-18
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 18 Inch Rigid Probe
535-490-24
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 24 Inch Rigid Probe
535-490-36
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 36 Inch Rigid Probe
535-490-48
Duct Averaging Temp Sensor, 4-20mA, 20-120F, 48 Inch Rigid Probe
535-741-18
Duct Point Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 18 Inch Rigid Probe
535-741-4
Duct Point Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 4 Inch Rigid Probe
535-741-8
Duct Point Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 4 Inch Rigid Probe
536-811
Duct Point Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 4 Inch Rigid Probe, Bracket Mount
538-871
Duct Point Temp Sensor, 4 Inch Probe, For Use with TEC Only
540-128
Duct Point Temp Sensor, 4 Inch Probe, Bracket Mount, For Use with TEC Only
540-244-18
Duct Averaging Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 18 Inch Rigid Probe
540-245-36
Duct Averaging Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 36 Inch Flexible Probe
540-246-72
Duct Averaging Temp Sensor, 100k Ohm Thermistor, 72 Inch Flexible Probe
540-739
Duct Point Temp Sensor, 18 Inch Probe, For Use with TEC Only
544-339-18
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 18 Inch Rigid Probe
544-339-4
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 4 Inch Rigid Probe
544-339-8
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 8 Inch Rigid Probe
544-342-16
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 16 Foot Flexible Probe
544-342-24
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 24 Foot Flexible Probe
544-342-8
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 8 Foot Flexible Probe
544-343-18
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 18 Inch Rigid Probe
544-343-24
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 24 Inch Rigid Probe
544-343-36
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 36 Inch Rigid Probe
544-343-48
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 48 Inch Rigid Probe
544-560-18
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, -4 to +122F, 18 Inch Rigid Probe
544-560-4
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, -4 to +122F, 4 Inch Rigid Probe
544-560-8
Duct Point Temp Sensor, 4-20mA, -4 to +122F, 8 Inch Rigid Probe
808-412
Mounting Flange/Gasket Kit for Duct Point Sensor
AQM2000
Mounting Flange and Gasket for Duct Temp Sensors
QAM2012.010
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (385a), Pt RTD, 4 Inch Rigid Probe
QAM2012.020
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (385a), Pt RTD, 8 Inch Rigid Probe
QAM2012.045
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm (385a), Pt RTD, 18 Inch Rigid Probe
QAM2012.250
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 8 Foot Flexible Probe
QAM2012.500
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 16 Foot Flexible Probe
QAM2012.750
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 24 Foot Flexible Probe
QAM2020.010
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 4 Inch Rigid Probe
QAM2020.020
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 8 Inch Rigid Probe
QAM2020.045
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD 18 Inch Rigid Probe
QAM2020.500
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 16 Foot Flexible Probe
QAM2020.750
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 24 Foot Flexible Probe
QAM2021.020
Duct Point Temp Sensor, 1k Ohm @ 70F Ni RTD, 8 Inch Rigid Probe
QAM2021.750
Duct Averaging Temp Sensor, 1k Ohm @ 70F Ni RTD, 24 Foot Flexible Probe
QAM2030.010
Duct Poiint Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 4 Inch Probe
QAM2030.010-BR
Duct Point Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 4 Inch Rigid Probe, Bracket Mount
QAM2030.020
Duct Poiint Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 8 Inch Probe
QAM2030.045
Duct Poiint Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 18 Inch Probe
QAM2030.250
Duct Averaging Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 8 Foot Probe
QAM2030.500
Duct Averaging Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 16 Foot Probe
QAM2030.750
Duct Averaging Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 24 Foot Probe
QAM2032.010
Duct Poiint Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, 4 Inch Probe
QAM2032.500
Duct Averaging Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, 16 Foot Probe
QAM2032.750
Duct Averaging Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, 24 Foot Probe
QAM2112.040
Duct Point Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 16 Inch Flexible Probe
QAM2112.200
Duct Averaging Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 6-1/2 Foot Flexible Probe
QAM2120.200
Duct Averaging Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 6-1/2 Foot Flexible Probe
QAM2120.600
Duct Averaging Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, 20 Foot Flexible Probe
QAM2130.040
Duct Point Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 16 Inch Flexible Probe
QAM2151.040/MO
Duct Point Temperature Sensor, Modbus, 15.75 Inch Probe
QAM2161.040
Duct Point Temperature Sensor, 0-10V, -58 to +122F, 16 Inch Flexible Probe
QAM2171.040
Duct Point Temperature Sensor, 4-20mA, -58 to +122F, 16 Inch Flexible Probe
QAR9530
QAR9530 Duct, Surface Mount, Temperature Sensor
536-767-25
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 30-250F, 2.5 Inch Probe
536-767-40
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 30-250F, 4 Inch Probe
536-767-60
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 30-250F, 6 Inch Probe
536-767-RK
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 4-20mA, 30-250F
536-774-25
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 20-70F, 2.5 Inch Probe
536-774-40
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 20-70F, 4 Inch Probe
536-774-60
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 20-70F, 6 Inch Probe
536-774-RK
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 4-20mA, 20-70F
536-777-25
Immersion Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, 2.5 Inch Probe
536-777-40
Immersion Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, 4 Inch Probe
536-777-60
Immersion Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, 6 Inch Probe
536-777-RK
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 100k Ohm Thermistor
540-658P25
Temporary 10k Ohm Thermistor for TEC Commissioning, Package of 25
544-562-25
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 32-212F, 2.5 Inch Probe
544-562-40
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 32-212F, 4 Inch Probe
544-562-60
Immersion Temperature Sensor, 4-20mA, 32-212F, 6 Inch Probe
544-562-RK
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 4-20mA, 32-212F
544-577-25
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 2.5 Inch Probe
544-577-40
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 4 Inch Probe
544-577-60
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, 6 Inch Probe
544-577-RK
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 1k Ohm (375a) Pt RTD
AQE2000.005
Replacement Well for Immersion Temperature Sensors, 2.5 Inch
AQE2000.010
Replacement Well for Immersion Temperature Sensors, 4 Inch
AQE2000.015
Replacement Well for Immersion Temperature Sensors, 6 Inch
AQE2012
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 1k Ohm (385a) Pt RTD
AQE2020
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 1k Ohm @ 32F Ni RTD
AQE2030
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 10k Ohm Type 2 Thermistor
AQE2032
Immersion Temperature Sensor Repair Kit, 10k Ohm Type 3 Thermistor
QAE2012.005
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 2.5 Inch Probe
QAE2012.010
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 4 Inch Probe
QAE2012.015
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, 6 Inch Probe
QAE2020.005
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm @32F Ni RTD, 2.5 Inch Probe
QAE2020.010
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm @32F Ni RTD, 4 Inch Probe
QAE2020.015
Immersion Temperature Sensor, 1k Ohm @32F Ni RTD, 6 Inch Probe
QAE2030.005
Immersion Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 2.5 Inch Probe
QAE2030.010
Immersion Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 4 Inch Probe
QAE2030.015
Immersion Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, 6 Inch Probe
QAE2032.010
Immersion Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, 4 Inch Probe
QAE2032.015
Immersion Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, 6 Inch Probe
536-780
Surface Mount Temperature Sensor, 4-20mA, 30-250F, Metal
540-258
Surface Mount Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, Bullet Style, No Box
544-089
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, Bullet Style, with Box
QAD2012
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, Plastic
QAD2012U
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, Bullet Style, with Box
QAD2020U
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, Bullet Style, with Box
QAD2030
Surface Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Plastic
QAD2030U
Surface Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Bullet Style, with Box
QAD2032U
Surface Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, Bullet Style, with Box
QAD22
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, Plastic
536-768
Outdoor Temperature Sensor, 4-20mA, -58 to 122F, Metal
536-778
Outdoor Temperature Sensor, 100k Ohm Thermistor, Metal
544-578
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm (375a) Pt RTD, Metal
QAC2012
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, Metal
QAC2012U
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, Plastic
QAC2020U
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, Metal
QAC2021U
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm @ 70F Ni RTD, Metal
QAC2030
Outdoor Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Plastic
QAC2030U
Outdoor Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Metal
QAC2032U
Outdoor Temperature Sensor, 10k Ohm Type 3 Thermistor, Metal
QAC22
Outdoor Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, Plastic
QAC3161
Outdoor Temperature Sensor, 0-10V, -58 to 122F, Plastic
QAC3171
Outdoor Temperature Sensor,4-20mA, -58 to 122F, Plastic
QAM1030.008P50
Duct Temp Sensor, 10K Ohm Type 2 Thermistor, For TEC Commissioning Only, 50-Pack
QAM1035.008P50
Duct Temp Sensor, 100K Ohm Thermistor, For TEC Commissioning Only, 50-Pack
QAP1030.200
Surface Mount Temperature Sensor, 10k Ohm Type 2 Thermistor, Bullet Style, No Box, 6-1/2 Ft.
QAP2012.150
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD, Bullet Style, No Box, 6-1/2 Ft.
QAP22
Surface Mount Temperature Sensor, 1k Ohm @ 32F Ni RTD, Bullet Style, No Box, 6-1/2 Ft.
QAH11.1
Remote Changeover Temperature Sensor for RCC, RCU and RDU Series Thermostats
540-970
TEC Controller Continuity Tester
544-480A
Replacement Occupancy Override Button, Beige, 25 Pack
544-480B
Replacement Occupancy Override Button, White, 25 Pack
544-481A
Replacement Set Point Door, Beige, 25 Pack
544-481B
Replacement Set Point Door, White, 25 Pack
544-482A
Replacement Blank Bezel, Beige, 25 Pack
544-482B
Replacement Blank Bezel, White, 25 Pack
544-483A
Room Temperature Sensor Repair Kit, Beige
544-483B
Room Temperature Sensor Repair Kit, White
544-484B
Replacement Blanking Override Button, White, 25 Pack
544-781A
Rear Cover Mounting Kit, Beige
544-781B
Rear Cover Mounting Kit, White
544-782A
Base Kit, Single Adapter, Beige
544-782B
Base Kit, Single Adapter, White
544-783A
Base Kit, Double Adapter, Beige
544-784
Rough-in Kit, Non-Conduit
544-785B
Extender Ring Kit, White
AQA2200-2X4
3-1/2 x 5 Trim Plate for Series 2200/3200 Room Sensors
AQA2200-INTL
3-1/2 x 5 Trim Plate for Series 2200/3200 Room Sensors, Package of 12
AQA2232
OLED Repair Kit for Series 2200/3200 Room Sensors, Package of 5
AQY2030
Remote Probe Cable for QFA31xx and QFA41xx Series Humidity Sensors, 30 feet
ARG70
Adaptor Plate to Fit RCC Thermostats, QPA20xx, QFA31xx, QSA Sensors to 2x4 Box
AQM.KIT4112
AQM Wiring Kit for ECO
AQM3H
Wiring Harness for QFR9500
AQM5H
Wiring Harness for QFR9530
QAR9530.KIT
Duct surface mount temperature sensor with wiring harness
Sản phẩm cùng loại
SẢN PHẨM XEM NHIỀU
Hãy xem RCCB và ELCB cứu bạn thoát chết vì điện giựt thế nào!Hãy xem tầm qua trong của RCCB và ELCB trong việc cứu nạn nhân bị điện giựt thoát chết như thế nào..
Wiki - Tìm hiểu về lắp đặt hệ thống điện trong nhà máy, tòa nhà...Lắp điện là lắp đặt, đấu nối hệ thống dây, cáp điện động lực, điều khiển, truyền thông và chác thiết bị liên quan như thiết bị chuyển mạch (CB), tủ điện
Circuit Breakers (CB) hoạt động thế nào?
Bộ ngắt điện hay còn gọi là máy cắt (Circuit breaker-CB) là thiết bị được thiết kế để bảo vệ một mạch điện khỏi bị hư hỏng gây ra bởi dòng điện
Programmable logic controller
A programmable logic controller (PLC), or programmable controller is an industrial digital computer which has been ruggedisedand adapted for the control of
White paper về Lý thuyết điều khiển tự độngLý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của
Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)Điều khiển quá trình (PLC) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các
10 Dự báo về Internet Of Things (IoT) năm 2018Trong một báo cáo mới, dự đoán năm 2018: IoT chuyển từ thử nghiệm sang kinh doanh quy mô, Forrester Research dự đoán rằng IoT sẽ trở thành xương sống của
Top 15 Loại cảm biến Sensor được dùng nhiều trong các thiết bị IoTNền tảng IoT hoạt động và cung cấp các dạng thông minh và dữ liệu có giá trị với việc sử dụng nhiều cảm biến khác nhau. Chúng phục vụ để thu
HVAC control system
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) equipment needs a control system to regulate the operation of a heating and/or air
Năng lượng tương lai: Photovoltaic hay Hydrogen?Hydrogen là một nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nguyên tố khác trên địa cầu. Nhưng hydrogen không hiện diện dưới dạng nguyên tử hay
Năng lượng tái tạo : Một loại ắc quy mới nhiều hứa hẹnNăng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có một nhược điểm căn bản, đó là không ổn định. Chúng chỉ vận hành khi có
Chất thải từ người là năng lượng tương lai?BBC Future - Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu
Tin vui cho phái đẹp: Robot Spermbot có thể giúp điều trị ung thư cổ tử cungKhi robot sinh học này phát hiện ra khối u, bốn cánh tay trên cấu trúc vi mô tự động uốn cong, giải phóng tế bào tinh trùng, xâm
Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI)?
Trí thông minh nhân tạo (AI) là khả năng của một chương trình máy tính hoặc một máy tính để suy nghĩ và học hỏi. Nó
Bạn Biết Có Bao Nhiêu Loại Robot - ROBOTPARK
Các loại Robot là gì? Dưới đây là các loại robot của hệ thống vận động. Chúng tôi sẽ kiểm tra các loại này một cách
Gọi điện thoại