Mô-đun Vào-Ra | I/O Systems

Các model Mô-đun I/O thuộc hệ thống SIMATIC ET 200 không có tủ điểu khiển của Siemens | SIMATIC ET 200 systems without control cabinet

SIMATIC ET 200 systems without control cabinet: SIMATIC ET 200pro, SIMATIC ET 200AL, SIMATIC ET 200eco PN. Giải pháp không có tủ điều khiển (IP65 / 67), dành cho cấu hình không có tủ được lắp đặt trong một vỏ bọc bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh chắc chắn, giúp chúng có khả năng chống va đập và bụi bẩn cũng như kín nước. Hơn nữa, bạn cần ít thành phần bổ sung hơn, tiết kiệm cáp và thu lợi nhuận từ thời gian phản hồi cực nhanh.
Các model Mô-đun I/O thuộc hệ thống SIMATIC ET 200 không có tủ điểu khiển của Siemens | SIMATIC ET 200 systems without control cabinet
SIMATIC ET 200 systems without control cabinet
SIMATIC ET 200pro
Interface modules
IM 154-1 and IM 154-2

6ES7154-1AA01-0AB0

SIMATIC DP, PROFIBUS DP Interface module IM 154-1 DP for ET 200 PRO incl. termination module, connection module in 6ES7194-4A.00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7154-2AA01-0AB0

SIMATIC DP, PROFIBUS DP Interface module IM 154-2 High Feature for ET 200 PRO incl. termination module, connection module in 6ES7194-4A.00-0AA0 order separately

IM 154-3 PN and IM 154-4 PN

6ES7154-3AB00-0AB0

SIMATIC DP, PROFINET Interface module IM 154-3 PN, High Feature for ET 200 PRO, Integrated switch, incl. termination module, Connection modules 6ES7194-4AK00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7154-4AB10-0AB0

SIMATIC DP, PROFINET Interface module IM 154-4 PN, High Feature for ET 200 PRO, Integrated switch, incl. termination module, connection module in PN 6ES7194-4A.00-0AA0 order separately

I/O modules
Digital expansion modules

6ES7141-4BF00-0AA0

SIMATIC DP, Electronic module for ET 200 PRO 8 DI 24 V DC, Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7141-4BF00-0AB0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 8 DI 24 V DC High Feature, Channel diagnostics; short-circuit and wire break; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7141-4BH00-0AA0

SIMATIC DP, Electronic module for ET 200 PRO 16 DI 24 V DC, Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4CB50-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7142-4BD00-0AA0

SIMATIC DP, electronic module for ET 200 PRO, 4 DO 24 V DC, 2.0A; Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7142-4BD00-0AB0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 DO 24 V DC, 2.0A High Feature, Channel diagnostics; short-circuit and wire break; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7142-4BF00-0AA0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 8 DO 24 V DC, 0.5 A Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7143-4BF00-0AA0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 DIO/4 DO 24 V DC, 0.5A Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4CB50-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7143-4BF50-0AA0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 DI/4 DO 24 V DC, 0.5A Module diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separately

Analog expansion modules

6ES7144-4FF01-0AB0

SIMATIC DP, Electronic module for ET 200 PRO 4 AI U High Feature, +-10 V; 0...10 V; +-5 V; 1...5V; Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7144-4GF01-0AB0

SIMATIC DP, Electronic module for ET 200 PRO 4 AI I High Feature, +-20 mA; 0...20 mA; 4-20mA; Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7144-4JF00-0AB0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 AI RTD High Feature, Pt100; PT200; PT500; Pt1000; NI100; NI200; NI500; NI1000; Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7144-4PF00-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module f. ET200 PRO, 4 AI TC High Feature, TC type B, E, J, K, L, N, R, S,T Voltage +/-80 mV, Channel diagnostics, incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7145-4FF00-0AB0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 AO U High Feature, +-10 V; 0...10V; 1...5V, Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separatelyShow prices

6ES7145-4GF00-0AB0

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 AO I High Feature, +-20 mA; 0...20 mA; 4-20mA; Channel diagnostics; incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4..00-0AA0 order separately

Communication
IO-Link master modules

6ES7147-4JD00-0AB0

SIMATIC DP, electronic module for ET 200pro 4 IO-Link High Feature, Channel diagnostics, including bus module, Connection module IO 6ES7194-4CA20-0AA0 order separately

Fail-safe expansion modules
Fail-safe digital expansion modules

6ES7148-4FA00-0AB0

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module 8/16 F-DI 24 V DC PROFIsafe, 90 mm overall width, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)Show prices

6ES7148-4FC00-0AB0

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module 4/8 F-DI/4 F-DO 24 V DC/2A PROFIsafe, 90 mm overall width, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)Show prices

6ES7148-4FS00-0AB0

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe, 3 fail-safe PP-switching outputs for safe switching of the backplane busbars (2L +, F0, F1), 2 fail-safe digital inputs, 45mm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)

PM-E power module

6ES7148-4CA00-0AA0

SIMATIC DP, Power module for Electronic modules ET 200 PRO PM-E, 24 V DC, incl. bus module, connection module PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 order separatelyShow prices

PM-O power module output

6ES7148-4CA60-0AA0

SIMATIC DP, Power module output for Electronic modules ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V, incl. bus module, connection module PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 order separately

ET 200pro pneumatic interface

6ES7148-4EA00-0AA0

SIMATIC DP, Pneumatic interface for ET 200 PRO, 16 DO pneumatics for coupling with Festo valve terminal CPV-10; incl. bus moduleShow prices

6ES7148-4EB00-0AA0

SIMATIC DP, Pneumatic interface for ET 200 PRO, 16 DO pneumatics for coupling with Festo valve terminal CPV-14; incl. bus module

RF170C

6GT2002-0HD01

RFID communication module RF170C for Installation in ET 200pro; Basic module for connection of 2 readers; with RS422 or RS232 without connection block

3-phase, 24 V DC (ET200pro PS, IP67)

6ES7148-4PC00-0HA0

SIMATIC ET200pro PS Regulated power supply in protection type IP67 input: 3 AC 400-480 V output: 24 V/8 A DC

ET 200pro motor starters
Standard motor starters

3RK1304-5KS40-4AA0

ET 200pro DSE ST DOL starter Standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A without brake contact Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-4AA3

ET 200pro DSE ST DOL starter Standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-5AA0

ET 200pro RSE ST Reversing starter standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A without brake contact Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-5AA3

ET 200pro RSE ST Reversing starter standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-4AA0

ET 200pro DSE ST DOL starter Standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A without brake contact Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-4AA3

ET 200pro DSE ST DOL starter Standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A Brake contact 400 V AC Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-5AA0

ET 200pro RSE ST Reversing starter standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A without brake contact Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-5AA3

ET 200pro RSE ST Reversing starter standard Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A Brake contact 400 V AC Han Q4/2 - Han Q8/0

High Feature motor starters

3RK1304-5KS40-2AA0

ET 200pro DSE HF DOL starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-2AA3

ET 200pro DSE HF DOL starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-3AA0

ET 200pro RSE HF Reversing starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS40-3AA3

ET 200pro RSE HF Reversing starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS70-2AA0

ET 200pro EDSE/DSSE HF electronic DOL starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic overload protection + thermistor 400 V 3 AC/0.9 kW 0.15 A...2.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS70-2AA3

ET 200pro EDSE/DSSE HF electronic DOL starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic overload protection + thermistor 400 V 3 AC/0.9 kW 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS70-3AA0

ET 200pro ERSE/RSSE HF electronic reversing starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic overload protection + thermistor 400 V 3 AC/0.9 kW 0.15 A...2.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5KS70-3AA3

ET 200pro ERSE/RSSE HF electronic reversing starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic overload protection + thermistor 400 V 3 AC/0.9 kW 0.15 A...2.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-2AA0

ET 200pro DSE HF DOL starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-2AA3

ET 200pro DSE HF DOL starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0

3RK1304-5LS40-3AA0

ET 200pro RSE HF Reversing starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS40-3AA3

ET 200pro RSE HF Reversing starter High Feature Mechanical switching Electronic overload protection AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.50 A...12.00 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS70-2AA0

ET 200pro EDSE/DSSE HF electronic DOL starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic Overload protection + thermistor AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.5 A...(9 A)12 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS70-2AA3

ET 200pro EDSE/DSSE HF electronic DOL starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic Overload protection + thermistor AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.5 A...(9 A)12 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS70-3AA0

ET 200pro ERSE/RSSE HF electronic reversing starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic Overload protection + thermistor AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.5 A...(9 A)12 A without brake contact 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0Show prices

3RK1304-5LS70-3AA3

ET 200pro ERSE/RSSE HF electronic reversing starter electronic (soft-) switching Full motor protection consisting of: electronic Overload protection + thermistor AC-3, 5.5 kW / 400 V 1.5 A...(9 A)12 A Brake contact 400 V AC 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0

ET 200pro isolator module

3RK1304-0HS00-6AA0

ET 200 RSM Maintenance switch module Up to 25 A Up to 25 A Disconnector function for Main circuit Han Q4/2

ET 200pro safety motor starters Solutions local/PROFIsafe
Safety local modules

3RK1304-0HS00-7AA0

ET 200pro F-RSM Safety local Maintenance switch module Up to 16 A Disconnector function for Main circuit and safety evaluation functions Han Q4/2Show prices
Sucessor:For fail-safe application use F-Switch PROFIsafe 6ES7148-4FS00-0AB0

3RK1304-0HS00-8AA0

ET 200pro ASm 400 V Disconnection module 400 V to 25 A for safe switching-off up to Category 3/4 Han Q4/2

Safety PROFIsafe modules

3RK1304-0HS00-8AA0

ET 200pro ASm 400 V Disconnection module 400 V to 25 A for safe switching-off up to Category 3/4 Han Q4/2Show prices

6ES7148-4FS00-0AB0

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe, 3 fail-safe PP-switching outputs for safe switching of the backplane busbars (2L +, F0, F1), 2 fail-safe digital inputs, 45mm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)Show prices

6ES7194-4DA00-0AA0

SIMATIC DP, ET 200 PRO Connection module for the fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe

SIMATIC ET 200pro FC-2 frequency converter

6SL3260-2TA00-0AA0

Backplane bus module 155 mm for ET 200 PRO frequency converterShow prices

6SL3514-1KE13-5AE0

SIMATIC frequency converter ET 200PRO FC-2 with Safety Integrated STO 380-480 V 3 AC+10/-10% 47-63Hz Output 1.1 kW (0...+55 °C) Output 1.5 kW (0...+45 °C) Overload 150% 60s, 200% 3S Energy recovery with brake control 180 V DC with EMC filter (Class A) Module width 155 mmShow prices

ET 200pro software
Motor Starter ES

3ZS1310-4CC10-0YA5

SIRIUS Motor Starter ES 2007 Basic Floating License for one user Engineering software Software on CD License key on USB stick Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit Communications via system interface Content: Set (1xDVD + 1x USB)Show prices

3ZS1310-4CE10-0YB5

SIRIUS Motor Starter ES 2007 Basic Floating license for one user engineering software, without software, without documentation License key download, Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit communication via system interface E-mail address for delivery is absolutely essentialShow prices
 This product is downloadable only.

3ZS1310-5CC10-0YA5

SIRIUS Motor Starter ES 2007 standard Floating License for one user Engineering software, software and documentation on CD License key on USB stick Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64-bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit Communications via system interface Content: Set (1xDVD + 1x USB)Show prices

3ZS1310-5CE10-0YB5

SIRIUS Motor Starter ES 2007 standard Floating license for one user engineering software, without software, without documentation License key download, Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit communication via system interface E-mail address for delivery is absolutely essentialShow prices
 This product is downloadable only.
3ZS1310-6CC10-0YA5
SIRIUS motor starter ES 2007 Premium Floating License for one user Engineering software, software and documentation on CD License key on USB stick Class A 3 languages (de, en, fr) Executable on: Win 7 SP1 / Win 10 - 64-bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64-bit Communications via system interface and optional PROFIBUS DP and PROFINET interface (without ET 200S (DPV0))Show prices

3ZS1310-6CE10-0YB5

SIRIUS Motor starter ES 2007 Premium Floating License for one user Engineering Software, without software, without documentation 3 languages (de, en fr) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 bit Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit Communications via system interface E-mail address for delivery is mandatoryShow prices
 This product is downloadable only.

Add-on products for ET 200pro
EtherNet/IP interface module

ZNX:EIP200PRO

SIMATIC DP, Ethernet/IP head assembly for ET 200 PRO, max. 12 I/O modules incl. motor starter no F modules integrated 2-port switch incl. configuration tool (DVD)

SIMATIC ET 200AL
Interface modules
IM 157-1 DP

6ES7157-1AA00-0AB0

SIMATIC ET 200AL, PROFIBUS interface module IM 157-1 DP, Degree of protection IP67

IM 157-1 PN

6ES7157-1AB00-0AB0

SIMATIC ET 200AL, PROFINET interface module IM 157-1 PN, Degree of protection IP67

I/O modules
Digital I/O modules

6ES7141-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DI 8x 24 V DC, 4x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-5AH00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DI 16x 24 V DC, 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-5BF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DI 8x 24 V DC, 8XM8, Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DQ 8x 24 V DC/2 A, 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7143-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 4x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7143-5AH00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DIQ 16x24 V DC/0.5 A, 8xM12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7143-5BF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 8XM8, Degree of protection IP67

Analog I/O modules

6ES7144-5KD00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, AI 4XU/I/RTD, 4x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7144-5KD50-0BA0

SIMATIC ET 200AL, AI 4xRTD/TC, 4x M12, degree of protection IP67Show prices

6ES7145-5ND00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, AQ 4xU/I, 4xM12, Degree of protection IP67

Fail-safe I/O modules

6ES7146-5FF00-0BA0

SIMATIC DP, ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12, PROFIsafe, up to PL e (ISO 13849), Up to SIL 3 (IEC 61508), Degree of protection IP67

Communication
CM IO-Link

6ES7147-5JD00-0BA0

SIMATIC ET 200AL, CM 4x IO-Link, 4x M12, Degree of protection IP67

IO-Link I/O modules

6ES7141-5AH00-0BL0

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DI 16x 24 V DC, 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-5BF00-0BL0

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DI 8x 24 V DC, 8x M8, Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-5AF00-0BL0

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DQ 8x 24 V DC/2 A, 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7143-5AH00-0BL0

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DIQ 16x24 V DC/0.5 A, 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7143-5BF00-0BL0

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 8x M8, Degree of protection IP67

Accessories
Cables and connectors

6ES7194-2AA00-0AA0

M8 power connector, Male contact insert, 4-poleShow prices

6ES7194-2AB00-0AA0

M8 connector for ET connection, 4-pole, shieldedShow prices

6ES7194-2AC00-0AA0

M8 power connector, Socket insert 4-poleShow prices

6ES7194-2KA00-0AA0

ET connection FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the ET connection bus cableShow prices

6ES7194-2LH02-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.19 mShow prices

6ES7194-2LH02-0AD0

Connecting cable for Bus cable for ET connection M8 assembled on both ends with 2x M8 socket, 4-pole, shielded Length 0,2mShow prices

6ES7194-2LH02-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.19 mShow prices

6ES7194-2LH03-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.3 mShow prices

6ES7194-2LH03-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded length 0.3 mShow prices

6ES7194-2LH03-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.3 m

6ES7194-2LH03-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, length 0.3 mShow prices

6ES7194-2LH10-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2LH10-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2LH10-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2LH10-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2LH20-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2LH20-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2LH20-0AC0

bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2LH20-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2LH20-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 2.0 m

6ES7194-2LH20-1AC0

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2LH50-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LH50-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LH50-0AC0

bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LH50-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LH50-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LH50-1AC0

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 5.0mShow prices

6ES7194-2LN10-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 10 mShow prices

6ES7194-2LN10-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded length 10 mShow prices

6ES7194-2LN10-0AC0

bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded length 10 m

6ES7194-2LN10-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2LN10-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2LN10-1AC0

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2LN15-0AA0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 15 mShow prices

6ES7194-2LN15-0AB0

bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 15 mShow prices

6ES7194-2LN15-0AC0

bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 15 mShow prices

6ES7194-2LN15-1AA0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 15 mShow prices

6ES7194-2LN15-1AB0

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 15 mShow prices

6ES7194-2LN15-1AC0

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 15 mShow prices

6ES7194-2MH02-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.19 m

6ES7194-2MH02-0AD0

Connecting cable for Bus cable for ET connection M8 PUR cable both ends pre-assembled with 2x M8 socket, 4-pole, shielded Length 0,2mShow prices

6ES7194-2MH02-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.19 mShow prices

6ES7194-2MH03-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.3 mShow prices

6ES7194-2MH03-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded length 0.3 mShow prices

6ES7194-2MH03-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.3 mShow prices

6ES7194-2MH03-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, length 0.3 mShow prices

6ES7194-2MH10-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2MH10-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2MH10-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 1.0 mShow prices

6ES7194-2MH10-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 1.0 m

6ES7194-2MH20-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH20-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH20-0AC0

bus cable for ET connection M8, PUR cable Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH20-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH20-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH20-1AC0

Power cable M8, PUR cable single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 2.0 mShow prices

6ES7194-2MH50-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices

6ES7194-2MH50-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices

6ES7194-2MH50-0AC0

bus cable for ET connection M8, PUR cable Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 5.0mShow prices
6ES7194-2MH50-1AA0
Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 5.0m

6ES7194-2MH50-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 5.0mShow prices

6ES7194-2MH50-1AC0

Power cable M8, PUR cable single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 5.0mShow prices

6ES7194-2MN10-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 10 mShow prices

6ES7194-2MN10-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded length 10 mShow prices

6ES7194-2MN10-0AC0

bus cable for ET connection M8, PUR cable Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded length 10 mShow prices

6ES7194-2MN10-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2MN10-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2MN10-1AC0

Power cable M8, PUR cable single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, length 10 mShow prices

6ES7194-2MN15-0AA0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 15 mShow prices

6ES7194-2MN15-0AB0

bus cable for ET connection M8, PUR cable assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 15 m

6ES7194-2MN15-0AC0

bus cable for ET connection M8, PUR cable Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 15 mShow prices

6ES7194-2MN15-1AA0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 15 mShow prices

6ES7194-2MN15-1AB0

Power cable M8, PUR cable both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 15 mShow prices

6ES7194-2MN15-1AC0

Power cable M8, PUR cable single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 15 m

SIMATIC ET 200eco PN
I/O devices
Digital I/O devices

6ES7141-6BF00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DI 24 V DC; 4xM12, Duplicate assignment, Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-6BG00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DI 24 V DC; 8xM12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-6BG00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, DI 8x 24 V DC, M12-L, 8x M12, single and double assignment, input type 3 (IEC 61131), sink input (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms, channel diagnostics for: open circuit at input, encoder power supply short circuit, 0.25 ms isochronous mode, prioritized startup, MSI, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67Show prices

6ES7141-6BH00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 16 DI 24 V DC; 8xM12, duplicate assignment; Degree of protection IP67Show prices

6ES7141-6BH00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, DI 16x 24 V DC, M12-L, 8x M12, double assignment, input type 3 (IEC 61131), sink input (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms, channel diagnostics for: open circuit at input, encoder power supply short circuit, 0.25 ms isochronous mode, prioritized startup, MSI, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BF00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24 V DC/1.3 A; 4xM12, Duplicate assignment, Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BF50-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24 V DC/0.5 A; 4xM12, Duplicate assignment, 1 load voltage supply DO; Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BG00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24 V DC/1.3 A; 8xM12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BG00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, DQ 8x 24 V DC/0.5 A, M12-L, 8x M12, single and double assignment, source output (PNP,switching to P potential), substitute value output, channel diagnostics for open circuit and short circuit at the output, shared device with 2 controllers, 0.25 ms isochronous mode, prioritized startup, MSO, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BH00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 16 DO 24 V DC/1.3 A; 8xM12, duplicate assignment; Degree of protection IP67

6ES7142-6BR00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24 V DC/2 A; 8xM12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7142-6BR00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, DQ 8x 24 V DC/2A, M12-L, 8x M12, single and double assignment, source output (PNP,switching to P potential), substitute value output, channel diagnostics for open circuit and short circuit at the output, shared device with 2 controllers, 0.25 ms isochronous mode, prioritized startup, MSO, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67Show prices

6ES7143-6BH00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, DIQ 16x 24 V DC/0.5 A/2 A, M12-L, 8x M12, double assignment, input type 3 (IEC 61131), sink input (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms, source output (PNP,switching to P potential), substitute value output, channel diagnostics for: open circuit at input, encoder power supply short circuit, short circuit at output, prioritized startup, MSI, MSO, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67Show prices

6ES7147-6BG00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DIO 24 V DC/1.3 A; 8xM12, Degree of protection IP67

Analog I/O devices

6ES7144-6KD00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI (4 U/I+4 RTD/TC); 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7144-6KD50-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI RTD/TC; 8x M12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7145-6HD00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4 AO U/I; 4xM12, Degree of protection IP67

Fail-safe I/O device

6ES7146-6FF00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A , M12 PROFIsafe, up to PL E (ISO 13849), up to SIL 3 (IEC 61508), protection IP65/67

IO-Link master

6ES7148-6JA00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, IO-Link master, 4IO-L+8DI+4DO 24 V DC/1.3A 8xM12, Duplicate assignment, Degree of protection IP67Show prices

6ES7148-6JD00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200eco PN, IO-Link master, 4IO-L, 4xM12, Degree of protection IP67Show prices

6ES7148-6JG00-0BB0

SIMATIC ET 200eco PN, CM 8x IO-Link + DI 4x 24 V DC, M12-L, 8x M12, 4x port class A + 4x port class B, channel diagnostics, shared device with 2 controllers, prioritized startup, MRP, S2 redundancy, I&M0...3, degree of protection IP67


Overview
Solutions without a control cabinet (IP65/67)
SIMATIC ET 200 systems for cabinet-free configurations are installed in a rugged, fiber-glass reinforced plastic enclosure, making them resistant to shock and dirt, as well as watertight. Furthermore, you need fewer additional components, save on cabling, and profit from extremely fast response times.

SIMATIC ET 200pro – modular and multifunctional:
- Modular design with an extremely compact enclosure.
- Easy installation.
- Multifunctional thanks to a wide range of modules - from simple inputs and outputs through safety systems, motor starters and frequency converters to the MOBY identification system.
- High plant availability thanks to hot swapping and permanent wiring.
- Extensive diagnostics.

SIMATIC ET 200AL – modular I/O system with compact I/O modules:
- Easy and flexible mounting
- Low weight
- Digital and analog modules with up to 16 channels.
- IO-Link master

SIMATIC ET 200eco PN – block I/O with PROFINET interface:
- Low-cost block I/O.
- Digital and analog modules with up to 16 channels.
- PROFINET connection with 2-port switch in in each module.

Overview SIMATIC ET 200pro
SIMATIC ET 200pro video
- SIMATIC ET 200pro distributed I/O system with IP65/67 degree of protection for cabinet-free use at the machine
- Small, multifunctional complete solution: Digital inputs/outputs, fail-safe modules, motor starters up to 5.5 kW, etc.
- Communication over PROFIBUS or PROFINET
- Mixed arrangement of fail-safe and standard modules in the same station
- Freely selectable connection technique: direct, ECOFAST or M12 7/8"
- Power module for easy implementation of load groups
- Module replacement during operation (hot swapping)
- Easy installation as well as permanent wiring
- Transmission rate for PROFIBUS DP up to 12 Mbps
- Extensive diagnostics: module-specific or channel-specific
- Intelligent motor starters for starting and protection of motors and loads up to 5.5 kW
Versions: direct and reversing starters - Standard and High Feature
- Safety motor starters
- Fail-safe modules with safety-related signal processing according to PROFIsafe
- Frequency converters
- RFID communications modules
- Pneumatic interface modules
- IO-Link master

Application
SIMATIC ET 200pro is the new modular I/O system with high IP65/66/67 degree of protection for local, cabinet-free applications. ET 200pro distinguishes itself through a small frame size and an innovative installation concept. ET 200pro can be optimized and very flexibly adapted to the requirements of the corresponding automation task with respect to the connection method, required I/Os and fieldbus connection. New features such as the integrated PROFIsafe safety technology, the PROFINET interface and the ability to hotswap modules permit it to be used for a wide range of applications.

With the integrated motor starters, conveyor applications can be implemented optimally, or drives of up to 5.5 kW can be controlled cabinet-free

Design
The tried-and-tested separation of module and bus/power connection technology, which has already been used for the ET 200eco, is now also used for the digital and analog expansion modules of the ET 200pro. For the interface module this allows use of the T-functionality for the bus and 24 V power supply, and for the expansion modules it permits pre-wiring of sensor/actuator connections. This permanent wiring allows exactly one electronics module to be hot-swapped in the event of a fault without having to switch off the whole station. It can continue to operate fault-free while the module is being replaced. This ensures very high plant availability. When an electronics component is replaced, the whole I/O wiring can remain on the terminal module and does not have to be marked or removed.

Modules
The ET 200pro modules are usually designed in two or three parts. Interface and power modules as well as digital and analog expansion modules comprise:
- A bus connector which constitutes the backplane bus of the system
- An electronics module or interface module
- A terminal module

A backplane bus module is required for operation of motor starters.

A station is constructed from:
- A rack
- An interface module for PROFIBUS DP
- A terminal module for the PROFIBUS DP interface module
CM IM DP direct with up to 6 M20 screwed cable glands
CM IM DP ECOFAST Cu
CM IM DP M12 7/8"

Or optionally
- One interface module each for PROFINET IO
- A terminal module for the PROFINET IO interface module:
CM IM PN M12 7/8" S
CM IM PN M12 7/8"
CM IM PN 2 x RJ45
CM IM PN 2 x SCRJ FO

Or optionally
- one CPU or one F-CPU
- Max. 16 expansion modules that can be mounted in stations up to 1 m in width

Expansion modules
The following expansion modules are available:
- Digital I/Os
- Analog inputs
- Analog outputs
- IO terminal modules
CM IO 8 x M8 for digital electronic modules
CM IO 4 x M12 inverse for digital electronic modules
CM IO 4x M12 for digital or analog electronic modules
CM IO 4 x M12 P for digital electronic modules
CM IO 8x M12 for digital electronic modules
CM IO 8x M12 P for digital electronic modules
CM IO 8 x M12 D for digital electronic modules
CM IO 2 x M12 for digital electronic modules
CM IO 1 x M23 for digital electronic modules
- Power module electronics
- Terminal modules for power modules
CM PM-E PP (Push Pull)
CM PM-E directly with up to 2 M20 screwed cable glands
CM PM-E ECOFAST Cu
CM PM-E 7/8”
- Fail-safe electronic modules
- Motor starters
- Safety motor starters
- Frequency converters
- RFID communications modules
- Pneumatic interface modules
- IO-Link master

Racks
Two different racks are available for mounting ET 200pro:
- Narrow rack
The narrow rack supports complete pre-assembly on the workbench by means of two mounting flanges outside of the ET 200pro station.
- Compact rack
When the compact rack is used, the small footprint of the ET 200pro system can be used to best advantage.

Function
SIMATIC ET 200pro is configured conveniently using STEP 7. A GSD file is available for connecting to systems from other manufacturers.

Technical specifications

General technical specifications

 

Electronic modules

  • Digital inputs/outputs
 
  • Analog inputs
 
  • Analog outputs

Connections

M12 and M8 round connector with standard assignment for actuator/sensor

Transmission rate, max.

12 Mbps (PROFIBUS DP), 100 Mbps (PROFINET IO)

Supply voltage

24 V DC

Current consumption of ET 200pro (internal and sensor supply, non-switched voltage), up to 55 °C, max.

≤ 5 A

Load current for ET 200pro per incoming supply (IM, PM, switched voltage), up to 55 °C, max.

10 A

For overall configuration with looping through (multiple ET 200pros), up to 55 °C, max.

16 A (with terminal module, directly)

Degree of protection

IP65/66/IP67 for interface, digital and analog modules

Material

Thermoplastic (reinforced with glass fiber)

Ambient conditions

 

Temperature

From -25 °C/0 °C to +55 °C

Relative humidity

From 5 to 100%

Air pressure

From 795 to 1080 hPa

Mechanical stress

 
  • Vibration

Vibration test according to IEC 60068, Part 2-6 (sinusoidal)

 
  • Constant acceleration 5 g, occasionally 10 g for interface, digital and analog modules
  • 2 g motor starters
  • Shock
  • Shock test according to IEC 680068 Part 2-27, half-sine, 30 g, 18 ms duration for interface, digital and analog modules
  • 15 g, 11 ms duration for motor starters

Approvals

UL, CSA or cULusOverview SIMATIC ET 200AL
- Modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67.
- Especially easy and flexible installation, even in extremely confined spaces.
- Easy wiring
- Easy commissioning
- SIMATIC ET 200AL consists of the following components:
Interface module for communication with IO Controllers on PROFINET.
Interface module for communication with all masters on the PROFIBUS.
BusAdapter for connection to the ET 200SP I/O system.
Various I/O modules, 30 mm and 45 mm wide.
IO-Link I/O modules for connection to IO-Link master
- Maximum configuration of an ET 200AL station:
Up to 32 I/O modules with PROFINET or PROFIBUS in any combination
Up to 16 I/O modules at the ET 200SP in any combination
- Connection of the modules via an internal backplane bus established using bus cables (ET connection).

Highlights
- Compact dimensions
- Low weight
- Safety-oriented collective shutdown of the outputs
- High degree of user-friendliness due to the following design features:
Flexible mounting in all positions possible due to screw fastening through the front or side
Direct installation on even surfaces or aluminum mounting rails
Labels for the identification of channels, modules and slots
Integrated cable tie opening
Clear and CAx-compliant interface designations
Uniform coloring of the system interfaces and system cables
1:1 assignment of channel status LED, I/O socket and label
Pin assignment on the side
- I/O module portfolio comprising digital and analog modules, digital fail-safe module, IO-Link communications module and IO-Link I/O modules
- Ambient temperature range from -30 °C/-25 °C to +55 °C
- Extensive system functions
All interface and I/O modules support firmware update
Configuration control (option handling) via user software
System support of PROFIenergy for power saving purposes
Consistent use of identification and maintenance data IM0 to IM3/4 (electronic rating plate) for fast electronic and unambiguous identification of individual modules (Article No., serial number, etc.).

Benefits
Simple use:
- Simple and flexible installation and wiring thanks to intelligent product design
- Can be used in moving devices due to its low weight
- Scalable station design using modules with different functionalities and number of channels
- Shortening of commissioning times and plant downtimes due to diagnostics
- Combination of fieldbus line topology with IO-Link star topology

Compact design:
- Small dimensions of the I/O modules

Strong performance
- Communication connection of sensors and actuators via IO-Link
- Configuration control (option handling) via user software
- Greater energy efficiency due to system-integrated PROFIenergy

Application
SIMATIC ET 200AL is a distributed I/O device with degree of protection IP65/67 and easy handling and installation.


Due to the high degree of protection and robustness, small dimensions and low weight, ET 200AL is especially suitable for use at the machine and on moving plant sections.

SIMATIC ET 200 permits the user to access digital and analog signals and IO-Link data via PROFIBUS or PROFINET at low cost.

Design
- Variable and modular station configuration:
Using a bus cable, the I/O modules are interconnected, or connected to the interface module or the ET 200SP I/O system via an internal backplane bus (ET connection). The modules can be installed up to 15 m apart from each other. IO-Link I/O modules can be connected to any IO-Link master with IP67 or IP20 degree of protection.
- Compact dimensions for use in extremely confined spaces:
the width of the interface module is 45 mm; the I/O modules are 30 mm or 45 mm wide.
- Can be mounted directly in a machine or assembly line:
screw fastening through the front or side in all mounting positions, both on even surfaces or on aluminum mounting rails using sliding blocks.
- Maximum configuration:
PROFINET: max. 32 I/O modules with 1430 bytes of input/output data each.
PROFIBUS DP: max. 32 I/O modules with 244 bytes of input/output data each.
ET 200SP: max. 16 I/O modules.
- Module wiring:
The module is connected via the internal backplane bus (ET connection) by means of a bus cable and power is supplied via power supply cables, in both cases with the M8 connection system. Different types of pre-assembled cables in various lengths are available for this purpose. The identical coloring of the system interfaces and system cables and the meaningful interface designations permit quick and easy assignment during wiring.
IO-Link I/O modules are connected to IO-Link masters by means of an unshielded M12 connecting cable. The signals and the energy are transferred via this cable.
- Signal wiring:
I/O modules with M8 or M12 connection technology for the connection of digital signals.
I/O module with M12 connection technology for the connection of analog signals.
IO-Link Master with M12 connection (port type B) for the connection of IO-Link devices.
- Integrated cable tie:
due to the integrated cable tie opening in the modules, the cables can be bundled and supported direct at the module if required.
- Labels:
For the identification of channels, modules and slots; supplied with the modules. The labels can be mechanically inscribed using commercially available labeling systems.

Interface modules
The following interface modules are available:
- IM1 57-1 PN, for connecting ET 200AL to PROFINET
- IM1 57-1 DP, for connecting ET 200AL to PROFIBUS DP

The interface modules have two backplane bus outlets (ET connection 1 and 2) to which the I/O modules are connected.


The I/O modules are connected to the ET 200SP I/O system via an ET 200SP BusAdapter.

I/O modules
The following I/O modules are available:
- Digital input module DI 8X24VDC, 8XM8
- Digital input module DI 8X24VDC, 4XM12
- Digital input module DI 16X24VDC, 8XM12
- Digital output module DQ 8X24VDC/2A, 8XM12
- Digital input/digital output module DIQ 4+DQ 4X24VDC/0.5A, 8XM8
- Digital input/digital output module DIQ 4+DQ 4X24VDC/0.5A, 4XM12
- Digital input / output module DIQ 16X24VDC/0.5A, 8XM12
- Analog input module AI 4XU/I/RTD, 4XM12
- Analog input module AI 4XRTD/TC, 4XM12
- Analog output module AQ 4xU/I, 4xM12
- IO-Link master CM 4X IO-LINK, 4XM12

IO-Link I/O modules
The following I/O modules are available:
- IO-Link, digital input module DI 8X24VDC, 8XM8
- IO-Link, digital input module DI 16X24VDC, 8XM12
- IO-Link, digital output module DQ 8X24VDC/2A, 8XM12
- IO-Link, digital input/output module DIQ 4+DQ 4X24VDC/0.5A
- IO-Link, digital input/output module DIQ 16X24VDC/0.5A

Accessories
- Bus cable M8 for ET connection (various designs and lengths)
- M8 connector for ET connection for assembly by the customer
- ET connection fast stripping tool
- Power cable M8 (various designs and lengths)
- M12 I/O cables (varying lengths)
- M8 power connector, for assembly by the customer
- Labels

Function
Mode of operation
Via PROFINET, PROFIBUS or ET 200SP, a central PLC can access the ET 200AL I/O modules of the ET in the same way as central I/O modules.


Communication is carried out fully automatically between the I/O controller in the central PLC and the IM 157-1 or IM 155. Interference-free internal data transfer using shielded cables.

Comprehensive, module-specific diagnostics with plain text messages enables rapid location and elimination of system faults in the shortest possible time. Annoying plant downtimes belong to the past, and availability is significantly increased.

Configuration, parameterization and diagnostics
The ET 200AL is configured and assigned parameters via TIA Portal, STEP 7 or the configuration tool of the controller used.
The IO-Link Master is configured using the S7-PCT (Port Configuration Tool).

Overview SIMATIC ET 200eco PN
- Compact block I/O for processing digital, fail-safe digital, analog and IO-Link signals for connecting to the PROFINET bus system
- Cabinet-free installation in IP65/67 degree of protection with M12 connection system
- Extremely rugged and resistant metal enclosure
- Housing type of the I/O devices with 2x M12 L-coded power connectors
45 mm x 200 mm x 48 mm (W x H x D) with 8 x M12 for digital signals and IO-Link
- Housing type of the I/O devices with 2x M12 A-coded power connectors
30 mm x 200 mm x 37 mm (W x H x D) with 4 x M12 for digital signals and IO-Link
60 mm x 175 mm x 37 mm (W x H x D) with 8 x M12 for digital and fail-safe digital signals as well as IO-Link
60 mm x 175 mm x 37 mm (W x H x D) with 4 x M12 or 8 x M12 for analog signals
- PROFINET connection: 2 x M12 D-coded and automatic PROFINET address assignment
- Data transmission rate 100 Mbps
- LLDP neighborhood discovery for topological configuration
- Fast startup (boot-up within approx. 0.5 seconds)
- Channel-specific diagnostics, identification and maintenance data IM0 ... IM3
- Firmware update
- Ambient temperature range -40 °C to 60 °C
- Versions of the I/O devices with M12 L-coded power connectors:
DI 8
DI 16
DQ 8 (0.5 A)
DQ 8 (2 A)
DIQ 16 (0.5A/2A)
8 IO-Link + DI 4
- Versions of the I/O devices with M12 A-coded power connectors:
8 DI
16 DI
8 DQ (2 A)
8 DQ (1.3 A)
8 DQ (0.5 A)
16 DQ (1.3 A)
8 DI/DQ (1.3 A)
8 F-DI/3 F-DO (2 A)
8 AI (U, I, TC, RTD)
8 AI (TC, RTD)
4 AO (U, I)
4 IO-Link
4 IO-Link + 8 DI + 4 DQ (1.3 A)

Benefits
Simple use:
- Simple and flexible installation and wiring thanks to intelligent product design
- Shorter commissioning times and plant downtimes thanks to channel-specific diagnostics

Compact design:
- Small dimensions of I/O devices

Strong performance
- Communication connection of sensors and actuators via IO-Link
- High current carrying capacity of the devices with M12 L-coded power connectors

Application
The compact ET 200eco PN block I/O is a distributed I/O device in degree of protection IP65/67 with easy handling and installation.

With ET 200eco PN, digital, fail-safe digital, analog and IO-Link signals can be processed on the PROFINET.

With a high degree of protection, ruggedness and small dimensions, ET 200eco PN is especially well suited for use at machine level.

ET 200eco PN is the seamless supplement for applications with a high degree of protection in addition to the modular ET 200pro and ET200AL I/O families.

Design
ET 200eco PN is a compact module with M12 connections.
For the use and integration of PROFINET applications, a matched module spectrum of I/Os is available:


I/O devices with M12 L-coded power connectors

Number of channels

Connection type

DI 8

8 channels via 8 x M12 glands and single or dual assignment for 8 digital input signals

DI 16

16 channels via 8 x M12 glands with dual assignment for 16 digital input signals

DQ 8

8 channels via 8 x M12 glands with single and dual assignment for 8 digital output signals (0.5 A)

DQ 8

8 channels via 8 x M12 glands with single and dual assignment for 8 digital output signals (2 A)

DIQ 16

16 channels via 8 x M12 glands with dual assignment for 16 digital input or output signals (0.5 A / 2 A)

IO-Link master
8 IO-Link + DI 4

8 IO-Link and 4 digital input signals via 8 x M12 glands; IO-Link V1.1; 4 x Class A port and 4 x Class B port

 

I/O devices with M12 A-coded power connectors

Number of channels

Connection type

8 DI

8 channels via 4 x M12 glands and dual assignment for 8 digital input signals

8 DI

8 single channels via 8 x M12 glands for 8 digital input signals

16 DI

16 channels via 8 x M12 glands with dual assignment for 16 digital input signals

8 DQ

8 channels via 4 x M12 glands with dual assignment for 8 digital output signals (0.5 A)

8 DQ

8 channels via 4 x M12 glands with dual assignment for 8 digital output signals (1.3 A)

8 DQ

8 single channels via 8 x M12 glands for 8 digital output signals (1.3 A)

8 DQ

8 single channels via 8 x M12 glands for 8 digital output signals (2 A)

16 DQ

16 channels via 8 x M12 glands with dual assignment for 16 digital output signals (1.3 A)

8 DIQ

8 channels via 8 x M12 glands for 8 digital input or output signals (1.3 A)

8 F-DI/3 F-DO

8 channels for 8 fail-safe digital input signals and 3 channels for 3 fail-safe digital output signals (2 A) via M12 glands

8 AI

4 U/I + 4 RTD/TC via 8 x M12 glands

8 AI

8 RTD/TC via 8 x M12 glands

4 AO

4 U/I via 4 x M12 glands

IO-Link master
4 IO-L

4 IO-Link, 4 x M12; IO-Link V1.1; Class B port

IO-Link master
4 IO-L + 8 DI + 4 DQ

4 IO-Link, 8 digital input signals and 4 digital output signals (1.3 A) via 8 x M12 glands with dual assignment; IO-Link V1.0; Class A port


Installation
ET 200eco PN I/O devices can be easily installed in every position, i.e. vertical or horizontal installation is possible. They are screwed from the front or side into a machine or assembly line directly on site, where they use M12 connections to connect sensors and actuators. Installation can take place on a level surface, the mounting rail or on aluminum support profiles using sliding blocks.
Power supply

Two power supply units are available which can be used on the one hand by the I/O device and also looped through to an additional I/O device (line topology). The I/O devices with M12 L-coded power connectors can be supplied or forwarded 2x 12 A and the I/O devices with M12 A-coded power connectors 2x 4 A.

In the I/O devices with M12 A-coded power connectors, the power supplies can alternatively be supplied and forwarded via an additional terminal block with up to 10 A.

Power supply with terminal block 10 A

Additionally, the fed power supplies can be distributed over 4 lines by means of a voltage distributor. The distributed power supplies are electronically protected against short-circuits.

Power supply with voltage distributor
Fieldbus connection
PROFINET is connected to the ET 200eco PN via an M12 connection and can be looped through to an additional PROFINET device.

Function
Mode of operation
Communication takes place completely via PROFINET.

Comprehensive diagnostic functions are available for checking the mode of operation of the ET 200eco PN.

The diagnostic information data is indicated by LEDs on the module and can be evaluated by software on the PG/PC or by the PLC.

Comprehensive, channel-specific diagnostics with plain text messages enables location and elimination of system faults in the shortest possible time. Inconvenient plant downtimes belong to the past, and availability is significantly increased.

Configuration
The ET 200eco PN is configured and assigned parameters via TIA Portal, STEP 7 or the configuration tool of the controller used.

A GSD file is available for connecting the I/O devices which are not configured with TIA Portal to the PROFINET controller. This can be loaded into the configuration tool of the PROFINET controller and provides all relevant information in plain text for the parameterization of the ET 200eco PN.

Configuration of IO-Link is supported by the S7-PCT (Port Configuration Tool).

Gọi điện thoại