Trang chủ » Siemens

SIEMENS AG

Hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu, các trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở Berlin và München. Công ty này có 6 lĩnh vực kinh doanh: tự động hóa & điều khiển, điện lực, vận tải, y tế, thông tin và liên lạc và chiếu sáng. Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Siemens tổ chức lại thành 3 nhóm: công nghiệp, năng lượng, chăm sóc y tế với 15 phân ban. Trên khắp thế giới, Siemens có nhiều công ty con và sử dụng khoảng 480.000 nhân công ở 90 quốc gia và có doanh số toàn cầu đạt 72,488 tỷ Euro trong năm tài chính 2007. Siemens AG được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt và đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York từ ngày 12 tháng 3 năm.
Đọc thêm
 

Danh mục sản phẩm

Drive technology

 

Automation technology

Automation systems
SIMATIC Industrial Automation Systems
Controllers
LOGO! logic module
LOGO! basic modules with display: 6ED1052-1CC08-0BA0, 6ED1052-1FB08-0BA0, 6ED1052-1HB08-0BA0, 6ED1052-1MD08-0BA0
LOGO! basic modules without display: 6ED1052-2CC08-0BA0, 6ED1052-2FB08-0BA0, 6ED1052-2HB08-0BA0, 6ED1052-2MD08-0BA0
LOGO! expansion modules: 6ED1055-1CB00-0BA2, 6ED1055-1CB10-0BA2, 6ED1055-1FB00-0BA2, 6ED1055-1FB10-0BA2, 6ED1055-1HB00-0BA2, 6ED1055-1MA00-0BA2, 6ED1055-1MB00-0BA2, 6ED1055-1MD00-0BA2, 6ED1055-1MM00-0BA2, 6ED1055-1NB10-0BA2

LOGO! communication modules
LOGO! CMK2000 communication module: 6BK1700-0BA20-0AA0
LOGO! CSM unmanaged: 6GK7177-1FA10-0AA0, 6GK7177-1MA20-0AA0
LOGO! CMR (wireless communication): 6GK7142-7BX00-0AX0, 6GK7142-7EX00-0AX0
AS-Interface connection for LOGO!: 3RK1400-0CE10-0AA2
 
LOGO!Power
1-phase, 5 V DC: 6EP3310-6SB00-0AY0, 6EP3311-6SB00-0AY0
1-phase, 12 V DC: 6EP3320-6SB00-0AY0, 6EP3321-6SB00-0AY0, 6EP3322-6SB00-0AY0
1-phase, 15 V DC: 6EP3321-6SB10-0AY0, 6EP3322-6SB10-0AY0
1-phase, 24 V DC: 6EP3330-6SB00-0AY0, 6EP3331-6SB00-0AY0, 6EP3332-6SB00-0AY0, 6EP3333-6SB00-0AY0

LOGO! Software: 6ED1058-0BA08-0YA1

LOGO! accessories
LOGO!Contact switching module: 6ED1057-4CA00-0AA0, 6ED1057-4EA00-0AA0
LOGO! mounting kits: 6AG1057-1AA00-0AA2, 6AG1057-1AA00-0AA3

SIPLUS LOGO!
SIPLUS LOGO! basic modules with display: 6AG1052-1CC08-7BA0, 6AG1052-1FB08-7BA0, 6AG1052-1HB08-7BA0, 6AG1052-1MD08-7BA0
SIPLUS LOGO! basic modules without display: 6AG1052-2CC08-7BA0, 6AG1052-2FB08-7BA0, 6AG1052-2HB08-7BA0, 6AG1052-2MD08-7BA0
SIPLUS LOGO! expansion modules: 6AG1055-1CB00-7BA2, 6AG1055-1FB00-7BA2, 6AG1055-1HB00-7BA2, 6AG1055-1MA00-7BA2, 6AG1055-1MB00-7BA2, 6AG1055-1MD00-7BA2, 6AG1055-1MM00-7BA2, 6AG1055-1NB10-7BA2

SIPLUS LOGO!Power: 6AG1331-6SB00-7AY0, 6AG1332-6SB00-7AY0, 6AG1333-6SB00-7AY0

SIPLUS LOGO! Accessories: LOGO! mounting kits: 6AG1057-1AA00-0AA2, 6AG1057-1AA00-0AA3
 
Basic Controllers S7-1200
Central processing units
Standard CPUs
CPU 1211C: 6ES7211-1AE40-0XB0, 6ES7211-1BE40-0XB0, 6ES7211-1HE40-0XB0
CPU 1212C: 6ES7212-1AE40-0XB0, 6ES7212-1BE40-0XB0, 6ES7212-1HE40-0XB0
CPU 1214C: 6ES7214-1AG40-0XB0, 6ES7214-1BG40-0XB0, 6ES7214-1HG40-0XB0
CPU 1215C: 6ES7215-1AG40-0XB0, 6ES7215-1BG40-0XB0, 6ES7215-1HG40-0XB0
CPU 1217C: 6ES7217-1AG40-0XB0

SIPLUS standard CPUs
SIPLUS CPU 1211C: 6AG1211-1AE31-4XB0
SIPLUS CPU 1212C: 6AG1212-1AE40-2XB0, 6AG1212-1AE40-4XB0, 6AG1212-1BE40-2XB0, 6AG1212-1BE40-4XB0, 6AG1212-1HE40-2XB0, 6AG1212-1HE40-4XB0

SIPLUS CPU 1214C: 6AG1214-1AG40-2XB0, 6AG1214-1AG40-4XB0, 6AG1214-1AG40-5XB0, 6AG1214-1BG40-2XB0, 6AG1214-1BG40-4XB0, 6AG1214-1BG40-5XB0, 6AG1214-1HG40-2XB0, 6AG1214-1HG40-4XB0, 6AG1214-1HG40-5XB0

SIPLUS CPU 1215C: 6AG1215-1AG40-2XB0, 6AG1215-1AG40-4XB0, 6AG1215-1AG40-5XB0, 6AG1215-1BG40-2XB0, 6AG1215-1BG40-4XB0, 6AG1215-1BG40-5XB0, 6AG1215-1HG40-2XB0, 6AG1215-1HG40-4XB0, 6AG1215-1HG40-5XB0
 
Fail-safe CPUs: 6ES7212-1AF40-0XB0, 6ES7212-1HF40-0XB0, 6ES7214-1AF40-0XB0, 6ES7214-1HF40-0XB0, 6ES7215-1AF40-0XB0, 6ES7215-1HF40-0XB0
SIPLUS fail-safe CPUs: 6AG1214-1AF40-5XB0, 6AG1214-1HF40-5XB0, 6AG1215-1AF40-5XB0

I/O modules
Digital modules
SM 1221 digital input modules: 6ES7221-1BF32-0XB0, 6ES7221-1BH32-0XB0
SB 1221 digital input modules: 6ES7221-3AD30-0XB0, 6ES7221-3BD30-0XB0
SM 1222 digital output modules: 6ES7222-1BF32-0XB0, 6ES7222-1BH32-0XB0, 6ES7222-1BH32-1XB0, 6ES7222-1HF32-0XB0, 6ES7222-1HH32-0XB0, 6ES7222-1XF32-0XB0

SB 1222 digital output modules: 6ES7222-1AD30-0XB0, 6ES7222-1BD30-0XB0
SM 1223 digital input/output modules: 6ES7223-1BH32-0XB0, 6ES7223-1BL32-0XB0, 6ES7223-1BL32-1XB0, 6ES7223-1PH32-0XB0, 6ES7223-1PL32-0XB0, 6ES7223-1QH32-0XB0

SB 1223 digital input/output modules: 6ES7223-0BD30-0XB0, 6ES7223-3AD30-0XB0, 6ES7223-3BD30-0XB0

SIPLUS digital modules
SIPLUS SM 1221 digital input modules: 6AG1221-1BF32-2XB0, 6AG1221-1BF32-4XB0, 6AG1221-1BH32-2XB0, 6AG1221-1BH32-4XB0
SIPLUS SB 1221 digital input modules: 6AG1221-3AD30-5XB0, 6AG1221-3BD30-5XB0

SIPLUS SM 1222 digital output modules: 6AG1222-1BF32-2XB0, 6AG1222-1BF32-4XB0, 6AG1222-1BH32-2XB0, 6AG1222-1BH32-4XB0, 6AG1222-1HF32-2XB0, 6AG1222-1HF32-4XB0, 6AG1222-1HH32-2XB0, 6AG1222-1HH32-4XB0, 6AG1222-1XF32-2XB0, 6AG1222-1XF32-4XB0

SIPLUS SB 1222 digital output modules: 6AG1222-1AD30-5XB0, 6AG1222-1BD30-5XB0
SIPLUS SM 1223 digital input/output modules: 6AG1223-1BH32-2XB0, 6AG1223-1BH32-4XB0, 6AG1223-1BL32-2XB0, 6AG1223-1BL32-4XB0, 6AG1223-1PH32-2XB0, 6AG1223-1PH32-4XB0, 6AG1223-1PL32-2XB0, 6AG1223-1PL32-4XB0, 6AG1223-1QH32-2XB0, 6AG1223-1QH32-4XB0

SIPLUS SB 1223 digital input/output modules: 6AG1223-0BD30-4XB0, 6AG1223-0BD30-5XB0, 6AG1223-3AD30-5XB0, 6AG1223-3BD30-5XB0

Analog modules
SM 1231 analog input modules: 6ES7231-4HD32-0XB0, 6ES7231-4HF32-0XB0, 6ES7231-5ND32-0XB0
SB 1231 analog input modules: 6ES7231-4HA30-0XB0
SM 1232 analog output modules: 6ES7232-4HB32-0XB0, 6ES7232-4HD32-0XB0
SB 1232 analog output modules: 6ES7232-4HA30-0XB0
SM 1234 analog input/output modules: 6ES7234-4HE32-0XB0
SM 1231 thermocouple module: 6ES7231-5QD32-0XB0, 6ES7231-5QF32-0XB0
SB 1231 thermocouple signal board: 6ES7231-5QA30-0XB0
SM 1231 RTD signal module: 6ES7231-5PD32-0XB0, 6ES7231-5PF32-0XB0
SB 1231 RTD signal board: 6ES7231-5PA30-0XB0
SM 1238 Energy Meter 480 V AC analog input modules: 6ES7238-5XA32-0XB0

SIPLUS analog modules
SIPLUS SM 1231 analog input modules: 6AG1231-4HD32-4XB0, 6AG1231-4HF32-4XB0, 6AG1231-5ND32-4XB0
SIPLUS SM 1232 analog output modules: 6AG1232-4HB32-4XB0, 6AG1232-4HD32-2XB0, 6AG1232-4HD32-4XB0
SIPLUS SB 1232 analog output modules: 6AG1232-4HA30-4XB0, 6AG1232-4HA30-5XB0
SIPLUS SM 1234 analog input/output modules: 6AG1234-4HE32-2XB0, 6AG1234-4HE32-4XB0
SIPLUS SM 1231 thermocouple modules: 6AG1231-5QD32-4XB0, 6AG1231-5QF32-4XB0
SIPLUS RTD SM 1231 signal modules: 6AG1231-5PD32-2XB0, 6AG1231-5PD32-4XB0, 6AG1231-5PF32-2XB0, 6AG1231-5PF32-4XB0
SIPLUS RTD-Signal Board SB 1231: 6AG1231-5PA30-5XB0

Special modules
SM 1278 4xIO-Link Master: 6ES7278-4BD32-0XB0
SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master: 6AG1278-4BD32-2XB0, 6AG1278-4BD32-4XB0
SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring: 6AT8007-1AA10-0AA0
SIM 1274 simulators: 6ES7274-1XA30-0XA0, 6ES7274-1XF30-0XA0, 6ES7274-1XH30-0XA0, 6ES7274-1XK30-0XA0
BB 1297 battery board: 6ES7297-0AX30-0XA0
SIWAREX WP231: 7MH4960-2AA01
SIWAREX WP241: 7MH4960-4AA01
SIWAREX WP251: 7MH4960-6AA01, A5E42954869A, A5E42954877A
 
Communication
CM 1241 communication module: 6ES7241-1AH32-0XB0, 6ES7241-1CH32-0XB0
CB 1241 RS 485 communication board: 6ES7241-1CH30-1XB0
CM 1242-5: 6GK7242-5DX30-0XE0
CM 1243-2: 3RK7243-2AA30-0XB0
DCM 1271 data decoupling module: 3RK7271-1AA30-0AA0
CM 1243-5: 6GK7243-5DX30-0XE0
CSM 1277 unmanaged: 6AG1277-1AA10-4AA0, 6GK7277-1AA10-0AA0
CP 1243-1: 6GK7243-1BX30-0XE0
CP 1242-7 GPRS: 6GK7242-7KX31-0XE0
CP 1243-7 LTE: 6GK7243-7KX30-0XE0, 6GK7243-7SX30-0XE0
CP 1243-8 IRC: 6GK7243-8RX30-0XE0
SIMATIC RF120C: 6GT2002-0LA00

SIPLUS communication
SIPLUS CM 1241 communication modules: 6AG1241-1AH32-2XB0, 6AG1241-1AH32-4XB0, 6AG1241-1CH32-2XB0, 6AG1241-1CH32-4XB0
SIPLUS CB 1241 communication board RS 485: 6AG1241-1CH30-5XB1
SIPLUS CM 1242-5 communication modules: 6AG1242-5DX30-2XE0
SIPLUS CM 1243-2 communication modules: 6AG1243-2AA30-7XB0
SIPLUS CP 1243-1 communication modules: 6AG1243-1BX30-2AX0
SIPLUS CM 1243-5 communication modules: 6AG1243-5DX30-2XE0
SIPLUS NET CSM 1277: 6AG1277-1AA10-4AA0

Fail-safe I/O Modules
SM 1226 fail-safe digital input: 6ES7226-6BA32-0XB0
SM 1226 fail-safe digital output: 6ES7226-6DA32-0XB0
SM 1226 fail-safe relay output: 6ES7226-6RA32-0XB0
 
SIPLUS Fail-safe digital inputs and outputs
SIPLUS SM 1226 fail-safe digital input: 6AG1226-6BA32-5XB0
SIPLUS SM 1226 fail-safe digital output: 6AG1226-6DA32-5XB0
SIPLUS SM 1226 fail-safe relay output: 6AG1226-6RA32-5XB0
 
Power supplies
1-phase, 24 V DC (for S7-1200): 6EP1332-1SH71
SIPLUS power supplies: 1-phase, 24 V DC (for SIPLUS S7-1200): 6AG1332-1SH71-4AA0, 6AG1332-1SH71-7AA0

Operator control and monitoring
Standard devices 2nd Generation: 6AV2123-2DB03-0AX0, 6AV2123-2GA03-0AX0, 6AV2123-2GB03-0AX0, 6AV2123-2JB03-0AX0, 6AV2123-2MA03-0AX0, 6AV2123-2MB03-0AX0, 6AV2132-0HA00-0AA1, 6AV2132-0KA00-0AA1, 6AV2132-3GB00-0AA1

Standard devices 1st Generation: 6AV6647-0AA11-3AX0, 6AV6647-0AB11-3AX0, 6AV6647-0AC11-3AX0, 6AV6647-0AD11-3AX0, 6AV6647-0AE11-3AX0, 6AV6647-0AF11-3AX0, 6AV6647-0AG11-3AX0, 6AV6647-0AH11-3AX0, 6AV6647-0AJ11-3AX0, 6AV6647-0AK11-3AX0

Comfort Panels Standard devices: 6AV2124-0GC01-0AX0, 6AV2124-0JC01-0AX0, 6AV2124-0MC01-0AX0, 6AV2124-0QC02-0AX1, 6AV2124-0UC02-0AX1, 6AV2124-0XC02-0AX1, 6AV2124-1DC01-0AX0, 6AV2124-1GC01-0AX0, 6AV2124-1JC01-0AX0, 6AV2124-1MC01-0AX0, 6AV2124-1QC02-0AX1, 6AV2124-2DC01-0AX0

​SIPLUS operator control and monitoring
SIPLUS Basic Panels (2nd Generation): 6AG1123-2DB03-2AX0, 6AG1123-2GA03-2AX0, 6AG1123-2GB03-2AX0, 6AG1123-2JB03-2AX0, 6AG1123-2MA03-2AX0, 6AG1123-2MB03-2AX0

SIPLUS Basic Panels (1st Generation): 6AG1647-0AA11-2AX0, 6AG1647-0AD11-2AX0, 6AG1647-0AE11-4AX0, 6AG1647-0AF11-4AX0, 6AG1647-0AG11-4AX0, 6AG1647-0AH11-2AX0

SIPLUS Comfort Panels Standard: 6AG1124-0GC01-4AX0, 6AG1124-0JC01-4AX0, 6AG1124-0MC01-4AX0, 6AG1124-0QC02-4AX1, 6AG1124-0UC02-4AX1, 6AG1124-0XC02-4AX1, 6AG1124-1DC01-4AX0, 6AG1124-1GC01-4AX0, 6AG1124-1JC01-4AX0, 6AG1124-1MC01-4AX0
 
Add-on products from third-party manufacturers: SIMATIC S7-1200 CM CANopen
Software
 
Advanced Controllers
S7-1500
Central processing units
Standard CPUs
CPU 1511-1 PN: 6ES7511-1AK02-0AB0
CPU 1513-1 PN: 6ES7513-1AL02-0AB0
CPU 1515-2 PN: 6ES7515-2AM01-0AB0
CPU 1516-3 PN/DP: 6ES7516-3AN01-0AB0
CPU 1517-3 PN/DP: 6ES7517-3AP00-0AB0
CPU 1518-4 PN/DP: 6ES7518-4AP00-0AB0
CPU 1518-4 PN/DP MFP: 6ES7518-4AX00-1AC0

SIPLUS standard CPUs
SIPLUS CPU 1511-1 PN: 6AG1511-1AK02-2AB0, 6AG1511-1AK02-7AB0
SIPLUS CPU 1513-1 PN: 6AG1513-1AL02-2AB0, 6AG1513-1AL02-7AB0
SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP: 6AG1516-3AN01-2AB0, 6AG1516-3AN01-7AB0
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP: 6AG1518-4AP00-4AB0
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP: 6AG1518-4AX00-4AC0
 
Compact CPUs
CPU 1511C-1 PN: 6ES7511-1CK01-0AB0
CPU 1512C-1 PN: 6ES7512-1CK01-0AB0
 
Fail-safe CPUs
CPU 1511F-1 PN: 6ES7511-1FK02-0AB0
CPU 1513F-1 PN: 6ES7513-1FL02-0AB0
CPU 1515F-2 PN: 6ES7515-2FM01-0AB0
CPU 1516F-3 PN/DP: 6ES7516-3FN01-0AB0
CPU 1517F-3 PN/DP: 6ES7517-3FP00-0AB0
CPU 1518F-4 PN/DP: 6ES7518-4FP00-0AB0
CPU 1518F-4 PN/DP MFP: 6ES7518-4FX00-1AC0

SIPLUS fail-safe CPUs
SIPLUS CPU 1511F-1 PN: 6AG1511-1FK01-2AB0
SIPLUS CPU 1513F-1 PN: 6AG1513-1FL01-2AB0
SIPLUS CPU 1515F-2 PN: 6AG1515-2FM01-2AB0
SIPLUS CPU 1516F-3 PN/DP: 6AG1516-3FN01-2AB0
SIPLUS CPU 1518F-4 PN/DP: 6AG1518-4FP00-4AB0
 
Redundant CPUs
CPU 1513R-1 PN: 6ES7513-1RL00-0AB0
CPU 1515R-2 PN: 6ES7515-2RM00-0AB0
CPU 1517H-3 PN: 6ES7500-0HP00-0AB0, 6ES7517-3HP00-0AB0
 
Technology CPUs
CPU 1511T-1 PN: 6ES7511-1TK01-0AB0
CPU 1511TF-1 PN: 6ES7511-1UK01-0AB0
CPU 1515T-2 PN: 6ES7515-2TM01-0AB0
CPU 1515TF-2 PN: 6ES7515-2UM01-0AB0
CPU 1516T-3 PN/DP: 6ES7516-3TN00-0AB0
CPU 1516TF-3 PN/DP: 6ES7516-3UN00-0AB0
CPU 1517T-3 PN/DP: 6ES7517-3TP00-0AB0
CPU 1517TF-3 PN/DP: 6ES7517-3UP00-0AB0
 
I/O modules
Digital modules
SM 521 digital input modules: 6ES7521-1BH00-0AB0, 6ES7521-1BH10-0AA0, 6ES7521-1BH50-0AA0, 6ES7521-1BL00-0AB0, 6ES7521-1BL10-0AA0, 6ES7521-1FH00-0AA0, 6ES7521-7EH00-0AB0

SM 522 digital output modules: 6ES7522-1BF00-0AB0, 6ES7522-1BH01-0AB0, 6ES7522-1BH10-0AA0, 6ES7522-1BL01-0AB0, 6ES7522-1BL10-0AA0, 6ES7522-5EH00-0AB0, 6ES7522-5FF00-0AB0, 6ES7522-5FH00-0AB0, 6ES7522-5HF00-0AB0, 6ES7522-5HH00-0AB0

SM 523 digital input/output modules: 6ES7523-1BL00-0AA0

SIPLUS digital modules
SIPLUS SM 521 digital input modules: 6AG1521-1BH00-7AB0, 6AG1521-1BH50-7AA0, 6AG1521-1BL00-7AB0, 6AG1521-1FH00-7AA0, 6AG1521-7EH00-7AB0
SIPLUS SM 522 digital output modules: 6AG1522-1BF00-7AB0, 6AG1522-1BH01-7AB0, 6AG1522-1BL01-7AB0, 6AG1522-5EH00-7AB0, 6AG1522-5FF00-7AB0, 6AG1522-5FH00-7AB0, 6AG1522-5HF00-2AB0, 6AG1522-5HH00-7AB0
 
Analog modules
SM 531 analog input modules: 6ES7531-7KF00-0AB0, 6ES7531-7NF00-0AB0, 6ES7531-7NF10-0AB0, 6ES7531-7PF00-0AB0, 6ES7531-7QD00-0AB0, 6ES7531-7QF00-0AB0

SM 532 analog output modules: 6ES7532-5HD00-0AB0, 6ES7532-5HF00-0AB0, 6ES7532-5NB00-0AB0, 6ES7532-5ND00-0AB0
SM 534 analog input/output modules: 6ES7534-7QE00-0AB0

SIPLUS analog modules
SIPLUS SM 531 analog input modules: 6AG1531-7KF00-7AB0, 6AG1531-7NF00-7AB0, 6AG1531-7NF10-7AB0, 6AG1531-7PF00-4AB0
SIPLUS SM 532 analog output modules: 6AG1532-5HD00-7AB0, 6AG1532-5HF00-7AB0
 
Technology modules
TM Count 2x24V counter module: 6ES7550-1AA00-0AB0
TM PosInput 2 counter and position detection module: 6ES7551-1AB00-0AB0
Time-based IO module TM Timer DIDQ 16x24V: 6ES7552-1AA00-0AB0
Interface module for PTO (Pulse Train Output) TM PTO 4: 6ES7553-1AA00-0AB0
SIWAREX WP521 / WP522 ST: 7MH4980-1AA01, 7MH4980-2AA01

SIPLUS technology modules
SIPLUS TM Count 2x24V counter module: 6AG1550-1AA00-7AB0
SIPLUS TM PosInput 2 position detection module: 6AG1551-1AB00-7AB0
 
Communication
CM PtP: 6ES7540-1AB00-0AA0, 6ES7540-1AD00-0AA0, 6ES7541-1AB00-0AB0, 6ES7541-1AD00-0AB0
CM 8xIO-Link: 6ES7547-1JF00-0AB0
CM 1542-5: 6GK7542-5DX00-0XE0
CP 1542-5: 6GK7542-5FX00-0XE0
CM 1542-1: 6GK7542-1AX00-0XE0
CP 1543-1: 6GK7543-1AX00-0XE0
CP 1545-1: 6GK7545-1GX00-0XE0
TIM 1531 IRC (for S7-1500): 6ES7822-0AA05-0YE5, 6ES7822-1AA05-0YA5, 6ES7822-1AA05-0YE5, 6GK7543-1MX00-0XE0
SCALANCE W774 RJ45 for the control cabinet: 6GK5774-1FX00-0AA0, 6GK5774-1FX00-0AB0, 6GK5774-1FX00-0AC0
SCALANCE W734 RJ45 for the control cabinet: 6GK5734-1FX00-0AA0, 6GK5734-1FX00-0AB0

SIPLUS communication
SIPLUS CM PtP: 6AG1540-1AB00-7AA0, 6AG1540-1AD00-7AA0, 6AG1541-1AB00-7AB0, 6AG1541-1AD00-7AB0
SIPLUS NET CM 1542-5: 6AG1542-5DX00-7XE0
SIPLUS NET CP 1543-1: 6AG1543-1AX00-2XE0
 
Connection system
Front connectors: 6ES7592-1AM00-0XB0, 6ES7592-1BM00-0XA0, 6ES7592-1BM00-0XB0

System cabling for SIMATIC S7-1500 and ET 200MP
Fully modular connection
Front connector modules: 6ES7921-5AB20-0AA0, 6ES7921-5AD00-0AA0, 6ES7921-5AH20-0AA0, 6ES7921-5AJ00-0AA0, 6ES7921-5AK20-0AA0, 6ES7921-5CB20-0AA0, 6ES7921-5CH20-0AA0, 6ES7921-5CK20-0AA0

Connecting cables: 6ES7923-0BA50-0CB0, 6ES7923-0BB00-0CB0, 6ES7923-0BB00-0DB0, 6ES7923-0BB50-0CB0, 6ES7923-0BC00-0CB0, 6ES7923-0BC00-0DB0, 6ES7923-0BC50-0CB0, 6ES7923-0BC50-0DB0, 6ES7923-0BD00-0CB0, 6ES7923-0BD00-0DB0

Terminal modules: 6ES7924-0AA20-0AA0, 6ES7924-0AA20-0AC0, 6ES7924-0AA20-0BA0, 6ES7924-0AA20-0BC0, 6ES7924-0BB20-0AA0, 6ES7924-0BB20-0AC0, 6ES7924-0BD20-0BA0, 6ES7924-0BD20-0BC0, 6ES7924-0BE20-0BA0, 6ES7924-0BE20-0BC0, 6ES7924-0BF20-0BA0, 6ES7924-0BF20-0BC0, 6ES7924-0BG20-0BA0, 6ES7924-0BG20-0BC0, 6ES7924-0CA20-0AA0, 6ES7924-0CA20-0AC0, 6ES7924-0CA20-0BA0, 6ES7924-0CA20-0BC0, 6ES7924-0CC20-0AA0, 6ES7924-0CC20-0AC0, 6ES7924-0CH20-0BA0, 6ES7924-0CH20-0BC0, 6ES7924-0CL20-0BA0, 6ES7924-0CL20-0BC0, 6ES7924-2AA20-0AA0, 6ES7924-2AA20-0AC0, 6ES7924-2AA20-0BA0, 6ES7924-2AA20-0BC0, 6ES7924-2CA20-0AA0, 6ES7924-2CA20-0AC0, 6ES7924-2CA20-0BA0, 6ES7924-2CA20-0BC0, 6ES7924-2CC20-0AA0, 6ES7924-2CC20-0AC0
 
Flexible connection: Front connector with single wires: 6ES7922-5BC50-0AB0, 6ES7922-5BC50-0AC0, 6ES7922-5BC50-0HB0, 6ES7922-5BC50-0HC0, 6ES7922-5BD20-0AB0, 6ES7922-5BD20-0AC0, 6ES7922-5BD20-0HB0, 6ES7922-5BD20-0HC0, 6ES7922-5BD20-0UB0, 6ES7922-5BD20-0UC0, 6ES7922-5BF00-0AB0, 6ES7922-5BF00-0AC0, 6ES7922-5BF00-0HB0, 6ES7922-5BF00-0HC0, 6ES7922-5BF00-0UB0, 6ES7922-5BF00-0UC0, 6ES7922-5BG50-0AB0, 6ES7922-5BG50-0AC0, 6ES7922-5BG50-0HB0, 6ES7922-5BG50-0HC0, 6ES7922-5BG50-0UB0, 6ES7922-5BG50-0UC0, 6ES7922-5BJ00-0AB0, 6ES7922-5BJ00-0AC0, 6ES7922-5BJ00-0HB0, 6ES7922-5BJ00-0HC0, 6ES7922-5CB00-0AB0, 6ES7922-5CB00-0AC0, 6ES7922-5CB00-0HB0, 6ES7922-5CB00-0HC0
 
Fail-safe I/O modules
F-digital input modules: 6ES7526-1BH00-0AB0
F-digital output modules: 6ES7526-2BF00-0AB0

SIPLUS F-digital/analog modules
SIPLUS digital F-input modules: 6AG1526-1BH00-2AB0
SIPLUS digital F-output modules: 6AG1526-2BF00-2AB0
 
Power supplies
1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6EP1332-4BA00, 6EP1333-4BA00
System power supplies: 6ES7505-0KA00-0AB0, 6ES7505-0RA00-0AB0, 6ES7505-0RB00-0AB0, 6ES7507-0RA00-0AB0

SIPLUS power supplies
SIPLUS load current supplies: 1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6AG1332-4BA00-7AA0, 6AG1333-4BA00-7AA0
SIPLUS system power supplies: 6AG1505-0KA00-7AB0, 6AG1505-0RA00-7AB0, 6AG1507-0RA00-7AB0
 
Operator control and monitoring
Standard devices 2nd Generation: 6AV2123-2DB03-0AX0, 6AV2123-2GA03-0AX0, 6AV2123-2GB03-0AX0, 6AV2123-2JB03-0AX0, 6AV2123-2MA03-0AX0, 6AV2123-2MB03-0AX0, 6AV2132-0HA00-0AA1, 6AV2132-0KA00-0AA1, 6AV2132-3GB00-0AA1

Standard devices 1st Generation: 6AV6647-0AA11-3AX0, 6AV6647-0AB11-3AX0, 6AV6647-0AC11-3AX0, 6AV6647-0AD11-3AX0, 6AV6647-0AE11-3AX0, 6AV6647-0AF11-3AX0, 6AV6647-0AG11-3AX0, 6AV6647-0AH11-3AX0, 6AV6647-0AJ11-3AX0, 6AV6647-0AK11-3AX0

SIPLUS Basic Panels (1st Generation): 6AG1647-0AA11-2AX0, 6AG1647-0AD11-2AX0, 6AG1647-0AE11-4AX0, 6AG1647-0AF11-4AX0, 6AG1647-0AG11-4AX0, 6AG1647-0AH11-2AX0

SIPLUS Basic Panels (2nd Generation): 6AG1123-2DB03-2AX0, 6AG1123-2GA03-2AX0, 6AG1123-2GB03-2AX0, 6AG1123-2JB03-2AX0, 6AG1123-2MA03-2AX0, 6AG1123-2MB03-2AX0

Comfort Panels Standard devices: 6AV2124-0GC01-0AX0, 6AV2124-0JC01-0AX0, 6AV2124-0MC01-0AX0, 6AV2124-0QC02-0AX1, 6AV2124-0UC02-0AX1, 6AV2124-0XC02-0AX1, 6AV2124-1DC01-0AX0, 6AV2124-1GC01-0AX0, 6AV2124-1JC01-0AX0, 6AV2124-1MC01-0AX0

SIPLUS Comfort Panels Standard: 6AG1124-0GC01-4AX0, 6AG1124-0JC01-4AX0, 6AG1124-0MC01-4AX0, 6AG1124-0QC02-4AX1, 6AG1124-0UC02-4AX1, 6AG1124-0XC02-4AX1, 6AG1124-1DC01-4AX0, 6AG1124-1GC01-4AX0, 6AG1124-1JC01-4AX0, 6AG1124-1MC01-4AX0, 6AG1124-1QC02-4AX1, 6AG1124-2DC01-4AX0
 
Accessories: Mounting rail: 6ES7590-1AB60-0AA0, 6ES7590-1AC40-0AA0, 6ES7590-1AE80-0AA0, 6ES7590-1AF30-0AA0, 6ES7590-1AJ30-0AA0, 6ES7590-1BC00-0AA0; Labeling sheets: 6ES7592-1AX00-0AA0, 6ES7592-2AX00-0AA0; Spare parts: 6ES7528-0AA00-0AA0, 6ES7528-0AA00-7AA0, 6ES7528-0AA70-7AA0, 6ES7590-0AA00-0AA0, 6ES7590-5BA00-0AA0, 6ES7590-5CA00-0AA0, 6ES7590-5CA10-0XA0

S7-300
Demonstration models
Central processing units
Standard CPUs
CPU 312: 6ES7312-1AE14-0AB0
CPU 314: 6ES7314-1AG14-0AB0
CPU 315-2 DP: 6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315-2 PN/DP: 6ES7315-2EH14-0AB0
CPU 317-2 DP: 6ES7317-2AK14-0AB0
CPU 317-2 PN/DP: 6ES7317-2EK14-0AB0
CPU 319-3 PN/DP: 6ES7318-3EL01-0AB0

SIPLUS S7-300 standard CPUs
SIPLUS S7-300 CPU 314: 6AG1314-1AG14-2AY0, 6AG1314-1AG14-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 315-2 DP: 6AG1315-2AH14-2AY0, 6AG1315-2AH14-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP: 6AG1315-2EH14-2AY0, 6AG1315-2EH14-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 317-2 PN/DP: 6AG1317-2EK14-2AY0, 6AG1317-2EK14-7AB0
 
Compact CPUs
CPU 312C: 6ES7312-5BF04-0AB0
CPU 313C: 6ES7313-5BG04-0AB0
CPU 313C-2 PtP: 6ES7313-6BG04-0AB0
CPU 313C-2 DP: 6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 314C-2 PtP: 6ES7314-6BH04-0AB0
CPU 314C-2 DP: 6ES7314-6CH04-0AB0
CPU 314C-2 PN/DP: 6ES7314-6EH04-0AB0

SIPLUS S7-300 compact CPUs
SIPLUS S7-300 CPU 312C: 6AG1312-5BF04-2AY0, 6AG1312-5BF04-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 313C: 6AG1313-5BG04-2AY0, 6AG1313-5BG04-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 313C-2 DP: 6AG1313-6CG04-2AY0, 6AG1313-6CG04-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PtP: 6AG1314-6BH04-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 DP: 6AG1314-6CH04-2AY0, 6AG1314-6CH04-7AB0
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PN/DP: 6AG1314-6EH04-7AB0
 
 
Fail-safe CPUs
CPU 315F-2 DP: 6ES7315-6FF04-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP: 6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU 317F-2 DP: 6ES7317-6FF04-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP: 6ES7317-2FK14-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP: 6ES7318-3FL01-0AB0

SIPLUS S7-300 fail-safe CPUs
SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 DP: 6AG1315-6FF04-2AB0, 6AG1315-6FF04-2AY0
SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP: 6AG1315-2FJ14-2AB0, 6AG1315-2FJ14-2AY0
SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 DP: 6AG1317-6FF04-2AB0
SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 PN/DP: 6AG1317-2FK14-2AB0, 6AG1317-2FK14-2AY0
 
Technology CPUs
CPU 315T-3 PN/DP: 6ES7315-7TJ10-0AB0
CPU 317T-3 PN/DP: 6ES7317-7TK10-0AB0
CPU 317TF-3 PN/DP: 6ES7317-7UL10-0AB0
 
I/O modules
Digital modules
SM 321 digital input modules: 6ES7321-1BH02-0AA0, 6ES7321-1BH10-0AA0, 6ES7321-1BH50-0AA0, 6ES7321-1BL00-0AA0, 6ES7321-1BP00-0AA0, 6ES7321-1CH00-0AA0, 6ES7321-1CH20-0AA0, 6ES7321-1EL00-0AA0, 6ES7321-1FF01-0AA0, 6ES7321-1FF10-0AA0

SM 322 digital output modules: 6ES7322-1BF01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH10-0AA0, 6ES7322-1BL00-0AA0, 6ES7322-1BP00-0AA0, 6ES7322-1BP50-0AA0, 6ES7322-1CF00-0AA0, 6ES7322-1FF01-0AA0, 6ES7322-1FH00-0AA0, 6ES7322-1FL00-0AA0, 6ES7322-1HF01-0AA0, 6ES7322-1HF10-0AA0, 6ES7322-1HH01-0AA0, 6ES7322-5FF00-0AB0, 6ES7322-5GH00-0AB0, 6ES7322-5HF00-0AB0, 6ES7322-8BF00-0AB0

SM 323/SM 327 digital input/output modules: 6ES7323-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BL00-0AA0, 6ES7327-1BH00-0AB0

SIPLUS S7-300 digital modules
SIPLUS S7-300 SM 321: 6AG1321-1BH02-2AA0, 6AG1321-1BL00-2AA0, 6AG1321-1CH20-2AA0, 6AG1321-1FF01-2AA0, 6AG1321-1FF10-7AA0, 6AG1321-1FH00-7AA0, 6AG1321-7BH01-2AB0, 6AG1321-7TH00-4AB0

SIPLUS S7-300 SM 322: 6AG1322-1BF01-2XB0, 6AG1322-1BH01-2AA0, 6AG1322-1BL00-2AA0, 6AG1322-1CF00-7AA0, 6AG1322-1FF01-7AA0, 6AG1322-1FH00-7AA0, 6AG1322-1HF10-2AA0, 6AG1322-1HH01-2AA0, 6AG1322-5FF00-4AB0, 6AG1322-5HF00-4AB0, 6AG1322-8BF00-2AB0

SIPLUS S7-300 SM 323: 6AG1323-1BH01-2AA0
 
Analog modules
SM 331 analog input modules: 6ES7331-1KF02-0AB0, 6ES7331-7HF01-0AB0, 6ES7331-7KB02-0AB0, 6ES7331-7KF02-0AB0, 6ES7331-7NF00-0AB0, 6ES7331-7NF10-0AB0, 6ES7331-7PE10-0AB0, 6ES7331-7PF01-0AB0, 6ES7331-7PF11-0AB0

SM 332 analog output modules: 6ES7332-5HB01-0AB0, 6ES7332-5HD01-0AB0, 6ES7332-5HF00-0AB0, 6ES7332-7ND02-0AB0
SM 334 analog input/output modules: 6ES7334-0CE01-0AA0, 6ES7334-0KE00-0AB0

SIPLUS S7-300 analog modules
SIPLUS S7-300 SM 331: 6AG1331-1KF02-7AB0, 6AG1331-7KB02-2AB0, 6AG1331-7KF02-2AB0, 6AG1331-7NF00-2AB0, 6AG1331-7NF10-2AB0, 6AG1331-7PF01-4AB0, 6AG1331-7PF11-4AB0

SIPLUS S7-300 SM 332: 6AG1332-5HB01-2AB0, 6AG1332-5HD01-7AB0, 6AG1332-5HF00-2AB0, 6AG1332-7ND02-4AB0

SIPLUS S7-300 SM 334: 6AG1334-0KE00-7AB0
 
F-digital/analog modules
SM 326 F-digital input modules - Safety Integrated: 6ES7326-1BK02-0AB0, 6ES7326-1RF01-0AB0
SM 326 F-digital output modules - Safety Integrated: 6ES7326-2BF10-0AB0, 6ES7326-2BF41-0AB0
SM 336 F-analog input modules - Safety Integrated: 6ES7336-4GE00-0AB0
Safety protector: 6ES7195-7KF00-0XA0

SIPLUS S7-300 F-digital/analog modules
SIPLUS S7-300 SM 326 - Safety Integrated: 6AG1326-1BK02-2AB0, 6AG1326-1BK02-2AY0, 6AG1326-1RF01-4AB0
SIPLUS S7-300 SM 326 - Safety Integrated: 6AG1326-2BF10-2AB0, 6AG1326-2BF10-2AY0, 6AG1326-2BF41-2AB0, 6AG1326-2BF41-2AY0
SIPLUS S7-300 SM 336 - Safety Integrated: 6AG1336-4GE00-2AB0
SIPLUS S7-300 safety protector: 6AG1195-7KF00-2XA0
 
Ex digital modules
Ex digital input modules: 6ES7321-7RD00-0AB0
Ex digital output modules: 6ES7322-5RD00-0AB0, 6ES7322-5SD00-0AB0
SIPLUS S7-300 Ex digital modules: SIPLUS S7-300 Ex digital input modules: 6AG1321-7RD00-4AB0
 
Ex analog modules
Ex analog input modules: 6ES7331-7RD00-0AB0, 6ES7331-7SF00-0AB0
Ex analog output modules: 6ES7332-5RD00-0AB0
SIPLUS S7-300 Ex analog modules: SIPLUS S7-300 Ex analog input modules: 6AG1331-7RD00-2AB0, 6AG1331-7SF00-4AB0
 
Function modules
FM 350-1 counter module: 6ES7350-1AH03-0AE0
FM 350-2 counter module: 6ES7350-2AH01-0AE0
FM 351 positioning module: 6ES7351-1AH02-0AE0
FM 352 cam controllers: 6ES7352-1AH02-0AE0
FM 352-5 high-speed Boolean processor: 6ES7352-5AH01-0AE0, 6ES7352-5AH11-0AE0
FM 355 controller module: 6ES7355-0VH10-0AE0, 6ES7355-1VH10-0AE0
FM 355-2 temperature controller module: 6ES7355-2CH00-0AE0, 6ES7355-2SH00-0AE0
SM 338 POS input module: 6ES7338-4BC01-0AB0
IM 174 PROFIBUS module: 6ES7174-0AA10-0AA0
SIWAREX U: 7MH4950-1AA01, 7MH4950-2AA01
SIWAREX FTA: 7MH4900-2AA01
SIWAREX FTC: 7MH4900-3AA01
SIFLOW FC070: 6ES7392-1AJ00-0AA0, 6ES7392-1AM00-0AA0, 6ES7392-1BJ00-0AA0, 6ES7392-1BM01-0AA0, 7ME4120-2DH20-0EA0, 7ME4120-2DH21-0EA0

SIPLUS S7-300 function modules
SIPLUS S7-300 FM 350-1: 6AG1350-1AH03-2AE0, 6AG1350-1AH03-2AY0
SIPLUS S7-300 FM 350-2: 6AG1350-2AH01-4AE0
SIPLUS SIWAREX U: 6AG1950-2AA01-4AA0
 
Communication
CP 340: 6ES7340-1AH02-0AE0, 6ES7340-1BH02-0AE0, 6ES7340-1CH02-0AE0; 
CP 341: 6ES7341-1AH02-0AE0, 6ES7341-1BH02-0AE0, 6ES7341-1CH02-0AE0; 
Loadable drivers for CP 441-2 and CP 341: 6ES7870-1AA01-0YA0, 6ES7870-1AA01-0YA1, 6ES7870-1AB01-0YA0, 6ES7870-1AB01-0YA1; 
CP 343-2P/CP 343-2: 6GK7343-2AH01-0XA0, 6GK7343-2AH11-0XA0; 
CP 342-5: 6GK7342-5DA03-0XE0; 
CP 342-5 FO: 6GK7342-5DF00-0XE0; 
CP 343-5: 6GK7343-5FA01-0XE0; 
CP 343-1 Lean: 6GK7343-1CX10-0XE0; 
CP 343-1: 6GK7343-1EX30-0XE0; 
CP 343-1 Advanced: 6GK7343-1GX31-0XE0; 
CP 343-1 ERPC: 6GK7343-1FX00-0XE0; 
CP 343-1 BACnet: 6ES7810-4BC01-0YX2, 6GK1901-1BB30-0AA0, 6GK1901-1BB30-0AB0, 6GK1901-1BB30-0AE0, 6GK1901-1GA00, 6GK7377-1AA00-0AA0, 6XV1840-2AH10; 

CSM 377 unmanaged: 6GK7377-1AA00-0AA0; 
TIM 3V-IE (for S7-300): 6NH7800-3BA00; 
TIM 3V-IE Advanced (for S7-300): 6NH7800-3CA00; 
TIM 4R-IE (for S7-300/-400/PC): 6NH7800-4BA00; 
TIM 3V-IE DNP3 (for S7-300): 6NH7803-3BA00-0AA0; 
TIM 4R-IE DNP3 (for S7-300/-400): 6NH7803-4BA00-0AA0; 
ASM 475: 6GT2002-0GA10

SIPLUS S7-300 communication
SIPLUS S7-300 CP 340: 6AG1340-1AH02-2AE0, 6AG1340-1AH02-2AY0,  6AG1340-1CH02-2AE0; 
SIPLUS S7-300 CP 341: 6AG1341-1AH02-7AE0, 6AG1341-1CH02-7AE0; 
SIPLUS S7-300 CP 343-1 Lean: 6AG1343-1CX10-2XE0; 
SIPLUS S7-300 CP 343-1: 6AG1343-1EX30-7XE0; 
SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced: 6AG1343-1GX31-4XE0; 
SIPLUS TIM 3V-IE for WAN and Ethernet: 6AG1800-3BA00-7AA0; 
SIPLUS TIM 4R-IE for WAN and Ethernet: 6AG1800-4BA00-7AA0; 
SIPLUS TIM 3V-IE DNP3: 6AG1803-3BA00-7AA0; 
SIPLUS TIM 4R-IE DNP3: 6AG1803-4BA00-7AA0
 
Special modules
SM 374 simulator: 6ES7374-2XH01-0AA0; 
DM 370 dummy module: 6ES7370-0AA01-0AA0; 
SIPLUS S7-300 special modules: SIPLUS S7-300 DM 370: 6AG1370-0AA01-7AA0
 
Connection system
Front connectors: 6ES7392-1AJ00-0AA0, 6ES7392-1AJ00-1AB0, 6ES7392-1AM00-0AA0, 6ES7392-1AM00-1AB0, 6ES7392-1BJ00-0AA0, 6ES7392-1BJ00-1AB0, 6ES7392-1BM01-0AA0, 6ES7392-1BM01-1AB0

System cabling for SIMATIC S7-300 and ET 200M
Fully modular connection
Front connector modules: 6ES7921-3AA00-0AA0, 6ES7921-3AA20-0AA0, 6ES7921-3AB00-0AA0, 6ES7921-3AB20-0AA0, 6ES7921-3AC00-0AA0, 6ES7921-3AD00-0AA0, 6ES7921-3AF00-0AA0, 6ES7921-3AF20-0AA0, 6ES7921-3AG00-0AA0, 6ES7921-3AG20-0AA0, 6ES7921-3AK20-0AA0, 6ES7921-3AM20-0AA0

Connecting cables: 6ES7923-0BA50-0CB0, 6ES7923-0BB00-0CB0, 6ES7923-0BB00-0DB0, 6ES7923-0BB50-0CB0, 6ES7923-0BC00-0CB0, 6ES7923-0BC00-0DB0, 6ES7923-0BC50-0CB0, 6ES7923-0BC50-0DB0, 6ES7923-0BD00-0CB0, 6ES7923-0BD00-0DB0, 6ES7923-0BE00-0CB0, 6ES7923-0BE00-0DB0, 6ES7923-0BF00-0CB0, 6ES7923-0BF00-0DB0, 6ES7923-0BG50-0CB0, 6ES7923-0BG50-0DB0, 6ES7923-0BJ00-0CB0, 6ES7923-0BJ00-0DB0, 6ES7923-0CB00-0CB0, 6ES7923-0CB00-0DB0, 6ES7923-5BA50-0EB0, 6ES7923-5BB00-0EB0, 6ES7923-5BB50-0EB06ES7923-5BC00-0EB0, 6ES7923-5BC50-0EB0, 6ES7923-5BD00-0EB0, 6ES7923-5BE00-0EB0, 6ES7923-5BF00-0EB0, 6ES7923-5BG50-0EB0, 6ES7923-5BJ00-0EB0, 6ES7923-5CB00-0EB0

Terminal modules: 6ES7924-0AA20-0AA0, 6ES7924-0AA20-0AC0, 6ES7924-0AA20-0BA0, 6ES7924-0AA20-0BC0, 6ES7924-0BB20-0AA0, 6ES7924-0BB20-0AC0, 6ES7924-0BD20-0BA0, 6ES7924-0BD20-0BC0, 6ES7924-0BE20-0BA0, 6ES7924-0BE20-0BC0, 6ES7924-0BF20-0BA0, 6ES7924-0BF20-0BC0, 6ES7924-0BG20-0BA0, 6ES7924-0BG20-0BC0, 6ES7924-0CA20-0AA0, 6ES7924-0CA20-0AC0, 6ES7924-0CA20-0BA0, 6ES7924-0CA20-0BC0, 6ES7924-0CC21-0AA0, 6ES7924-0CC21-0AC0, 6ES7924-0CH20-0BA0, 6ES7924-0CH20-0BC0, 6ES7924-0CL20-0BA0, 6ES7924-0CL20-0BC0, 6ES7924-2AA20-0AA0, 6ES7924-2AA20-0AC0, 6ES7924-2AA20-0BA0, 6ES7924-2AA20-0BC0, 6ES7924-2CA20-0AA0, 6ES7924-2CA20-0AC0, 6ES7924-2CA20-0BA0, 6ES7924-2CA20-0BC0
 
Flexible connection
Front connector with single wires: 6ES7922-3BC50-0AB0, 6ES7922-3BC50-0AC0, 6ES7922-3BC50-0AF0, 6ES7922-3BC50-0AG0, 6ES7922-3BC50-5AB0, 6ES7922-3BC50-5AC0, 6ES7922-3BD20-0AB0, 6ES7922-3BD20-0AC0, 6ES7922-3BD20-0AF0, 6ES7922-3BD20-0AG0, 6ES7922-3BD20-0UB0, 6ES7922-3BD20-0UC0, 6ES7922-3BD20-5AB0, 6ES7922-3BD20-5AC0, 6ES7922-3BF00-0AB0, 6ES7922-3BF00-0AC0, 6ES7922-3BF00-0AF0, 6ES7922-3BF00-0AG0, 6ES7922-3BF00-0UB0, 6ES7922-3BF00-0UC0, 6ES7922-3BF00-5AB0, 6ES7922-3BF00-5AC0

Front connectors with crimp connections: 6ES7921-3AH00-1AA0, 6ES7921-3AH20-1AA0
 
Power supplies
1-phase, 24 V DC (for S7-300 and ET200M): 6ES7305-1BA80-0AA0, 6ES7307-1BA01-0AA0, 6ES7307-1EA01-0AA0, 6ES7307-1EA80-0AA0, 6ES7307-1KA02-0AA0

SIPLUS power supplies: 1-phase, 24 V DC (for S7-300 and ET200M): 6AG1305-1BA80-2AA0, 6AG1307-1EA01-7AA0, 6AG1307-1KA02-7AA0
 
IM 360/361/365 interface modules: 6ES7360-3AA01-0AA0, 6ES7361-3CA01-0AA0, 6ES7365-0BA01-0AA0
SIPLUS S7-300 IM 365: 6AG1365-0BA01-2AA0
Accessories
 
S7-400/S7-400H/S7-400F/FH
Central processing units
Standard CPUs
CPU 412: 6ES7412-1XJ07-0AB0, 6ES7412-2EK07-0AB0, 6ES7412-2XK07-0AB0
CPU 414: 6ES7414-2XL07-0AB0, 6ES7414-3EM07-0AB0, 6ES7414-3XM07-0AB0
CPU 416: 6ES7416-2XP07-0AB0, 6ES7416-3ES07-0AB0, 6ES7416-3XS07-0AB0
CPU 417: 6ES7417-4XT07-0AB0

SIPLUS S7-400 standard CPUs
SIPLUS S7-400 CPU 412: 6AG1500-0EA02-2AA0, 6AG1952-1AL00-4AA0, 6AG1952-1AM00-7AA0, 6AG1952-1AP00-7AA0, 6AG1952-1AS00-7AA0, 6AG1952-1AY00-7AA0, 6AG1952-1KT00-4AA0, 6AG1972-0AA02-7XA0, 6AG1972-0BA12-2XA0, 6AG1972-0BA42-7XA0, 6AG1972-0BB12-2XA0, 6AG1972-0BB42-7XA0, 6AG1972-0BB70-7XA0, 6ES7901-0BF00-0AA0, 6ES7912-0AA00-0AA0, 6ES7998-8XC01-8YE0, 6ES7998-8XC01-8YE2, 6XV1830-0EH10

SIPLUS S7-400 CPU 414: 6AG1414-3EM07-7AB0
SIPLUS S7-400 CPU 416: 6AG1416-3ES07-7AB0, 6AG1416-3XS07-7AB0
SIPLUS S7-400 CPU 417: 6AG1417-4XT07-7AB0
 
Fail-safe CPUs
CPU 414F: 6ES7414-3FM07-0AB0
CPU 416F: 6ES7416-2FP07-0AB0, 6ES7416-3FS07-0AB0
 
High-availability CPUs
CPU 412H: 6ES7400-0HR01-4AB0, 6ES7400-0HR51-4AB0, 6ES7412-5HK06-0AB0
CPU 414H: 6ES7400-0HR02-4AB0, 6ES7400-0HR52-4AB0, 6ES7414-5HM06-0AB0
CPU 416H: 6ES7400-0HR03-4AB0, 6ES7400-0HR53-4AB0, 6ES7416-5HS06-0AB0
CPU 417H: 6ES7400-0HR04-4AB0, 6ES7400-0HR54-4AB0, 6ES7417-5HT06-0AB0
Sync module for coupling the CPU 41xH: 6ES7960-1AA06-0XA0, 6ES7960-1AB06-0XA0
Y-link for S7-400H: 6ES7197-1LA12-0XA0

SIPLUS S7-400 high-availability CPUs
SIPLUS S7-400 CPU 412H: 6AG1412-5HK06-7AB0
SIPLUS S7-400 CPU 414H: 6AG1414-5HM06-7AB0
SIPLUS S7-400 CPU 416H: 6AG1416-5HS06-7AB0
SIPLUS S7-400 CPU 417H: 6AG1417-5HT06-7AB0
SIPLUS sync module for connecting the CPU 41xH: 6AG1960-1AA06-7XA0, 6AG1960-1AB06-7XA0
SIPLUS Y-link for S7-400H: 6AG1153-2BA10-7XB0, 6AG1195-7HD10-2XA0, 6AG1197-1LB00-4XA0, 6AG1654-7HY00-7XA0
 
Interface modules: PROFIBUS module IF 964-DP: 6ES7964-2AA04-0AB0; SIPLUS S7-400 interface modules: 6AG1964-2AA04-7AB0
 
Signal modules
Digital modules
SM 421 digital input module: 6ES7421-1BL01-0AA0, 6ES7421-1EL00-0AA0, 6ES7421-1FH20-0AA0, 6ES7421-7BH01-0AB0, 6ES7421-7DH00-0AB0
SM 422 digital output module: 6ES7422-1BH11-0AA0, 6ES7422-1BL00-0AA0, 6ES7422-1FH00-0AA0, 6ES7422-1HH00-0AA0, 6ES7422-7BL00-0AB0

SIPLUS S7-400 digital modules: SIPLUS S7-400 SM 421: 6AG1421-1BL01-2AA0; SIPLUS S7-400 SM 422: 6AG1422-1BL00-2AA0
 
Analog modules
SM 431 analog input module: 6ES7431-0HH00-0AB0, 6ES7431-1KF00-0AB0, 6ES7431-1KF10-0AB0, 6ES7431-1KF20-0AB0, 6ES7431-7KF00-0AB0, 6ES7431-7KF10-0AB0; SM 432 analog output module: 6ES7432-1HF00-0AB0

SIPLUS S7-400 analog modules: SIPLUS S7-400 SM 431: 6AG1431-0HH00-4AB0; SIPLUS S7-400 SM 432: 6AG1432-1HF00-4AB0
 
Function modules
FM 450-1 counter module: 6ES7450-1AP01-0AE0; FM 451 positioning module: 6ES7451-3AL00-0AE0; FM 452 cam controller: 6ES7452-1AH00-0AE0; FM 453 positioning module: 6ES7453-3AH00-0AE0; FM 455 controller module: 6ES7455-0VS00-0AE0, 6ES7455-1VS00-0AE0

FM 458-1 DP application module
FM 458-1 DP basic module: 6DD1607-0AA2; EXM 438-1 input/output expansion: 6DD1607-0CA1; EXM 448-2 universal communication expansion module: 6DD1607-0EA2; D7-SYS: 6ES7852-0CC01-0YL5, 6ES7852-0CC03-0YA5, 6ES7852-0CC03-0YE5, 6ES7852-0CC04-0YA5, 6ES7852-0CC04-0YE5, 6ES7852-0CC05-0YA5, 6ES7852-0CC05-0YE5, 6ES7852-0CC06-0YA5, 6ES7852-0CC06-0YE5
 
SIPLUS S7-400 function modules
 
Communication
CP 440: 6ES7440-1CS00-0YE0; CP 441-1, CP 441-2: 6ES7441-1AA05-0AE0, 6ES7441-2AA05-0AE0; Loadable drivers for CP 441-2 and CP 341: 6ES7870-1AA01-0YA0, 6ES7870-1AA01-0YA1, 6ES7870-1AB01-0YA0, 6ES7870-1AB01-0YA1; CP 443-5 Basic: 6GK7443-5FX02-0XE0; CP 443-5 Extended: 6GK7443-5DX05-0XE0; CP 443-1: 6GK7443-1EX30-0XE0; CP 443-1 Advanced: 6GK7443-1GX30-0XE0; CP 443-1 OPC UA: 6GK7443-1UX00-0XE0; TIM 4R-IE (for S7-300/-400/PC): 6NH7800-4BA00; TIM 4R-IE DNP3 (for S7-300/-400): 6NH7803-4BA00-0AA0; SCALANCE M875 mobile wireless router: 6GK1901-1BB10-2AA0, 6GK1901-1BB10-2AB0, 6GK1901-1BB10-2AE0, 6NH9860-1AA00, 6XV1870-3QE50, 6XV1870-3QH10, 6XV1870-3QH20, 6XV1870-3QH60, 6XV1870-3QN10

SIPLUS S7-400 communication
SIPLUS S7-400 CP 443-1: 6AG1443-1EX30-4XE0; SIPLUS S7-400 CP 443-1 Advanced: 6AG1443-1GX30-4XE0; SIPLUS S7-400 CP 443-5 Extended: 6AG1443-5DX05-4XE0
 
Connection method
Front connector: 6ES7431-7KF00-6AA0, 6ES7492-1AL00-0AA0, 6ES7492-1AL00-1AB0, 6ES7492-1BL00-0AA0, 6ES7492-1CL00-0AA0, 6ES7492-1CL00-1AB0
System cabling for SIMATIC S7-300 and ET 200M: Flexible connection: Front connector with single wires: 6ES7922-4BC50-0AD0, 6ES7922-4BC50-0AE0, 6ES7922-4BC50-5AD0, 6ES7922-4BC50-5AE0, 6ES7922-4BD20-0AD0, 6ES7922-4BD20-0AE0, 6ES7922-4BD20-0UD0, 6ES7922-4BD20-5AD0, 6ES7922-4BD20-5AE0, 6ES7922-4BF00-0AD0, 6ES7922-4BF00-0AE0, 6ES7922-4BF00-0UD0, 6ES7922-4BF00-5AD0, 6ES7922-4BF00-5AE0
 
Rack: 6ES7400-1JA01-0AA0, 6ES7400-1JA11-0AA0, 6ES7400-1TA01-0AA0, 6ES7400-1TA11-0AA0, 6ES7400-2JA00-0AA0, 6ES7400-2JA10-0AA0, 6ES7401-1DA01-0AA0, 6ES7401-2TA01-0AA0, 6ES7403-1JA01-0AA0, 6ES7403-1JA11-0AA0, 6ES7403-1TA01-0AA0, 6ES7403-1TA11-0AA0

SIPLUS S7-400 racks:  6AG1400-1JA11-7AA0, 6AG1400-1TA11-7AA0, 6AG1400-2JA10-7AA0

Interface modules: IM 460-0: 6ES7460-0AA01-0AB0; IM 461-0: 6ES7461-0AA01-0AA0; IM 460-1: 6ES7460-1BA01-0AB0; IM 461-1: 6ES7461-1BA01-0AA0; IM 460-3: 6ES7460-3AA01-0AB0; IM 461-3: 6ES7461-3AA01-0AA0; S7-400 interface modules: SIPLUS S7-400 IM 460-0: 6AG1460-0AA01-2AB0; SIPLUS S7-400 IM 461-0: 6AG1461-0AA01-2AA0

PS 405/407 power supply: 6ES7405-0DA02-0AA0, 6ES7405-0KA02-0AA0, 6ES7405-0KR02-0AA0, 6ES7405-0RA02-0AA0, 6ES7407-0DA02-0AA0, 6ES7407-0KA02-0AA0, 6ES7407-0KR02-0AA0, 6ES7407-0RA02-0AA0
 
SIPLUS S7-400 power supplies: 6AG1405-0KA02-7AA0, 6AG1405-0KR02-7AA0, 6AG1407-0KA02-7AA0, 6AG1407-0KR02-7AA0

S7-400H
CPU 412H: 6ES7400-0HR01-4AB0, 6ES7400-0HR51-4AB0, 6ES7412-5HK06-0AB0; CPU 414H: 6ES7400-0HR02-4AB0, 6ES7400-0HR52-4AB0, 6ES7414-5HM06-0AB0; CPU 416H: 6ES7400-0HR03-4AB0, 6ES7400-0HR53-4AB0, 6ES7416-5HS06-0AB0; CPU 417H: 6ES7400-0HR04-4AB0, 6ES7400-0HR54-4AB0, 6ES7417-5HT06-0AB0; Sync module for coupling the CPU 41xH: 6ES7960-1AA06-0XA0, 6ES7960-1AB06-0XA0
 
S7-400F/FH
CPU 412H: 6ES7400-0HR01-4AB0, 6ES7400-0HR51-4AB0, 6ES7412-5HK06-0AB0; CPU 414H: 6ES7400-0HR02-4AB0, 6ES7400-0HR52-4AB0, 6ES7414-5HM06-0AB0; CPU 416H: 6ES7400-0HR03-4AB0, 6ES7400-0HR53-4AB0, 6ES7416-5HS06-0AB0; CPU 417H: 6ES7400-0HR04-4AB0, 6ES7400-0HR54-4AB0, 6ES7417-5HT06-0AB0; Sync module for coupling the CPU 41xH: 6ES7960-1AA06-0XA0, 6ES7960-1AB06-0XA0

SIMATIC ET 200M
IM 153-1/153-2: 6ES7153-1AA03-0XB0, 6ES7153-2AR04-0XA0, 6ES7153-2BA10-0XB0, 6ES7153-2BA70-0XB0, 6ES7195-7HA00-0XA0, 6ES7195-7HB00-0XA0, 6ES7195-7HC00-0XA0, 6ES7195-7HD10-0XA0; SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2: 6AG1153-1AA03-2XB0, 6AG1153-2BA10-2XY0, 6AG1153-2BA10-7XB0, 6AG1195-7HA00-2XA0, 6AG1195-7HB00-7XA0, 6AG1195-7HC00-2XA0, 6AG1195-7HD10-2XA0; Safety protector: 6ES7195-7KF00-0XA0; SIPLUS S7-300 safety protector: 6AG1195-7KF00-2XA0
 
Fail-safe input/output modules
SM 326 F-digital input modules - Safety Integrated: 6ES7326-1BK02-0AB0, 6ES7326-1RF01-0AB0; SM 326 F-digital output modules - Safety Integrated: 6ES7326-2BF10-0AB0, 6ES7326-2BF41-0AB0; SM 336 F-analog input modules - Safety Integrated: 6ES7336-4GE00-0AB0; Safety protector: 6ES7195-7KF00-0XA0
 
SIPLUS S7-300 F-digital/analog modules
SIPLUS S7-300 SM 326 - Safety Integrated: 6AG1326-1BK02-2AB0, 6AG1326-1BK02-2AY0, 6AG1326-1RF01-4AB0; SIPLUS S7-300 SM 326 - Safety Integrated: 6AG1326-2BF10-2AB0, 6AG1326-2BF10-2AY0, 6AG1326-2BF41-2AB0, 6AG1326-2BF41-2AY0; SIPLUS S7-300 SM 336 - Safety Integrated: 6AG1336-4GE00-2AB0; SIPLUS S7-300 safety protector: 6AG1195-7KF00-2XA0
 
Distributed Controllers
based on ET 200SP
Central processing units
Standard CPUs
CPU 1510SP-1 PN: 6ES7510-1DJ01-0AB0; CPU 1512SP-1 PN: 6ES7512-1DK01-0AB0; SIPLUS standard CPUs: SIPLUS CPU 1510SP-1 PN: 6AG1510-1DJ01-2AB0, 6AG1510-1DJ01-7AB0; SIPLUS CPU 1512SP-1 PN: 6AG1512-1DK01-2AB0, 6AG1512-1DK01-7AB0
 
Fail-safe CPUs
CPU 1510SP F-1 PN: 6ES7510-1SJ01-0AB0; CPU 1512SP F-1 PN: 6ES7512-1SK01-0AB0; SIPLUS fail-safe CPUs: SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN: 6AG1510-1SJ01-2AB0; SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN: 6AG1512-1SK01-2AB0

ET 200SP Open Controllers
Standard CPUs
CPU 1515SP PC: 6ES7677-2AA31-0EB0, 6ES7677-2AA41-0FB0, 6ES7677-2AA41-0FK0, 6ES7677-2AA41-0FL0, 6ES7677-2AA41-0FM0; CPU 1515SP PC2: 6ES7677-2DB42-0GB0, 6ES7677-2DB42-0GK0, 6ES7677-2DB42-0GL0, 6ES7677-2DB42-0GM0

Fail-safe CPUs
CPU 1515SP PC F: 6ES7677-2FA31-0EB0, 6ES7677-2FA41-0FB0, 6ES7677-2FA41-0FK0, 6ES7677-2FA41-0FL0, 6ES7677-2FA41-0FM0; CPU 1515SP PC2 F: 6ES7677-2SB42-0GB0, 6ES7677-2SB42-0GK0, 6ES7677-2SB42-0GL0, 6ES7677-2SB42-0GM0
 
Technology-CPUs
CPU 1515SP PC2 T: 6ES7677-2VB42-0GB0; CPU 1515SP PC2 TF: 6ES7677-2WB42-0GB0
 
SIPLUS ET 200SP Open Controller
SIPLUS CPU 1515SP PC: 6AG1193-6AF00-7AA0, 6AG1193-6AR00-7AA0, 6AV2102-0AA05-0AA5, 6AV2102-0AA05-0AH5, 6ES7193-4JB00-0AA0, 6ES7193-6LA10-0AA0, 6ES7193-6LF30-0AW0, 6ES7193-6LR10-0AA0, 6ES7193-6PA00-0AA0, 6ES7545-5DA00-0AB0, 6ES7806-2CD02-0YA0, 6ES7806-2CD02-0YG0, 6ES7806-2CD03-0YA0, 6ES7806-2CD03-0YG0, 6ES7806-2CD03-0YK0, 6ES7822-1AA06-0YA5, 6ES7822-1AE06-0YA5
 
based on ET 200S
Standard CPUs
Central processing units
IM 151-7 CPU: 6ES7151-7AA21-0AB0; IM 151-8 PN/DP CPU: 6ES7151-8AB01-0AB0; Master interface module for IM 151 CPU interface modules: 6ES7138-4HA00-0AB0; SIPLUS standard CPUs: SIPLUS ET 200S IM 151-7 CPU: 6AG1151-7AA21-2AB0, 6AG1193-4JA00-2AA0; SIPLUS ET 200S IM 151-8 PN/DP CPU: 6AG1151-8AB01-7AB0; SIPLUS master interface modules for IM 151 CPU: 6AG1138-4HA00-7AB0

Fail-safe CPUs
IM 151-7 F-CPU: 6ES7151-7FA21-0AB0; IM 151-8 F PN/DP CPU: 6ES7151-8FB01-0AB0; Master interface module for IM 151 CPU interface modules: 6ES7138-4HA00-0AB0; SIPLUS fail-safe CPUs: SIPLUS IM 151-7 F-CPU: 6AG1151-7FA21-2AB0; SIPLUS IM 151-8 F PN/DP CPU: 6AG1151-8FB01-2AB0
 
based on ET 200Pro
Central processing units
Standard CPUs
IM 154-8 PN/DP CPU: 6ES7154-8AB01-0AB0; CPU 1513pro-2 PN: 6ES7513-2PL00-0AB0; CPU 1516pro-2 PN: 6ES7516-2PN00-0AB0
 
Fail-safe CPUs
IM 154-8 F PN/DP CPU: 6ES7154-8FB01-0AB0, 6ES7154-8FX00-0AB0; CPU 1513pro F-2 PN: 6ES7513-2GL00-0AB0; CPU 1516pro F-2 PN: 6ES7516-2GN00-0AB0
 
Software Controllers
SIMATIC S7-1500 Software Controllers
Standard CPUs
CPU 1507S: 6ES7672-7AC01-0YA0, 6ES7672-7AC01-0YG0; CPU 1508S: 6ES7672-8AC01-0YA0, 6ES7672-8AC01-0YG0
 
Fail-safe CPUs
CPU 1507S F: 6ES7672-7FC01-0YA0, 6ES7672-7FC01-0YG0; CPU 1508S F: 6ES7672-8FC01-0YA0, 6ES7672-8FC01-0YG0
 
Drive Controller
Technology CPUs
CPU 1504D TF: 6ES7615-4DF10-0AB0; CPU 1507D TF: 6ES7615-7DF10-0AB0
 
I/O systems
SIMATIC ET 200 systems for the control cabinet
SIMATIC ET 200SP
Interface modules
IM 155-6: 6ES7155-6AA01-0BN0, 6ES7155-6AR00-0AN0, 6ES7155-6AU00-0DN0, 6ES7155-6AU01-0BN0, 6ES7155-6AU01-0CN0, 6ES7155-6AU30-0CN0, 6ES7155-6BA01-0CN0; SIPLUS interface modules: 6AG1155-6AA01-7BN0, 6AG1155-6AU01-7BN0
 
I/O modules
Digital input modules: 6ES7131-6BF00-0CA0, 6ES7131-6BF00-0DA0, 6ES7131-6BF00-2CA0, 6ES7131-6BF01-0AA0, 6ES7131-6BF01-0BA0, 6ES7131-6BF01-2AA0, 6ES7131-6BF01-2BA0, 6ES7131-6BF61-0AA0, 6ES7131-6BH01-0BA0, 6ES7131-6BH01-2BA0, 6ES7131-6CF00-0AU0, 6ES7131-6FD01-0BB1, 6ES7131-6TF00-0CA0

Digital output modules: 6ES7132-6BD20-0BA0, 6ES7132-6BD20-0CA0, 6ES7132-6BD20-0DA0, 6ES7132-6BD20-2BA0, 6ES7132-6BF00-0CA0, 6ES7132-6BF00-2CA0, 6ES7132-6BF01-0AA0, 6ES7132-6BF01-0BA0, 6ES7132-6BF01-2AA0, 6ES7132-6BF01-2BA0, 6ES7132-6BF61-0AA0, 6ES7132-6BH00-0AA0, 6ES7132-6BH00-2AA0, 6ES7132-6BH00-2BA0, 6ES7132-6BH01-0BA0, 6ES7132-6BH01-2BA0, 6ES7132-6FD00-0BB1, 6ES7132-6FD00-0CU0, 6ES7132-6FD00-2BB1, 6ES7132-6GD51-0BA0, 6ES7132-6HD01-0BB1, 6ES7132-6HD01-2BB1, 6ES7132-6MD00-0BB1

Analog input modules: 6ES7134-6FB00-0BA1, 6ES7134-6FF00-0AA1, 6ES7134-6GB00-0BA1, 6ES7134-6GD01-0BA1, 6ES7134-6GD01-2BA1, 6ES7134-6GF00-0AA1, 6ES7134-6HB00-0CA1, 6ES7134-6HB00-0DA1, 6ES7134-6HD01-0BA1, 6ES7134-6HD01-2BA1, 6ES7134-6JD00-0CA1, 6ES7134-6JD00-0DA1, 6ES7134-6JD00-2CA1, 6ES7134-6JF00-0CA1, 6ES7134-6JF00-2CA1, 6ES7134-6PA00-0CU0, 6ES7134-6PA01-0BD0, 6ES7134-6PA20-0BD0, 6ES7134-6PA20-0CU0, 6ES7134-6TD00-0CA1, 7MH4134-6LB00-0DA0

Analog output modules: 6ES7135-6FB00-0BA1, 6ES7135-6GB00-0BA1, 6ES7135-6HB00-0CA1, 6ES7135-6HB00-0DA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7135-6TD00-0CA1

SIPLUS I/O modules
SIPLUS digital inputs: 6AG1131-6BF00-7CA0, 6AG1131-6BF01-7BA0, 6AG1131-6BF61-7AA0, 6AG1131-6BH01-7BA0, 6AG1131-6CF00-7AU0, 6AG1131-6FD01-7BB1, 6AG1131-6TF00-7CA0, 6AG1193-6BP00-7BA0, 6AG1193-6BP00-7DA0, 6AG1193-6BP20-7BA0, 6AG1193-6BP20-7DA0

SIPLUS digital outputs: 6AG1132-6BD20-7BA0, 6AG1132-6BD20-7CA0, 6AG1132-6BF00-7CA0, 6AG1132-6BF01-7BA0, 6AG1132-6BF61-7AA0, 6AG1132-6BH01-7BA0, 6AG1132-6FD00-7CU0, 6AG1132-6GD51-7BA0, 6AG1132-6HD01-7BB1

SIPLUS analog inputs: 6AG1134-6FF00-2AA1, 6AG1134-6GD01-7BA1, 6AG1134-6GF00-7AA1, 6AG1134-6HB00-2CA1, 6AG1134-6HB00-2DA1, 6AG1134-6HD01-7BA1, 6AG1134-6JD00-2CA1, 6AG1134-6JF00-2CA1, 6AG1134-6PA20-7BD0, 6AG1134-6TD00-2CA1

SIPLUS analog outputs: 6AG1135-6GB00-7BA1, 6AG1135-6HB00-2DA1, 6AG1135-6HB00-7CA1, 6AG1135-6HD00-7BA1
 
Technology modules
TM Count 1x24V counter module: 6ES7138-6AA01-0BA0, 6ES7138-6AA01-2BA0; TM PosInput 1 counter and position detection module: 6ES7138-6BA00-0BA0; TM Timer DIDQ 10x24V time-based IO module: 6ES7138-6CG00-0BA0; TM Pulse 2x24V pulse output module: 6ES7138-6DB00-0BB1; TM StepDrive 24...48V/5A stepper motor control (Phytron Co.): 6ES7193-6BP20-0BB1; SIMATIC ET 200SP ECC charging controllers: 6FE1242-6TM10-0BB1, 6FE1242-6TM20-0BB1; SIWAREX WP321: 7MH4138-6AA00-0BA0; SIWAREX WP351: 7MH4138-6BA00-0CU0

SIPLUS technology modules
SIPLUS TM Count 1x24V counter module: 6AG1138-6AA00-2BA0; SIPLUS TM PosInput 1 counting and position detection module: 6AG1138-6BA00-2BA0; Time-based IO module SIPLUS TM timer DIDQ 10x24 V: 6AG1138-6CG00-2BA0; SIPLUS TM Pulse 2x24V pulse output module: 6AG1138-6DB00-2BB1; SIPLUS ET 200SP ECC charging controller: 6AG1242-6TM10-2BB1; SIPLUS SIWAREX WP321: 6AG1138-6AA00-2BA8
 
Communication
CM PtP serial interface: 6ES7137-6AA00-0BA0; CM 4x IO-Link: 6ES7137-6BD00-0BA0; CM 1xDALI: 6ES7137-6CA00-0BU0; CM AS-i Master ST for SIMATIC ET 200SP: 3RK7137-6SA00-0BC1; CM DP for ET 200SP CPU: 6ES7545-5DA00-0AB0; CP 1542SP-1: 6GK7542-6UX00-0XE0; CP 1543SP-1: 6GK7543-6WX00-0XE0; CP 1542SP-1 IRC: 6GK7542-6VX00-0XE0; SCALANCE W761 RJ45 for the control cabinet: 6GK5761-1FC00-0AA0, 6GK5761-1FC00-0AB0; SCALANCE W722 RJ45 for the control cabinet: 6GK5722-1FC00-0AA0, 6GK5722-1FC00-0AB0, 6GK5722-1FC00-0AC0; SCALANCE W721 RJ45 for the control cabinet: 6GK5721-1FC00-0AA0, 6GK5721-1FC00-0AB0

SIPLUS communication
SIPLUS CM PtP serial interface: 6AG1137-6AA00-2BA0; SIPLUS CM 4x IO-Link: 6AG1137-6BD00-2BA0; SIPLUS CM DP for ET 200SP CPU: 6AG1545-5DA00-2AB0
 
Fail-safe I/O modules
Digital F-input modules: 6ES7136-6BA00-0CA0; Digital F-output modules: 6ES7136-6DB00-0CA0, 6ES7136-6DC00-0CA0; Digital F-output module relay: 6ES7136-6RA00-0BF0; Analog F-input modules: 6ES7136-6AA00-0CA1, 6ES7136-6AB00-0CA1; Special fail-safe modules: 6ES7136-6PA00-0BC0; SIMATIC MICRO-DRIVE F/TM ServoDrive: 6BK1136-6AB00-0BU0; Fail-safe communication module: F-CM AS-i Safety ST for SIMATIC ET 200SP: 3RK7136-6SC00-0BC1
 
SIPLUS failsafe I/O modules
SIPLUS digital F-input modules: 6AG1136-6BA00-2CA0; SIPLUS digital F-output modules: 6AG1136-6DB00-2CA0, 6AG1136-6DC00-2CA0; SIPLUS digital F-output module relay: 6AG1136-6RA00-2BF0; SIPLUS special fail-safe modules: 6AG1136-6PA00-2BC0
 
ET 200SP motor starters: 3RK1308-0AA00-0CP0, 3RK1308-0AB00-0CP0, 3RK1308-0AC00-0CP0, 3RK1308-0AD00-0CP0, 3RK1308-0AE00-0CP0, 3RK1308-0BA00-0CP0, 3RK1308-0BB00-0CP0, 3RK1308-0BC00-0CP0, 3RK1308-0BD00-0CP0, 3RK1308-0BE00-0CP0, 3RK1308-0CA00-0CP0, 3RK1308-0CB00-0CP0, 3RK1308-0CC00-0CP0, 3RK1308-0CD00-0CP0, 3RK1308-0CE00-0CP0, 3RK1308-0DA00-0CP0, 3RK1308-0DB00-0CP0, 3RK1308-0DC00-0CP0, 3RK1308-0DD00-0CP0, 3RK1308-0DE00-0CP0
 
Power supplies
1-phase, 24 V DC (for SIMATIC ET 200SP): 6EP7133-6AB00-0BN0, 6EP7133-6AE00-0BN0
 
BaseUnits: 6ES7193-6BN00-0NE0, 6ES7193-6BP00-0BA0, 6ES7193-6BP00-0BA1, 6ES7193-6BP00-0BD0, 6ES7193-6BP00-0BU0, 6ES7193-6BP00-0DA0, 6ES7193-6BP00-0DA1, 6ES7193-6BP00-0DU0, 6ES7193-6BP00-2BA0, 6ES7193-6BP00-2BU0, 6ES7193-6BP00-2DA0, 6ES7193-6BP00-2DU0, 6ES7193-6BP20-0BA0, 6ES7193-6BP20-0BB0, 6ES7193-6BP20-0BB1, 6ES7193-6BP20-0BC1, 6ES7193-6BP20-0BF0, 6ES7193-6BP20-0DA0, 6ES7193-6BP20-0DC0, 6ES7193-6BP20-2BA0, 6ES7193-6BP20-2BB0, 6ES7193-6BP20-2BB1, 6ES7193-6BP20-2DA0, 6ES7193-6BP40-0BA1, 6ES7193-6BP40-0DA1, 6ES7193-6BP60-0BA0, 6ES7193-6BP60-0DA0

SIPLUS BaseUnits: 6AG1193-6BP00-7BA0, 6AG1193-6BP00-7BA1, 6AG1193-6BP00-7BD0, 6AG1193-6BP00-7BU0, 6AG1193-6BP00-7DA0, 6AG1193-6BP00-7DA1, 6AG1193-6BP00-7DU0, 6AG1193-6BP20-2BF0, 6AG1193-6BP20-7BA0, 6AG1193-6BP20-7BB0, 6AG1193-6BP20-7BB1, 6AG1193-6BP20-7DA0,6AG1193-6BP20-7DC0, 6AG1193-6BP40-7BA1, 6AG1193-6BP40-7DA1

BusAdapters: 6ES7193-6AF00-0AA0, 6ES7193-6AG00-0AA0, 6ES7193-6AG20-0AA0, 6ES7193-6AG40-0AA0, 6ES7193-6AP00-0AA0, 6ES7193-6AP20-0AA0, 6ES7193-6AP40-0AA0, 6ES7193-6AR00-0AA0, 6ES7193-6AS00-0AA0

SIPLUS BusAdapters: 6AG1193-6AF00-7AA0, 6AG1193-6AG00-2AA0, 6AG1193-6AP00-2AA0, 6AG1193-6AR00-7AA0

SIMATIC ET 200SP HA
Interface module: 6DL1133-6CV50-0AM0, 6DL1155-6AU00-0PM0
Digital I/O modules: 6DL1131-6BH00-0PH1, 6DL1131-6BL00-0PH1, 6DL1131-6DF00-0PK0, 6DL1131-6GF00-0PK0, 6DL1131-6TH00-0PH1, 6DL1132-6BH00-0PH1, 6DL1132-6BL00-0PH1, 6DL1132-6HD50-0PK0
Analog I/O modules: 6DL1134-6JH00-0PH1, 6DL1134-6TH00-0PH1, 6DL1135-6TF00-0PH1

Analog/digital module: 6DL1133-6EW00-0PH1
Carrier modules: 6DL1193-6BH00-0RM0, 6DL1193-6BH00-0SM0, 6DL1193-6GA00-0NN0, 6DL1193-6GC00-0NN0, 6DL1193-6MC00-0AA0, 6DL1193-6MD00-0AA0, 6DL1193-6PA00-0AA0, 6ES7590-5AA00-0AA0

Terminal blocks: 6DL1193-6TP00-0BH1, 6DL1193-6TP00-0BK0, 6DL1193-6TP00-0BM1, 6DL1193-6TP00-0BN0, 6DL1193-6TP00-0BP0, 6DL1193-6TP00-0DH1, 6DL1193-6TP00-0DK0, 6DL1193-6TP00-0DM1, 6DL1193-6TP00-0DN0, 6DL1193-6TP00-0DP0

BusAdapter: 6DL1193-6AF00-0AA0, 6DL1193-6AG00-0AA0, 6DL1193-6AR00-0AA0
 
SIMATIC ET 200MP
Interface modules
IM 155-5 PN: 6ES7155-5AA00-0AA0, 6ES7155-5AA00-0AC0, 6ES7155-5AA01-0AB0; IM 155-5 DP: 6ES7155-5BA00-0AB0
 
SIPLUS interface modules
SIPLUS IM 155-5 PN: 6AG1155-5AA00-2AC0, 6AG1155-5AA01-7AB0; SIPLUS IM 155-5 DP: 6AG1155-5BA00-2AB0
 
I/O modules
Digital modules
SM 521 digital input modules: 6ES7521-1BH00-0AB0, 6ES7521-1BH10-0AA0, 6ES7521-1BH50-0AA0, 6ES7521-1BL00-0AB0, 6ES7521-1BL10-0AA0, 6ES7521-1FH00-0AA0, 6ES7521-7EH00-0AB0
SM 522 digital output modules: 6ES7522-1BF00-0AB0, 6ES7522-1BH01-0AB0, 6ES7522-1BH10-0AA0, 6ES7522-1BL01-0AB0, 6ES7522-1BL10-0AA0, 6ES7522-5EH00-0AB0, 6ES7522-5FF00-0AB0, 6ES7522-5FH00-0AB0, 6ES7522-5HF00-0AB0, 6ES7522-5HH00-0AB0
SM 523 digital input/output modules: 6ES7523-1BL00-0AA0

SIPLUS digital modules
SIPLUS SM 521 digital input modules: 6AG1521-1BH00-7AB0, 6AG1521-1BH50-7AA0, 6AG1521-1BL00-7AB0, 6AG1521-1FH00-7AA0, 6AG1521-7EH00-7AB0; SIPLUS SM 522 digital output modules: 6AG1522-1BF00-7AB0, 6AG1522-1BH01-7AB0, 6AG1522-1BL01-7AB0, 6AG1522-5EH00-7AB0, 6AG1522-5FF00-7AB0, 6AG1522-5FH00-7AB0, 6AG1522-5HF00-2AB0, 6AG1522-5HH00-7AB0
 
Analog modules
SM 531 analog input modules: 6ES7531-7KF00-0AB0, 6ES7531-7NF00-0AB0, 6ES7531-7NF10-0AB0, 6ES7531-7PF00-0AB0, 6ES7531-7QD00-0AB0, 6ES7531-7QF00-0AB0; SM 532 analog output modules: 6ES7532-5HD00-0AB0, 6ES7532-5HF00-0AB0, 6ES7532-5NB00-0AB0, 6ES7532-5ND00-0AB0; SM 534 analog input/output modules: 6ES7534-7QE00-0AB0

SIPLUS analog modules
SIPLUS SM 531 analog input modules: 6AG1531-7KF00-7AB0, 6AG1531-7NF00-7AB0, 6AG1531-7NF10-7AB0, 6AG1531-7PF00-4AB0; SIPLUS SM 532 analog output modules: 6AG1532-5HD00-7AB0, 6AG1532-5HF00-7AB0

Technology modules
TM Count 2x24V counter module: 6ES7550-1AA00-0AB0; TM PosInput 2 counter and position detection module: 6ES7551-1AB00-0AB0; Time-based IO module TM Timer DIDQ 16x24V: 6ES7552-1AA00-0AB0; Interface module for PTO (Pulse Train Output) TM PTO 4: 6ES7553-1AA00-0AB0

SIPLUS technology modules
SIPLUS TM Count 2x24V counter module: 6AG1550-1AA00-7AB0; SIPLUS TM PosInput 2 position detection module: 6AG1551-1AB00-7AB0
 
Communication
CM PtP: 6ES7540-1AB00-0AA0, 6ES7540-1AD00-0AA0, 6ES7541-1AB00-0AB0, 6ES7541-1AD00-0AB0; SCALANCE W774 RJ45 for the control cabinet: 6GK5774-1FX00-0AA0, 6GK5774-1FX00-0AB0, 6GK5774-1FX00-0AC0; SCALANCE W734 RJ45 for the control cabinet: 6GK5734-1FX00-0AA0, 6GK5734-1FX00-0AB0

SIPLUS communication
SIPLUS CM PtP: 6AG1540-1AB00-7AA0, 6AG1540-1AD00-7AA0, 6AG1541-1AB00-7AB0, 6AG1541-1AD00-7AB0; SIPLUS NET CM 1542-5: 6AG1542-5DX00-7XE0; SIPLUS NET CP 1543-1: 6AG1543-1AX00-2XE0
 
Connection system
Front connectors: 6ES7592-1AM00-0XB0, 6ES7592-1BM00-0XA0, 6ES7592-1BM00-0XB0

System cabling for SIMATIC S7-1500 and ET 200MP
Fully modular connection
Front connector modules: 6ES7921-5AB20-0AA0, 6ES7921-5AD00-0AA0, 6ES7921-5AH20-0AA0, 6ES7921-5AJ00-0AA0, 6ES7921-5AK20-0AA0, 6ES7921-5CB20-0AA0, 6ES7921-5CH20-0AA0, 6ES7921-5CK20-0AA0

Connecting cables: 6ES7923-0BA50-0CB0, 6ES7923-0BB00-0CB0, 6ES7923-0BB00-0DB0, 6ES7923-0BB50-0CB0, 6ES7923-0BC00-0CB0, 6ES7923-0BC00-0DB0, 6ES7923-0BC50-0CB0, 6ES7923-0BC50-0DB0, 6ES7923-0BD00-0CB0, 6ES7923-0BD00-0DB0, 6ES7923-0BE00-0CB0, 6ES7923-0BE00-0DB0, 6ES7923-0BF00-0CB0, 6ES7923-0BF00-0DB0, 6ES7923-0BG50-0CB0, 6ES7923-0BG50-0DB0, 6ES7923-0BJ00-0CB0, 6ES7923-0BJ00-0DB0, 6ES7923-0CB00-0CB0, 6ES7923-0CB00-0DB0, 6ES7923-5BA50-0EB0, 6ES7923-5BB00-0EB0, 6ES7923-5BB50-0EB0, 6ES7923-5BC00-0EB0, 6ES7923-5BC50-0EB0, 6ES7923-5BD00-0EB0, 6ES7923-5BE00-0EB0, 6ES7923-5BF00-0EB0, 6ES7923-5BG50-0EB0, 6ES7923-5BJ00-0EB0, 6ES7923-5CB00-0EB0

Terminal modules: 6ES7924-0AA20-0AA0, 6ES7924-0AA20-0AC0, 6ES7924-0AA20-0BA0, 6ES7924-0AA20-0BC0, 6ES7924-0BB20-0AA0, 6ES7924-0BB20-0AC0, 6ES7924-0BD20-0BA0, 6ES7924-0BD20-0BC0, 6ES7924-0BE20-0BA0, 6ES7924-0BE20-0BC0, 6ES7924-0BF20-0BA0, 6ES7924-0BF20-0BC0, 6ES7924-0BG20-0BA0, 6ES7924-0BG20-0BC0, 6ES7924-0CA20-0AA0, 6ES7924-0CA20-0AC0, 6ES7924-0CA20-0BA0, 6ES7924-0CA20-0BC0, 6ES7924-0CC21-0AA0, 6ES7924-0CC21-0AC0, 6ES7924-0CH20-0BA0, 6ES7924-0CH20-0BC0, 6ES7924-0CL20-0BA0, 6ES7924-0CL20-0BC0, 6ES7924-2AA20-0AA0, 6ES7924-2AA20-0AC0, 6ES7924-2AA20-0BA0, 6ES7924-2AA20-0BC0, 6ES7924-2CA20-0AA0, 6ES7924-2CA20-0AC0, 6ES7924-2CA20-0BA0, 6ES7924-2CA20-0BC0
 
Flexible connection: Front connector with single wires: 6ES7922-5BC50-0AB0, 6ES7922-5BC50-0AC0, 6ES7922-5BC50-0HB0, 6ES7922-5BC50-0HC0, 6ES7922-5BD20-0AB0, 6ES7922-5BD20-0AC0, 6ES7922-5BD20-0HB0, 6ES7922-5BD20-0HC0, 6ES7922-5BD20-0UB0, 6ES7922-5BD20-0UC0, 6ES7922-5BF00-0AB0, 6ES7922-5BF00-0AC0, 6ES7922-5BF00-0HB0, 6ES7922-5BF00-0HC0, 6ES7922-5BF00-0UB0, 6ES7922-5BF00-0UC0, 6ES7922-5BG50-0AB0, 6ES7922-5BG50-0AC0, 6ES7922-5BG50-0HB0, 6ES7922-5BG50-0HC0, 6ES7922-5BG50-0UB0, 6ES7922-5BG50-0UC0, 6ES7922-5BJ00-0AB0, 6ES7922-5BJ00-0AC0, 6ES7922-5BJ00-0HB0, 6ES7922-5BJ00-0HC0, 6ES7922-5CB00-0AB0, 6ES7922-5CB00-0AC0, 6ES7922-5CB00-0HB0, 6ES7922-5CB00-0HC0
 
Fail-safe I/O modules
F-digital input modules: 6ES7526-1BH00-0AB0
F-digital output modules: 6ES7526-2BF00-0AB0
 
Power supplies
System power supplies: 6ES7505-0KA00-0AB0, 6ES7505-0RA00-0AB0, 6ES7505-0RB00-0AB0, 6ES7507-0RA00-0AB0; 1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6EP1332-4BA00, 6EP1333-4BA00

SIPLUS power supplies
SIPLUS load current supplies: 1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6AG1332-4BA00-7AA0, 6AG1333-4BA00-7AA0; SIPLUS system power supplies: 6AG1505-0KA00-7AB0, 6AG1505-0RA00-7AB0, 6AG1507-0RA00-7AB0
 
SIMATIC ET 200S
Interface modules
IM 151-1: 6ES7151-1AA06-0AB0, 6ES7151-1BA02-0AB0, 6ES7151-1CA00-0AB0, 6ES7151-1CA00-1BL0, 6ES7151-1CA00-3BL0; IM 151-3 PN: 6ES7151-3AA23-0AB0, 6ES7151-3BA23-0AB0, 6ES7151-3BB23-0AB0

SIPLUS interface modules
SIPLUS ET 200S IM 151-1: 6AG1151-1AA06-7AB0, 6AG1151-1BA02-2AB0; SIPLUS ET 200S IM 151-3PN: 6AG1151-3AA23-2AB0, 6AG1151-3BA23-7AB0

I/O modules
PM-E power modules for electronic modules: 6ES7138-4CA01-0AA0, 6ES7138-4CA01-1AA0, 6ES7138-4CA50-0AB0, 6ES7138-4CA50-1AB0, 6ES7138-4CA60-0AB0, 6ES7138-4CB11-0AB0
Reserve modules: 6ES7138-4AA01-0AA0, 6ES7138-4AA11-0AA0
Potential distributor module: 6ES7138-4FD00-0AA0
Digital electronic modules: 6ES7131-4BB01-0AA0, 6ES7131-4BB01-0AB0, 6ES7131-4BD01-0AA0, 6ES7131-4BD01-0AB0, 6ES7131-4BF00-0AA0, 6ES7131-4BF50-0AA0, 6ES7131-4CD02-0AB0, 6ES7131-4EB00-0AB0, 6ES7131-4FB00-0AB0, 6ES7131-4RD02-0AB0, 6ES7132-4BB01-0AA0, 6ES7132-4BB01-0AB0, 6ES7132-4BB31-0AA0, 6ES7132-4BB31-0AB0, 6ES7132-4BD00-0AB0, 6ES7132-4BD02-0AA0, 6ES7132-4BD30-0AB0, 6ES7132-4BD32-0AA0, 6ES7132-4BF00-0AA0, 6ES7132-4BF00-0AB0, 6ES7132-4BF50-0AA0, 6ES7132-4FB01-0AB0, 6ES7132-4HB01-0AB0, 6ES7132-4HB12-0AB0

Analog electronic modules: 6ES7134-4FB01-0AB0, 6ES7134-4FB52-0AB0, 6ES7134-4GB01-0AB0, 6ES7134-4GB11-0AB0, 6ES7134-4GB52-0AB0, 6ES7134-4GB62-0AB0, 6ES7134-4GD00-0AB0, 6ES7134-4JB51-0AB0, 6ES7134-4JD00-0AB0, 6ES7134-4LB02-0AB0

SIPLUS I/O modules
SIPLUS ET 200S power modules for PM-E electronic modules: 6AG1138-4CA01-2AA0, 6AG1138-4CA50-2AB0, 6AG1138-4CB11-2AB0
SIPLUS ET 200S digital electronic modules: 6AG1131-4BD01-2AA0, 6AG1131-4BD01-7AB0, 6AG1131-4BF00-7AA0, 6AG1131-4BF50-7AA0, 6AG1132-4BB01-2AB0, 6AG1132-4BB31-7AB0, 6AG1132-4BD02-7AA0, 6AG1132-4BD32-2AA0, 6AG1132-4BF00-7AA0, 6AG1132-4BF50-7AA0, 6AG1132-4HB01-2AB0, 6AG1132-4HB12-2AB0

SIPLUS ET 200S analog electronic modules: 6AG1134-4FB01-2AB0, 6AG1134-4GB01-2AB0, 6AG1134-4GB11-2AB0, 6AG1134-4GB52-2AB0, 6AG1134-4GD00-2AB0, 6AG1134-4JB51-7AB0, 6AG1134-4MB02-2AB0, 6AG1134-4NB01-7AB0, 6AG1134-4NB51-2AB0, 6AG1135-4FB01-2AB0, 6AG1135-4GB01-2AB0, 6AG1135-4LB02-7AB0
 
Technology modules
SSI module: 6ES7138-4DB03-0AB0; 2 PULSE pulse generator: 6ES7138-4DD01-0AB0; 1 STEP stepper module: 6ES7138-4DC01-0AB0; 1 POS U positioning module: 6ES7138-4DL00-0AB0; 1 COUNT 24 V/100 kHz counter module: 6ES7138-4DA04-0AB0; 1 COUNT 5 V/500 kHz counter module: 6ES7138-4DE02-0AB0; 1 SI interface module: 6ES7138-4DF01-0AB0, 6ES7138-4DF11-0AB0; SIWAREX CS: 7MH4910-0AA01; SIWAREX CF: 7MH4920-0AA01

SIPLUS ET 200S technology modules
SIPLUS ET 200S 1 SI interface module: 6AG1138-4DF01-7AB0, 6AG1138-4DF11-7AB0; SIPLUS ET 200S 2 PULSE pulse generator: 6AG1138-4DD01-7AB0; SIPLUS ET 200S 1 COUNT 24V/100kHz counter module: 6AG1138-4DA04-2AB0
 
Terminal modules for power modules and electronic modules: 6ES7193-4CA20-0AA0, 6ES7193-4CA30-0AA0, 6ES7193-4CA40-0AA0, 6ES7193-4CA50-0AA0, 6ES7193-4CA70-0AA0, 6ES7193-4CA80-0AA0, 6ES7193-4CB00-0AA0, 6ES7193-4CB10-0AA0, 6ES7193-4CB20-0AA0, 6ES7193-4CB30-0AA0, 6ES7193-4CB60-0AA0, 6ES7193-4CB70-0AA0, 6ES7193-4CC20-0AA0, 6ES7193-4CC20-1AA0, 6ES7193-4CC30-0AA0, 6ES7193-4CC30-1AA0, 6ES7193-4CC70-0AA0, 6ES7193-4CD20-0AA0, 6ES7193-4CD20-1AA0, 6ES7193-4CD30-0AA0, 6ES7193-4CD30-1AA0, 6ES7193-4CD70-0AA0, 6ES7193-4CE00-0AA0, 6ES7193-4CE00-1AA0, 6ES7193-4CE10-0AA0, 6ES7193-4CE10-1AA0, 6ES7193-4CE60-0AA0, 6ES7193-4CF40-0AA0, 6ES7193-4CF50-0AA0, 6ES7193-4CG20-0AA0, 6ES7193-4CG30-0AA0, 6ES7193-4CK20-0AA0, 6ES7193-4CK30-0AA0, 6ES7193-4CL20-0AA0, 6ES7193-4CL30-0AA0

SIPLUS ET 200S terminal modules for power and electronic modules: 6AG1193-4CA30-2AA0, 6AG1193-4CA40-2AA0, 6AG1193-4CA50-2AA0, 6AG1193-4CB10-7AA0, 6AG1193-4CB30-2AA0, 6AG1193-4CB70-7AA0, 6AG1193-4CD20-2AA0, 6AG1193-4CD30-2AA0, 6AG1193-4CE10-2AA0, 6AG1193-4CF50-7AA0, 6AG1193-4CG30-2AA0, 6AG1193-4CL30-7AA0

Fail-safe I/O modules
PM-E F PROFIsafe F-power module: 6ES7138-4CF03-0AB0, 6ES7138-4CF42-0AB0
F-electronic modules: 6ES7138-4FA05-0AB0, 6ES7138-4FB04-0AB0, 6ES7138-4FC01-0AB0
F-electronic modules relay: 6ES7138-4FR00-0AA0
F terminal modules: 6ES7193-4CC20-0AA0, 6ES7193-4CC20-1AA0, 6ES7193-4CC30-0AA0, 6ES7193-4CC30-1AA0, 6ES7193-4CD20-0AA0, 6ES7193-4CD20-1AA0, 6ES7193-4CD30-0AA0, 6ES7193-4CD30-1AA0, 6ES7193-4CE00-0AA0, 6ES7193-4CE00-1AA0, 6ES7193-4CE10-0AA0, 6ES7193-4CE10-1AA0, 6ES7193-4CF40-0AA0, 6ES7193-4CF50-0AA0, 6ES7193-4CG20-0AA0, 6ES7193-4CG30-0AA0, 6ES7193-4CK20-0AA0, 6ES7193-4CK30-0AA0

SIPLUS ET 200S fail-safe I/O modules: SIPLUS ET 200S fail-safe electronic modules: 6AG1138-4FA05-2AB0, 6AG1138-4FB04-2AB0
 
IO-Link master modules: 4SI IO-Link electronic module: 6ES7138-4GA50-0AB0

ET 200S motor starters and safety motor starters
Standard motor starters
Standard terminal modules
High Feature motor starters
High Feature terminal modules
Power module
Power module terminal module
ET 200S Failsafe motor starters
Failsafe terminal modules
Safety modules local and PROFIsafe
Safety modules local and PROFIsafe terminal modules
Accessories
 
ET 200S software
Add-on products for the ET 200S
Add-on products from third-party manufacturers
SIMATIC ET 200M
SIMATIC ET 200iSP
 
SIMATIC ET 200 systems without control cabinet
IO systems for heating elements

PROFIBUS components
Power Rail Booster: 6ES7972-4AA02-0XA0, 6ES7972-4AA50-0XA0
Diagnostics: Diagnostic repeater for PROFIBUS DP: 6ES7972-0AB01-0XA0
SIPLUS PROFIBUS components for ET 200
SIPLUS diagnostic repeater for PROFIBUS: 6AG1972-0AB01-4XA0; SIPLUS RS 485 repeater: 6AG1972-0AA02-7XA0; SIPLUS DP active RS 485 terminating element: 6AG1972-0DA00-2AA0
 
PROFINET components
Network components for PROFIBUS
Network transitions

SIMATIC control systems
Software for SIMATIC Controllers
Programming devices
Siemens Partner Program
SIMOTION Motion Control System
SINUMERIK CNC automation systems
System cabling/control cabinets
 
SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
Identification and Locating
Industrial communication
Industrial controls
Industry software
PC-based Automation
Process control systems

Process instrumentation
Pressure measurement
Transmitters
Single-range transmitters for general applications
SITRANS P200 for gauge and absolute pressure 7MF1565-.....-....: 7MF1565-3BA00-1AA1, 7MF1565-3BB00-1AA1, 7MF1565-3BA00-1AA1, 7MF1565-3BE00-1AA1, 7MF1565-3BG00-1AA1, 7MF1565-3CA00-1AA1, 7MF1565-3CB00-1AA1, 7MF1565-3CE00-1AA1, 7MF1565-3CG00-1AA1

SITRANS P210 for gauge pressure 7MF1566-.....-....
SITRANS P220 for gauge pressure 7MF1567-.....-....
SITRANS LH100, transmitter for hydrostatic level 7MF1572-.....
SITRANS LH300, transmitter for hydrostatic level 7MF1575-.....
SITRANS P Compact for gauge and absolute pressure 7MF8010-1....-....7MF8010-2....-....

with WirelessHART: SITRANS P280 for gauge and absolute pressure 7MP1120-.....-....
for food, pharmaceuticals and biotechnology: SITRANS P300 for gauge and absolute pressure: 7MF802.-.....-....7MF812.-.....-....

for gauge pressure for the paper industry: SITRANS P300 and P DS III with PMC connection
SITRANS P DS III: 7MF4133-.....-....7MF4134-.....-....7MF4135-.....-....
SITRANS P300: 7MF812.-.....-....

for applications with advanced requirements (Advanced)
SITRANS P320/P420
for gauge pressure (pressure series): 7MF04..-.....-....
for gauge pressure (differential pressure series): 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
for gauge and absolute pressure, flush-mounted diaphragm: 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
for absolute pressure (pressure series): 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
for absolute pressure (differential pressure series): 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
for differential pressure and flow: 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
for level: 7MF03..-.....-....7MF04..-.....-....
 
SITRANS P DS III
for gauge pressure: 7MF4033-.....-....7MF4034-.....-....7MF4035-.....-....
for gauge and absolute pressure, with flush-mounted Diaphragm: 7MF4133-.....-....7MF4134-.....-....7MF4135-.....-....
for absolute pressure (gauge pressure series): 7MF4233-.....-....7MF4234-.....-....7MF4235-.....-....
for absolute pressure (differential pressure series): 7MF4333-.....-....7MF4334-.....-....7MF4335-.....-....
for differential pressure and flow: 7MF4433-.....-....7MF4434-.....-....7MF4435-.....-....7MF4533-.....-....7MF4534-.....-....7MF4535-.....-....
for level: 7MF4633-.....-....7MF4634-.....-....7MF4635-.....-....7MF4912-.....
 
SITRANS P410
for gauge pressure: 7MF4033-.....-....7MF4034-.....-....7MF4035-.....-....
for differential pressure and flow: 7MF4433-.....-....7MF4434-.....-....7MF4435-.....-....
 
for applications with the highest requirements (Premium) SITRANS P500: for differential pressure and flow: 7MF54..-.....; for level: 7MF56..-.....-....

Remote seal for transmitters
SITRANS P320/P420
Diaphragm seals in sandwich design with flexible capillary: 7MF0800-.....-....; 7MF0801-.....-....; 7MF0802-.....-....
Diaphragm seal of flange design
With flexible capillary: 7MF0810-.....-....; 7MF0811-.....-....; 7MF0812-.....-....
Mounted directly onto the transmitter: 7MF0810-.....-....
Directly mounted and with capillary: 7MF0813-.....-....
 
Diaphragm seal, screwed gland design, direct mounted and/or with cap.: 7MF0840-.....-....; 7MF0842-.....-....
Quick-release diaphragm seals: 7MF0830-.....-....; 7MF0832-.....-....
Miniature diaphragm seals: 7MF0850-.....-....
Clamp-on seals in sandwich design: 7MF0900-.....-....; 7MF0902-.....-....
Quick-release clamp-on seals: 7MF0930-.....-....
Flushing ring for diaphragm seals: 7MF4925-.....
 
SITRANS P300, P310, P DS III, P410, P500
Diaphragm seals in sandwich design with flexible capillary: 7MF4900-.....-..; 7MF4901-.....-..; 7MF4903-.....-..
Diaphragm seal of flange design
With flexible capillary: 7MF4920-.....-..; 7MF4921-.....-..; 7MF4923-.....-..
Directly mounted on the transmitter: 7MF4910-.....
Directly mounted and with capillary7MF4913-.....-..
 
Diaphragm seal, screwed gland design, direct mounted and/or with cap.: 7MF4930-.....-..; 7MF4933-.....-..
Diaphragm seal with quick-release: 7MF4940-.....-..; 7MF4943-.....-..
Miniature diaphragm seal: 7MF4960-.....
Clamp-on seal in sandwich design: 7MF4980-.....-..; 7MF4983-.....-..
Clamp-on seal with quick-release: 7MF4950-.....-..
Flushing ring for diaphragm seals: 7MF4925-.....
 
Fittings
Shut-off valves for gauge and absolute pressure transmitters
Shut-off valves acc. to DIN 16270, DIN 16271 and DIN 16272: 7MF9000-8AB, 7MF9000-8AD, 7MF9401-7AA, 7MF9401-7AB, 7MF9401-7AC, 7MF9401-7BA, 7MF9401-7BB, 7MF9401-7BC, 7MF9401-7DA, 7MF9401-7DB, 7MF9401-7DC, 7MF9401-8AB, 7MF9401-8AC, 7MF9401-8BB, 7MF9401-8BC, 7MF9401-8DB, 7MF9401-8DC

Elbow adapter: 7MF9000-8AB, 7MF9000-8AD, 7MF9401-7WA
Shut-off valves/double shut-off valves: 7MF9000-8AB, 7MF9000-8AD, 7MF9011-3HA, 7MF9011-4EA, 7MF9011-4FA, 7MF9011-4GA, 7MF9011-4HA, 7MF9011-4KA

Accessories for shut-off valves/double shut-off valves
Mounting kit: 7MF9011-8AB, 7MF9011-8AC
Measuring instrument holder: M56340-A0046, M56340-A0047, M56340-A0053, M56340-A0079
 
Shut-off valves for differential pressure transmitters
DN 5 2-, 3- and 5-spindle valve manifold: 7MF9411-5A., 7MF9411-5B., 7MF9411-5C.
PN 100 multiway cock: 7MF9004-1P., 7MF9004-1Q.
DN 5 3-way and 5-way valve manifold: 7MF9410-1E., 7MF9410-1F., 7MF9410-3E., 7MF9410-3F.
DN 8 3-way valve manifold: 7MF9416-1B., 7MF9416-1C., 7MF9416-1D., 7MF9416-1E., 7MF9416-2C., 7MF9416-2D.
DN 5/DN 8 valve manifold combination: 7MF9416-6C., 7MF9416-6D.
DN 8 valve manifold combination: 7MF9416-4C., 7MF9416-4D.
2-, 3- and 5-spindle valve manifold for protective casing: 7MF9412-1B., 7MF9412-1C., 7MF9412-1D., 7MF9412-1E.
3- and 5-spindle valve manifold for vert. differential pressure lines: 7MF4913-.....-..
Low-pressure multiway cock: 7MF9004-4CA, 7MF9004-4DA
Accessories: Oval flange, Mounting collars, Connection glands, Connection parts G 1/2, Siphons, Sealing rings acc. to EN 837-1, Pressure surge reducers, Valves for initial shut-off, Condensate pots, Connection parts
 
Temperature measurement
Flow Measurement
Level Measurement
Positioners
Weight measurement
Process controlling and protection
Supplementary components
Digitalization and communication
Services for process instrumentation
 
Process analytics

SITOP power supply
Advanced power supplies
SITOP PSU8600 power supply system
Basic units 24 V DC (PSU8600): 6EP3336-8MB00-2CY0, 6EP3436-8MB00-2CY0, 6EP3436-8SB00-2AY0, 6EP3437-8MB00-2CY0, 6EP3437-8SB00-2AY0
Modular system, expansion of outputs (CNX8600): 6EP4436-8XB00-0CY0, 6EP4436-8XB00-0DY0, 6EP4437-8XB00-0CY0
Modular system, buffering (BUF8600 and UPS8600): 6EP4143-8JB00-0XY0, 6EP4145-8GB00-0XY0, 6EP4197-8AB00-0XY0, 6EP4293-8HB00-0XY0, 6EP4295-8HB00-0XY0, 6EP4297-8HB00-0XY0, 6EP4297-8HB10-0XY0
 
SITOP PSU8200
1-phase, 24 V DC: 6EP1336-3BA10, 6EP3333-8SB00-0AY0, 6EP3334-8SB00-0AY0, 6EP3337-8SB00-0AY0
1- and 2-phase, 24 V DC: 6EP1333-3BA10, 6EP1333-3BA10-8AC0, 6EP1334-3BA10, 6EP1334-3BA10-8AB0
3-phase, 24 V DC: 6EP1437-3BA10, 6EP3436-8SB00-0AY0, 6EP3437-8SB00-0AY0
3-phase, 36 V DC: 6EP3446-8SB10-0AY0
3-phase, 48 V DC: 6EP1457-3BA00, 6EP3446-8SB00-0AY0, 6EP3447-8SB00-0AY0
 
Standard power supplies
SITOP PSU6200
1-phase, 12 V DC: 6EP3321-7SB00-0AX0, 6EP3323-7SB00-0AX0, 6EP3324-7SB00-3AX0
1-phase, 24 V DC: 6EP3331-7SB00-0AX0, 6EP3332-7SB00-0AX0, 6EP3333-7LB00-0AX0, 6EP3333-7SB00-0AX0, 6EP3334-7SB00-3AX0, 6EP3336-7SB00-3AP0, 6EP3336-7SB00-3AX0
1-phase, 48 V DC: 6EP3344-7SB00-3AX0
3-phase, 24 V DC: 6EP3433-7SB00-0AX0, 6EP3434-7SB00-3AX0, 6EP3436-7SB00-3AX0
 
SITOP smart
1-phase, 12 V DC: 6EP1322-2BA00, 6EP1323-2BA00
1-phase, 24 V DC: 6EP1332-2BA20, 6EP1333-2BA20, 6EP1334-2BA20, 6EP1336-2BA10
3-phase, 24 V DC: 6EP1433-2BA20, 6EP1434-2BA20, 6EP1436-2BA10, 6EP1437-2BA20
 
Basic power supplies
SITOP lite: 1-phase, 24 V DC: 6EP1332-1LB00, 6EP1333-1LB00, 6EP1334-1LB00, 6EP1336-1LB00

LOGO!Power
1-phase, 5 V DC: 6EP3310-6SB00-0AY0, 6EP3311-6SB00-0AY0
1-phase, 12 V DC: 6EP3320-6SB00-0AY0, 6EP3321-6SB00-0AY0, 6EP3322-6SB00-0AY0
1-phase, 15 V DC: 6EP3321-6SB10-0AY0, 6EP3322-6SB10-0AY0
1-phase, 24 V DC: 6EP3330-6SB00-0AY0, 6EP3331-6SB00-0AY0, 6EP3332-6SB00-0AY0, 6EP3333-6SB00-0AY0
 
SITOP compact
1-phase, 12 V DC: 6EP1321-5BA00, 6EP1322-5BA10
1-phase, 24 V DC: 6EP1331-5BA00, 6EP1331-5BA10, 6EP1332-5BA00, 6EP1332-5BA10, 6EP1332-5BA20
 
SIMATIC design power supplies
1-phase, 24 V DC (for S7-300 and ET200M): 6ES7305-1BA80-0AA0, 6ES7307-1BA01-0AA0, 6ES7307-1EA01-0AA0, 6ES7307-1EA80-0AA0, 6ES7307-1KA02-0AA0
1-phase, 24 V DC (for S7-1200): 6EP1332-1SH71
1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6EP1332-4BA00, 6EP1333-4BA00
1-phase, 24 V DC (for SIMATIC ET 200SP): 6EP7133-6AB00-0BN0, 6EP7133-6AE00-0BN0
3-phase, 24 V DC (ET200pro PS, IP67): 6ES7148-4PC00-0HA0
 
DC/DC converter
SITOP PSU3400: 6EP3123-0TA00-0AY0, 6EP3124-0TA00-0AY0, 6EP3133-0TA00-0AY0, 6EP3133-0TA10-0AY0, 6EP3134-0TA00-0AY0, 6EP3233-0TA00-0AY0, 6EP3233-0TA10-0AY0, 6EP3234-0TA00-0AY0
SITOP PSU400M: 6EP1536-3AA00

Other DC/DC converters: 48–220 V DC/24 V DC/0.375 A: 6EP1731-2BA00; 48–110 V DC/24 V DC/2 A: 6EP1732-0AA00
 
Special designs and applications: Wall mounting: 1-phase, 12 V DC (PSU100D): 6EP1321-1LD00, 6EP1322-1LD00; 1-phase, 24 V DC (PSU100D): 6EP1331-1LD00, 6EP1332-1LD00, 6EP1332-1LD10, 6EP1333-1LD00, 6EP1334-1LD00
 
High degree of protection: 1-phase, 24 V DC (SITOP PSU100P, IP67): 6EP1333-7CA00, 6EP1334-7CA00; 3-phase, 24 V DC (ET200pro PS, IP67): 6ES7148-4PC00-0HA0
 
Battery charging: 3-phase, 12 V DC: 6EP3424-8UB00-0AY0; 3-phase, 24 V DC: 6EP1437-3BA20, 6EP3436-8UB00-0AY0, 6EP3437-8UB00-0AY0
 
Medical applications: 1-phase, 24 V DC: 6EP4333-0SB00-0AY0; 3-phase, 24 V DC: 6EP4436-0SB00-0AY0
 
Alternative output voltages: 1-phase, 2 x 15 V DC (SITOP PSU3600 dual): 6EP1353-0AA00, 6EP3323-0SA00-0BY0; 1-phase, 3-52 V DC (SITOP PSU3600 flexi): 6EP3343-0SA00-0AY0
 
Special uses: 1-phase, 48 V DC (SITOP PSU100E): 6EP3344-0SB00-0AY0; 3-phase, 24 V DC (SITOP PSU300E): 6EP1433-0AA00
 
SIPLUS power supplies
SIPLUS LOGO!Power: 6AG1331-6SB00-7AY0, 6AG1332-6SB00-7AY0, 6AG1333-6SB00-7AY0
SIPLUS smart: 1-phase, 24 V DC: 6AG1334-2BA20-4AA0; 3-phase, 24 V DC: 6AG1433-2BA20-7AA0, 6AG1434-2BA20-7AA0, 6AG1436-2BA10-7AA0
 
SIPLUS modular
1-phase, 24 V DC: 6AG1337-3BA00-4AA0, 6AG1337-3BA00-7AA0
1-phase and 2-phase, 24 V DC: 6AG1333-3BA10-7AA0, 6AG1334-3BA10-7AA0
3-phase, 24 V DC: 6AG1437-3BA10-7AA0
 
SIPLUS in SIMATIC design
1-phase, 24 V DC (for S7-300 and ET200M): 6AG1305-1BA80-2AA0, 6AG1307-1EA01-7AA0, 6AG1307-1KA02-7AA0
1-phase, 24 V DC (for SIPLUS S7-1200): 6AG1332-1SH71-4AA0, 6AG1332-1SH71-7AA0
1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET200MP): 6AG1332-4BA00-7AA0, 6AG1333-4BA00-7AA0
SIPLUS system power supplies: 6AG1505-0KA00-7AB0, 6AG1505-0RA00-7AB0, 6AG1507-0RA00-7AB0
 
SIPLUS DC/DC converter: SIPLUS PS 24V/0.375A: 6AG1931-2BA00-3AA0

SIPLUS add-on modules: SIPLUS redundancy module: 6AG1961-3BA21-4AX0, 6AG1961-3BA21-7AX0; SIPLUS selectivity module: 6AG1961-2BA31-7AA0, 6AG1961-2BA41-7AA0; SIPLUS buffer module: 6AG1961-3BA01-7AA0; SIPLUS signaling module: 6AG1961-3BA10-6AA0, 6AG1961-3BA10-7AA0
 
SIPLUS DC UPS, uninterruptible power supplies: SIPLUS PS DC UPS module 15 A: 6AG1931-2EC21-2AA0; SIPLUS PS DC UPS module 40 A: 6AG1931-2FC21-7AA0
 
Power supplies for AS-Interface
AS-Interface power supply units: 3RX9501-0BA00, 3RX9501-1BA00, 3RX9501-2BA00, 3RX9502-0BA00, 3RX9503-0BA00
30 V power supply units: 3RX9511-0AA00, 3RX9512-0AA00, 3RX9513-0AA00
S22.5 data decoupling modules: 3RK1901-1DE12-1AA0, 3RK1901-1DE22-1AA0, 3RK1901-1DG12-1AA0, 3RK1901-1DG22-1AA0
Data decoupling modules for S7-1200: DCM 1271 data decoupling module 3RK7271-1AA30-0AA0
 
SITOP DC UPS uninterruptible power supplies
DC UPS with capacitors: 6EP1933-2EC41, 6EP1933-2EC51, 6EP1935-5PG01

DC UPS with battery modules
SITOP UPS1600 DC UPS modules: 6EP4134-3AB00-0AY0, 6EP4134-3AB00-1AY0, 6EP4134-3AB00-2AY0, 6EP4136-3AB00-0AY0, 6EP4136-3AB00-1AY0, 6EP4136-3AB00-2AY0, 6EP4137-3AB00-0AY0, 6EP4137-3AB00-1AY0, 6EP4137-3AB00-2AY0

SITOP UPS1100 battery modules: 6EP4131-0GB00-0AY0, 6EP4132-0GB00-0AY0, 6EP4133-0GB00-0AY0, 6EP4133-0JB00-0AY0, 6EP4134-0GB00-0AY0, 6EP4135-0GB00-0AY0
SITOP DC UPS: 6EP1931-2DC21, 6EP1931-2DC31, 6EP1931-2DC42, 6EP1931-2EC21, 6EP1931-2EC31, 6EP1931-2EC42, 6EP1931-2FC21, 6EP1931-2FC42

DC UPS battery modules: 6EP1935-6MC01, 6EP1935-6MD11, 6EP1935-6MD31, 6EP1935-6ME21, 6EP1935-6MF01

Add-on modules
Redundancy module: 6EP1961-3BA21, 6EP1962-2BA00, 6EP1964-2BA00, 6EP4346-7RB00-0AX0, 6EP4347-7RB00-0AX0
Selectivity module: 6EP1961-2BA00, 6EP1961-2BA11, 6EP1961-2BA21, 6EP1961-2BA31, 6EP1961-2BA41, 6EP1961-2BA51, 6EP1961-2BA61, 6EP3336-7SB00-3AP0, 6EP4438-7EB00-3DX0, 6EP4438-7FB00-3DX0
Buffer module: 6EP1961-3BA01
Signaling module: 6EP1961-3BA10
Inrush current limiter: 6EP1967-2AA00, 6EP4683-6LB00-0AY0

Overvoltage Protection Devices
Basic devices: 5SD7411-2, 5SD7412-1, 5SD7412-2, 5SD7413-1, 5SD7413-2, 5SD7413-3, 5SD7414-1, 5SD7414-1, 5SD7414-3, 5SD7422-0, 5SD7422-1, 5SD7424-0, 5SD7424-1, 5SD7424-2, 5SD7424-3, 5SD7432-1, 5SD7432-2, 5SD7432-4, 5SD7442-1, 5SD7443-1, 5SD7444-1, 5SD7461-0, 5SD7461-1, 5SD7463-0, 5SD7463-1, 5SD7464-0, 5SD7464-1, 5SD7473-1, 5SD7481-0, 5SD7481-1, 5SD7483-5, 5SD7483-6

Accessories: 5SD7418-0, 5SD7418-1, 5SD7418-2, 5SD7418-3, 5SD7428-0, 5SD7428-1, 5SD7428-2, 5SD7448-1, 5SD7468-1, 5SD7488-0, 5SD7488-2, 5SD7488-4, 5SD7490-5, 5SD7498-3
 

Energy

 

Building Technologies

 

Low-Voltage controls and distribution

 

Safety Systems - Safety Integrated

 

Market-specific solutions

 

Industry Services

 

Software

 
(ANH TY Co.,LTD - www.DienElectric.com theo SIEMENS)
Sự khác biệt giữa Bộ điều chỉnh điện áp Voltage regulator và Bộ ổn áp Voltage stabilizer là gì?Regulator và Stabilizer, cả hai đều có cùng chức năng, đó là ổn định điện áp, vậy sự khác biệt chính giữa chúng là gì?
Thiết bị ổn định điện áp (Ổn áp) Voltage Stabilizer là gì và Nó hoạt động thế nào?Cùng tìm hiểu chi tiết nhất về Bộ ổn áp: Bộ ổn áp là gì, cơ chế hoạt động, tại sao chung ta cần nó, có bao nhiêu loại ổn áp,
Lưu ý khi sử dụng thiết bị đóng cắt CB cho hệ thống quang điện mặt trời solar PV: AC vs. DC BreakersNhững lưu ý gì khi sử dụng thiết bị đóng cắt cho hệ thống quang điện mặt trời solar PV: AC vs. DC Breakers ...
Magnescale Digital gauge là gì?Tìm hiểu về Magnescale Digital gauge là gì, và những ứng dụng của nó trong thực tế
Cảm biến độ ẩm Humidity sensors: Khái niệm cơ bản, cách sử dụng, thông số và ứng dụngMột cảm biến độ ẩm (hoặc máy đo độ ẩm) cảm nhận, đo lường và báo cáo cả độ ẩm và nhiệt độ không khí. Tỷ lệ độ ẩm trong không khí với lượng
Video rất hay: Các loại cảm biến │Các loại cảm biến khác nhau │Phân loại cảm biếnVideo này bạn tìm hiểu sau về Loại cảm biến. Cảm biến được phân loại dựa trên bản chất của số lượng mà chúng đo lường. Sau đây là các loại
5G, IoT and Edge ComputingMạng thế hệ thứ 5 (5g), Internet vạn vật (IoT) và Điện toán cạnh là những yếu tố hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một loạt các phát triển kinh doanh và
Tại sao Chính phủ Nhật Bản quyết định hack các thiết bị IoT của người dân?Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong nhiều năm, với rất ít tiến bộ. Vì vậy, trong tháng này, Nhật Bản sẽ
Điện toán cạnh Edge computing và IoT - khi trí thông minh đi đến giới hạnĐiện toán cạnh và IoT là một kết hợp hoàn hảo vì nhiều lý do. Không có gì ngạc nhiên khi điện toán cạnh có trong hầu
Năng lượng tương lai - Renewable energy
Năng lượng tái tạo là năng lượng được thu thập từ các nguồn năng lượng tái tạo, được bổ sung tự nhiên vào một khoảng thời gian của con người, chẳng
Tương lai Ngành năng lượng toàn cầu đến năm 2050: Thời của năng lượng tái tạoNăng lượng thay thế sẽ làm cho các “siêu cường dầu mỏ” phá sản. Một xu hướng mới trong sản xuất và sự dụng năng lượng sẽ hình thành.
Sua cuộc đua phát triển năng lượng mặt trời: Những gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sự tăng trưởng nhanh của năng lượng mặt trời nhờ giảm chi  phí đang chậm lại - nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra

9 loại Robot nông nghiệp mà bất kỳ bác nông dân nào cũng ao ướcĐây có phải là 9 loại Rô-bốt nông nghiệp khởi đầu cho sự thay đổi mãi mãi ngành nông nghiệp trong tương lai? Hãy xem và suy
Đâu cần phải tốt nghiệp MIT mới có thể chế tạo được robot. Bạn cũng có thể chỉ với ... Chúng ta cứ nghĩ chế tạo robot là rất phức tạp. Tuy nhiên, tùy chúng ta định nghĩa thế nào là robot. Hãy xem cách đơn giản để tạo ra một
10 loại robot động vật khiến bạn kinh ngạc!Một ngày đẹp trời, khi đang đi dạo quanh khu vườn thơ mộng, bất chợt một đàn bướm xinh đẹp xuất hiện, bay lượn trên những bông hồng quyến rũ. Và rồi chúng bay
dienelectrics@gmail.com