Biến tần | Inverters

Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S120 Cabinet Modules

Mô-đun tủ SINAMICS S120 là các thành phần của hệ thống tủ mô-đun cho hệ thống truyền động đa động cơ, được sử dụng trong công nghiệp chế biến, công nghiệp ô tô, công nghiệp chế biến kim loại cũng như trong các lĩnh vực khai thác mỏ và cầu trục. Có sẵn trong các hệ thống làm mát bằng không khí: - Mô-đun kết nối đường dây với các thành phần phía đường dây như công tắc tơ, cầu chì và bộ ngắt mạch, cũng như các lò phản ứng đường dây cho Mô-đun đường dây cơ bản; - Các loại mô-đun dòng nạp sau: + Mô-đun dòng cơ bản cho hoạt động hai góc phần tư, + Mô-đun dòng thông minh cho hoạt động bốn phần tư, + Mô-đun dòng chủ động cho hoạt động bốn phần tư với sóng hài dòng không đáng kể; - Mô-đun phanh trung tâm cho hoạt động phanh; - Các loại Mô-đun động cơ sau: + Bộ tủ Booksize, + Khung xe; - Đơn vị kiểm soát; - Mô-đun cung cấp điện phụ trợ để cung cấp hệ thống cung cấp điện phụ hoặc Có sẵn trong hệ thống làm mát bằng chất lỏng: - Mô-đun kết nối đường dây chủ động là sự kết hợp của mô-đun kết nối đường dây và mô-đun đường dây hoạt động với mô-đun giao diện hoạt động; - Mô-đun kết nối đường cơ bản là sự kết hợp của mô-đun kết nối đường dây và mô-đun đường dây cơ bản; - Mô-đun động cơ; - Đơn vị kiểm soát; - Các Môđun cấp nguồn phụ để cung cấp cho hệ thống cấp nguồn phụ; - Mô-đun trao đổi nhiệt với máy bơm, điều khiển vòng kín và bộ trao đổi nhiệt giữa mạch nước khử ion và nước thô. Các giao diện được tiêu chuẩn hóa cho cả kết nối nguồn và điều khiển tạo thuận lợi cho việc cấu hình và cài đặt. Giao tiếp giữa các mô-đun nguồn và Thiết bị Điều khiển trung tâm diễn ra thông qua DRIVE ‑ CLiQ, giao diện nối tiếp ổ đĩa bên trong.
Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S120 Cabinet Modules
SINAMICS S120 Cabinet Modules
Air-cooled units
Line Connection Modules

6SL3700-0LE32-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 250 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE34-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 380 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE36-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 600A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE38-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 770A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1000A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE41-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1250 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE41-6AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1600A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE42-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 2000A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LE42-0BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 2000A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

6SL3700-0LE42-5BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 2500A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

6SL3700-0LE43-2BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 3200 A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

6SL3700-0LG32-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 280A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG34-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 380 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG36-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 600A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG38-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 770A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1000A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG41-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1250 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG41-6AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 1600A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0LG42-0BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 2000A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

6SL3700-0LG42-5BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 2500A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

6SL3700-0LG43-2BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Rated current: 3200 A Cabinet unit IP20 air cooling Version for two line modules in parallel connection

Basic Line Modules

6SL3730-1TE34-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 420 A Output: 510-650 V DC Type rating: 200kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE35-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 530 A Output: 510-650 V DC Type rating: 250kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE38-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 820A Output: 510-650 V DC Type rating: 400kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1200A Output: 510-650 V DC Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE41-2BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1200A Output: 510-650 V DC Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TE41-2BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1200A Output: 510-650 V DC Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-1TE41-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1500A Output: 510-650 V DC Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE41-5BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1500A Output: 510-650 V DC Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TE41-5BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1500A Output: 510-650 V DC Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection, Mounting on the left on LCM

6SL3730-1TE41-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 510-650 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TE41-8BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 510-650 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TE41-8BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 510-650 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling, with fuses for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-1TG33-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 300A Output: 675-930 V DC Type rating: 250kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG34-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 430A Output: 675-930 V DC Type rating: 355kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG36-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 680A Output: 675-930 V DC Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG41-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1100A Output: 675-930 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG41-1BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1100A Output: 675-930 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TG41-1BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1100A Output: 675-930 V DC Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the left on LCM

6SL3730-1TG41-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG41-4BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TG41-4BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the left on LCM

6SL3730-1TG41-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 675-930 V DC Type rating: 1500kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-1TG41-8BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 675-930 V DC Type rating: 1500kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the right on LCM

6SL3730-1TG41-8BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 675-930 V DC Type rating: 1500kW Cabinet unit IP20 air cooling; with fuses for parallel connection, Mounting on the left on LCM

Smart Line Modules

6SL3730-6TE35-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 550A Type rating: 250kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TE37-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 730A Type rating: 355kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TE41-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1050A Type rating: 500kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TE41-1BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1050A Type rating: 500kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TE41-1BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1050A Type rating: 500kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-6TE41-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1300 A Type rating: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TE41-3BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1300 A Type rating: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TE41-3BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1300 A Type rating: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-6TE41-7AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1700A Type rating: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TE41-7BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1700A Type rating: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TE41-7BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1700A Type rating: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-6TG35-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 550A Type rating: 450kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TG38-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 900A Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TG38-8BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 900A Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TG38-8BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 900A Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-6TG41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1200A Type rating: 1000kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TG41-2BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1200A Type rating: 1000kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TG41-2BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1200A Type rating: 1000kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

6SL3730-6TG41-7AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1700A Type rating: 1400kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-6TG41-7BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1700A Type rating: 1400kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the right on LCM

6SL3730-6TG41-7BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Smart Line Module with CIM 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1700A Type rating: 1400kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection Mounting on the left on LCM

Active Line Modules incl. Active Interface Modules

6SL3730-7TE32-1BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 210 A Output: 510-720 V DC Rated power: 132kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE32-6BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 260 A Output: 510-720 V DC Rated power: 160kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE33-8BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 380 A Output: 510-720 V DC Rated power: 235kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE35-0BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 490 A Output: 510-720 V DC Rated power: 300kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE36-1BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 605 A Output: 510-720 V DC Rated power: 380kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE38-4BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Output: 510-720 V DC Rated power: 500kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE41-0BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 510-720 V DC Rated power: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE41-0BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 510-720 V DC Rated power: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection

6SL3730-7TE41-4BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405 A Output: 510-720 V DC Rated power: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TE41-4BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405 A Output: 510-720 V DC Rated power: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection

6SL3730-7TG35-8BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575 A Output: 675-1035 V DC Rated power: 630kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TG37-4BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Output: 675-1035 V DC Rated power: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TG37-4BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Output: 675-1035 V DC Rated power: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection

6SL3730-7TG41-0BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1100kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TG41-0BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1100kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection

6SL3730-7TG41-3BA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1400kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3730-7TG41-3BC3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Module incl. Active interface module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1400kW Cabinet unit IP20 air cooling, version for parallel connection

Motor Modules in booksize format

6SL3720-1TE21-0AB4

SINAMICS S120 Cabinet Module booksize Cabinet Kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 9 A Type rating: 4.8 kW

6SL3720-1TE21-8AB4

SINAMICS S120 Cabinet Module booksize Cabinet Kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 18 A Type rating: 9.7 kW

6SL3720-1TE23-0AB4

SINAMICS S120 Cabinet Module booksize Cabinet Kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 30 A Type rating: 16 kW

6SL3720-1TE24-5AB4

SINAMICS S120 Cabinet Module booksize Cabinet Kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 45 A Type rating: 24 kW

6SL3720-1TE26-0AB4

SINAMICS S120 Cabinet Module booksize Cabinet Kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 60 A Type rating: 32 kW

6SL3720-1TE28-5AB3

SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize cabinet kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 85A Type rating: 46 kW

6SL3720-1TE31-3AB3

SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize cabinet kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 132 A Type rating: 71 kW

6SL3720-1TX38-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize base cabinet for booksize cabinet kits Frame width 800 mm Degree of protection IP20

6SL3720-1TX41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize base cabinet for booksize cabinet kits Frame width 1200 mm Degree of protection IP20
Motor Modules in chassis format

6SL3720-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 210 A Type rating: 110kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 260 A Type rating: 132kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 310 A Type rating: 160kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE33-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 380 A Type rating: 200kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 490 A Type rating: 250kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE36-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 605 A Type rating: 315kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE37-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 745 A Type rating: 400kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE38-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 840 A Type rating: 450kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 985A Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1260A Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TE41-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1405 A Type rating: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG28-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 85A Type rating: 75kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG31-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 100A Type rating: 90kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG31-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 120 A Type rating: 110kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG31-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 150A Type rating: 132kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG31-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 175 A Type rating: 160kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG32-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 215 A Type rating: 200kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG32-6AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 260 A Type rating: 250kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG33-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 330 A Type rating: 315kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG34-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 410 A Type rating: 400kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG34-7AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 465 A Type rating: 450kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG35-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 575 A Type rating: 560kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG37-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 735A Type rating: 710kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG38-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 810 A Type rating: 800kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG38-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 910 A Type rating: 900kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1025 A Type rating: 1000kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3720-1TG41-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1270A Type rating: 1200kW Cabinet unit IP20 air cooling

Central Braking Modules

6SL3000-1BE35-0AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 500 kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3000-1BE41-0AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 1000 kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3000-1BF35-5AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 550 kW 500-600V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3000-1BF41-1AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 1100 kW 500-600V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3000-1BH36-3AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 630 kW 660-690V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3000-1BH41-2AA0

Braking resistor for SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module Rated power 1200 kW 660-690V 3AC, 50/60 Hz Degree of protection IP21

6SL3700-1AE35-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated power 500 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-1AE41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated power 1000 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-1AF35-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 500-600V 3AC, 50/60 Hz Rated power 550 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-1AF41-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 500-600V 3AC, 50/60 Hz Rated power 1050 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-1AH36-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 660-690V 3AC, 50/60 Hz Rated power 630 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-1AH41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Central braking module 660-690V 3AC, 50/60 Hz Rated power 1200 kW Cabinet unit IP20 air cooling

Auxiliary Power Supply Modules

6SL3700-0MX14-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Auxiliary power supply module 230 V 2AC, 4kVA 24 V DC, 20 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0MX16-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Auxiliary power supply module 230V 2AC, 6.3kVA 24 V DC, 40 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0MX21-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Auxiliary power supply module 230V 2AC, 10kVA 24 V DC, 80 A Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3700-0MX21-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Auxiliary power supply module 230V 2AC, 14kVA 24 V DC, 80 A Cabinet unit IP20 air cooling

Liquid-cooled units
Basic Line Connection Modules

6SL3735-1TE37-4LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 740A Output: 510-650 V DC Type rating: 360kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TE41-2LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1220A Output: 510-650 V DC Type rating: 600kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TE41-7LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1730A Output: 510-650 V DC Type rating: 830kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TG34-2LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 420 A Output: 675-930 V DC Type rating: 355kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TG37-3LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 730A Output: 675-930 V DC Type rating: 630kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TG41-3LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1300 A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-1TG41-7LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Basic Line Connection Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1650A Output: 675-930 V DC Type rating: 1370kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

Active Line Connection Modules

6SL3735-7TE36-1LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 605 A Output: 510-720 V DC Rated power: 380kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TE38-4LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Output: 510-720 V DC Rated power: 500kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TE41-0LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 510-720 V DC Rated power: 630kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TE41-4LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405 A Output: 510-720 V DC Rated power: 900kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TG37-4LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Output: 675-1035 V DC Rated power: 800kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TG38-1LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810 A Output: 675-1035 V DC Rated power: 900kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TG41-0LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1100kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TG41-3LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1400kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3735-7TG41-6LA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Active Line Connection Module incl. active interface module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Output: 675-1035 V DC Rated power: 1700kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

Motor Modules

6SL3725-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 210 A Type rating: 110kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 260 A Type rating: 132kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 310 A Type rating: 160kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 490 A Type rating: 250kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE36-1AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 605 A Type rating: 315kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE37-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 745 A Type rating: 400kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE38-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 840 A Type rating: 450kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 985A Type rating: 560kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1260A Type rating: 710kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE41-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1405 A Type rating: 800kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TE41-4AS3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1330A Type rating: 800kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG31-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 100A Type rating: 90kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG31-5AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 150A Type rating: 132kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG32-2AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 215 A Type rating: 200kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG33-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 330 A Type rating: 315kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG34-7AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 465 A Type rating: 450kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG35-8AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 575 A Type rating: 560kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG37-4AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 735A Type rating: 710kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG38-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 810 A Type rating: 800kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling Pulse frequency of max. 1.25 kHz

6SL3725-1TG41-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1025 A Type rating: 1000kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG41-3AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1270A Type rating: 1200kW Cabinet unit IP21 Liquid cooling

6SL3725-1TG41-6AP3

SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1560A Type rating: 1500 kW for high breakaway torques Cabinet unit IP21 Liquid cooling

Auxiliary Power Supply Modules

6SL3705-0MX22-0AA3

SINAMICS S120 Cabinet Module Auxiliary power supply module 25 A, 230 V 2AC, 10 A 24 V DC, 20 A Cabinet unit IP20 Liquid cooling
Heat Exchanger Modules

6SL3705-0RE23-2AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 32 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RE24-8AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RE27-2AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 72 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RE31-1AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RG23-2AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 32 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RG24-8AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RG27-2AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 72 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

6SL3705-0RG31-1AA5

SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2

Supplementary system components
Mounting device for air-cooled power blocks

6SL3766-1FA00-0AA0

*Spare part* rack unit power block used for SINAMICS
Mounting device for liquid-cooled power units

6SL3766-1CA00-0AA0

Built-in mounting equipment used for SINAMICS S120 Chassis Liquid cooling and water cooling for one shared circuit
SINAMICS S120 Cabinet Modules-2

Air-cooled units
Active Line Connection Modules-2

6SL3731-7TE35-6LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 560 A Type rating: 355 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE35-6RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 560 A Type rating: 355 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE36-4LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 635 A Type rating: 400 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE36-4RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 635 A Type rating: 400 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE37-5LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 745 A Type rating: 450 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE37-5RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 745 A Type rating: 450 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE38-4LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 840 A Type rating: 500 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE38-4RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 840 A Type rating: 500 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE38-8LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 900 A Type rating: 560 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE38-8RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 900 A Type rating: 560 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE41-0LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 985 A Type rating: 630 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE41-0RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 985 A Type rating: 630 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE41-2LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1165 A Type rating: 710 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE41-2RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1165 A Type rating: 710 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE41-3LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1260 A Type rating: 800 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE41-3RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1260 A Type rating: 800 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

6SL3731-7TE41-4LE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1405 A Type rating: 900 kW Cabinet unit mounted on the left Air cooling

6SL3731-7TE41-4RE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Active Infeed Input: 380-480 V AC Output: 510-720 V DC, 1405 A Type rating: 900 kW Cabinet unit mounted on the right Air cooling

Motor Modules in chassis-2 format

6SL3721-1TE36-6BE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 655A Type rating: 315kW CM left and right mount Air cooled

6SL3721-1TE37-4BE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 740A Type rating: 355kW CM left and right mount Air cooled

6SL3721-1TE38-1BE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 810A Type rating: 400kW CM left and right mount Air cooled

6SL3721-1TE38-8BE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 910A Type rating: 450kW CM left and right mount Air cooled

6SL3721-1TE41-0BE0

SINAMICS S120 Cabinet Module 2 Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 3AC 0-480 V, 975 A Type rating: 500 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3721-1TE41-1BE0

SINAMICS S120 Cabinet Module 2 Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 3AC 0-480 V, 1075 A Type rating: 560 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3721-1TE41-2BE0

SINAMICS S120 Cabinet Module 2 Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 3AC 0-480 V, 1200 A Type rating: 630 kW Cabinet unit IP20 air cooling

6SL3721-1TE41-5BE0

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 1495A Type rating: 800kW CM left and right mount Air cooled
Gọi điện thoại