Khởi động mềm 200-690V 315A 110-250VAC Screw Siemens 3RW5545-6HA16

Khởi động mềm 200-690V 315A 110-250VAC Screw Siemens 3RW5545-6HA16

348
Nhà sản xuất: Siemens;    Xuất xứ: Germany
Giá sỉ:Giá tốt nhất xem...0909186879 dienelectrics@gmail.com
Khuyến mãi:Có Discount
Bảo hành:12 Tháng (Chính hãng)
Thanh toán:C.O.D / Bảo lãnh TT / Link hoạt
Vận chuyển:Miễn phí Tp.HCM, vùng lân cận
Thông tin nổi bật

Khởi động mềm 200-690V 315A 110-250VAC Screw Siemens 3RW5545-6HA16

 
Product
Article Number (Market Facing Number) 3RW55456HA16 | 3RW55456HA16
Product Description SIRIUS soft starter 200-690 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals
Product family 3RW55 soft starters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Price Group UYX
List Price Show prices
Customer Price Show prices
Metal Factor LAO-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Standard lead time ex-works 20 Day/Days
Net Weight (lb) 25.353 lb
Packaging Dimension 12.913 x 19.764 x 13.307
Package size unit of measure Inch
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Additional Product Information
EAN 4047621041612
UPC Not available
Commodity Code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Product Group 4982
Group Code R711
Country of origin Czech Republic
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 02/15/2018
Returnable Yes
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)
2-methyl-1-(4-methyl... CAS-No. 71868-10-5 > 0, 1 % (w / w)
Dicyclohexyl phthala... CAS-No. 84-61-7 > 0, 1 % (w / w)
Dibutylbis(pentane-2... CAS-No. 22673-19-4 > 0, 1 % (w / w)
Dodecamethylcyclohex... CAS-No. 540-97-6 > 0, 1 % (w / w)
Classifications
 
  Version Classification
eClass 12 27-37-09-07
eClass 6 27-37-09-07
eClass 7.1 27-37-09-07
eClass 8 27-37-09-07
eClass 9 27-37-09-07
eClass 9.1 27-37-09-07
ETIM 7 EC000640
ETIM 8 EC000640
IDEA 4 4740
UNSPSC 15 39-12-15-21


- Tài liệu kỹ thuật ở đây.


Tham khảo thêm các model khác cùng loại:
3RW55131HA04 | 3RW55131HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW55131HA05 | 3RW55131HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW55131HA14 | 3RW55131HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals

3RW55131HA15 | 3RW55131HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals

3RW55133HA04 | 3RW55133HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW55133HA05 | 3RW55133HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW55133HA14 | 3RW55133HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals

3RW55133HA15 | 3RW55133HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 13 A, 110-250 V AC spring-type terminals

3RW55141HA04 | 3RW55141HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW55141HA05 | 3RW55141HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW55141HA14 | 3RW55141HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals

3RW55141HA15 | 3RW55141HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals

3RW55143HA04 | 3RW55143HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW55143HA05 | 3RW55143HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55143HA14 | 3RW55143HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55143HA15 | 3RW55143HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55151HA04 | 3RW55151HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55151HA05 | 3RW55151HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55151HA14 | 3RW55151HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55151HA15 | 3RW55151HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55153HA04 | 3RW55153HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55153HA05 | 3RW55153HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55153HA14 | 3RW55153HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55153HA15 | 3RW55153HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55161HA04 | 3RW55161HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55161HA05 | 3RW55161HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55161HA14 | 3RW55161HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55161HA15 | 3RW55161HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55163HA04 | 3RW55163HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55163HA05 | 3RW55163HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55163HA14 | 3RW55163HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55163HA15 | 3RW55163HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 32 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55171HA04 | 3RW55171HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55171HA05 | 3RW55171HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55171HA14 | 3RW55171HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55171HA15 | 3RW55171HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55173HA04 | 3RW55173HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55173HA05 | 3RW55173HA05
SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55173HA14 | 3RW55173HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55173HA15 | 3RW55173HA15
SIRIUS soft starter 200-600 V 38 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55211HA06 | 3RW55211HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 25 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55211HA16 | 3RW55211HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55213HA06 | 3RW55213HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 25 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55213HA16 | 3RW55213HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 25 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55241HA04 | 3RW55241HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55241HA06 | 3RW55241HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 47 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55241HA14 | 3RW55241HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55241HA16 | 3RW55241HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55243HA04 | 3RW55243HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55243HA06 | 3RW55243HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 47 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55243HA14 | 3RW55243HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55243HA16 | 3RW55243HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 47 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55251HA04 | 3RW55251HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55251HA06 | 3RW55251HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 63 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55251HA14 | 3RW55251HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55251HA16 | 3RW55251HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55253HA04 | 3RW55253HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55253HA06 | 3RW55253HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 63 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55253HA14 | 3RW55253HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55253HA16 | 3RW55253HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 63 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55261HA04 | 3RW55261HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55261HA06 | 3RW55261HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 77 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55261HA14 | 3RW55261HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55261HA16 | 3RW55261HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55263HA04 | 3RW55263HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55263HA06 | 3RW55263HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 77 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55263HA14 | 3RW55263HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55263HA16 | 3RW55263HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55271HA04 | 3RW55271HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55271HA06 | 3RW55271HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 93 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55271HA14 | 3RW55271HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55271HA16 | 3RW55271HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55273HA04 | 3RW55273HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55273HA06 | 3RW55273HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 93 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55273HA14 | 3RW55273HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55273HA16 | 3RW55273HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 93 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55342HA04 | 3RW55342HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55342HA06 | 3RW55342HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55342HA14 | 3RW55342HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55342HA16 | 3RW55342HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55346HA04 | 3RW55346HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55346HA06 | 3RW55346HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55346HA14 | 3RW55346HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55346HA16 | 3RW55346HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55352HA04 | 3RW55352HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55352HA06 | 3RW55352HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 143 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55352HA14 | 3RW55352HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55352HA16 | 3RW55352HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 143 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55356HA04 | 3RW55356HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55356HA06 | 3RW55356HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55356HA14 | 3RW55356HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55356HA16 | 3RW55356HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55362HA04 | 3RW55362HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55362HA06 | 3RW55362HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 171 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55362HA14 | 3RW55362HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55362HA16 | 3RW55362HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 171 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55366HA04 | 3RW55366HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55366HA06 | 3RW55366HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 171 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55366HA14 | 3RW55366HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55366HA16 | 3RW55366HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55432HA04 | 3RW55432HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55432HA06 | 3RW55432HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 210 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55432HA14 | 3RW55432HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55432HA16 | 3RW55432HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 210 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55436HA04 | 3RW55436HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55436HA06 | 3RW55436HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 210 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55436HA14 | 3RW55436HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55436HA16 | 3RW55436HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55442HA04 | 3RW55442HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55442HA06 | 3RW55442HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 250 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55442HA14 | 3RW55442HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55442HA16 | 3RW55442HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 250 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55446HA04 | 3RW55446HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55446HA06 | 3RW55446HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 250 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55446HA14 | 3RW55446HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55446HA16 | 3RW55446HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55452HA04 | 3RW55452HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55452HA06 | 3RW55452HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 315 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55452HA14 | 3RW55452HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55452HA16 | 3RW55452HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 315 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55456HA04 | 3RW55456HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55456HA06 | 3RW55456HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 315 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55456HA14 | 3RW55456HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55456HA16 | 3RW55456HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55462HA04 | 3RW55462HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55462HA06 | 3RW55462HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 370 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55462HA14 | 3RW55462HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55462HA16 | 3RW55462HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55466HA04 | 3RW55466HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55466HA06 | 3RW55466HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 370 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55466HA14 | 3RW55466HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55466HA16 | 3RW55466HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55472HA04 | 3RW55472HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55472HA06 | 3RW55472HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 470 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55472HA14 | 3RW55472HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55472HA16 | 3RW55472HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 470 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55476HA04 | 3RW55476HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55476HA06 | 3RW55476HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55476HA14 | 3RW55476HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55476HA16 | 3RW55476HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55482HA04 | 3RW55482HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55482HA06 | 3RW55482HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 570 A, 24 V AC/DC spring-type terminals
3RW55482HA14 | 3RW55482HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55482HA16 | 3RW55482HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 570 A, 110-250 V AC spring-type terminals
3RW55486HA04 | 3RW55486HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55486HA06 | 3RW55486HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 570 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55486HA14 | 3RW55486HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55486HA16 | 3RW55486HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55522HA04 | 3RW55522HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 630 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55522HA06 | 3RW55522HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 630 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55522HA14 | 3RW55522HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 630 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55522HA16 | 3RW55522HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 630 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55526HA04 | 3RW55526HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 630 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55526HA06 | 3RW55526HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 630 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55526HA14 | 3RW55526HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 630 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55526HA16 | 3RW55526HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 630 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55532HA04 | 3RW55532HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 720 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55532HA06 | 3RW55532HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 720 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55532HA14 | 3RW55532HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 720 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55532HA16 | 3RW55532HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 720 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55536HA04 | 3RW55536HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 720 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55536HA06 | 3RW55536HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 720 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55536HA14 | 3RW55536HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 720 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55536HA16 | 3RW55536HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 720 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55542HA04 | 3RW55542HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55542HA06 | 3RW55542HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55542HA14 | 3RW55542HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55542HA16 | 3RW55542HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55546HA04 | 3RW55546HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55546HA06 | 3RW55546HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55546HA14 | 3RW55546HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55546HA16 | 3RW55546HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55562HA04 | 3RW55562HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55562HA06 | 3RW55562HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55562HA14 | 3RW55562HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55562HA16 | 3RW55562HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55566HA04 | 3RW55566HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55566HA06 | 3RW55566HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55566HA14 | 3RW55566HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55566HA16 | 3RW55566HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55582HA04 | 3RW55582HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55582HA06 | 3RW55582HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
3RW55582HA14 | 3RW55582HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55582HA16 | 3RW55582HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
3RW55586HA04 | 3RW55586HA04
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55586HA06 | 3RW55586HA06
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW55586HA14 | 3RW55586HA14
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals
3RW55586HA16 | 3RW55586HA16
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals
Sản phẩm cùng loại
Tụ chống sét Varistor (MOVs)là gì? Nguyên lý hoạt động (Wiki)Tụ chống sét ( Varistor hoặc Metal Varistor Oxit (MOV)) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện chống lại sự đột biến điện áp
Hãy xem RCCB và ELCB cứu bạn thoát chết vì điện giựt thế nào!Hãy xem tầm qua trong của RCCB và ELCB trong việc cứu nạn nhân bị điện giựt thoát chết như thế nào..
Wiki - Tìm hiểu về lắp đặt hệ thống điện trong nhà máy, tòa nhà...Lắp điện là lắp đặt, đấu nối hệ thống dây, cáp điện động lực, điều khiển, truyền thông và chác thiết bị liên quan như thiết bị chuyển mạch (CB), tủ điện
Programmable logic controller
A programmable logic controller (PLC), or programmable controller is an industrial digital computer which has been ruggedisedand adapted for the control of
White paper về Lý thuyết điều khiển tự độngLý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của
Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)Điều khiển quá trình (PLC) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các
10 Dự báo về Internet Of Things (IoT) năm 2018Trong một báo cáo mới, dự đoán năm 2018: IoT chuyển từ thử nghiệm sang kinh doanh quy mô, Forrester Research dự đoán rằng IoT sẽ trở thành xương sống của
Top 15 Loại cảm biến Sensor được dùng nhiều trong các thiết bị IoTNền tảng IoT hoạt động và cung cấp các dạng thông minh và dữ liệu có giá trị với việc sử dụng nhiều cảm biến khác nhau. Chúng phục vụ để thu
HVAC control system
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) equipment needs a control system to regulate the operation of a heating and/or air
Năng lượng tương lai: Photovoltaic hay Hydrogen?Hydrogen là một nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nguyên tố khác trên địa cầu. Nhưng hydrogen không hiện diện dưới dạng nguyên tử hay
Năng lượng tái tạo : Một loại ắc quy mới nhiều hứa hẹnNăng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có một nhược điểm căn bản, đó là không ổn định. Chúng chỉ vận hành khi có
Chất thải từ người là năng lượng tương lai?BBC Future - Hành tinh của chúng ta gặp một vấn đề. Con người, như tất cả các sinh vật sống khác, thải ra rất nhiều những chất thải không dễ chịu
Tin vui cho phái đẹp: Robot Spermbot có thể giúp điều trị ung thư cổ tử cungKhi robot sinh học này phát hiện ra khối u, bốn cánh tay trên cấu trúc vi mô tự động uốn cong, giải phóng tế bào tinh trùng, xâm
Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI)?
Trí thông minh nhân tạo (AI) là khả năng của một chương trình máy tính hoặc một máy tính để suy nghĩ và học hỏi. Nó
Bạn Biết Có Bao Nhiêu Loại Robot - ROBOTPARK
Các loại Robot là gì? Dưới đây là các loại robot của hệ thống vận động. Chúng tôi sẽ kiểm tra các loại này một cách
Gọi điện thoại