Biến tần | Inverters

Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S120 Chassis Format Units

Với Mô-đun cấp nguồn và Mô-đun điều khiển riêng biệt, hệ thống truyền động SINAMICS S120 Chassis Format Units có thể được điều chỉnh hoàn hảo cho nhiều nhiệm vụ truyền động khác nhau. Mô-đun điều khiển được chọn theo số lượng ổ đĩa điều khiển truyền động (Drives) được điều khiển và mức hiệu suất yêu cầu, trong khi Mô-đun cấp nguồn phải được đánh giá để đáp ứng các yêu cầu liên quan đến khả năng phản hồi tái tạo hoặc trao đổi năng lượng. Kết nối giữa Mô-đun điều khiển và Mô-đun cấp nguồn được thực hiện rất đơn giản bằng giao diện hệ thống kỹ thuật số DRIVE-CLiQ. Các phần tử sẵn có ở định dạng khung: Mô-đun nguồn, Mô-đun đường cơ bản, Mô-đun đường thông minh (chỉ có ở phiên bản làm mát bằng không khí), Mô-đun dòng chủ động, Mô-đun giao diện chủ động, Mô-đun động cơ..
Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S120 Chassis Format Units
SINAMICS S120 Chassis Format Units
Air-cooled units
Power Modules

6SL3310-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3AC 380-480V, 50/60HZ, 210A (110 KW) INTERNAL AIR COOLING FRAME SIZE: CHASSIS SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310

6SL3310-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3AC 380-480V, 50/60HZ, 260A (132 KW) INTERNAL AIR COOLING FRAME SIZE: CHASSIS SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310

6SL3310-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3AC 380-480V, 50/60HZ, 310A (160 KW) INTERNAL AIR COOLING FRAME SIZE: CHASSIS SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310

6SL3310-1TE33-8AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3AC 380-480V, 50/60HZ, 380A (200 KW) INTERNAL AIR COOLING FRAME SIZE: CHASSIS SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310

6SL3310-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3AC 380-480V, 50/60HZ, 490A (250 KW) INTERNAL AIR COOLING FRAME SIZE: CHASSIS SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310

Basic Line Modules

6SL3330-1TE34-2AA3

SINAMICS S120 BASIC LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 510-650 VDC, 420A, 200KW FRAME SIZE: CHASSIS WITH PLUG-IN BOARD (CIM) INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-1TE35-3AA3

SINAMICS S120 BASIC LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 510-650 VDC, 530A, 250KW FRAME SIZE: CHASSIS WITH PLUG-IN BOARD (CIM) INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-1TE38-2AA3

SINAMICS S120 basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 820A Output: 510-650 V DC Type rating: 400kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1200A Output: 510-650 V DC Type rating: 560kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TE41-5AA3

SINAMICS S120 basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1500A Output: 510-650 V DC Type rating: 710kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TE41-8AA3

SINAMICS S120 basic line module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 510-650 V DC Type rating: 900kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable

6SL3330-1TG33-0AA3

SINAMICS S120 BASIC LINE MODULE INPUT: 3-PH 660-690V, 50/60HZ OUTPUT: 890-930 VDC, 300A, 250KW FRAME SIZE: CHASSIS WITH PLUG-IN BOARD (CIM) INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-1TG34-3AA3

SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 430A Output: 675-930 V DC Type rating: 355kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TG36-8AA3

SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 680A Output: 675-930 V DC Type rating: 560kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TG41-1AA3

SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1100A Output: 675-930 V DC Type rating: 900kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TG41-4AA3

SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-1TG41-8AA3

SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1880A Output: 675-930 V DC Type rating: 1500kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable

Smart Line Modules

6SL3330-6TE35-5AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 550 A Rated power: 250kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TE37-3AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 730A Rated power: 355kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TE41-1AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1050A Rated power: 500kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TE41-3AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1300 A Rated power: 630kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TE41-7AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1700A Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TG35-5AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 550 A Rated power: 450kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TG38-8AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 900A Rated power: 710kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TG41-2AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1200A Rated power: 1000kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-6TG41-7AA3

SINAMICS S120 Smart Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1700A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable
Active Line Modules

6SL3330-7TE32-1AA3

SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 600 V DC, 235 A, 132 KW INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-7TE32-6AA3

SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 600 V DC, 291 A, 160 KW INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-7TE33-8AA3

SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 600 V DC, 425 A, 235 KW INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-7TE35-0AA3

SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 600 V DC, 549 A, 300 KW INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3330-7TE36-1AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 605 A Output: 510-720 V DC Rated power: 380kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TE37-5AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 745 A Output: 510-720 V DC Rated power: 450kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TE38-4AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Output: 510-720 V DC Rated power: 500kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TE41-0AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 510-720 V DC Rated power: 630kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TE41-2AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1260A Output: 510-720 V DC Rated power: 800kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TE41-4AA3

SINAMICS Active Line Module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Output: 510-720 V DC Rated power: 900kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TG35-8AA3

SINAMICS Active Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575 A Output: 750-1035 V DC Rated power: 630kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TG37-4AA3

SINAMICS Active Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Output: 750-1035 V DC Rated power: 800kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TG41-0AA3

SINAMICS Active Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 750-1035 V DC Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3330-7TG41-3AA3

SINAMICS Active Line Module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 750-1035 V DC Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

Active Interface Modules

6SL3300-7TE32-6AA1

SINAMICS ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 3AC 380-480V, 50/60HZ 132 KW AND 160 KW ACTIVE LINE MODULE INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE Pt1000

6SL3300-7TE33-8AA1

SINAMICS ACTIVE INTERFACE MODULES FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ 235 KW ACTIVE LINE MODULE INTERNAL AIR COOLING Pt1000

6SL3300-7TE35-0AA1

SINAMICS ACTIVE INTERFACE MODULES FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ 300 KW ACTIVE LINE MODULE INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE Pt1000

6SL3300-7TE38-4AA1

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 380/500 kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Type rating: 500kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable with Pt1000

6SL3300-7TE41-4AA1

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 630/900 kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Type rating: 900kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable with Pt1000

6SL3300-7TG35-8AA1

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 630 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575 A Type rating: 630kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable with Pt1000

6SL3300-7TG37-4AA1

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 800 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Type rating: 800kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable with Pt1000

6SL3300-7TG41-3AA1

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100/1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Type rating: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable with Pt1000

Motor Modules

6SL3320-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 210 A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 260 A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 310 A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TE33-8AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 380 A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 490 A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TE36-1AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 605 A Type rating: 315kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TE37-5AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 745 A Type rating: 400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TE38-4AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 840 A Type rating: 450kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TE41-0AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 985A Type rating: 560kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TE41-2AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1260A Type rating: 710kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TE41-4AA3

SINAMICS Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 1405A Type rating: 800kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG28-5AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 - 690V, 85A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG31-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 100A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG31-2AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 120A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG31-5AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 150A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG31-8AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 175A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG32-2AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675V - 1035V OUTPUT: 3AC 500V -690V, 215A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG32-6AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675V - 1035V OUTPUT: 3AC 500V - 690V, 260A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

6SL3320-1TG33-3AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 330A Type rating: 315kW Built-in unit IP20 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG34-1AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 410 A Type rating: 400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG34-7AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 465 A Type rating: 450kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG35-8AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 575 A Type rating: 560kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG37-4AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 735A Type rating: 710kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG38-1AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 810 A Type rating: 800kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG38-8AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 910 A Type rating: 900kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG41-0AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1025 A Type rating: 1000kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3320-1TG41-3AA3

SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1270A Type rating: 1200kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable

Mounting device for power blocks

6SL3766-1FA00-0AA0

*Spare part* rack unit power block used for SINAMICS

Liquid-cooled units
Power Modules

6SL3315-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 210A (110 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 260A (132 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 310A (160 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 490A (250 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

Basic Line Modules

6SL3335-1TE37-4AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 740A Rated power: 360kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1220A Rated power: 600kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TE41-7AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz Output: 510-650 V DC, 1730A Rated power: 830kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TG34-2AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 420 A Rated power: 355kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TG37-3AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 730A Rated power: 630kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TG41-3AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1300 A Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3335-1TG41-7AA3

SINAMICS S120 basic line module Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz Output: 675-930 V DC, 1650A Rated power: 1370kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

Active Line Modules

6SL3335-7TE35-0AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 490 A Output: 570-720 V DC, 549A Rated power: 300kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TE36-1AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 605 A Output: 570-720 V DC, 677A Rated power: 380kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TE38-4AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Output: 570-720 V DC, 941A Rated power: 500kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TE41-0AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 570-720 V DC, 1100A Rated power: 630kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TE41-4AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Output: 570-720 V DC, 1573A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG35-8AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575 A Output: 750-1035 V DC, 644A Rated power: 630kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG37-4AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Output: 750-1035 V DC, 790A Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG38-1AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810 A Output: 750-1035 V DC, 870A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-0AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 750-1035 V DC, 1147A Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-3AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 750-1035 V DC, 1422A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-6AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Output: 750-1035 V DC, 1740A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable
Active Line Modules

6SL3335-7TG41-6AA3

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Output: 750-1035 V DC, 1740A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable
Active Interface Modules

6SL3305-7TE38-4AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 500 kW, 380kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A Rated power: 500kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

6SL3305-7TE41-4AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 900 kW, 630kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

6SL3305-7TG37-4AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 800 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

6SL3305-7TG41-0AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

6SL3305-7TG41-3AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

6SL3305-7TG41-6AA5

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1700 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000

Motor Modules

6SL3325-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 210 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 260 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 310 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 490 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE36-1AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz. 605 A, Rated power: 315kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TE38-4AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz. 840 A, Rated power: 450kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TE41-0AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A, Rated power: 560kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TE41-2AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1260A, Rated power: 710kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TE41-4AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TE41-4AS3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1330A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling particularly suitable for High-dynamic loads

6SL3325-1TG31-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 100A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG31-5AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 - 690V, 150A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG32-2AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675V - 1035V OUTPUT: 3AC 500V -690V, 215A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG33-3AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 330 A, Rated power: 315kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG35-8AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575A, Rated power: 560kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG37-4AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 735A, Rated power: 710kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG38-0AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling Pulse frequency of max. 1.25 kHz, Alternatively: 6SL3325-1TG38-1AA3

6SL3325-1TG38-1AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG41-0AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025A, Rated power: 1000kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG41-3AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270 A, Rated power: 1200kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG41-6AP3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, Rated current: 1560 A, Rated power: 1500 kW for high breakaway torques Built-in unit IP00 Liquid cooling
Mounting device for liquid-cooled power units

6SL3766-1CA00-0AA0

Built-in mounting equipment used for SINAMICS S120 Chassis Liquid cooling and water cooling for one shared circuit

Water-cooled units
Power Modules

6SL3315-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 210A (110 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 260A (132 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 310A (160 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3315-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 490A (250 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

Active Line Modules

6SL3335-7TE41-0AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A Output: 570-720 V DC, 1100A Rated power: 630kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TE41-4AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405 A Output: 570-720 V DC, 1573A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG38-1AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810 A Output: 750-1035 V DC, 870A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-0AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Output: 750-1035 V DC, 1147A Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-3AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Output: 750-1035 V DC, 1422A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

6SL3335-7TG41-6AA7

SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Output: 750-1035 V DC, 1740A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit incl. Drive-CLiQ cable

Active Interface Modules

6SL3305-7TE41-4AA7

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 900 kW, 630kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Rated power: 900kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable

6SL3305-7TG41-0AA7

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A Rated power: 1100kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable

6SL3305-7TG41-3AA7

SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable

Motor Modules

6SL3325-1TE32-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 210 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE32-6AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 260 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE33-1AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 310 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE35-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULES INPUT: 600 V DC OUTPUT: 3-PH 400 V, 490 A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TE37-5AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz. 745A, Rated power: 400kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TE41-0AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 985A, Rated power: 560kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TE41-2AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1260A, Rated power: 710kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TE41-4AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG31-0AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 100A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG31-5AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 - 690V, 150A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG32-2AA3

SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675V - 1035V OUTPUT: 3AC 500V -690V, 215A FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING SUPPORT OF EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS

6SL3325-1TG33-3AA3

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 330 A, Rated power: 315kW Built-in unit IP00 Liquid cooling

6SL3325-1TG34-7AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 465A, Rated power: 450kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG35-8AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 575A, Rated power: 560kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG38-1AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 810A, Rated power: 800kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG41-0AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025A, Rated power: 1000kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG41-3AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270 A, Rated power: 1200kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

6SL3325-1TG41-6AA7

SINAMICS S120 Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1500A, Rated power: 1500kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit

Mounting device for water-cooled power units

6SL3766-1CA00-0AA0

Built-in mounting equipment used for SINAMICS S120 Chassis Liquid cooling and water cooling for one shared circuit
SINAMICS S120 Chassis-2 Format Converter Units

Air-cooled units
Active Infeeds
Active Line Modules

6SL3331-7TE35-6AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 560A Type rating: 355kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE36-4AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 635A Type rating: 400kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE37-5AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 745A Type rating: 450kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE38-4AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 840A Type rating: 500kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE38-8AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 900A Type rating: 560kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE41-0AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 985A Type rating: 630kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE41-2AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 1165A Type rating: 710kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE41-3AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 1260A Type rating: 800kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3331-7TE41-4AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Active Line Module Input: 380-480V AC Output: 0-480 V 3AC, 1405A Type rating: 900kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

Active Interface Modules
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC

6SL3301-7T36-4AA0

Suitable for Active Line Module    
Rated power at 400 V kW 355/400
Air-cooled   6SL3331-7TE35-6AA0/
6SL3331-7TE36-4AA0
 
 
Rated current A 560/635
Max. pre-charging current (max. 3 s)    
One resistor/phase A 91
Two resistors/phase A 182
Three resistors/phase A 274
Current demand    
24 V DC auxiliary power supply A 0.2
230 V 2 AC    
Inrush current A 0.2
Holding current A 3.1
Power loss, max. 1)    
At 50 Hz 400 V kW 6.9
At 60 Hz 460 V kW 6.9
Cooling air requirement m3/s (ft3/s) 0.61 (21.5)
Sound pressure level LpA dB 73.5
(1 m) at 50/60 Hz
Line/load connection   Busbar 2 x M12
L1, L2, L3 / U2, V2, W2
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 Busbar 60 x 8
PE/GND connection   M10 screw
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 4 × 240
Degree of protection   IP00
Dimensions    
Width mm (in) 501 (19.7)
Height mm (in) 1676.5 (66.0)
Depth mm (in) 533 (21.0)
Weight, approx. kg (lb) 358 (789)
Frame size   FS2
Minimum short-circuit current 3) kA 18/18
 
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC

6SL3301-7TE41-0AA0

Suitable for Active Line Module    
Rated power at 400 V kW 450/500/560/630
Air-cooled   6SL3331-7TE37-5AA0/
6SL3331-7TE38-4AA0/
6SL3331-7TE38-8AA0/
6SL3331-7TE41-0AA0
Rated current A 745/840/900/985
Max. pre-charging current (max. 3 s)    
One resistor/phase A 91
Two resistors/phase A 182
Three resistors/phase A 274
Current demand    
24 V DC auxiliary power supply A 0.2
230 V 2 AC    
Inrush current A 0.2
Holding current A 3.1
Power loss, max. 1)    
At 50 Hz 400 V kW 9.9
At 60 Hz 460 V kW 9.9
Cooling air requirement m3/s (ft3/s) 0.61 (21.5)
Sound pressure level LpA dB 73.5
(1 m) at 50/60 Hz
Line/load connection   Busbar 2 x M12
L1, L2, L3 / U2, V2, W2
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 Busbar 80 x 8
PE/GND connection   M10 screw
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 4 × 240
Degree of protection   IP00
Dimensions    
Width mm (in) 501 (19.7)
Height mm (in) 1676.5 (66.0)
Depth mm (in) 533 (21.0)
Weight, approx. kg (lb) 456 (1005)
Frame size   FS4
Minimum short-circuit current 3) kA 18/18/18/20
 
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC

6SL3301-7TE41-4AA0

Suitable for Active Line Module    
Rated power at 400 V kW 710/800/900
Air-cooled   6SL3331-7TE41-2AA0/
6SL3331-7TE41-3AA0/
6SL3331-7TE41-4AA0
 
Rated current A 710/800/900
Max. pre-charging current (max. 3 s)    
One resistor/phase A 91
Two resistors/phase A 182
Three resistors/phase A 274
Current demand    
24 V DC auxiliary power supply A 0.2
230 V 2 AC    
Inrush current A 0.2
Holding current A 3.1
Power loss, max. 1)    
At 50 Hz 400 V kW 14.5
At 60 Hz 460 V kW 14.5
Cooling air requirement m3/s (ft3/s) 0.61 (21.5)
Sound pressure level LpA dB 73.5
(1 m) at 50/60 Hz
Line/load connection   Busbar 2 x M12
L1, L2, L3 / U2, V2, W2
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 Busbar 80 x 8
PE/GND connection   M10 screw
Conductor cross-section, max. (IEC) mm2 4 × 240
Degree of protection   IP00
Dimensions    
Width mm (in) 501 (19.7)
Height mm (in) 1676.5 (66.0)
Depth mm (in) 533 (21.0)
Weight, approx. kg (lb) 548 (1208)
Frame size   FS4+
Minimum short-circuit current 3) kA 30/30/30

Motor Modules

6SL3321-1TE36-6AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3 AC, 655 A Type rating: 315 kW Built-in unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE37-4AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 740 A Type rating: 355kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE38-1AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 810 A Type rating: 400kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE38-8AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 910 A Type rating: 450kW Built In Unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE41-0AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3 AC, 975 A Type rating: 500 kW Built-in unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE41-1AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3 AC, 1075 A Type rating: 560 kW Built-in unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE41-2AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3 AC, 1200 A Type rating: 630 kW Built-in unit IP00 Internal air cooling

6SL3321-1TE41-3AA0

SINAMICS S120 chassis-2 Motor Modules input: 510-720 V DC output: 0-480V 3AC, 1325A Type rating: 710 kW Built-in unit IP00 internal air cooling

6SL3321-1TE41-5AA0

SINAMICS S120 Chassis-2 Motor Modules Input: 510-720 V DC Output: 0-480 V 3AC, 1495 A Type rating: 800kW Built In Unit IP00 Internal air cooling
System components for SINAMICS S120 built-in Chassis and Chassis-2 format units

Line-side power components
Line filters

6SL3000-0BE32-5AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE FILTER INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 250 A

6SL3000-0BE33-1AA0

SINAMICS line filter Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 400 A

6SL3000-0BE34-4AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE FILTER INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 440 A

6SL3000-0BE35-0AA0

SINAMICS line filter Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 600A

6SL3000-0BE36-0AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE FILTER INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 600 A

6SL3000-0BE41-2AA0

SINAMICS line filter Cl. A1 Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1200A NMA: A5E00105341

6SL3000-0BE41-6AA0

SINAMICS line filter Cl. A1 Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1600A NMA: A5E00105342

6SL3000-0BG34-4AA0

SINAMICS LINE FILTER INPUT: 3-PH. 500-690 V, 50/60 HZ, 440 A

6SL3000-0BG36-0AA0

SINAMICS line filter Cl. A1 Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz 600A NMA: A5E00105351

6SL3000-0BG41-2AA0

SINAMICS line filter Cl. A1 Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz 1200A NMA: A5E00105352

6SL3000-0BG41-6AA0

SINAMICS line filter Cl. A1 Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 1600A NMA: A5E00105354

6SL3760-0MB00-0AA0

*Spare part* SINAMICS line filter Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 840 A

6SL3760-0MC00-0AA0

*Spare part* SINAMICS line filter Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1405 A

6SL3760-0ME00-0AA0

*Spare part* SINAMICS line filter Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz 600A

6SL3760-0MG00-0AA0

*Spare part* SINAMICS line filter Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz 1270A

6SL3760-0MN00-0AA0

*Spare part* SINAMICS line filter Input: 500-690V 3AC, 50/60 Hz 1025 A

Line reactors

6SL3000-0CE32-3AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 224 A

6SL3000-0CE32-8AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 278 A

6SL3000-0CE33-3AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 331 A

6SL3000-0CE35-1AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 508 A

6SL3000-0CE36-3AA0

SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 628 A NMA: A5E00125730

6SL3000-0CE37-7AA0

SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 773 A NMA: A5E00125732

6SL3000-0CE41-0AA0

SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1022A NMA: A5E00125737

6SL3000-0CE41-5AA0

SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1458A NMA: A5E00125739

6SL3000-0CE41-6AA0

SINAMICS line reactor Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz 1600A

6SL3000-0CH32-7AA0

SINAMICS LINE REACTOR INPUT: 3-PH. 660-690 V, 50/60 HZ, 270 A

6SL3000-0CH33-4AA0

SINAMICS line reactor Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 342A NMA: A5E00125764

6SL3000-0CH34-8AA0

SINAMICS line reactor Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 482A NMA: A5E00125765

6SL3000-0CH36-0AA0

SINAMICS line reactor Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 597 A NMA: A5E00125797

6SL3000-0CH41-2AA0

SINAMICS line reactor Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 1167 A NMA: A5E00125805

6SL3000-0CH41-6AA0

SINAMICS line reactor Input: 660-690V 3AC, 50/60 Hz 1600A

6SL3000-0EE36-2AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 250/355kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 615A

6SL3000-0EE38-8AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 500 kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 885A

6SL3000-0EE41-4AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 630/800kW 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1430 A

6SL3000-0EH34-7AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 450 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 465 A

6SL3000-0EH37-6AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 710 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 760A

6SL3000-0EH41-4AA0

SINAMICS line reactor for Smart Line Module 1000/1400kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1430 A

Recommended line-side system components
3NA3144
LV HRC fuse element, NH1, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3250
LV HRC fuse element, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3250-6
LV HRC fuse element, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3252
LV HRC fuse element, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3252-6
LV HRC fuse element, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3254
LV HRC fuse element, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3260
LV HRC fuse element, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3352
LV HRC fuse element, NH3, In: 315 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3352-6
LV HRC fuse element, NH3, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3354-6
LV HRC fuse element, NH3, In: 355 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3360-6
LV HRC fuse element, NH3, In: 400 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3362
LV HRC fuse element, NH3, In: 425 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3362-6
LV HRC fuse element, NH3, In: 425 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3365
LV HRC fuse element, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3365-6
LV HRC fuse element, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3372
LV HRC fuse element, NH3, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3475
LV HRC fuse element, with screw contacts, NH4, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3480
LV HRC fuse element, with screw contacts, NH4, In: 1000 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs
3NA3482
LV HRC fuse element, with screw contacts, NH4, In: 1250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs
3NE1021-0
SITOR fuse link, with blade contacts, NH00, In: 100 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
3NE1230-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH1, In: 315 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
3NE1331-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH2, In: 350 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
3NE1331-3
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 350 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
3NE1333-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH2, In: 450 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE1334-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE1435-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 560 A, gR, Un AC: 690 V, front indicator
3NE1436-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 630 A, gR, Un AC: 690 V, front indicator
3NE1437-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 710 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE1438-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 800 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE1447-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 670 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE1448-2
SITOR fuse link, with blade contacts, NH3, In: 850 A, gR, Un AC: 690 V, front indicator
3NE1817-0
SITOR fuse link, with blade contacts, NH000, In: 50 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
3RT1064-6AP36
Power contactor, AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1065-6AP36
Power contactor, AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-2AB36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AD36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AF36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AM36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AP36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AR36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AS36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AT36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AU36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2AV36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1066-2NB36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 21-27 UC, 3 V Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1066-2NF36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1066-2NP36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1066-6AB36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AB36-3PA0
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal Auxiliary switch block 2 NO + 2 NC lateral, left + right Captive auxiliary switch DIN 50012
3RT1066-6AD36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AF36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AF36-3PA0
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal Auxiliary switch block 2 NO + 2 NC lateral, left + right Captive auxiliary switch DIN 50012
3RT1066-6AM36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AP36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AP36-3PA0
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal Captive auxiliary switch
3RT1066-6AR36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AS36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AT36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AU36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6AV36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1066-6LA06
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V without coil Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Main conductor: Busbar connections Drive: conventional Auxiliary conductor: Screw terminals
3RT1066-6NB36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 21-27 UC, 3 V Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1066-6NF36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1066-6NP36
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1066-6PF35
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1066-6PP35
Power contactor, AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, Size S10 Busbar connections Drive: electronic with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1075-2AB36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AD36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AF36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AM36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AP36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AR36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AS36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AT36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AU36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2AV36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional Spring-type terminal
3RT1075-2NB36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 21-27 UC, 3 V Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1075-2NF36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1075-2NP36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC Spring-type terminal
3RT1075-6AB36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AD36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AF36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AM36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AP36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AP36-3PA0
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal Aux. switch captive, DIN 50012
3RT1075-6AR36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AS36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AT36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AU36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6AV36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: conventional screw terminal
3RT1075-6LA06
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V without coil Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Main conductor: Busbar connections Drive: conventional Auxiliary conductor: Screw terminals
3RT1075-6NB36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 21-27 UC, 3 V Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1075-6NF36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1075-6NP36
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal
3RT1075-6PF35
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 96-127 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1075-6PP35
Power contactor, AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, Size S12 Busbar connections Drive: electronic with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1076-2AB36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AD36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AF36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AM36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AP36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AR36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AS36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AT36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AU36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2AV36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional Spring-type terminals
3RT1076-2NB36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 21-27.3 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC Spring-type terminals
3RT1076-2NF36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC Spring-type terminals
3RT1076-2NP36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC Spring-type terminals
3RT1076-6AB36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 23-26 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AD36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 42-48 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AF36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 110-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AM36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-220 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AP36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AP36-3PA0
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 220-240 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals Perm. mount. auxiliary switch block DIN 50012
3RT1076-6AR36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 440-480 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AS36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 500-550 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AT36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 575-600 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AU36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 240-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6AV36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 380-420 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: conventional screw terminals
3RT1076-6LA06
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V without coil Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 main conductor: Busbar connections auxiliary conductor: Screw terminals
3RT1076-6NB36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 21-27.3 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC screw terminals
3RT1076-6NF36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC screw terminals
3RT1076-6NP36
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC interface 24 V DC screw terminals
3RT1076-6PF35
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1076-6PP35
Power contactor, AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V UC Auxiliary contacts 1 NO + 1 NC 3-pole, size S12 Busbar connections Operating mechanism: solid-state with PLC / SIMOCODE interface and RLT signal
3RT1466-6AP36
Contactor, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, S10, 3-pole, 220-240 V AC/DC, with varistor, 2 NO+2 NC, Connection rail/ screw terminal
3RT1476-6AP36
Contactor, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, S12, 3-pole, 220-240 V AC/DC, with varistor, 2 NO+2 NC, Connection rail/ screw terminal
3WL1110-2..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1112-2..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
3WL1116-2..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1210-4..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=100kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1212-4..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=100kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1216-4..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=100kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1220-2..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
3WL1220-4..34-....
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=100kA at 500V frnt.conn. top/bot. dual-hole
DC link components

Braking Modules

6SL3300-1AE31-3AA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 125 KW/15 S FOR CHASSIS UNIT

6SL3300-1AE32-5AA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 250 KW/15 S FOR CHASSIS UNIT GX

6SL3300-1AE32-5BA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 250 KW/15 S FOR CHASSIS UNITS H AND J

6SL3300-1AF31-3AA0

SINAMICS Braking Module Input: 675...900 V DC Continuous power 25 kW P20 output 100 kW for chassis units Size FX and FB

6SL3300-1AF32-5AA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 860V DC OUTPUT: 250 KW/15S FOR CHASSIS UNIT GX

6SL3300-1AF32-5BA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 860V DC OUTPUT: 250 KW/15S FOR CHASSIS UNITS H AND J

6SL3300-1AH31-3AA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 1035 V DC OUTPUT: 125 KW/15 S FOR CHASSIS UNIT

6SL3300-1AH32-5AA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 1035 V DC OUTPUT: 250 KW/15 S FOR CHASSIS UNIT GX

6SL3300-1AH32-5BA0

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 1035 V DC OUTPUT: 250 KW/15 S FOR CHASSIS UNITS HX AND JX

Braking resistors

6SL3000-1BE31-3AA0

SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 600 V DC OUTPUT: 125kW/15S 100KW/20S 4,4 OHM

6SL3000-1BE32-5AA0

SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 600 V DC OUTPUT: 250KW/15S 200KW/20S 2.2 OHM

6SL3000-1BF31-3AA0

SINAMICS Braking resistor Input: 860 V DC Output: 125 kW/15S 6.8 ohm

6SL3000-1BF32-5AA0

SINAMICS Braking resistor Input: 860 V DC Output: 250kW/15S 3.4 ohm

6SL3000-1BH31-3AA0

SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 1035 V DC OUTPUT: 125 KW/15 S 9,8 OHM

6SL3000-1BH32-5AA0

SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 1035 V DC OUTPUT: 250 KW/15 S 4.9 OHM

DC link fuses
3NB1126-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1L, In: 200 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB1128-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1L, In: 250 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB1231-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2L, In: 315 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB1234-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2L, In: 400 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB1337-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3L, In: 500 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB1345-4KK11
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2345-4KK16
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 2 x NH2L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2350-4KK16
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 2 x NH3L, In: 1000 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2355-4KK16
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 2 x NH3L, In: 1400 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2357-4KK16
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 2 x NH3L, In: 1600 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2364-4KK17
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 3 x NH3L, In: 2100 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NB2366-4KK17
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 3 x NH3L, In: 2400 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator
3NC3341-1U
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3, In: 1000 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, front indicator
3NE3224
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 160 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3225
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3230-0B
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 315 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3232-0B
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 400 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3233
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3236-0MK08
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 630 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, without Indicator
3NE3334-0B
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3335
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 560 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3336
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 630 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
3NE3337-8
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, front indicator
3NE3338-8
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 800 A, aR, Un AC: 800 V, front indicator
3NE3340-8
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 900 A, aR, Un AC: 690 V, front indicator

Motor-side power components
Motor reactors

6SL3000-2AE36-1AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 315kW, 380-480V 3AC

6SL3000-2AE38-4AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 400/450 kW, 380-480V 3AC

6SL3000-2AE41-4AA0

SINAMICS motor reactor for Motor Module 710/800 kW, 380-480V 3AC

6SL3000-2AH31-0AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3PH 660-690 V, 50/60 HZ 85 A AND 100 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2AH31-5AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3PH 660-690 V, 50/60 HZ 120 A AND 150 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2AH31-8AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3PH 660-690 V, 50/60 HZ, 175 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2AH32-4AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3PH 660-690 V, 50/60 HZ, 215 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2AH32-6AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3PH 660-690 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2AH33-6AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 315kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH34-5AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 400kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH34-7AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 450kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH35-8AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 560kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH38-1AA0

SINAMICS motor reactor for Power Module/Motor Module 710/800 kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH41-0AA0

SINAMICS motor reactor for Motor Module 900kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH41-1AA0

SINAMICS motor reactor for Motor Module 1000kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2AH41-3AA0

SINAMICS motor reactor for Motor Module 1200kW, 500-690V 3AC

6SL3000-2BE32-1AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 210 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2BE32-6AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2BE33-2AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 310 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2BE33-8AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 380 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2BE35-0AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3AC 380-480V, 50/60HZ, 490A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES

6SL3000-2DE41-4DA0

SINAMICS du/dt line reactor Spare part for Motor Module 800kW, 380-480V 3AC max. cable length 100/150 m
dv/dt filter plus VPL

6SL3000-2DE32-6AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 132kW, 380-480V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DE35-0AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 250kW, 380-480V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DE38-4AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 450kW, 380-480V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DE41-4AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Motor Module 800kW, 380-480V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH31-0AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 90kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH31-5AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 132kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH32-2AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 200 kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH33-3AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 315kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH34-1AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 400kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH35-8AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 560kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH38-1AA0

SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 800kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m

6SL3000-2DH41-3AA0

SINAMICS du/dt filter plus Voltage peak limiter for Motor Module 1200kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m
dv/dt filter compact plus VPL

6SL3000-2DE32-6EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 110/132 kW, 380-480V 3AC max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DE35-0EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 160/200/250 kW, 380-480V 3AC max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DE38-4EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 315/400/450 kW, 380-480V 3AC max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DE41-4EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 380-480V 3AC 560kW SINAMICS S: 380-480V 3AC 560/710/800kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG31-0EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 660-690V 3AC 75/90kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 75/90kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG31-5EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 660-690V 3AC 110/132kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 110/132kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG32-2EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-600V 3AC 110/132kW 660-690V 3AC 160/200kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 160/200kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG33-3EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-600V 3AC 160/200kW 660-690V 3AC 250/315kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 250/315kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG34-1EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-600V 3AC 250kW 660-690V 3AC 400kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 400kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG35-8EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-600V 3AC 315/400kW 660-690V 3AC 450/560kW SINAMICS S: 500-690V 3AC 450/560kW max. cable length 100/150 m

6SL3000-2DG38-1EA0

SINAMICS DU/DT filter compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-600V 3AC 500/560kW 660-690V 3AC 710/800kW SINAMICS S: max. cable length 100/150 m 500-690 V 3AC 710/800 kW

6SL3000-2DG41-3EA0

SINAMICS du/dt filter Compact plus (integrated in the cabinet) Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 500-690V 3AC 900/1000/1200kW max. cable length 100/150 m
Sine-wave filter

6SL3000-2CE32-3AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 210 A AND 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES
6SL3000-2CE32-8AA0
SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 310 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE

6SL3000-2CE33-3AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX SINUSOIDAL FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 380 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE

6SL3000-2CE34-1AA0

SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH. 380-480V, 50/60 HZ, 490 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE

Control Units
CU320-2 Control Unit

6SL3040-1MA00-0AA0

SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 DP WITH PROFIBUS INTERFACE WITHOUT COMPACT FLASH CARD.

6SL3040-1MA01-0AA0 | 3303920709

SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 PN WITHOUT COMPACT FLASH CARD

CompactFlash card for CU320-2

6SL3054-0EH00-1BA0 | 3303920708

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7

6SL3054-0EH01-1BA0

SINAMICS S120 CompactFlash card with firmware option Extended performance Including license (Certificate of License) V4.7

6SL3054-0EJ00-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.8

6SL3054-0EJ01-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD WITH FIRMWARE OPTION PERFORMANCE-EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.8

6SL3054-0FB00-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1

6SL3054-0FB01-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD WITH FIRMWARE OPTION PERFORMANCE-EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1

6SL3054-0FB10-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1 SP1

6SL3054-0FB11-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD WITH FIRMWARE OPTION PERFORMANCE-EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1 SP1

6SL3054-0FC00-1BA0

SINAMICS S120 CompactFlash card without performance expansion incl. licensing (Certificate of License) V5.2

6SL3054-0FC01-1BA0

SINAMICS S120 CompactFlash card incl. performance expansion incl. licensing (Certificate of License) V5.2

6SL3074-0AA01-0AA0

SINAMICS S120 license (Paper) Performance extension required as of the 4th axis

6SL3074-0AA01-0AH0

SINAMICS S120 electronic license (eCoL) Performance extension required as of the 4th axis *** Download Product *** E-mail address for order is mandatory
 This product is downloadable only.

6SL3074-0AA02-0AA0

SINAMICS license (Paper) High output frequency

6SL3074-0AA02-0AH0

SINAMICS electronic license (eCoL) High output frequency *** Download Product *** E-mail address for order is mandatory
 This product is downloadable only.

6SL3074-0AA07-0AA0

SINAMICS Software license Dynamic network support for energy recovery INS power grid
For this product a successor is available 6SL3074-0AA07-0AH0

6SL3074-0AA07-0AH0

SINAMICS electronic license (eCoL) dynamic network support for energy recovery / infeed into the power grid (S01) for chassis design *** download product *** email address for order is absolutely essential
 This product is downloadable only.

6SL3074-0AA08-0AA0

SINAMICS Software license Line droop control for energy recovery INS island grid
For this product a successor is available 6SL3074-0AA08-0AH0

6SL3074-0AA08-0AH0

SINAMICS Electronic license (eCoL) Line droop control for energy recovery / infeed into the island network (S02) For power range from 1601 to 2000 kW *** Download product *** E-mail address for order is absolutely essential
 This product is downloadable only.

6SL3074-0AA10-0AA0

SINAMICS license (Paper) Safety Integrated Extended functions

6SL3074-0AA10-0AH0

SINAMICS electronic license (eCoL) Safety Integrated Extended functions *** Download Product *** E-mail address for order is mandatory

6SL3074-0AA20-0AA0

SINAMICS license (Paper) Safety Integrated Advanced

6SL3074-0AA20-0AH0

SINAMICS electronic license (eCoL) Safety Integrated Advanced *** Download Product *** E-mail address for order is mandatory
 This product is downloadable only.

6SL3077-0AA00-0AB0

SINAMICS DCC license (Paper) for DCB Extension Library as of firmware V4.6

6SL3077-0AA05-2AB0

SINAMICS Technology Extension HEM HEAT EXCHANGER MODULE SOFTWARE OPTION FROM FIRMWARE V5.1 DELIVERY OF ONE LICENSE ON PAPER

6SL3077-0AA05-2AH0

SINAMICS Technology Extension electronic license (CoL) HEM Heat Exchanger Module as of firmware V5.1 *** download product *** e-mail address for order is absolutely essential

CU310-2 Control Unit

6SL3040-1LA00-0AA0

SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 DP WITH PROFIBUS INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD

6SL3040-1LA01-0AA0

SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 PN WITH PROFINET INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD

CompactFlash card for CU310-2

6SL3054-0EH00-1BA0 | 3303920708

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7

6SL3054-0EJ00-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.8

6SL3054-0FB00-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1

6SL3054-0FB10-1BA0

SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V5.1 SP1

6SL3054-0FC00-1BA0

SINAMICS S120 CompactFlash card without performance expansion incl. licensing (Certificate of License) V5.2

6SL3074-0AA02-0AA0

SINAMICS license (Paper) High output frequency
6SL3074-0AA10-0AA0

SINAMICS license (Paper) Safety Integrated Extended functions
Supplementary system components
BOP20 Basic Operator Panel

6SL3055-0AA00-4BA0 | 3304130478

SINAMICS S120 BASIC OPERATOR PANEL BOP20 FOR ELECTRONIC CONTROLS TWO-LINE DISPLAY, 6 KEYS FOR PARAMETER SETTING AND DIAGNOSTIC INFORMATION SUITED FOR CONTROL UNITS CU305, CU310, CU320

AOP30 Advanced Operator Panel

6SL3055-0AA00-4CA5

SINAMICS operator panel AOP30 language-neutral with memory expansion for Firmware V2.4 or higher!

CBC10 CAN Communication Board

6SL3055-0AA00-2CA0

SINAMICS S120 COMMUNICATION BOARD CAN CBC10 FOR CONTROL UNIT CU320

CBE20 Communication Board

6SL3055-0AA00-2EB0

SINAMICS S120 CBE20 PROFINET MODULE TO CONNECTION ON PROFINET IO WITH 4 RJ45 PORTS WITH SWITCH FUNCTIONALITY

DMC20 DRIVE-CLiQ Hub Module

6SL3055-0AA00-6AA1

SINAMICS DRIVE-CLIQ HUB MODULE CABINET DMC20 WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE

DME20 DRIVE-CLiQ Hub Module

6SL3055-0AA00-6AB0

SINAMICS DME20 DRIVE-CLIQ MODULE EXTERNAL IP67 WITHOUT 24V SUPPLY CABLE WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE

TB30 Terminal Board

6SL3055-0AA00-2TA0 | 3304140006

SINAMICS / SIMOTION TERMINAL BOARD TB30 FOR CONTROL UNIT CU320-X AND SIMOTION D4x5-X

TM15 Terminal Module

6SL3055-0AA00-3FA0

SINAMICS TERMINAL MODULE TM15 24 DI/O; 24 V DC/0.5 A; WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE

TM31 Terminal Module

6SL3055-0AA00-3AA1 | 3304140035

SINAMICS TERMINAL MODULE TM31 ADD ON BOARD FOR SINAMICS WITH DIGITAL AND ANALOG IN- AND OUTPUTS IP20 FOR CAP RAIL MOUNTING

TM41 Terminal Module

6SL3055-0AA00-3PA1

SIMOTION / SINAMICS S120 TERMINAL MODULE CABINET TM41 WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE ADD ON BOARD FOR SINAMICS CONVERTORS WITH DIGITAL AND ANALOG IN- AND OUTPUTS PLUS INCREMENTAL ENCODER SIMULATION

TM54F Terminal Module

6SL3055-0AA00-3BA0

SINAMICS S120 TERMINAL MODULE CABINET TM54F WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE ADD ON BOARD FOR SINAMICS CONVERTORS WITH FAIL-SAFE IN- AND OUTPUTS

TM120 Terminal Module

6SL3055-0AA00-3KA0

SINAMICS TERMINAL MODULE CABINET TM120 WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE ADD ON BOARD FOR SINAMICS CONVERTERS PTC- and KTY-analog inputs with safe electrical isolation

TM150 Terminal Module

6SL3055-0AA00-3LA0

SINAMICS TM150 Terminal Module Additional module for Temperature evaluation for G130/G150, S120/S150, GM150/GL150, SM120/SM150, SL150 and SINAMICS DCM

VSM10 Voltage Sensing Module

6SL3053-0AA00-3AA1

SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10

Safe Brake Adapter SBA

6SL3355-2DX00-1AA0

Safe Brake Adapter 230 V AC/2 A for safe brake control

Encoder system connection
SMC10 Sensor Module Cabinet-Mounted

6SL3055-0AA00-5AA3

SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC10 SENSOR BOARD FOR EVALUATION OF A RESOLVER WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE

SMC20 Sensor Module Cabinet-Mounted

6SL3055-0AA00-5BA3 | 3304130732

SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC20 BOARD FOR EVALUATION OF INCREMENTAL ENCODER: SIN/COS 1VPP ABSOLUTE ENCODER: ENDAT WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE 30 MM WIDTH

SMC30 Sensor Module Cabinet-Mounted

6SL3055-0AA00-5CA2 | 3304140022

SINAMICS SMC30 Sensor Module For incremental encoder: TTL/HTL or combi-encoder SSI with incremental tracks or encoder SSI without incremental signals/ without DRIVE-CLiQ cable 30 mm overall width
Gọi điện thoại