Biến tần | Inverters

Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S150 Converter Cabinet Units

Tủ biến tần SINAMICS S150 đặc biệt phù hợp với tất cả các ổ trục đơn tốc độ thay đổi với yêu cầu hiệu suất cao, tức là các ổ với: Yêu cầu động lực học cao, Chu kỳ phanh thường xuyên và mức năng lượng phanh cao, Hoạt động góc phần tư. SINAMICS S150 cung cấp khả năng kiểm soát tốc độ hiệu suất cao với độ chính xác tuyệt vời và phản ứng động cao... Các thành phần Line và Motor-side cũng như các thiết bị giám sát bổ sung có thể được lắp đặt trong tủ biến tần. Một loạt các thành phần cơ điện cho phép hệ thống truyền động được tối ưu hóa riêng để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Tất cả model các Mô-đun Dòng biến tần SINAMICS S150 Converter Cabinet Units
SINAMICS S150 Converter Cabinet Units
Converter cabinet units

6SL3710-7LE32-1AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 110kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE32-6AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 132kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE33-1AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 160kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE33-8AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 200kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE35-0AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 250kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE36-1AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 315kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE37-5AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 400kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE38-4AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 450kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE41-0AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 560kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE41-2AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 710kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LE41-4AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 380-480V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 800kW @ 480V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG28-5AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 75kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG31-0AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 90kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG31-2AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 110kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG31-5AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 132kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG31-8AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 160kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG32-2AA3
SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 200kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG32-6AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 250kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG33-3AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 315kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG34-1AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 400kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG34-7AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 450kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG35-8AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 560kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG37-4AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 710kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG38-1AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 800kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG38-8AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 900kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG41-0AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 1000kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3

6SL3710-7LG41-3AA3

SINAMICS S150 Converter cabinet unit, AC/AC with CIM+CU320-2 500-690V 3AC, 50/60 Hz Type rating: 1200kW @ 690V pulsed infeed with energy recovery Version A, incl. EMC filter 2nd environment, Category C3
Gọi điện thoại