Cảm biến lưu lượng | Flow sensors

Flow sensors T-Easic® FTS-, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Bảo vệ thông minh khi chạy khô trong máy bơm

Bảo vệ thông minh khi chạy khô trong máy bơm/ Clever dry-run protection in pumps
- Giám sát dòng chảy và đo nhiệt độ trong một cảm biến/ Flow monitoring and temperature measurement in one sensor
- Tối ưu hóa cho nước và dầu; tùy chọn dạy trong các chất lỏng khác/ Optimized for water and oil; teach-in option of other liquids
- Xếp hạng bao vây IP 67 / IP 69 và IO-Link 1.1/ IP 67/IP 69 enclosure rating and IO-Link 1.1
- Thiết kế công nghiệp trong vỏ VISTAL® với màn hình OLED có thể xoay 180°/ Industrial design in VISTAL® housing with 180°-rotatable OLED display
- Biến thể vệ sinh bằng thép không gỉ, hoàn toàn có khả năng CIP- / SIP, nhiệt độ xử lý lên đến 150 °C/ Stainless steel hygienic variant, completely CIP-/SIP-capable, process temperatures up to 150 °C
Flow sensors T-Easic® FTS-, Dòng cảm biến lưu lượng của Sick -Bảo vệ thông minh khi chạy khô trong máy bơm

Ưu điểm/ Your Benefits

- Một cảm biến, hai phép đo - giảm chi phí và rủi ro vệ sinh nhờ một điểm lắp đặt duy nhất/ One sensor, two measurements - reduces costs and hygiene risk thanks to a unique installation point
- Tiết kiệm chi phí nhờ cài đặt nhanh chóng thông qua bộ điều hợp gắn/ Cost savings thanks to speedy installation via mounting adapter
- Tiết kiệm thời gian do dễ dàng vận hành mà không cần hiệu chuẩn cho phương tiện được dạy trong/ Time savings due to easy commissioning without calibration for taught-in media
- Phiên bản công nghiệp thân thiện với người dùng với hướng dẫn và hiển thị menu trực quan để vận hành nhanh/ User-friendly industrial version with intuitive menu guidance and display for fast commissioning
- Giảm nhu cầu lưu trữ nhờ điều chỉnh linh hoạt theo đường kính ống/ Reduced storage needs thanks to flexible adjustment to the pipe diameter
- Ít cần đi dây hơn nhờ IO-Link 1.1 với các điều chỉnh thuận tiện cũng như các chức năng tích hợp và nhân bản/ Less wiring is required thanks to IO-Link 1.1 with convenient adjustments as well as integration and cloning functions
- Thời gian ngừng hoạt động thấp nhờ hệ thống bảo trì thấp/ Low downtimes thanks to low-maintenance system
 

Overview

Clever dry-run protection in pumps
Công tắc dòng nhiệt T-Easic® FTS đo lưu lượng và nhiệt độ phù hợp với nguyên tắc nhiệt lượng. Với hai đầu ra kỹ thuật số, nó giám sát các giá trị đo được và gửi các giá trị này đến một bộ điều khiển cấp trên ngay khi giá trị giới hạn đã đặt bị vượt quá hoặc bị cắt. Cài đặt tham số có thể được thực hiện thông qua IO-Link. Là một thiết kế công nghiệp, nó cũng cung cấp màn hình OLED và các nút điều hành. Các giá trị đặt trước tại nhà máy cho các phương tiện truyền thông như dầu và nước giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình vận hành thử; gần như tất cả các chất lỏng có thể được hiệu chuẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Vỏ VISTAL® cực kỳ chắc chắn của thiết kế công nghiệp bảo vệ cảm biến trong quá trình làm sạch, thiết kế vệ sinh cũng có sẵn cũng chịu được các điều kiện CIP / SIP./ The T-Easic® FTS thermal flow switch measures flow and temperature in accordance with the calorimetric principle. With two digital outputs, it monitors the measured values and sends these to a superior control as soon as a set limit value is exceeded or undercut. The parameter settings can be done via IO-Link. As an industrial design, it also offers an OLED display and operating buttons. Values preset at the factory for media such as oil and water simplify and accelerate commissioning; nearly all liquids can be calibrated quickly and easily. The extremely rugged VISTAL® housing of the industrial design protects the sensor during cleaning processes, the hygienic design also available also withstands CIP/SIP conditions.

At a glance
- Giám sát dòng chảy và đo nhiệt độ trong một cảm biến/ Flow monitoring and temperature measurement in one sensor
- Tối ưu hóa cho nước và dầu; tùy chọn dạy trong các chất lỏng khác/ Optimized for water and oil; teach-in option of other liquids
- Xếp hạng bao vây IP 67 / IP 69 và IO-Link 1.1/ IP 67/IP 69 enclosure rating and IO-Link 1.1
- Thiết kế công nghiệp trong vỏ VISTAL® với màn hình OLED có thể xoay 180°/ Industrial design in VISTAL® housing with 180°-rotatable OLED display
- Biến thể vệ sinh bằng thép không gỉ, hoàn toàn có khả năng CIP- / SIP, nhiệt độ xử lý lên đến 150 °C/ Stainless steel hygienic variant, completely CIP-/SIP-capable, process temperatures up to 150 °C
 

Ứng dụng/ Applications

Lĩnh vực ứng dụng/ Fields of applications
- Giám sát dòng chảy trong các mạch dầu bôi trơn làm mát và làm sạch máy/ Flow monitoring in cooling lubricant circuits and cleaning machines
- Phát hiện dòng chảy và nhiệt độ trong ngành công nghiệp thực phẩm và trong hệ thống làm sạch CIP/ Flow and temperature detection in the food industry and in CIP cleaning systems
- Bảo vệ và giám sát máy bơm/ Pump protection and monitoring
- Giám sát ô nhiễm của các bộ lọc/ Contamination monitoring of filters
- Đo lường hiệu suất của quá trình rửa và phun/ Performance measurement of rinsing and spraying processes
 

Technical overview

 Technical data overview
Measurement principle: Calorimetric measurement process
Medium: Water and oil-based liquids
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)


Product Selection
FTS-I100F14A 
Part no.: 1091144 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 100 mm
 
FTS-I200F14A 
Part no.: 1091145 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 200 mm
 
FTS-I060F14A 
Part no.: 1091146 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 60 mm
 
FTS-H100F04A 
Part no.: 1091147 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 100 mm
 
FTS-H200F04A 
Part no.: 1091148 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 200 mm
 
FTS-H060F04A 
Part no.: 1091149 
Flow sensors, Liquid flow measuring instruments
Maximum flow velocity: ≤ 150 cm/s, For water
Wetted parts: Stainless steel 1.4404 / 316L
Accuracy of sensor element: ± 10 % (relative to measuring range end value)
Process connection: Without process connection (adapter needed for installation)
Output signal: 2 x push-pull digital outputs for flow and temperature (Q2 can be selected as digital input)
Process temperature: –40 °C ... +150 °C
Process pressure: ≤ 100 bar
Probe length: 60 mm
Gọi điện thoại